Negotiable instruments

 0    83 tarjetas    Szulerka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

papier wartościowy zawierający bezwarunkowe polecenie lub przyrzeczenie zapłaty określonej sumy pieniężnej, (zwykle) zbywalny przez indos, o ile nie pozbawiony tego przymiotu przez wystawcę lub indosanta
empezar lección
negotiable instrument

zbywalność, przenoszalność, zdatność do obiegu
empezar lección
negotiability

świadectwo depozytowe
empezar lección
certificate of deposit

stała stopa odsetkowa
empezar lección
fixed rate of interest

obligacja; skrypt dłużny
empezar lección
debenture

cheque (US: check)

na żądanie
empezar lección
on demand

depozyt bankowy, wpłata, wkład, lokata, zadatek, kaucja, wadium
empezar lección
deposit

weksel własny
empezar lección
promissory note (note)

weksel trasowany
empezar lección
bill of exchange (draft)

okaziciel (także: dzierżyciel, posiadacz)
empezar lección
bearer

trasant, wystawca weksla trasowanego
empezar lección
drawer

trasat, płatnik weksla trasowanego
empezar lección
drawee

indos na okaziciela = indos translacyjny otwarty
empezar lección
endorsement in blank

indosant (osoba przenosząca swoje prawa z weksla przez indos)
empezar lección
endorser

indosatariusz (osoba, na którą następuje przeniesienie praw z weksla przez indos)
empezar lección
endorsee

nabywca weksla w dobrej wierze = tytuł zabezpieczający przed zarzutami osób zobowiązanych z weksla
empezar lección
holder in due course (US)

wystawca weksla własnego, czeku lub innego instrumentu dłużnego
empezar lección
maker (also: issuer)

payee

'pay to the order of': 'pay order': 'pay on order' (remitter)
empezar lección
‘pay to the order of’ [wekslowe polecenie zapłaty]: ‘zapłać na zlecenie’ (remitenta)

Promissory note
empezar lección
Promissory note

[wekslowa klauzula waluty]: „wartość [w towarze/gotówce] otrzymałem”
empezar lección
for value received

>> don’t use archaic expressions! after this (or delete it) = dalej, w dalszej części tego
empezar lección
hereinafter (legalese!)

>> archaic! of this = tego
empezar lección
hereof (legalese!)

>> archaic! in accordance with, pursuant to = na podstawie tego
empezar lección
hereunder (legalese!)

1) należność główna, 2) najważniejszy, 3) zwierzchnik, 4) lider, 5) mocodawca
empezar lección
principal

interest-only payments
empezar lección
spłata wyłącznie odsetek (bez należności głównej)

narosłe odsetki
empezar lección
interest accrued

[= to start, to begin] rozpoczynać
empezar lección
to commence

breach, default

podmiot stowarzyszony, partner biznesowy
empezar lección
affiliate

>> redundancy >> warunki
empezar lección
‘terms, conditions or covenants’ legalese

>> redundancy >> = wymagalny
empezar lección
‘due and payable’ legalese

instalment

zaległy, (także: wybitny)
empezar lección
outstanding

1) dojrzałość, 2) termin płatności / wymagalności
empezar lección
maturity


weksel własny indosowany na mnie
empezar lección
a note endorsed to me

wartość nominalna
empezar lección
face value

porządny gość
empezar lección
decent guy

inheritance

egzekwowalny (prawnie)
empezar lección
enforceable

konkretna kwota, oznaczona suma (pieniężna)
empezar lección
sum certain

spełnić warunki
empezar lección
to meet requirements

natknąć się na (coś lub kogoś)
empezar lección
to encounter (sth/sb)

pod ręką, tuż obok, w pobliżu; sprawa bieżąca, będąca przedmiotem zainteresowania
empezar lección
at hand; the matter at hand

należność główna, kapitał; przełożony; dyrektor; zarządca; szef, pryncypał; mocodawca;
przymiotnik: główny; najważniejszy; nominalny (o kwocie)
empezar lección
principal

down payment

obciążenie, obowiązek, powinność, odpowiedzialność, opieka; finanse: należność; koszt, opłata, obciążenie; ciężar; prawo: oskarżenie, zarzut fizyka: ładunek; wojskowość: atak militarny, szarża, uderzenie
empezar lección
charge

uchylanie się od płacenia podatków (przestępstwo)
empezar lección
tax evasion

unikanie podatków w sposób formalnie zgodny z prawem; optymalizacja zobowiązań podatkowych
empezar lección
tax avoidance

nowelizacje Jednolitego Kodeksu Handlowego (the Uniform Commercial Code)
empezar lección
revisions to the UCC

to sign

podpisać jako pełnomocnik
empezar lección
to sign as an agent

podpisać w czyimś imieniu
empezar lección
to sign on behalf of (sb)

podpisać na czyjąś rzecz
empezar lección
to sign for (sb)

letter of credit (L/C)

zleceniodawca akredytywy, czyli kupujący lub importer
empezar lección
applicant of the L/C

bank zleceniodawcy, który otwiera akredytywę
empezar lección
issuing bank

beneficjent akredytywy, czyli sprzedający lub eksporter
empezar lección
beneficiary of the L/C

bank beneficjenta, który informuje beneficjenta o otwarciu akredytywy
empezar lección
advising bank

przedkładać
empezar lección
to tender

skupiać się
empezar lección
to focus

intently

niezwłocznie; natychmiast; punktualnie
empezar lección
promptly

spełniać wymogi
empezar lección
to conform

stąd; w związku z tym, dlatego też
empezar lección
hence

zadawać sobie wiele trudu, dokładać wszelkich starań (in order to do sth aby coś osiągnąć/zrobić); nie cofnąć się przed niczym, posuwać się do ostateczności, wyciągać daleko idące konsekwencje
empezar lección
to go to great/any lenghts

plik (np. papierów)
empezar lección
bundle

ciężkie, surowe, srogie
empezar lección
harsh

negocjować coś
empezar lección
to bargain for

wystawca, trasant
empezar lección
drawer

wystawca weksla własnego (= płatnik)
empezar lección
issuer, maker (= payer)

płatnik, trasat
empezar lección
drawee

payee

endorser

indosatariusz
empezar lección
endorsee

domicyliat = osoba trzecia, u której weksel jest płatny
empezar lección
domiciliate

documents against acceptance = inkaso akceptacyjne
empezar lección
D/A

tenor bill = weksel z odroczonym terminem płatności
empezar lección
time draft

termin płatności weksla
empezar lección
tenor

moment wymagalności płatności z weksla
empezar lección
maturity

przekazać (np. płatność); odsyłać, umorzyć
empezar lección
to remit


Debes iniciar sesión para poder comentar.