Biologia A

 0    67 tarjetas    Imwiecej
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

Abiotyczne czynniki
empezar lección
nieożywione, fizyczne czynniki siedliska wpływające na organizm np. temperatura, natężenie świtała, dostępność wody.

Abysal/Abisal
empezar lección
Najgłębsza strefa życia w morzach i oceanach do której nie dociera światło.

Acetylocholina
empezar lección
W organizmach żywych związek ten jest neuromediatorem syntetyzowanym w neuronach

Acetylo-Co-A
empezar lección
ważny związek metaboliczny. est przenośnikiem aktywowanej grupy acetylowej. Bierze udział w cyklu Krebsa. Ponadto jest wykorzystywany w organizmach żywych do syntezy acetylocholiny, cholesterolu, hormonów steroidowych.

Acydofile/acidofile
empezar lección
Organizmy żywe kwasolubne - np. rośliny lubiące kwaśny odczyn gleby.

Jedna z zasad azotowych, należąca do puryn [dwu pierścieniowa] występująca w DNA i RNA komplementarna do TYMINY [w DNA] i URACYLU [w RNA] łączy się podwójnymi wiązaniami

Adenozynotrifosforan ATP
empezar lección
związek magazynujący energię. Zbudowany z cukru rybozy adeniny i trzech reszt fosforanowych. Wytwarzany w procesach utleniania związków organicznych podczas oddychania komórkowego

Adkrustacja
empezar lección
tworzenie się na powierzchni pierwotnej ściany komórkowej dodatkowej warstwy, zbudowanej z różnego typu związków organicznych: korek kutykula, wosk, suberyna

Adrenalina/epinefryna
empezar lección
neuroprzekaźnik i główny hormon rdzenia nadnercza, należy do grupy katecholamin. Stymuluje współczulny okład nerwowy

organizmy oddychające tlenowo

Aglutynacja
empezar lección
proces zlepiania się komórek np. erytrocytów

Obecne w surowicy krwi przeciwciała. Uczestniczy w reakcji aglutynacji, odpowiedzialne są z zlepianie obcych cząsteczek tak aby uniemożliwić im rozprzestrzenianie się w organiźmie

Akomodacja Oka
empezar lección
zdolność oka do zmiany krzywizny soczewki. Umożliwia widzenie z bliska i z daleka

Podwójna akomodacja
empezar lección
Występuje u ptaków i wiąże się ze mianą kształtu i położenia soczewki.

Obszar w główce plemnika gdzie znajdują się liczne Aparaty Golgiego. Wytwarzają się enzymy umożliwiające wniknięcie plemnika do k. jajowej

in. neuryt. Długa wypustka osłonięta osłonkami mielinowymi, odpowiada z jednokierunkowe przewodzenie impulsów elektrycznych z ciała komórki do narządu lub zakończenie synaptycznego

białko będące głównym składnikiem mikrofilamentów. Pełni istotną rolę podczas skurczu mięśni. Tworzy wraz z miozyną włókna w sarkomerach

Aktywacja aminokwasów
empezar lección
Przyłączenie aminokwasów do tRNA zachodzące w cytoplazmie podczas procesu translacji.

in. proteiny. białka proste. występują powszechnie w białkach zwierzęcych. Rozpuszczają się w wodzie. Znajdują się w surowicy krwi gdzie odpowiadają za transport substancji np. witamin hormonów

aldehyd 3-fosoglicerynowy
empezar lección
Jako produkt pośredni fotosyntezy ma istotne znaczenie w fazie ciemnej, W procesie glikolizy jest produktem pośrednim, Jest to związek składający się z 3 węgli

nadwrażliwość, stan zwiększonej wrażliwości immunologicznej.

allele wielokrotne
empezar lección
więcej niż dwa warianty tego smaego genu które mogą znajdować się w tym samym locum, np grupa krwi Ia Ib i

Warianty tego samego genu które znajdują się w tym samym miejscu na chromosomie.

allelopatia
empezar lección
jeden ze sposobów walki konkurencyjnej między roślinami polegający na wydzieleniu substancji chemicznych do środowiska

allelopoliploid
empezar lección
organizm powstający w wyniku mutacji genowej związanej ze zmianą liczby chromosomów. Powstają podczas krzyżówki dwóch różnych gatunków np. osła i konia. Organizmy te albo nie są zdolne do życia albo do rozmnażania.

in. heterochromosomy chromosomy płci chromosomy warunkujące płeć
xx - żeński xy - męski xx- ptaszek męski [żabka motyl] xy ptaszek żeński

centrum allostetyczne
empezar lección
jest to miejsce w enzymie, do którego przyłączają się efektory katalizator bądź inhibitor(drobnocząsteczkowe związki wpływające na aktywność enzymu). Enzymy, których aktywność jest regulowana w ten sposób, nazywamy enzymami allosterycznymi.

ruch ameboidalny
empezar lección
in. ruch pełzakowaty. opiera się na wytworzeniu nibynóżek. Brak w nim wyodrębnionych struktur wykonujących ruch.

przykład oddziaływania gdzie jeden gatunek odnosi straty a drugi nie odnosi korzyści
pędzlak [grzyb] wytwarza penicylinę która hamuje rozwój bakterii. brzoza hamuje rozwój sosny

in. przeobrażenie proste. rozwój prosty bez przeobrażenia
np. wszy

Aminoacylo-tRNA
empezar lección
związek uczestniczący w procesie biosyntezy białek. reakcja ta zachodzi w cytoplazmie jest katalizowana przez enzymy i wymaga energii

związek budujący białko, posiada asymetryczny atom węgla do którego przyłączona jest grupa aminowa [NH3+] grupa karboksylowa [coo-] i łańcuch boczny R

podział jądra komórkowego bez podziału cytoplazmy, zachodzi gdy komórki utraciły zdolność do mitozy. polega na wydłużeniu przewężeniu w części równikowej a następnie podzieleniu na dwa jądra komórkowego. termin ten dotyczy też podziału komórki prokariotycznej

zwierzęta amonoteliczne
empezar lección
zwierzęta które wydzielają amoniak

enzym odpowiadający za rozkładanie wielocukrów np. skrobi glukozy do dwucukrów i krótszych oligosacharyd. Produkowany w gruczołach ślinikowatych człowieka i wydzielany do jamy ustnej oraz w trzustce i wydzielany do dwunastnicy. aktywna w pH lekko zasadowym

