biologia definicje 11

 0    90 tarjetas    Kaaamilkaaaaa
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
kosmówka
empezar lección
najbardziej na zewnatrz położona błona płodowa otaczajaca zarodek gadów, ptaków i ssaków; u ssaków współtworzy łożysko.
kostna tkanka, kość
empezar lección
główna tkanka szkieletowa kręgowców, rodzaj tkanki łacznej.
kotransport
empezar lección
aktywny transport substancji ze środowiska o niskim stężeniu do środowiska o wysokim stężeniu sprzężony z transportem innej substancji zgodnym z gradientem jej stężenia.
kotylozaury
empezar lección
najstarsze gady (kambr i perm)
kowalencyjne wiazanie
empezar lección
wiazanie chemiczne, w którym zwiazane atomy dziela się elektronami tworzacymi parę; może być pojedyncze, podwójne lub potrójne (z jedna, dwiema lub trzema parami wspólnych elektronów.
kowalencyjny zwiazek
empezar lección
zwiazek chemiczny, w którym atomy sa połaczone wiazaniami kowalencyjnymi.
krajobraz
empezar lección
duży obszar làdu obejmujacy różne ekosystemy wzajemnie na siebie oddziałowujace.
krasnorosty
empezar lección
grupa glonów, zawierajacych takie barwniki, jak chlorofil alfa, karotenoidy, fikocyjanina, fikoerytryna.
kreatyny fosforan
empezar lección
wysokoenergetyczny zwiazek w komórkach mięśniowych.
kretynizm
empezar lección
wrodzona choroba spowodowana niedoczynnościa tarczycy w rozwoju płodowym i wczesnym dzieciństwie; nieleczona prowadzi do upośledzenia fizycznego i umysłowego.
krew
empezar lección
płynna tkanka łaczna transportujaca w organizmach wielu zwierzat substancje odżywcze i inne.
krewniacze kojarzenie, k. wsobne, inbred
empezar lección
kojarzenie podobnych genetycznie osobników prowadzace do zwiększania częstości homozygot w każdym kolejnym pokoleniu.
kręgowce
empezar lección
podtyp strunowców majacych kostny kręgosłup; obejmuje ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.
krętek
empezar lección
długa, giętka, spiralnie skręcona bakteria
kromaniończyk, człowiek z Cro-Magnon
empezar lección
prehistoryczny człowiek (homo sapiens) o cechach człowieka współczesnego, żyjacy w Europie ok. 30 000 lat temu.
królestwo
empezar lección
takson wysokiej rangi obejmujacy spokrewnione typy. Wielu biologów dzieli obecnie świat żywy na pięć królestw i kilka "supergrup".
krótkie powtórzenia tandemowe
empezar lección
molekularne znaczniki w postaci krótkich powtarzajacych się sekwencji DNA; k.p. t sa wysoce polimorficzne ze względu na różna długość u różnych osobników, a więc szczególnie użyteczne w ich dokładnej identyfikacji.
krtań
empezar lección
narzad znajdujacy się między gardziela a tchawica; zawiera struny głosowe.
krummholz
empezar lección
karłowate, zdeformowane krzewopodobne drzewa rosnace przy górnej granicy lasu. W Europie zwane piętrem kosodrzewiny.
kryptochrom
empezar lección
białkowy barwnik silnie absorbujacy światło niebieskie, uczestniczy w regulacji zegara biologicznego m.in. u roślin, muszki owocowej i myszy.
krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny
empezar lección
krzywa przedstawiajaca procentowe wysycenie hemoglobiny tlenem jako funkcje takich zmiennych, jak stężenie tlenu, stężenie dwutlenku węgla lub pH.
krzyżowanie, hybrydyzacja
empezar lección
(1) kojarzenie osobników należacych do dwóch różnych taksonów. (2) Kojarzenie rodziców różnych genetycznie. (3) hybrydyzacja
krzyżówka dwugenowa
empezar lección
kojarzenie osobników homozygotycznych (pokolenia P) różniacych się pod względem dwóch loci.
