Procesy poznawcze

 0    138 tarjetas    bonuspcb
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

Podstawowe założenia paradygmatu poznawczego.
empezar lección
Poznawanie jest procesem aktywnym, angażującym nasz umysł, o charakterze raczej twórczym niż reproduktywnym.  Obraz otaczającego nas świata jest konstruowany z bardzo fragmentarycznej informacji, uzupełnianej danymi z doświadczenia, wnioskami, uogólnieniami i wyobraźnią. Dlatego nasze spostrzeżenia nie są sumą bodźców.  „Spostrzeżenia to hipotezy”(Gregory). Zdobywanie informacji o świecie ma charakter testowania hipotez, i przyjmowania zadowalająco prawdopodobnych, niekoniecznie pewnych.  „Za

Przedmiot zainteresowań psychologii poznawczej.
empezar lección
 Biologiczne podstawy psychologii poznawczej  Uwaga i świadomość  Percepcja  Reprezentacja wiedzy  Przetwarzanie informacji  Pamięć: modele, struktury, procesy pamięciowe  Język  Rozwiązywanie problemów i twórczość  Podejmowanie decyzji i rozumowanie  Rozwój poznawczy  Ludzka i sztuczna inteligencja

Narodziny i rozwój dyscypliny.
empezar lección
 1885-H. Ebbinghaus opublikował pierwszą pracę na temat badań nad pamięcią.  1932- F. Bartlett opublikował wyniki swoich badań nad pamięcią wytwórczą pokazując, że na pamięć ma wpływ wiele czynników subiektywnych, takich jak emocje i poszukiwanie spójności informacji  1956-G. Miller opublikował Magiczną liczbę siedem plus lub minus dwa: pewne ograniczenia naszej zdolności przetwarzania informacji zawierającą jego prace nad pamięcią krótkoterminową; A. Newell i H. Simon opublikowali Maszynę lo

Kluczowe dylematy psychologii poznawczej.
empezar lección
Dziedziczność czy wychowanie  Racjonalizm czy empiryzm  Struktura czy procesy  Ogólność czy specyficzność  Trafność wnioskowania przyczynowego a trafność ekologiczna  Badania stosowane czy badania podstawowe

Psychologia a inne dziedziny badań nad poznaniem.
empezar lección
 Biologia, neurobiologia i neurofizjologia  Matematyka, informatyka i dziedziny pokrewne  Filozofia, szczególnie epistemologia

Pojęcie procesu przetwarzania informacji.
empezar lección
1

Komputerowa metafora umysłu i jej ograniczenia.
empezar lección
1

Pojęcie i przedmiot reprezentacji umysłowej.
empezar lección
1

Główne stanowiska w sporze na temat reprezentacji umysłowych.
empezar lección
1

Reprezentacje obrazowe.
empezar lección
1

Reprezentacje werbalne.
empezar lección
1

Teoria podwójnego kodowania Paivio.
empezar lección
1

Wzajemne relacje pomiędzy słowem a obrazem.
empezar lección
1

Stanowisko propozycjonalne.
empezar lección
1

Hipoteza języka myśli.
empezar lección
o

Zrewidowane stanowisko Kossylyna.
empezar lección
1

Pierwotność czy wtórność nietrwałych reprezentacji umysłowych.
empezar lección
d

Koncepcja modeli mentalnych Johnsona-Lairda.
empezar lección
s

Rola wyobrażeń w sporze o naturę wyobrażeń umysłowych.
empezar lección
d

Spostrzeżenie.
empezar lección
s

Halucynacja.
empezar lección
e

Wyobrażenie.
empezar lección
e

Obrazy ejdetyczne.
empezar lección
j


Typologia wyobrażeń.
empezar lección
j

Cechy wyobrażeń.
empezar lección
e

Możliwe manipulacje wyobrażeniem.
empezar lección
e

Wpływ wyobrażeń na procesy psychiczne.
empezar lección
j

Wyobraźnia a orientacja w przestrzeni.
empezar lección
j

Wpływ wyobrażeń na pamięć.
empezar lección
h

Wpływ wyobrażeń na proces rozwiązywania problemów.
empezar lección
k

Wykorzystanie wyobrażeń w psychoterapii.
empezar lección
j

Podstawowa terminologia i charakterystyka procesu spostrzegania.
empezar lección
b