Amyloplasty
empezar lección
Rodzaj leukoplastów. magazynuje skrobię. występują w komórkach liścieni i bielma a także w bulwach siemniaków

życie utajone. przejściowy stan ograniczający wszystkie funkcje życiowe organizmu w okresie niekorzystnych warunków środowiskowych.

organizmy oddychające beztenowego np fermentacja mlekowa czy alkoholowa. wyróżniamy ANAEROBY WZGLĘDNE które mogą żyć w obecności tlenu lecz lepiej rozwijają się w środ. beztlenowych ANAEROBY BEZWZGLĘDNE nie tolerują tlenu
BEZWZGLĘDNE - tasiemiec, laseczki tężca, bakterie siarczanowe przywra,

stadium w mejozie i mitozie w którym skracają się włókna podziałowe. następuję po rozerwaniu ostatniego centromeru

sterydowy męski hormon płciowy produkowany z cholesterolu. U mężczyzn przez jądra u kobiet przez jajniki. poziom tego hormonu jest kontrolowany przez hormon produkowany przez przysadkę mózgową LH hormon lutenizujacy na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego

aniemia sierpowata
empezar lección
choroba genetyczna spowodowana pojedyncza mutacją w obrębie genu. w jej wyniku powstaje hemoglobina o mniejszym powinowactwie do tlenu

Anemochoria
empezar lección
wiatrosiewność, sposób rozprzestrzeniania nasion i owoców za pośrednictwem wiatru

organizm który w jądrze nie posiada dokładnej wielokrotności liczby haploidalnej

anhydraza węglanowa
empezar lección
enzym występujący w czerwonych krwinkach powoduje uwodnienie CO2 do HCO3-. 70 % CO2 jest transportowane w osoczu właśnie pod postacią jonów hco3-

in. heterogamia gamety są ruchliwe i mają różną wielkość

ogólnie zachowanie mające na celu przeciwdziałać czemuś, stać w opozycji do czegoś

antropogeneza
empezar lección
pochodzenie człowieka, zmiany ewolucyjne prowadzące do powstania człowieka

substancja produkowana przez drobnoustroje mająca na celu zabicie lub zahamowanie wzrostu innych organizmów.

ciało obce lub substancja białkowa powodująca produkcje przeciwciał w organiźmie

sekwencja trzech kolejnych nukleotydów znajdująca się w cząsteczce tRNA, któa umożliwia dopasowanie się podczas tworzenia białek.

trzy haploidalne komórki występujące w woreczku zalążkowym okrytonasiennych. Są bardzo aktywne metabolicznie, uczestniczą w odżywianiu woreczka zalażkowego

główna tętnica u ssaków występuje lewy łuk aorty u ptaków występuje prawy łuk aorty

Aparat gębowy
empezar lección
LIŻĄCY - mucha GRYZĄCY - chrząszcz GRYZĄCO-LIŻĄCY- osy, pszczoły KŁUJĄCO-SSĄCY -komar SSĄCY - motyl KUJĄC

Aparat Golgiego
empezar lección
struktura zbudowana z spłaszczonych pęcherzykó cystern. występuję w komórkach eukariotycznych. odpowiada za syntezę cukrów oraz ostatnie etapy syntezy białek. wyróżna się w jego budowie biegun cis-formujący i trans-dojrzewający

Aparat szparkowy
empezar lección
struktura wytworzona w epidermie (skórce) umożliwiająca rośliną wyższym regulacje gospodarką wodną oraz wymianą gazową. Składa się z dwóch komórek szparkowych oraz przestwory międzykomórkowej zwanej otworem lub porem szparkowym. Gdy woda jest pobierana z podłoża, turgor rośliny zwiększa się a szparka się powiększa

Aplanospory
empezar lección
nieruchome zarodniki występujące u grzybów o glonów

programowana śmierć komórki. biorą w niej udział enzymy z lizosomu

choroba układu oddechowego polegająca na obkurczaniu się oskrzeli

Astygmatyzm
empezar lección
wada wzroku wynikająca z nieprawidłowego kształtu rogówki bądź soczewki oka. promienie świetlne nie skupiają się w jendnym punkcie na siatkówce. korygować można soczewkami cylindrycznymi

produkty fotosyntezy. perwszym jest aldehyd 3-fosfoglicerynowy z którego roślina wytwarza wszystkie inne składniki odżywcze

in dźwigacz. pierwszy krąg szyjny nie ma trzonu

in. adenozynotrifosfataza enzym katalizujący rozpad ATP na ADP i resztę fosforanową

hormony roślinne regulujące wzrost jej narządów oraz owoców roślin

Automatyzm serca
empezar lección
zdolność mięśni serca do samodzielnego kurczenia się bez udziału układu nerwowego,

wszystkie chromosomy obecne na terenie jądra komórkowego bez chromosomów płci

Autotrofizm
empezar lección
Samożywność. dotyczy producentów. Jest to produkcja związków organicznych z prostych związków nieorganicznych

Awitaminoza
empezar lección
Całkowity brak w organizmie witaminy lub witamin


Debes iniciar sesión para poder comentar.