Biologia - komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza

5  1    122 tarjetas    okurde
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Jakie organelle mają ludzie komórki?
empezar lección
błona komórkowa, siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, lizosomy, cytoplazma, mitochondria, rybosomy, jądro komórkowe
Opisz błonę komórkową
empezar lección
oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego, jej składnikami są zawsze białka i lipidy (fosfolipidy). Jej budowę objaśnia model płynnej mozaiki
Co to jest model płynnej mozaiki?
empezar lección
Podstawę (zrąb) błony tworzy podwójna warstwa odpowiednio ułożonych fosfolipidów, w zrębie zanurzone są białka.
Jaka jest zasadnicza cecha błony komórkowej?
empezar lección
wybiórcza (selektywna) przepuszczalność, np. woda i drobnocząsteczkowe subtancje rozpuszczalne są przepuszczane, a substancje wielkocząsteczkowe słabo
Co wspomaga dyfuzję i jak?
empezar lección
odpowiednie białka transportowe wspomagają dyfuzję, aktywnie przemieszczają cząsteczki substancji wbrew gradientowi stężeń, dzięki czemu komórki mogą otrzymywać homeostazę.
Co tworzy system błon plazmatycznych?
empezar lección
siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, oraz lizosomy
Co tworzą błony siateczki śródplazmatycznej?
empezar lección
trójwymiarowy system kanalików i pęcherzyków
Jakie są rodzaje błon siateczki śródplazmatycznej?
empezar lección
szorstkie - pokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza białek, i gładkie, niepokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza lipidów.
Co to są aparaty Golgiego?
empezar lección
składają się z niewielkich, mocno spłaszczonych pęcherzyków, ich zadaniem jest modyfikacja, pakowanie i przekazywanie zagęszczonych substancji (głównie białek) poza komórkę oraz w jej obrębie
Gdzie występują aparaty Golgiego?
empezar lección
w komórkach wydzielniczych trzustki
Co to są lizosomy?
empezar lección
niewielkie, kuliste pęcherzyki, zawierają liczne białka enzymatyczne, zdolne rozłożyć wchłonięte substancje, a także produkty odpadowe, występują licznie w w komórkach żernych układu odpornościowego.
Co to jest cytoplazma?
empezar lección
inaczej cytozol, towrzy płynny, złożony koloid wodny, w którym zawieszone są bądź rozpuszczone m.in. białka, lipidy, kwasy tłuszczowe, wolne aminokwasy, oraz sole mineralne
Co jest ważnym składnikiem cytoplazmy?
empezar lección
skomplikowana, przestrzenna sieć białkowych włókienek i mikrorureczek, tworząca cytoszkielet
Za co jest odpowiedzialny cytoszkielet?
empezar lección
za możliwość zmiany kształtu niektórych komórek, i ich zdolność do poruszania się
Co zachodzi w cytoplaźmie?
empezar lección
liczne reakcje biochemiczne, np. biosynteza białek, beztlenowe oddychanie wewnątrzkomórkowe
Co to są mitochondria?
empezar lección
owalne lub cylindryczne organelle, ich liczba może wynosić nawet kilkaset (mięśnie poprzecznie prążkowane, kanaliki nerwowe), każde otoczone jest dwoma błonami białkowo-lipidowymi.
Jak wygląda błona wewnętrzna i zewnętrzna mitochondrium?
empezar lección
zewnętrzna jest gładka i pozbawiona wypukłości, wewnętrzna tworzy poprzeczne uwypuklenia zwane grzebieniami mitochondrialnymi.
Co znajduje się w środku mitochonrium?
empezar lección
macierz mitochondrialna, w jej skład wchodzą enzymy przyśpieszające reakcje utlenienia substancji organicznych, zawieszone są w niej również niewielkie cząsteczki mitochondrialnego DNA oraz rybosomy.
Co to jest ATP?
empezar lección
są to wysokoenergetyczne wiązania, w których zmagazynowana jest energia chemiczna
Co jest źródłem ATP?
empezar lección
proces oddychania wewnątrzkomórkowego, polegający na utlenianiu związków organicznych w następującej kolejności: węglowodany, tłuszcze, białka (aminokwasy).
Gdzie zachodzą najwydatniejsze procesy oddychania (tlenowe)?
empezar lección
W mitochondriach.
Na jakie etapy można podzielić produkcję energii z cukru?
empezar lección
glikolizę, cykl Krebsa, oraz utlenianie końcowe.
Gdzie zachodzi glikoliza i na czym polega?
empezar lección
zachodzi w cytoplazmie i polega na stopniowym rozłożeniu cząsteczek glukozy do związku o nazwie kwas pirogronowy.
Co to są rybosomy?
empezar lección
przypominają spłaszczony grzybek, który nie jest oddzielony od cytoplazmy żadną błoną, składają się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej
Z czego zbudowane są rybosomy?
empezar lección
Zbudowane są z białek oraz kilku rodzajów rybosomalnego kwasu rybonukleinowego (rRNA)
