Phrasal verbs angielski. edu.pl

 0    70 tarjetas    maqulina
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
interpose between
It was a challenging experience to interpose between the two.
empezar lección
rozdzielać (skłóconych), stawać pomiędzy
To było wyzwanie stanąć pomiędzy nimi dwojgiem.
unfold before
As we were approaching nearer, a surprising view unfolded before our eyes.
empezar lección
stopniowo się pojawiać, ukazywac się (przed oczami), rozpościerać się (przed oczami)
W miarę jak się zblizaliśmy, zaskakujący widok ukazywał się naszym oczom.
come between
Agnes had to come between the two fighting dogs.
empezar lección
rozdzielać, wchodzić pomiędzy; zdarzyć się pomiędzy (dwoma wydarzeniami)
Agnes musiała wejść między dwa walczące psy.
leap up
He suddenly leapt up and ran out.
empezar lección
podskoczyć w górę, zerwać się
Nagle zerwał się i wybiegł na zewnątrz.
set beside
The baby was set beside her mother. No other writer can be set beside him.
empezar lección
umieścić, ułożyć obok (kogoś lub czegoś)
Dziecko zostało ułożone obok matki. Żaden inny pisarz nie może się z nim równać.
lie ahead
If she goes on working, a great future lies ahead of Wendy.
empezar lección
mieć się wydarzyć, być przed kimś (o przyszłych zdarzeniach)
Jeśli będzie dalej pracować, Wendy ma przed sobą wielką przyszłość.
apply for
empezar lección
ubiegać się o
hold by
He didn't hold by certain ideas his family believed in.
empezar lección
zgadzać się, być posłusznym, dostosowywać się do, trzymać się (czegoś)
Nie zgadzał się z pewnymi ideami, w które wierzyła jego rodzina.
interfere in
Don't you ever interfere in their personal issues.
empezar lección
wtrącać się w coś
Nigdy nie wtrącaj się w ich sprawy osobiste.
beat out
Mathew gets good marks even if he beats out his works.
empezar lección
sklecić coś naprędce, napisać na kolanie
Mathew dostaje dobre oceny, nawet jeśli pisze prace na kolanie.
cover up
She tried to cover up her real intentions.
empezar lección
przykrywać, nakrywać; (potoczne) ukrywać
Próbowała ukryć swoje prawdziwe intencje.
blunder into
The vehicle blundered into a boggy area.
empezar lección
popełnić poważny błąd i znaleźć się w trudnej sytuacji lub nieoczekiwanym miejscu; zabrnąć
Na skutek poważnego błędu pojazd znalazł się na bagnistym terenie.
advertise for
We've been advertising for a cleaner for months.
empezar lección
poszukiwać za pomocą ogłoszeń
Od miesięcy poszukujemy za pomocą ogłoszeń osoby do sprzątania.
miss out on
She didn't want to miss out on spending a couple of hours with her family.
empezar lección
stracić okazję (czegoś)
Nie chciała stracic okazji spędzenia paru godzin z rodziną.
leave down
I left the radio down because the kids were falling asleep.
empezar lección
zostawić w dole, zostawić np. ściszony dźwięk lub słabe światło
Zostawiłam ściszone radio, bo dzieci właśnie zasypiały.
walk off
Try walking off the pain in the knee.
empezar lección
odejść pieszo; redukować coś chodząc (np. kilogramy), rozchodzić (ból)
Spróbuj rozchodzić ten ból w kolanie.
come into
Anthony’s nephew has come into his property. Don’t tell me her family problems didn’t come into the argument.
empezar lección
wchodzić; wchodzić w posiadanie; być aspektem sytuacji, mieć coś do rzeczy
Siostrzeniec Anthony’ego wszedł w posiadanie jego majątku. Nie mów mi, że jej problemy rodzinne nie były częścią sporu.
trace back
He spent a lot of time tracing back the family history.
empezar lección
prześledzić coś wstecz (historię), odtwarzać (genealogię, historię)
Spędził mnóstwo czasu odtwarzając historię rodziny.
sort (well/ ill) with
You must understand that your actions sort ill with the rest of your family. The terms of the contract sort well with me.
empezar lección
pasować / nie pasować, zgadzać się/ nie zgadzać się z kimś, odpowiadać/ nie odpowiadać komuś
Musisz zrozumieć, że twoja rodzina nie aprobuje tego, co robisz (nie zgadza się na to, co robisz). Warunki umowy odpowiadają mi.
pay off
I felt relieved when I finally paid off the flat. One day I’ll pay her off for all those nasty things she’s done.
empezar lección
spłacić (dług); odpłacić (komuś za coś)
Poczułam ulgę, kiedy w końcu spłaciłam mieszkanie. Kiedyś odpłacę jej za te wszystkie świństwa, które zrobiła.
rinse down
Drink some water to rinse the pills down.
