Words liable to be cofused - słowa pomieszane

 0    42 tarjetas    aniasztorc
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
accept
tolerate or accommodate oneself to
empezar lección
akceptować
tolerować lub dostosować się do
except
prevent from being included or considered or accepted
empezar lección
z wyjątkiem
zapobiec tym lub uznania go za lub akceptowane
access
the right to obtain or make use of or take advantage of something
empezar lección
dostęp
prawo do uzyskania lub wykorzystania lub skorzystać z czegoś
excess
a quantity much larger than is needed
empezar lección
nadwyżka
w ilości znacznie większej niż jest to wymagane
addition
the arithmetic operation of summing
empezar lección
dodanie
operacji arytmetycznej sumowania
edition
the form in which a text (especially a printed book) is published
empezar lección
wydanie
formy, w której tekst (zwłaszcza książki drukowanej) jest publikowany
advice
a proposal for example in how to cook dinner
empezar lección
rada
propozycja np jak ugotować kolację
advise
give advice to, give information or notice to, make a proposal
empezar lección
radzić
doradzać, udzielać informacji lub zawiadomienia, o złożenie wniosku
affect
be who is not, to lie
empezar lección
udawać
być tym kim się nie jest, okłamywać
effect
the act so as to bring about
empezar lección
wynik; efekt;
działać tak, aby doprowadzić do
angel
person of exceptional holiness
empezar lección
anioł
osobą o wyjątkowej świętości
angle
the space between two lines
empezar lección
kąt
przestrzeń pomiędzy dwiema liniami
belief
conviction about something. Position, the view at the moment
empezar lección
wiara
przekonanie o czymś. Stanowisko, pogląd, w danym momencie
believe
accept as true, follow a credo
empezar lección
wierzyć (w coś)
uznać za prawdę, wykonaj następujące credo
carton
a box made of cardboard,
empezar lección
karton, pudełko kartonowe.
skrzynia wykonana z kartonu,
cartoon
a film made by photographing a series of cartoon drawings to give the illusion of movement
empezar lección
film rysunkowy
film nakręcony przez fotografowania serię rysunków kreskówki, aby stworzyć iluzję ruchu
cereal
a breakfast food prepared from grain
empezar lección
płatki zbożowe do mleka
żywności śniadanie przygotowane ze zbóż
serial
a periodical that appears at scheduled times,
empezar lección
serial;
okresowego, który pojawia się w wyznaczonych godzinach,
dairy
a farm where dairy products are produced
empezar lección
mleczarnia,
gospodarstwa, w którym wytwarzane są produkty mleczne
diary
prose account of the events which the author was a participant or an eyewitness.
empezar lección
pamiętnik, dziennik
osobistego dziennika (jako obiekt fizyczny)
dear
with or in a close or intimate relationship
empezar lección
drogi,
z lub w związku zamknięte lub intymne
deer
a wild animal, lives in the wood
empezar lección
jeleń, sarna
dzikie zwierzę, żyje w lesie
desert
np flee from the army
empezar lección
opuszczać, dezeterować
np uciekać z wojska
dessert
a dish served as the last course of a meal
empezar lección
deser
danie podawane jako ostatni trakcie posiłku
die
state where the person ends life on earth
empezar lección
umierać
stan gdzie człowiek kończy żywot na ziemi
dye
a usually soluble substance for staining or coloring e.g. hair
empezar lección
barwnik, farba;
Zazwyczaj substancji rozpuszczalnych do barwienia lub barwiących, np. włosów,
employee
a worker who is hired to perform a job
empezar lección
pracownik
pracownika, który zostaje wynajęty do wykonywania pracy
employer
a person or firm that employs workers
empezar lección
pracodawca
Osoba lub firma, która zatrudnia pracowników
flour
fine powdery foodstuff obtained by grinding and sifting
empezar lección
mąka;
drobnych proszków spożywczych uzyskanych przez mielenie i przesiewanie
flower
plant grows from the earth, to example flowering plants
empezar lección
kwiat
roślina wyrasta z ziemi, roślin kwiatowych np.
human
a human being, any living having human form
empezar lección
człowiek,
człowieka, każdy żywy o ludzkiej postaci
humane
showing evidence of moral and intellectual advancement,
empezar lección
ludzki,
gdzie widoczne są dowody rozwoju moralnego i intelektualnego,
mail
the system whereby messages are transmitted via the post office
empezar lección
poczta,
systemu, w którym wiadomości przekazywane są za pośrednictwem poczty,
male
a person who belongs to the sex that cannot have babies
empezar lección
samiec płci męskiej
osoba, która należy do płci, które nie mogą mieć dzieci
meat
the flesh of animals (including fishes and birds and snakes) used as food
empezar lección
mięso
ciała zwierząt (w tym ryb i ptaków i węży) wykorzystywanych jako żywność
meet
collect in one place, get together socially or for a specific purpose
empezar lección
spotkanie
zebrać w jednym miejscu, razem społecznie lub w określonym celu
quiet
the absence of sound
empezar lección
cisza;
brak dźwięku
quite
Completely; wholly; totally
empezar lección
całkowicie
Całkowicie, w całości, zupełnie;
waist
the narrowing of the body between the ribs and hips
empezar lección
talia;
zwężenie ciała między żebra i biodra
waste
any materials used and rejected as worthless or unwanted,
empezar lección
marnować
wszelkich materiałów i odrzucone jako bezwartościowe lub niepożądanych
weak
lacking force, having the attributes of man, now vigor,
empezar lección
słaby,
brakuje siły, o atrybuty człowieka, brak siły fizycznej lub energią,
week
any period of seven consecutive days
empezar lección
tydzień
każdy okres siedmiu kolejnych dni

Debes iniciar sesión para poder comentar.