Co zachodzi w rybosomach?
empezar lección
właściwa biosynteza białek, czyli translacja.
Z czego składa się jądro komórkowe?
empezar lección
z otoczki, kariolimfy, chromatyny, oraz jąderka
Co to jest kariolimfa?
empezar lección
wypełnia wnętrze jądra komórkowego, tworzy płynne środowisko, w którym zanurzona jest chromatyna, występują w niej enzymy odpowiedzialne za syntezę DNA oraz RNA.
Co to jest chromatyna?
empezar lección
składa się z długich i cienkich włókien, ich głównym składnikiem jest DNA znajdujące się na białkach - histonach
Na czym polega synteza RNA?
empezar lección
synteza, inaczej transkrypcja, polega na łączeniu kolejnych rybonukleotydów, z wykorzystaniem DNA jako matrycy. Jest to przepisanie informacji z DNA na RNA.
Co to są chromosomy?
empezar lección
jest to siedlisko genów
Ile jest chromosomów w komórce człowieka?
empezar lección
46, czyli 23 pary, a gametach zredukowana o połowę, czyli wynosi 23
Czym są 23 chromosomy w gametach?
empezar lección
jest to podstawowy komplet chromosomów, określany jako haploidalny
Jaką nazwę nosi układ 46 chromosomów?
empezar lección
diploidalny
Jak nazywają się połówki chromosomów?
empezar lección
chromatydy, każda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząstkę DNA
Co oznacza podział komórki macierzystej?
empezar lección
oznacza podział jądra komórkowego oraz podział cytoplazmy
Co to jest cykl komórkowy?
empezar lección
Składa się na niego interfaza oraz mitoza, trwa aż do zakończenia podziału komórki,
Co zachodzi w interfazie?
empezar lección
Replikacja DNA oraz synteza białek
Jak dzieli się mitoza?
empezar lección
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę
Jak nazywają się dwie chromatydy?
empezar lección
chromosomy potomne
Jaki proces zachodzi w mejozie?
empezar lección
podział redukcyjny, zmniejsza ilość chromosomów w jądrach do połowy
Co powstaje podczas mejozy?
empezar lección
Gamety
Jak dzieli się mejoza?
empezar lección
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę oraz na profazę 2, metafazę 2, anafazę 2 i telofazę 2
Co tworzy biwalenty?
empezar lección
dwa podobne chromosomy zwane homologicznymi
Jak nazywają się organizmy, które potrzebują odżywiania?
empezar lección
heterotroficzne
Rola wapnia
empezar lección
istotny składnik kości i zębów
Rola potasu i sodu
empezar lección
pobudzenie komórek nerwowych
Rola fosforu
empezar lección
składnik DNA, RNA, ATP
Roli siarki
empezar lección
składnik aminokwasów
Rola magnezu
empezar lección
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego
Rola chloru
empezar lección
równowaga wodno-mineralna
Rola żelaza
empezar lección
składnik hemoglobiny
Rola jodu
empezar lección
składnik hormonów tarczycy
Rola fluoru
empezar lección
składnik zębów i kości
Na jakie dwie grupy dzielimy witaminy?
empezar lección
Na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach.
Jakie jest skutek niedoboru witamin?
empezar lección
Awitamizona
Jaki jest skutek nadmiaru witamin?
empezar lección
hiperwitaminoza
Rola i skutki niedoboru witaminy A
empezar lección
Współtworzy rodopsynę, skutek niedoboru: ślepota zmierzchowa
Rola i skutki niedoboru witaminy D
empezar lección
wpływa na gospodarkę wapniową, w wyniku niedoboru występuje osteoporoza, krzywica
Rola i skutki niedoboru witaminy E
empezar lección
hamowanie utleniania lipidów, niedobór: osłabienie mięśni
Rola i skutki niedoboru witaminy K
empezar lección
ważna w krzepnięciu krwi, w wyniku niedoboru podatność na krwotoki
Wymień witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
empezar lección
A, D, E, K
Wymień witaminy rozpuszczalne w wodzie
empezar lección
B1, PP, B2, B6, B11, B12, C
Rola i skutki niedoboru witaminy B1
empezar lección
enzymy utleniające węglowodany, niedobór: choroba beri beri
Rola i skutki niedoboru witaminy PP
empezar lección
reakcja utleniania w komórkach, niedobór: zmęczenie, depresja
Rola i skutki niedoboru witaminy B2
empezar lección
utlenia związki organiczne w komórkach, niedobór: zapalenie skóry
Rola i skutki niedoboru witaminy B6
empezar lección
enzymy przetwarzające aminokwasy, niedobór: nadmierna pobudliwość
Rola i skutki niedoboru witaminy B11
empezar lección
współtworzy niebiałkowy składnik enzymów w DNA, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy B12
empezar lección
niebiałkowy składnik enzymów przetwarzających zasady azotowe, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy C
empezar lección
synteza kolagenu, wchłanianie żelaza, niedobór: szkorbut
Co tworzy suchą masę pokarmu?