empezar lección
popijać coś w celu przełknięcia
Napij się wody, żeby łatwo przełknąć tabletki.
ply with
She's been plying us with coffee all evening.
empezar lección
częstować kogoś (czymś), zasypywać kogoś (np. pytaniami)
Cały wieczór częstowała nas kawą.
nuzzle up against
Look at my cats- they're nuzzling up against each other.
empezar lección
tulić się, ocierać się
Patrz na moje koty- tulą się do siebie.
bump up
All inclusive option will bump up the hotel's price by 30 dolars.
empezar lección
zwiększyć (cenę, rozmiar) o dużą wartość
Opcja "all inclusive" zwiększy cenę hotelu o 30 dolarów.
come up with
After a long discussion we've come up with a solution which might turn out effective.
empezar lección
wymyślić, obmyśleć; dojść do (wniosku, rozwiązania)
Po długiej dyskusji obmyśliliśmy rozwiązanie, które może okazać się skuteczne.
act up
This child acts up every evening. We had to catch the bus, because our car acted up. My broken leg always acts up when I have to go somewhere.
empezar lección
źle się zachowywać (o człowieku), nie działać prawidłowo (o maszynie)
To dziecko źle się zachowuje każdego wieczora. Musieliśmy złapać autobus, bo nasz samochód nie działał prawidłowo. Moja złamana noga zawsze doskwiera mi, kiedy muszę gdzieś iść.
cheer sb up
empezar lección
pocieszać kogoś
quibble about/ over
The room badly needs redecorating, but as they’ve been quibbling about the right shade of paint for a couple of weeks now, I don’t think it’s going to be renovated soon.
empezar lección
kłócić się o drobiazgi, spierać się
Ten pokój trzeba koniecznie odmalować, ale ponieważ oni od kilku tygodni spierają się o właściwy odcień farby, nie sądzę, żeby prędko został odnowiony.
fuss around
He's fussing them around all the time.
empezar lección
robić dużo zamieszania; skakać koło kogoś, zachowywać się nerwowo
Cały czas koło nich skacze.
crib from
He cribbed all the answers from another student.
empezar lección
ściągać od/z, zrzynać od/z
Ściągnął wszystkie odpowiedzi od innego ucznia
flag down
She flagged down a cab.
empezar lección
zatrzymać (np. taksówkę) machając ręką
Zatrzymała taksówkę.
cage in
Her little son didn't believe the lions were caged in.
empezar lección
zamknąć w klatce
Jej synek nie uwierzył, że lwy były zamknięte w klatce.
crisp up
The bread will crisp up if you leave it like this.
empezar lección
wyschnąć, zeschnąć, wysuszyć
Chleb zeschnie, jeśli tak go zostawisz.
lay off
Most of the workers were laid off after the fire. I’m tired, I’d rather lay off for a while.
empezar lección
(na ogół tymczasowo) zwolnić kogoś z pracy
Większość pracowników została zwolniona po pożarze. Jestem zmęczony, lepiej chwilę odsapnę.
venture out
I wouldn't have ventured out hadn't it been necessary.
empezar lección
wychodzić w złą pogodę, ośmielać się wyjść w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
Gdyby to nie było konieczne, nie wychodziłbym na zewnątrz w taka pogodę.
chuck at
The children chucked a ball at a passer-by.
empezar lección
rzucać, obrzucać (np. kogoś czymś)
Dzieci rzuciły piłką w przechodnia.
show out
While I was showing the guests out, Peter called someone.
empezar lección
odprowadzać do drzwi
Kiedy odprowadzałam gości do drzwi, Peter do kogoś zadzwonił.
upbraid for
The teacher upbraided Mary for coming late again.
empezar lección
karcić (kogoś) za (coś)
Nauczyciel skarcił Mary za kolejne spóźnienie.
butter up
I hate watching him butter up at school.
empezar lección
przypochlebiać się
Nie znoszę patrzeć, jak on się podlizuje w szkole.
creep over
Fear crept over the children.
empezar lección
nachodzić kogoś (o np. senności), oblecieć kogoś (o np. strachu)
Dzieci obleciał strach.
shin up
Look at those boys shinning up the trees!
empezar lección
wspinać się, np. na drzewo
Patrz na tych chłopców wspinających się na drzewa!
carry out
I'm afraid she's got too many duties to carry out.
empezar lección
zrealizować coś, wykonać
Obawiam się, że ona ma zbyt wiele obowiązków do wykonania.
thaw out
I've got to thaw out after the long walk in the cold.
empezar lección
odmarzać, tajać
Muszę odtajać po długim spacerze na mrozie.
break away
The prisoners broke away last night.
empezar lección
uciekać, wydostać się
Więźniowie uciekli wczoraj w nocy.
creep on
He said he could feel old age creep on.
empezar lección
powoli się zbliżać, skradać się, nadciągać
Powiedział, ze czuje, jak zbliża się starość.
