Znęcanie się w miejscu pracy

 0    23 tarjetas    amemikos
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
tyran, tyranizować, sterroryzować, zastraszyć
Jej lider zespołu, Valma jest tyranem.
empezar lección
bully
Her team leader, Valma is a bully.
sposób, metoda (robienia czegoś), styl (np. zachowania się), trasa, droga
Ona nie rozmawia z innymi członkami zespołu w ten sposób.
empezar lección
way
She doesn't talk to the other team members in this way.
w jedną stronę (np. bilet), jednokierunkowy (np. ruch)
To jest ulica jednokierunkowa.
empezar lección
one-way
It's a one-way street.
zdolny (do czegoś), mający umiejętność (robienia czegoś)/ niezdolny, nie będący w stanie (czegoś zrobić)
Ona chce się specjalizować i być w stanie robić bardziej ciekawszą pracę.
empezar lección
able/ unable
She wants to specialise and be able to do more interesting work.
powód, przyczyna
Ale Valma zawsze znajdzie powód, by ją powstrzymać.
empezar lección
reason
But Valma always finds a reason to stop her.
umiejętność, zdolność
Ona mówi jej, że nie ma zdolności.
empezar lección
ability
She tells her, she has no ability.
donosić, informować, zgłaszać, składać sprawozdanie, raport, sprawozdanie
Poinformować o zastraszaniu członka ścisłego kierownictwa w firmie.
empezar lección
report
Report the bullying to a senior manager in the company.
zrezygnować (z pracy), porzucić (szkołę)
empezar lección
leave (the job), leave (the school)
zdaje się
Valma zdaje się nie lubić Elizabeth.
empezar lección
seems to
Valma seems to dislike Elizabeth.
dobre rozwiązanie
Aby znaleźć dobre rozwiązanie, warto zrozumieć, dlaczego ktoś jest tyranem.
empezar lección
good solution
To find a good solution, it is helpful to understand why someone is a bully.
władza
Niektórzy tyrani kochają władzę.
empezar lección
power
Some bullies love power.
kontrola
Oni chcą mieć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi.
empezar lección
control
They want to be in control of everything and everybody.
podwładny (w organizacji)
Tyrani utrudniają życie wszystkim swoim podwładnym.
empezar lección
subordinate (in the organization)
These bullies make life difficult for all their subordinates.
problemy psychologiczne
Zwykle mają problemy psychiczne i nie łatwo jest zmienić ich styl zarządzania.
empezar lección
psychological problems
They usually have psychological problems and it isn't easy change their management style.
pomyłki
Niektórzy tyrani nienawidzą błędów.
empezar lección
mistakes
Some bullies hate mistakes.
perfekcyjny, doskonały
Oni chcą, żeby ich własna praca była doskonała i chcą, żeby wszyscy inni też byli doskonali.
empezar lección
perfect
They want their own work to be perfect and they want everyone else to be perfect too.
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
Tyrani nie biorą pod uwagę uczuć innych ludzi, kiedy znajdą problem związany z ich pracą.
empezar lección
consider
These bullies don't consider other people's feelings when they find problems with their work.
Oni często nie wiedzą, że są tyranami.
empezar lección
They often don't know they are bullying.
styl zarządzania
Czasami może pomóc rozmowa z takimi tyranami na temat ich stylu zarządzania.
empezar lección
management style
Sometimes it can help to talk to these bullies about their management style.
pewny/ niepewny
Niektórzy stają się tyranami ponieważ, są bardzo niepewni siebie.
empezar lección
sure/ unsure
Someone people become bullies because they are very unsure of themselves.
konkurencja (w biznesie), zawody, konkurs
Boją się konkurencji ze strony innych ludzi, którzy mogą być od nich lepsi.
empezar lección
competition
They are afraid of competition from other people who may better than them.
Nienawidzą pomysłów kogoś innego, robiącego dobrze ich pracę.
empezar lección
They hate the idea of someone else doing well in their job.
poprawić
Uważają, że jedynym sposobem na poprawę własnego sukcesu jest utrzymanie ich konkurentów z tyłu.
empezar lección
improve
They think that the only way to improve their own success is to keep their competitors back.

Debes iniciar sesión para poder comentar.