empezar lección
Cukrowce, lipidy, białka i kwasy nukleinowe
Jak dzielą się cukry?
empezar lección
Na proste i złożone
Co to są lipidy właściwe?
empezar lección
Lipidy, połączenie glicerolu i kwasów tłuszczowych
Co to są lipidy złożone?
empezar lección
Lipidy z dodatkiem podstawników
Co to są aminokwasy?
empezar lección
Podstawowa jednostka budulcowa białek, zawiera grupę aminową i grupę karboksylową.
Jak łączą się ze sobą aminokwasy?
empezar lección
Wiązaniami peptydowymi.
Co to są białka proste?
empezar lección
Białka zbudowane wyłącznie z aminokwasów.
Co to są białka złożone?
empezar lección
Białko zbudowane z aminokwasu i niebiałkowej części
Co to są enzymy?
empezar lección
Białka pełniące funkcje biokatalizatorów.
Co ma każdy enzym?
empezar lección
centrum aktywne, do którego pasuje tylko jeden substrat
Co tworzy substrat z enzymem?
empezar lección
kompleks enzym-substrat
Podaj reakcję chemiczną enzymu
empezar lección
Substrat + enzym <-> kompleks enzym-substrat <-> enzym + produkt
Jak można podzielić układ pokarmowy człowieka?
empezar lección
Na przewód pokarmowy oraz gruczoły dodatkowe.
Wymień elementy przewodu pokarmowego
empezar lección
Otwór ustny, jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, otwór odbytowy
Wymień gruczoły dodatkowe.
empezar lección
ślinianki, trzustka, wątroba
Ile jest zębów mlecznych?
empezar lección
20
Ile jest zębów stałych i jak się dzielą?
empezar lección
siekacze, kły, przedtrzonowe, trzonowe
Narysuj model zęba
empezar lección
 polaco
Opisz budowę języka
empezar lección
Posiada liczne brodawki smakowe, w których znajdują się kubki smakowe.
Jak produkowana jest ślina?
empezar lección
Prze trzy pary dużych gruczołów ślinowych - ślinianek.
Czym wyścielane jest światło przewodu pokarmowego?
empezar lección
Błoną śluzową
Co posiada śluzówka jelita cienkiego?
empezar lección
Liczne kosmki jelitowe
Co to jest błona podśluzowa?
empezar lección
Łącznotkankowa warstwa ściany przewodu pokarmowego
Co otacza podśluzówkę?
empezar lección
Błona mięśniowa, tworzona przez dwie warstwy mięśni gładkich
Co przesuwa pokarm w przewodzie pokarmowym?
empezar lección
skurcze perystaltyczne
Jak nazywa się warstwa ochronna rury przewodu pokarmowego?
empezar lección
Błona zewnętrzna
Jak dzielimy jelito cienkie?
empezar lección
Na dwunastnice, jelito czcze, oraz jelito kręte
Jak dzielimy jelito grube?
empezar lección
Na kątnice, okrężnice, i odbytnicę.
Co to są amylazy?
empezar lección
enzymy glikolityczne, rozkładające wiązania chemiczne w cukrach złożonych
Jakie wyróżniamy amylazy?
empezar lección
Ślinową i trzustkową
Jak działają amylazy?
empezar lección
Od cząsteczki skrobi lub glikogenu oddzielane są pojedyncze cząsteczki maltozy
Jak nazywa się enzym ściany jelita cienkiego?
empezar lección
maltaza
Przy czyim udziale trawione są białka?
empezar lección
Przy udziale proteaz.
Jak odbywa się trawienie?
empezar lección
Pepsynogen, czyli enzym uwalniany do żołądka aktywuje pepsynę.
Jakie enzymy działają w jelicie cienkim?
empezar lección
trypsyna, chymotrypsyna
Co to są peptydazy?
empezar lección
Rozkładają tripeptydy i dipeptydy na aminokwasy.
Co robi wątroba z aminokwasami?
empezar lección
Usuwa nadmiar reszty aminowej, produkując amoniak i ketokwasy
W co przetwarzany jest amoniak?
empezar lección
W mocznik
Co rozkłada lipidy?
empezar lección
Lipaza trzustkowa
Emulgacja, co to jest?
empezar lección
Rozbijanie cząsteczek tłuszczu
Co to są micele?
empezar lección
Mieszanki tłuszczów obojętnych i glicerolu
Co to są chylomikrony?
empezar lección
Skupiska glicerydu, cholesterolu i białek
Jaki proces następuje w jelicie grubym?
empezar lección
Wchłanianie wody.
Co to jest gastryna?
empezar lección
Pobudza trawienie, odpowiada za uczucie sytości.
Co wydziela wątroba, i gdzie się to gromadzi?
empezar lección
Żółć, gromadzącą się w pęcherzyku żółciowym.
Jak powstaje próchnica?
empezar lección
Rozwój bakterii przekształcającej cukry z resztek pożywania w kwasy organiczne.
Co to jest parodontoza?
empezar lección
Wywołana niedoborem witamin, powstaje krwawienie dziąseł, chwianie zębów.
Co to jest LDL?
empezar lección
Odkłada cholesterol w tętnicach
Co to jest HDL?
empezar lección
Transportuje cholesterol do wątroby.
Co to są aminokwasy egzogenne?
empezar lección
Aminokwasy otrzymywane wraz z pożywieniem.
Co to są aminokwasy endogenne?
empezar lección
Aminokwasy wytwarzane przez organizm
Co to są białka pełnowartościowe?
empezar lección
Białka zawierające wszystkie aminokwasy