take down
take down take down to destroy or remove; to dismantle; to put sth (such as currently spoken words) in writing; zburzyć; rozmontowywać; notować, zapisywać Take down everything the teacher says. The old building will be taken down soon.
empezar lección
zburzyć; rozmontowywać; notować, zapisywać
Notuj wszystko, co powie nauczyciel. Ten stary budynek zostanie wkrótce zburzony.
face sb down
He eventually decided to face her down.
empezar lección
zmierzyć się z kimś
W końcu postanowił się z nią zmierzyć.
speak out about
In my opinion we should speak out about this strategy.
empezar lección
opowiadać się za czymś
Według mnie powinniśmy opowiedzieć się za tą strategią.
sign away
empezar lección
zrzekać się
sober up
A cool shower might sober you up.
empezar lección
otrzeźwieć, otrzeźwiać
Chłodny prysznic mógłby cię otrzeźwić.
sheer off
You won't get rid of the problem by sheering off from it whenever I mention it.
empezar lección
zmieniać kierunek, zbaczać, omijać (temat, problem), zmieniać (temat)
Nie pozbędziesz się problemu zmieniając temat ilekroć o nim wspomnę.
choke down
I choked down the pill.
empezar lección
przełykać z trudnością; odradzać
Z trudnością przełknąłem pigułkę.
look out for
He’s been vainly looking out for a job for too long now.
empezar lección
wypatrywać
On już za długo bezskutecznie szuka pracy.
lunch in
There's such a load of work we'll have to lunch in. How about Chinese takeaway?
empezar lección
jeść lunch w domu, pracy, itp.
Jest tyle roboty, że będziemy musieli zjeść lunch w firmie. Co powiesz na chińszczyznę?
buoy up
The piece of wood buoyed her up. He was trying to buoy me up saying "Don't worry, it's going to be OK"
empezar lección
unosić się, utrzymywać (kogos) na wodzie podnieść na duchu
Kawałek drzewa utrzymał ją na wodzie. Próbował podnieść mnie na duchu mówiąc "Nie martw się, będzie dobrze".
hang behind
Why do you always hang behind? Can’t you hurry up a bit?
empezar lección
zostawać w tyle (za kimś)
Dlaczego zawsze zostajesz w tyle? Nie możesz się trochę pospieszyć?
split on
His class had enough and started to split on him
empezar lección
zdradzić kogoś, donieść na kogoś
Jego koledzy z klasy mieli dość i zaczęli na niego donosić.
drive away
She slammed the door and drove away. I can't drive away the fear.
empezar lección
odjeżdżać; odpędzać, odganiać
Trzasnęła drzwiami i odjechała. Nie mogę odpędzić tego lęku.
curl up
The cat was curled up on my sister's lap.
empezar lección
kulić się, zwijać się
Kot leżał zwinięty na kolanach mojej siostry.
kick up (2)
The machine started and kicked up the sand from the road.
empezar lección
wzbijać (np. kurz)
Maszyna zapaliła i wzbiła do góry piach z drogi.
jostle away
He jostled away a few people and got inside.
empezar lección
odepchnąć, odtrącać
Odepchnął paru ludzi i dostał się do środka.
stop away from
You really should stop away from those guys.
empezar lección
trzymać się z dala od
Powinieneś trzymać się z dala od tych chłopaków.
chew away
I've been chewing away all day and I feel slightly sick. My sister's puppy has chewed away her brand new shoes.
empezar lección
zniszczyc coś zębami, pogryźć coś
Podjadam coś przez cały dzień i jest mi trochę niedobrze. Szczeniak mojej siostry zniszczył (pogryzł) jej nowe buty.
note down
Have you noted this address down?
empezar lección
zanotować, notować
Czy zanotowałeś ten adres?
stay in
It was raining, so we decided to stay in and watch a video.
empezar lección
zostawać w domu/nadal uczestniczyć w czymś
Padało, więc postanowiliśmy zostać w domu i obejrzeć film na video.
think over
I must think over the offer.
empezar lección
przemyśleć, rozważyć
Musze przemyśleć tę propozycję.
get off
Why didn't you get off the bus? Get off that wet shirt.
empezar lección
zdejmować (ubranie); wsiadać (do środka lokomocji); wyruszać (w podróż)
Dlaczego nie wysiadłeś z autobusu? Zdejmij tę mokrą koszulę.
plump for
Many young people plump for sports clothes just because they're so comfortable.
empezar lección
wybierać
Wielu młodych ludzi wybiera sportowe ubranie właśnie dlatego, że jest tak wygodne.
come on!
empezar lección
dawaj! no, dalej!; no wiesz!
claw back
He finally managed to claw his money back.
empezar lección
odzyskać z trudem
W końcu udało mu się z trudem odzyskać pieniądze.

Debes iniciar sesión para poder comentar.