krzyżówka jednogenowa
empezar lección
kojarzenie dwóch osobników różniacych się allelami tego samego locus.
krzyżówka testowa
empezar lección
krzyżowanie osobnika pokolenia F1 lub osobnika o nieznanym genotypie z homozygota recesywna.
kupka, sorus
empezar lección
skupienie zarodni paproci wytwarzajacych zarodniki.
kutykula
empezar lección
bezkomórkowa woskowa warstwa pokrywajaca nadziemne części roślin i chroniaca je przed utrata wody. (2) Oskórek bezkręgowców.
kwas
empezar lección
zwiazek chemiczny będacy dawca (donorem) jonu wodorowego (protonu); k. w połaczeniu z zasadami tworza sole.
kwas moczowy
empezar lección
główny zwiazek azotowy wydalany przez owady, ptaki i gady; trudno rozpuszczalny końcowy produkt metabolizmu białkowego; występuje również u ssaków jako końcowy produkt metabolizmu puryn.
kwaśne opady
empezar lección
opady o kwaśnym odczynie; wskutek wiazania się wydzielanych do atmosfery tlenków azotu i siarki z woda atmosferyczna powstaja kwasy spadajace na ziemię z deszczem.
kwaśny roztwór
empezar lección
roztwór, w którym stężenie jonów wodorowych (H+) przewyższa stężenie jonów hydroksylowych (OH-). Roztwór kwaśny ma pH niższe od 7.
kwiat niezupełny
empezar lección
kwiat niemajacy jednej (lub więcej) z czterech części: działek kielicha, płatków korony, pręcików i (lub) owocolistków.
kwiat zupełny
empezar lección
kwiat złożony z działek kielicha, płatków korony, pręcików i owocolistków.
kwiatostan
empezar lección
skupienie kwiatów na wspólnej szypułce
labiryntodonty, meandrowce
empezar lección
pierwsze czworonogi ladowe.
laktacja
empezar lección
wydzirlanie i uwalnianie mleka przez gruczoły mleczne.
laminy
empezar lección
białka zwiazane z wewnetrzna powierzchnia osłonki jadrowej, pełnia ważne funkcje w jadrze, m.in. stanowia podporę dla osłonki jadrowej.
Langerhansa wysepki
empezar lección
skupiska komórek w miaższu trzustki wydzielajace glukagon i insulinę- hormony regulujace zawartość cukru we krwi.
larwa
empezar lección
niedojrzałe stadium rozwojowe w cyklu życiowym niektórych zwierzat, zwykle niepodobna do osobnika rodzicielskiego.
las deszczowy strefy umiarkowanej
empezar lección
biom lasów szpilkowych w strefie łagodnych zim, gęstych mgieł i znacznych opadów, np. północne wybrzeża Pacyfiku w Ameryce Północnej.
las liściasty strefy umiarkowanej
empezar lección
biom leśny w strefie umiarkowanej, gdzie roczne opady wynosza 75-125 cm.
leptyna, hormon sytości
empezar lección
hormon wytwarzany przez tkankę tłuszczowa, informujacy ośrodki mózgu (głównie podwzgórze) o stanie energetycznym organizmu.
leukocyty, krwinki białe
empezar lección
bezbarwne, zdolne do ruchu pełzakowatego komórki krwi, służace do obrony przed organizmami chorobotwórczymi
leukoplasty
empezar lección
bezbarwne plastydy, np. amyloplasty magazynujace skrobię w korzeniach i bulwach.
lęgniowce
empezar lección
grzybopodobne protisty o ciele zbudowanym z cenocytowen grzybni; rozmnażaja się bezpłciowo przez wytwarzanie ruchliwych pływek (zoospor), a płciowo przez oospory.
ligand
empezar lección
czasteczka, która wiaże sie ze specyficznym miejscem receptora lub z innym białkiem.