Biologia – budowa komórki

Lekcja: Biologia – komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza to podsumowanie podstawowych informacji związanych z biologią. W tej lekcji została zebrana cała wiedza na temat biologii komórkowej. 122 fiszki umożliwiają kompleksową powtórkę zagadnień takich jak organelle, błona komórkowa, czy funkcje organelli komórkowych. Poznasz także odpowiedź na takie pytania, jak: co to są rybosomy?, do czego służy aparat golgiego? i co to jest dyfuzja? Opanowanie materiału z powyższej lekcji jest świetnym sposobem na powtórkę do egzaminu semestralnego lub matury. Do egzaminu dojrzałości przydatna może być też lekcja: biologia do matury - rozmnażanie się i rozwój organizmów.

Innowacyjny sposób nauki

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Nasze fiszki to znakomity sposób nauki nie tylko biologii, polecamy także nasze lekcje z innych dziedzin: bogowie rzymscy oraz cytaty po angielsku – kino amerykańskie.

Twórz swoje własne fiszki!

Jeżeli wybierasz się na studia biologiczne lub medyczne, to z pewnością wiesz, że czeka Cię dużo nauki, a nauka czym jest glikoza i atp to tylko wierzchołek góry lodowej. Jednak nie ma co się martwić, bo na Fiszkotece znajdziesz wiele kursów i lekcji. Gdybyś jednak nie znalazł odpowiedniego dla siebie materiału, zawsze możesz stworzyć swoje własne fiszki. Dołącz do nas i zobacz czy odpowiada Ci nasz sposób nauki!

Debes iniciar sesión para poder comentar.