Etapy procesu spostrzegania.
empezar lección
k

Percepcja jako proces rozpoznawania i kategoryzacji.
empezar lección
d

Recepcja sensoryczna.
empezar lección
k

Odbiór wrażeń zmysłowych.
empezar lección
k

Bodziec dystalny i bodziec proksymalny.
empezar lección
k

Metafora aparatu fotograficznego.
empezar lección
j

Kody percepcyjne i nominalne w ujęciu Posnera.
empezar lección
d

Kiedy człowiek widzi, a kiedy wie jak coś wygląda?
empezar lección
f

Widzenie skórne.
empezar lección
j

Strukturalne teorie postrzegania.
empezar lección
j

Koncepcja asocjacjonistyczna.
empezar lección
k

Prawa kojarzenia.
empezar lección
j

Postaciowa koncepcja postrzegania.
empezar lección
k

Zasady wyodrębniania figury z tła.
empezar lección
j

Prawo pragnacji.
empezar lección
k

Teorie identyfikacji obiektów.
empezar lección
j

Teoria wzorów i teoria cech.
empezar lección
j

Współczesne teorie postrzegania.
empezar lección
m

Koncepcja komputacyjna Marra.
empezar lección
j

Optyka ekologiczna Gibsona.
empezar lección
k

Niezmienniki poznawcze i afrondacje.
empezar lección
j

Inteligentna percepcja w teorii konstruktywistycznej Brunera.
empezar lección
m

Opis uwagi jako system selekcji informacji.
empezar lección
n

Mechanizm selekcji danych na różnych poziomach przetwarzania informacji.
empezar lección
j

Teorie wczesnej i późnej selekcji.
empezar lección
k

Filtry uwagowe Broadbenta, Treisman, Johnstona i Deutschów.
empezar lección
j

Zasada przetargu pomiędzy szybkością a poprawnością.
empezar lección
j

Teoria przeszukiwania pola percepcyjnego.
empezar lección
j

Teoria detekcji sygnału.
empezar lección
k

Rodzaje błędów procesu selekcji.
empezar lección
j

Teorie uwagi podzielnej.
empezar lección
j

Paradygmat podwójnego zadania.
empezar lección
k

Teoria Allporta sztywnych modułów uwagi.
empezar lección
j

Teoria płynnych zasobów mentalnych Kahnemana.
empezar lección
w

Koncepcja pośrednia zasobów specyficznych Navona i Gophera.
empezar lección
j

Mechanizm dystrybucji zasobów mentalnych pomiędzy różne czynności.
empezar lección
j

Zjawisko interferencji pomiędzy procesami realizującymi różne czynności.
empezar lección
j

Interferencja strukturalna, a interferencja zasobowa.
empezar lección
j

Czynności limitowane zasobami a czynności limitowane danymi.
empezar lección
j

Podstawowe rodzaje i magazyny pamięci w perspektywie strukturalnej.
empezar lección
j

Metafora chińskich pudełeczek.
empezar lección
j

Klasyczny wielomagazynowy model pamięci Atkinsona i Shiffirna.
empezar lección
j

Pamięć ikoniczna.
empezar lección
j

Pamięć echoiczna.
empezar lección
j

Czasowa pamięć operacyjna - pamięć krótkotrwała.
empezar lección
j

Trwały magazyn pamięciowy - pamięć długotrwała.
empezar lección
j

Różnice w pojemności, czasie przechowywania, zapominaniu, kodzie pamięciowym i kontroli sprawowanej przez jednostkę nad danym magazynem pamięci.
empezar lección
j