ligaza DNA
empezar lección
enzym katalizujacy łaczenie końców 5' i 3' dwóch fragmentów DNA; zasadniczny w replikacji DNA i wykorzystywany do rekombinacji DNA.
lignina
empezar lección
substancja wystepujaca w ścianach komórkowych komórek roślinnych i nadajaca im sztywność i wytrzymałość; występuje głównie w zdrewniałych częściach roślin.
limbiczny układ, u. ràbkowy
empezar lección
układ czynnościowy w mózgu kręgowców. U człowieka kieruje zachowaniami emocjonalnymi, seksualnymi, motywacyjnymi i czynnościami autonomicznymi.
limfa, chłonka
empezar lección
bezbarwny płyn krażacy w naczyniach limfatycznych pochadzacy z osocza krwi; zawiera leukocyty; ostatecznie powraca do krwiobiegu.
limfatyczny układ, u. chłonny
empezar lección
część układu sercowo-naczyniowego, którego naczynia chłona nadmiar płynu tkankowego (limfę) i przekazuja do żył; u.l. chroni organizm przed patogenami.
limfatyczny węzeł, w. chłonny
empezar lección
skupienie tkanki limfatycznej otoczone torebka lacznotkankowa; wytwarza limfocyty i filtruje limfę.
limfocyt B
empezar lección
leukocyt (krwinka biała) odpowiedzialny za odporność typu humoralnego (zależna od przeciwciał). W wyniku aktywacji l. B różnicuja się w komórki plazmatyczne wytwarzajace przeciwciała.
limfocyt NK
empezar lección
duży, ziarnisty limfocyt, uczestniczacy zarówno w nieswoistej, jak i swoistej odpowiedzi immunologicznej; uwalnia cytokiny i enzymy proteolityczne niszczace komórki rakowe oraz zainfekowane wirusem lub innym patogenem.
limfocyt pamięci
empezar lección
limfocyt T lub B umożliwiajacy szybka odpowiedź immunologiczna na powtórny lub kolejny kontakt z danym antygenem. Limfocyty B pamięci stale wytwarzaja przeciwciała po przebyciu infekcji przez organizm.
limfocyt T
empezar lección
leukocyt (krwinka biała) odpowiedzialny za odporność typu komórkowego organizmu. L. T dojrzewaja w grasicy.
limfocyt T supresorowy
empezar lección
limfocyt T hamujacy odpowiedź immunologiczna.
limfocyty
empezar lección
typ leukocytów o bezziarnistej cytoplazmie odpowiedzialnych za reakcje immunologiczne (wytwarzajacych przeciwciała).
limfocyty T cytoksyczne
empezar lección
limfocyty T rozpoznajace i niszczace komórki rakowe i inne komórki patogenne. Tc sa również zwane limfocytami CD8 dodatnimi lub komórkami T zabójcami.
limfocyty T pomocnicze
empezar lección
limfocyty T aktywujace limfocyty B i stymulujace wytwarzanie limfocytów Tc. Limfocyty te sa również zwane limfocytami CD4 dodatnimi.
limnetyczna strefa
empezar lección
strefa otwartych wód jezior i stawów, poza strefa litoralu, przez która przenikaja promienie słoneczne.
linia czysta
empezar lección
linia genetyczna, w której wszystkie osobniki sa homozygotyczne dla prawie wszystkich loci.
linienia hormon
empezar lección
hormon steroidowy stymulujacy wzrost i linienie owadów; zwany także ekdyzonem.
linienie
empezar lección
usunięcie starego pokrycia ciała i zastapienie je nowym, np. zrzucenie oskórka przez stawonogi.
lipaza
empezar lección
enzym rozkładajacy tłuszcze
lipidy
empezar lección
zwiazki organiczne nierozpuszczalne w wodzie, a rozpuszczalne w rozpuszczalnikach niepolarnych (organicznych); sa wysokoenergetycznym materiałem zapasowym i ważnym składnikiem błon biologicznych.
