Verba latina 1 by K. Rzepkowski

 0    31 tarjetas    CuKinia
imprimir jugar test de práctica
 
término definición
abi re
empezar lección
abe o, ab ii, abi tum – odchodzić; (o czasie) upływać, przemijać; (a re ad, in) odstą pi ć od czegoś ku czemuś; (in alqd) przemienić się na coś
admittere
empezar lección
admitto, adm isi, admissum 3 – wprawić w ruch; (ad lub in alqd) dopu ścić do czegoś, pozwolić na coś.
agere
empezar lección
ago, e gi, actum 3 – p ędzić, prowadzi ć, kierować. animam agere – wyzion ąć ducha gratias agere – dzi ękować vitam agere – żyć
aere
empezar lección
aio 1 (czasownik ułomny) – potakiwać, potwierdzać, mówić. ait – powiada; aiunt – powiadają ain’=aisne? – tak mniemasz? istotnie?
alere
empezar lección
alo, alu i, altum (ali tum) 3 – żywić, wychowywa ć.
amare
empezar lección
amo 1 – kochać, lubi ć.
animadvertere
empezar lección
animadverto, animadverti, animadversum 3 – uważ ać na coś, spostrzega ć, gani ć.
aperire
empezar lección
aper io, aperu i, ape rtum 4 – otwiera ć, obna żać.
apparere
empezar lección
appar eo, apparu i, - 2 – ukazać się, być widocznym. apparet + ACI – jasne jest.
appellare
empezar lección
appe llo 1 – wezwać, prosić; (+ acc. duplex) nazywać kogoś czymś.
appetere
empezar lección
appe to, appeti vi, appeti tum 3 – (alqd) się gać po co ś, dąż yć do czegoś, napadać.
aptare
empezar lección
apto 1 – (alicui alqd) przystosować dla kogoś (czegoś) coś. arma (corpori) aptare – wdziać zbroję. se armis aptare – przygotować się do walki
arbitror 1
empezar lección
sądzić, mniemać (perfect - arbitrātus sum perfect participle: arbitrātum)
arcere
empezar lección
arc eo, arcu i, - 2 – ogrodzić, zamknąć; (alqm, alqd a re lub + abl.) powstrzymywać kogoś od czegoś.
arcessere
empezar lección
arce sso, arcessi vi, arcessi tum 3 – przywoła ć, wezwać; (alqm + gen. criminis) zaskarż yć kogoś o coś. auxilium arcessere – wzywać na pomoc. pecuniae captae alqm arcessere – oskarż yć kogoś o korupcj ę.
ardere
empezar lección
arde o, arsi, arsum 2 – goreć, żarzyć się, płonąć, pałać; (+ abl.) być trawionym przez coś.
arguere
empezar lección
argu o, argu i, - 3 – przedstawić, dowodzić, wykazać (alqd; + ACI); zaskarż yć (alqm alcis rei).
audere
empezar lección
aude o, ausus sum 2 – by ć skłonnym, gotowym, zamierzać coś zrobić; mieć odwag ę, o śmielać się coś zrobić (+inf.); odważ ać się na coś (alqd) si audes – jeś li nie masz nic przeciwko temu; jeś li łaska.
audire
empezar lección
audi o 4 – (alqd ab, ex, de alqo) usłyszeć co ś od kogoś; (de alqa re lub + ACI) usłyszeć o czymś, usłysze ć, ż e ...; przesłuchiwać; (alqd) pozwalać na coś. audito – na wiadomość, usłyszawszy ż e (np. audito Caesarem adesse). audire bene (male) ab alqo – mieć u kogoś dobrą (zł ą opinię ).
augere
empezar lección
aug eo, auxi, auctum 2 – powię kszać, wzbogaci ć. animum augere – zachę cać. rem augere – wzbogacić się.
auspicor 1
empezar lección
urz ądzać wróż by. auspicato – po zasi ęgnię ciu wróżb.
bello 1
empezar lección
wojować
bere (beo 1?)
empezar lección
bere - beo, bui, bitum - uszcz ęśliwiać, obdarzyć.
bibere
empezar lección
bibo, bibi, potum 3 – pić. aure bibere – słuchać uważ nie (dosł. „pić uchem”). qui Tiberim bibunt – ci, którzy mieszkają nad Tybrem.
cadere
empezar lección
cado, ceci di, casum 3 – upadać; (de lub ex re in alqd) spaść z czego ś na coś; (o rzekach) spływać; (o słowach) padać; (przy losowaniu) przypaść w udziale; zginąć. animo cadere – stracić otuchę. causa cadere – przegrać proces. in alqd cadere – popaść w coś (in morbum, in suspicionem). in oculos cadere – wpaść w oczy. sub alqd cadere – podlega ć czemuś.
caedere
empezar lección
caedo, ceci di, caesum 3 – r ąbać, bić, ś cinać, w pień wyciąć. sermones caedere – gawę dzić.
calere
empezar lección
cale o, calu i, (calit rus) 2 – być ciepłym, żarzyć się
canere
empezar lección
cano, ceci ni, cantum 3 – śpiewać, grać, trą bić. bellicum (classicum, signum) canere – dać sygnał do ataku. receptui canere – dać sygnał do odwrotu (dat. finalis).
capere
empezar lección
capi o, cepi, captum 3 – chwyta ć, wziąć, zdobyć coś (gloriam); opanować (np. senatum metus capit); zjedna ć kogoś (np. alqm auctoritate sua capere); (alqd ab alqo) przyjąć coś od kogo ś (pecuniam); pojąć, zrozumieć coś. arma capere – chwytać za bro ń. consilium capere – powziąć zamiar. detrimentum capere – ponieść szkodę. fructum ex alqo capere – cią gnąć z czego ś korzy ść. fugam capere – rzucać się do ucieczki. mente captus – chory na umyś le, szalony. oculis et auribus captus – pozbawio
carere
empezar lección
care o, caru i, - 2 – (alqa re) być wolnym od czegoś, być pozbawionym czegoś. nulla re caret – nic nie brakuje. communi sensu carere – by ć pozbawionym zdrowego rozsą dku. publico carere – nie pokazywa ć się publicznie.
carpere
empezar lección
carpo, carpsi, carptum 3 – skubać, zrywa ć. diem carpere – korzystać z dnia. viam (iter) carpere – wyruszyć w drogę. supremum iter carpere – umrze ć.

Debes iniciar sesión para poder comentar.