Drafting a contract, breach of contract – Business English; Sporządzanie umowy, niedotrzymanie warunków umowy – angielskie słownictwo biznesowe

 0    74 tarjetas    lenka1
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
to draft a contract / an agreement
empezar lección
sporządzić projekt umowy
to draw up a contract / an agreement
empezar lección
sporządzić umowę
the final draft = the engrossment
empezar lección
ostateczna redakcja umowy
parties to the contract
empezar lección
strony umowy
to sign a contract
empezar lección
podpisać umowę
to conclude a contract
empezar lección
zawrzeć umowę
to execute a contract
empezar lección
podpisać umowę (nadając jej moc prawną, "wykonując" ją)
recitals
empezar lección
preambuła, oświadczenia stron (część umowy)
the body = the operative part of an agreement
empezar lección
część zasadnicza umowy
the subject matter of a contract
empezar lección
przedmiot umowy
the provisions of a contract
empezar lección
postanowienia umowy
boilerplate
empezar lección
notatki (zazwyczaj na końcu umowy)
representations and warranties
empezar lección
zapewnienia stron (co do faktów oraz intencji)
enter into an agreement
agreement entered into by and between
empezar lección
zawrzeć umowę
umowa zawarta przez (dane strony)
effective
agreement effective as of January 1, 2011
empezar lección
obowiązujący
umowa obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.
registered office
(Company) with its registered office in London
empezar lección
siedziba
(Spółka) z siedzibą w Londynie
principal place of business
(Company) having it principal place of business in Warsaw
empezar lección
miejsce prowadzenia działalności
(Spółka) prowadząca działalność w Warszawie
the business of...
(Company) engaged in the business of...
empezar lección
działalność w zakresie...
(Spółka) prowadząca działalność w zakresie...
to agree
the Parties agree as follows
empezar lección
postanawiać
Strony postanawiają, co następuje
premises and covenants
in consideration of the premises and covenants contained herein
empezar lección
przesłanki i zobowiązania
biorąc pod uwagę przesłanki i zobowiązania zawarte w niniejszej umowie
terms and conditions (of a contract / an agreement)
empezar lección
warunki umowy
to set forth
terms and conditions set forth herein
empezar lección
określać
warunki określone w niniejszej umowie
In witness whereof
in witness whereof the parties subscribe their names hereto
empezar lección
w dowód czego (/ powyższego)
W dowód czego strony składają swoje podpisy poniżej.
dispute
a dispute arising from or in relation with this Contract
empezar lección
spór
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane
breach of contract
empezar lección
naruszenie postanowień umowy
the undersigned
empezar lección
niżej podpisany / podpisani
a duly authorised representative
empezar lección
właściwie upoważniony przedstawiciel
to be governed by sth
this agreement shall be governed by and construed in accordance with the Polish law
empezar lección
podlegać czemuś
niniejsza umowa podlegać będzie prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana
contractual obligations
the fulfilment of contractual obligations
empezar lección
zobowiązania umowne
spełnienie zobowiązań umownych
in default
the party in default was brought to court
empezar lección
ten, który nie dotrzymał zobowiązań
strona, która nie dotrzymała zobowiązań, została pozwana
enforceable
a legally binding and enforceable contract
empezar lección
wykonalny
wiążący i wykonalny kontrakt
an indefinite contract
empezar lección
umowa na czas nieokreślony
assignment of rights
empezar lección
przyznanie/cesja praw
confidentiality
the duty of confidentiality
empezar lección
poufność
obowiązek zachowania poufności
Force majeure
the occurrence of force majeure
empezar lección
Siła wyższa
zadziałanie siły wyższej
unliquidated damages
empezar lección
odszkodowanie nieoznaczone
liquidated damages
a liquidated damages provision
empezar lección
odszkodowanie, kara umowna
klauzula o odszkodowaniu
severability
empezar lección
rozdzielność, rozłączność postanowień; wypowiadalność
termination
termination shall be effective immediately upon receipt of termination notice
empezar lección
rozwiązanie umowy, zakończenie jej obowiązywania
rozwiązanie umowy obowiązywać będzie ze skutkiem natychmiastowym po otrzymaniu wypowiedzenia
liability for damages
empezar lección
odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność za szkody
to deem...
the agreement is deemed unlawful
empezar lección
uznawać za...
umowa została uznana za niezgodną z prawem
Schedules and Exhibits
empezar lección
Załączniki
to abstain
to abstain from taking action
empezar lección
powstrzymać się
wstrzymać się od podejmowania kroków
prior written consent
empezar lección
uprzednio uzyskana pisemna zgoda
certain
empezar lección
w umowach: poniższe, określone
contractual remedies
empezar lección
odszkodowania umowne
waiver
No waiver shall be effective unless given in writing
empezar lección
zrzeczenie się
Zrzeczenie się wymaga pisemnego potwierdzenia
to seek remedies
empezar lección
dochodzić zadośćuczynienia
non-monetary relief
empezar lección
rekompensata niepieniężna
injured party
compensation to the injured party
empezar lección
strona poszkodowana
rekompensata na rzecz szkody poszkodowanej
punitive or exemplary damages
empezar lección
odszkodowanie za straty moralne, odszkodowanie z nawiązką
to ascertain the amount of damages
empezar lección
ustalić wysokość odszkodowania
to agree mutually
it is mutually agreed that...
empezar lección
postanowić wzajemnie
strony wzajemnie postanawiają, że...
as aforesaid
empezar lección
jak to opisano powyżej
by way of
empezar lección
jako, tytułem, w drodze
to suffer a loss
empezar lección
ponieść stratę
mitigate a loss
empezar lección
zminimalizować straty
rescission
empezar lección
odstąpienie (od umowy)
to negotiate a settlement of claims
empezar lección
wynegocjować zaspokojenie roszczeń
to file a lawsuit
empezar lección
wnieść pozew
to reimburse sb for sth
empezar lección
zwrócić komuś koszty czegoś
master agreement
empezar lección
umowa ramowa
to sue for damages
empezar lección
wnieść sprawę o odszkodowanie
form of agreement
empezar lección
umowa in blanco
to provide for
the parties provide for the purchase...
empezar lección
zawierać umowę (na coś)
strony zawierają umowę na zakup...
Amended and restated agreement
empezar lección
Aneks do umowy
indemnity
empezar lección
odszkodowanie
binding effect
empezar lección
moc wiążąca
jurisdiction
empezar lección
sąd właściwy
indemnification
empezar lección
przyjęcie odpowiedzialności cywilnej
business
Company X is in the business of...
empezar lección
działalność gospodarcza
Spółka X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
consideration
in consideration of the mutual covenants and agreements
empezar lección
1. Rozważenie 2. Świadczenie
po rozważeniu wzajemnych przyrzeczeń i postanowień
to acknowledge
empezar lección
przyznawać, potwierdzać (zaistnienie faktu)
for the purpose of
for the purpose of this agreement
empezar lección
na potrzeby
na potrzeby niniejszej umowy

Comentarios

mia1234 escribió: 2011-02-20 10:51:08
to draft=to draw up, dlaczego rozroznienie w fiszkach?

Debes iniciar sesión para poder comentar.