lipoproteina
empezar lección
kompleks białkowo-lipidowy służacy do transportu lipidów we krwi. Lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) przenosza cholesterol do watroby; lipoproteiny o małej gęstości (LDL) dostarczaja go do wielu komórek ciała.
listki zarodkowe
empezar lección
trzy warstwy komórek powstajace w zarodkach zwierzat podczas gastrulacji; ektoderma, endoderma i mezoderma.
liścień
empezar lección
liść zarodkowy rośliny; może zawierać substancje odżywcze niezbędne do kiełkowania.
liść zarodnionośny, sporofil
empezar lección
liść na którym występuja zarodnie z zarodnikami.
litoralna strefa, litoral
empezar lección
rejon płytkich wód przybrzeżnych jezior i stawów.
liza
empezar lección
rozpad (komórki lub innej struktury).
lizosomy
empezar lección
organelle komórek eukariotycznych zawierajace liczne enzymy hydrolityczne.
lizozym
empezar lección
enzym występujacy w wielu tkankach, płynach ustrojowych i wydzielinach, np. łzach i ślinie; niszczy ścianę komórkowa wielu bakterii gramdodatnich.
locus
empezar lección
miejsce na chromosomie zajęte przez gen (część czasteczki DNA) determinujacy określona cechę organizmu.
logistyczny wzrost liczebności populacji
empezar lección
wzrost populacji poczatkowo w stałym tempie (tj. wykładniczy), po czym stopniowo malejacy w miare zbliżania się liczebności do pojemności środowiska.
Lophotrochoza
empezar lección
grupa pierwogębnych (Protostomia) obejmujaca płazince, wstężnice, mięczaki, pierścienice i czułkowce (Lophophorata).
luteinzujacy hormon, lutropina
empezar lección
hormon gonadotropowy wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej, stymuluje owulację i rozwój ciałka żółtego w jajniku oraz syntezę testosteronu w jadrach.
łagiewka
empezar lección
struktura w przedsionku ucha wewnętrznego kręgowców, podobnie jak woreczek zawiera receptory zmysłu równowagi.
łagiewka pyłkowa
empezar lección
rurkowaty wyrostek, powstajacy podczas kiełkowania ziarna pyłku roślin nago- i okrytozalażkowych, umożliwiajacy dostanie się gamet męskich (komórek plemnikowych) do zalażka.
łańcuch pokarmowy, ł. troficzny
empezar lección
sekwencja poziomów troficznych, przez które przepływa energia w ekosystemie. Każdy organizm z danego poziomu zjada lub rozkłada organizm z poprzedniego. Pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym sa organizmy samożywne, głównie rośliny.
łańcuch transportu elektronów
empezar lección
zespół reakcji chemicznych, w których elektrony przechodza na kolejne przenośniki białkowe, w wyniku czego uwalnia się energia.
łechtaczka
empezar lección
niewielki zdolny do wzwodu narzad w przedniej części sromu samic ssaków, homologiczna z praciem samców.
łożysko
empezar lección
narzad powstajacy podczas ciaży w macicy samic łożyskowców, zbudowany z tkanek matki i płodu; służy do wymiany między płodem a matka.
łupina nasienna
empezar lección
ochronna osłona nasienia.
łuska pàkowa
empezar lección
przekształcony liść, który okrywa i ochrania pak w okresie spoczynku.
łyko, floem
empezar lección
tkanka naczyniowa roślin przewodzaca rozpuszczone cukry i inne zwiazki organiczne.
macica
empezar lección
umięśniony narzad żeńskiego układu rozrodczego, gdzie rozwija się płód.
macierz 1
empezar lección
wnętrze przedziału (kompartmentu) mitochondrium, otoczonego błona mitochondrialna wewnętrzna
macierz 2
empezar lección
żel wydzielany przez komórki tkanki łacznej i otaczajacy je; zawiera sieć włókien białkowych.

Debes iniciar sesión para poder comentar.