Opis pamięci ze względu na format przechowywanych informacji.
empezar lección
k

Relacja pomiędzy pamięcią trwałą, a wiedzą.
empezar lección
k

Model Squire'a - pamięć deklaratywna, a niedeklaratywna.
empezar lección
j

Taksonomia Tulvinga - pamięć semantyczna, epizodyczna i proceduralna.
empezar lección
j

Różnice w zakresie informacji, operacji i sposobów wykorzystania poszczególnych rodzajów pamięci.
empezar lección
j

Filogeneza i ontogeneza systemów.
empezar lección
j

Fazy procesu pamięciowego.
empezar lección
j

Zapamiętywanie.
empezar lección
j

Czynniki mające wpływ na zapamiętywanie.
empezar lección
j

Sposoby uczenia się.
empezar lección
j

Przechowywanie.
empezar lección
j

Krzywe Ebbinghausa.
empezar lección
j

Konsolidacja śladu pamięciowego.
empezar lección
j

Czynniki zakłócające proces konsolidacji.
empezar lección
k

Odpamiętywanie.
empezar lección
k

Różne sposoby wydobywania z pamięci.
empezar lección
j

Porównanie procesów przypominania i rozpoznawania.
empezar lección
j

Koncepcja jednofazowa Tulvinga.
empezar lección
j

Nieświadomy plagiat.
empezar lección
j

Paramnezja.
empezar lección
j


Koncepcja dwufazowa Loftusów.
empezar lección
j

Zapominanie.
empezar lección
.

Teoria zacierania engramów w skutek braku ich używania.
empezar lección
l

Zjawiska interferencji proaktywnej i retroaktywnej.
empezar lección
j

Jak na imię miał bohater grany przez Joe Pantoliano w filmie Christophera Nolana - Memento?
empezar lección
TEDDY

Specyfikacja pamięci epizodycznej i autobiograficznej.
empezar lección
j

Pamięć autobiograficzna.
empezar lección
j

Metoda swobodnych skojarzeń.
empezar lección
j

Metoda skojarzeń kierowanych.
empezar lección
j

Dzienniki i badania pamięci specyficznych zdarzeń.
empezar lección
j

Komponenty i organizacja pamięci autobiograficznej.
empezar lección
j

Przechowywanie danych w pamięci.
empezar lección
j

Efekt względnej świeżości.
empezar lección
j

Reminiscencja.
empezar lección
j

Amnezja wczesnodziecięca.
empezar lección
j

Wpływ emocji na pamięć.
empezar lección
j

Wiedza deklaratywna, a wiedza proceduralna.
empezar lección
j

Koncepcje Collina i Quilliana oraz Collinsa i Loftus na temat pamięci deklaratywnej.
empezar lección
j

Teorie Ripsa, Shobena i Smitha cech semantycznych.
empezar lección
j

Teoria Andersona rozprzestrzeniającej się aktywacji.
empezar lección
j

Koncepcje pamięci proceduralnej.
empezar lección
j

Natura, funkcje i cechy języka.
empezar lección
j

Poziomy jezyka.
empezar lección
j

Stadialność przyswajania języka ojczystego.
empezar lección
j


Koncepcja językowa.
empezar lección
j

Reguły nabywania języka.
empezar lección
j

Koncepcja gramatyki generatywno-transformacyjnej Chomsky'ego.
empezar lección
k

Hipoteza determinizmu językowego.
empezar lección
j

Język a funkcjonowanie poznawcze.
empezar lección
j

Triadowe ujęcie kryteriów twórczości.
empezar lección
j

Elitarne i egalitarne ujęcie twórczości.
empezar lección
j

Systemowe koncepcje twórczości.
empezar lección
j

Twórczość jako transgresja.
empezar lección
j

Koncepcja inwestycyjna.
empezar lección
j

Przypadek i konfiguracja.
empezar lección
j

Jednostka - pole domena u Csikszentmihalyi. Charakterystyka wglądu.
empezar lección
j


Debes iniciar sesión para poder comentar.