Zdania do raportu

 0    46 tarjetas    Baldini500
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

The purpose of this report is to present/assess........
empezar lección
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie / ocena........

The purpose of the report is to evaluate the results of........
empezar lección
Celem raportu jest ocena wyników ........

The data included in the report was gathered/obtained by means of a questionnaire/a telephone survey/........
empezar lección
Dane zawarte w raporcie zostały zebrane / uzyskane za pomocą kwestionariusza / badania telefonicznego / ........

The purpose of this report is to present/ assess/ describe the findings of survey on/carried out to determine ........ as requested.
empezar lección
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie / ocena / opis wyników ankiety na/przeprowadzonej w celu określenia ........ na żądanie.

According to statistics published by..., the number of........ is reported to have increased/decreased/considerably/significantly over the last ... years.
empezar lección
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez..., liczba ........ jest zgłaszane żeby zwiększyć / zmniejszyć / znacznie / znacząco w ciągu ostatnich lat...

The problem /issue of........ can be illustrated by........
empezar lección
Problem / kwestię ........ można zilustrować ........

Unavoidably, the consequences of can prove disastrous/ dangerous/severe
empezar lección
Nieuniknione, konsekwencje ........ mogą okazać się katastrofalne / niebezpieczne / ciężkie

Having analyzed the data provided by...... it seems that/ it is clear/obvious that
empezar lección
Po przeanalizowaniu danych dostarczonych przez ...... wydaje się, że / jest jasne / jasne, że

Regarding the statistics, never before have there been so many cases of thefts/ crimes/.......
empezar lección
Jeśli chodzi o statystyki, nigdy wcześniej nie było tak wielu przypadków kradzieży / zbrodni / .......

Regarding the consequences of......../ reasons for........, there are a number of issues to be discussed
empezar lección
Co się dotyczy konsekwencji ........ / przyczyny ........, istnieje szereg problemów, które zostaną omówione

Ten per cent of employees were of the opinion...
empezar lección
Dziesięć procent pracowników było zdania...

The majority of those who responded felt.......
empezar lección
Większość z tych, którzy odpowiedzieli czuła .......

A minority of people believed that........
empezar lección
Mniejszość ludzi uważa, że ........

A significant percentage of people surveyed expressed (dis)approval of........
empezar lección
Znaczny odsetek badanych wyraził (dys) aprobatę ........

A large/small proportion of those interviewed replied/reported that........
empezar lección
Duża / mała część respondentów odpowiedziała / poinformował, że ........

Over one third of adults chose/preferred to........
empezar lección
Ponad jedna trzecia dorosłych wybrał /preferowała żeby ........

This trend /tendency might be explained by........
empezar lección
Tan trend / tendencja może być wyjaśnione przez ........

The opinions expressed by. indicate/show/imply that
empezar lección
Opinie wyrażone przez........ wskazują / pokazują / oznaczają, że

It appears that the majority of
empezar lección
Wydaje się, że większość

This trend/tendency is expected to rise/ increase/ decrease
empezar lección
Oczekuje się, że ten trend / tendencja do wzrostu / wzrost / spadek

According to the data received from the number of.......
empezar lección
Według danych otrzymanych z licznych .......

The recent research/ survey has shown that...
empezar lección
Najnowsze badania / badania wykazały, że...

The majority / minority of those questioned claim/claimed that
empezar lección
Większość / mniejszość ankietowanych twierdzi / twierdził, że

Another consequence obviously is
empezar lección
Kolejną konsekwencją jest oczywiście

This fact suggests/ implies/ indicates that
empezar lección
Fakt ten sugeruje / implikuje / wskazuje, że

It must/should be stressed/emphasized that
empezar lección
To musi / powinno podkreślić / podkreśliło, że

It should also be pointed out/indicated that
empezar lección
Należy również podkreślić, / wskazują, że

The standard of... is claimed to have declined/deteriorated considerably/significantly
empezar lección
Standard ... uważa się, że spadł / pogorszyła się znacznie / znacząco

The most serious/severe consequences of........ seem to be
empezar lección
Najpoważniejsze / poważnych konsekwencji ........ wydają się być

It can be envisaged that this trend will continue/increase/ decrease
empezar lección
Można przewidzieć, że ten trend będzie kontynuowany wzrost / spadek /

To conclude/to sum up/in conclusion
empezar lección
Reasumując / Podsumowując / w wniosku

The conclusion to be drawn from these facts is that.......
empezar lección
Wniosek, jaki można wyciągnąć z tych faktów jest to, że .......

On the basis of the points mentioned above, it seems that......
empezar lección
Na podstawie wyżej wymienionych punktów, wydaje się, że ......

My recommendation is that ....... should be........
empezar lección
Moja rada jest taka, że ........ powinno być......

I recommend that the best course of action would be: 1.......
empezar lección
Polecam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby: 1 .......

It would be advisable to ........
empezar lección
Byłoby wskazane, aby ........

Only in this way will the success be achieved
empezar lección
Tylko w ten sposób można osiągnąć sukces

It can be proved beyond any doubts that
empezar lección
Można wykazać, że poza wszelkimi wątpliwościami

Only by allocating sufficient funds will/can the problem be solved
empezar lección
Tylko poprzez przeznaczenie wystarczających środków będzie / może być rozwiązany problem

To achieve long lasting effects not only should sth be improved/implemented but also
empezar lección
Aby osiągnąć długotrwałe skutki nie tylko powinno coś poprawić / realizowane, ale także

Another solution worth considering is to implement/increase/ allocate
empezar lección
Inne rozwiązaniem wartym rozważenia jest wprowadzenie / wzrost / przydzielanie

To tackle the problem efficiently immediate actions must be undertaken involving........ procurement of...
empezar lección
Aby rozwiązać problem skutecznie natychmiastowe działania musi być podejmowane z udziałem ........ zakup...

Only by implementing extreme security measures can....... be improved
empezar lección
Tylko poprzez wdrożenie ekstremalnych środków bezpieczeństwa mogą zostać poprawione .......

Understandably, this improvement/change/ cannot be achieved without allocating additional/sufficient finding as well as manpower.
empezar lección
Zrozumiałe, że ta poprawa / zmiana / nie mogą być osiągnięte bez alokacji dodatkowej / wystarczających ustaleń, jak i siły roboczej.

This improvement can be achieved by allocating additional/sufficient funds to.......
empezar lección
Poprawa ta może być osiągnięta poprzez przydzielenie dodatkowych / wystarczających środków na .......

It is time proper and prompt actions were undertaken to enhance......
empezar lección
Nadszedł czas, właściwe i szybkie działania zostały podjęte w celu zwiększenia ......


Debes iniciar sesión para poder comentar.