Unit 1,2,3,4 - Servitudes, Lease, Mortages

 0    141 tarjetas    adresiktu
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

służebność osobista
empezar lección
personal servitude / easement in gross

służebność gruntowa
empezar lección
predial servitude / easement appurtenant

nieruchomość obciążona
empezar lección
servient estate / servient tenenment

nieruchomość władnąca
empezar lección
dominant estate /dominant tenement

przylegać do siebie/ stykać się
empezar lección
contiguity

proximity

wystarczać / byś wystarczającym
empezar lección
suffice / be sufficent / be enough

czeprać korzyść z...
empezar lección
derive from

służebność czynna
empezar lección
affirmative servitutde / easement / positive servitude

służebność bierna
empezar lección
negative servitude / easement

nałożyć coś na kogoś
empezar lección
impose something on someone

powstrzymywać się
empezar lección
abstain from / refrain from

służebność nabyta przez zasiedzenie
empezar lección
easement acquired by acquisitive prescription/ adverse easement / prescriptive easement

służebność przejazdu - droga konieczna
empezar lección
servitude of passage / right-of-way/ access easement/ easemente of necessity

użytkowanie
empezar lección
usufruct

użytkownik
empezar lección
usefructuary

służebność mieszkania
empezar lección
servitude of habituation

normalne zużycie rzeczy
empezar lección
normal wear and tear / oridnary wear and tear

wygaśnięcie prawa
empezar lección
expiration / expiry of right

alienate / dspose of

disposal / alienation

nabyć / nabycie
empezar lección
acquire / acquistion

elapse / expire

lapse / expiry / expiration

udzielić / nadać/ przyznać
empezar lección
confert sth to smb / vest sth in smb / grant sth to smb

compromiseinfringe / breach / violate

for the benefit of

sposób wykonywania służebności
empezar lección
mode of exercise

ustanowić służebność
empezar lección
to establish służebnoś / servitude

zasiedzenie
empezar lección
acquisitve prescription / positive prescription / usucaption / adverse possesion

przedawnienie
empezar lección
prescription / limitation

niewykonywanie czegoś (np. służebności)
empezar lección
nonuse

bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia
empezar lección
prescritpion begins to run from the date of

odpowiedzialność solidarna
empezar lección
joint and several liablity / solidary libality

brak przedawnienia
empezar lección
no prescription

uciążliwy
empezar lección
burdensome / onerous

odpowiedzialny solidarnie
empezar lección
jointly and severally liable

niezbywalny
empezar lección
inalienable / non-transferrable

przenieść
empezar lección
assign

uzyskać pełnoletniość
empezar lección
reach the age of majority /reach majority

osoba fizyczna
empezar lección
natural person

rolnicza spółdzielnia produkcyjna
empezar lección
agricultural production co-operative

claim to allege / to purport

to violate / to infringe

rekompensować
empezar lección
to compensate / to indemnify

reciprocal / mutual

poprawka, zmiana

być zadłużonym
empezar lección
to be indebted

zwrócić koszty
empezar lección
to reimburse sbd for the costs incurred/ to return expenses incurred

ponieść koszt
empezar lección
to incur expenses / to bear / to cover

to encompass / to cover, compromise

zastrzeżenie warunku
empezar lección
stipulation of condition

najem / dzierżawa
empezar lección
tenanacy / lease

umowa dwustronnie wiążąca
empezar lección
synallagmatic / bilateral contract

umowa wzajemna
empezar lección
commutative contract

wynajmujący / wydzierżawiający
empezar lección
landlord / lessor

najemca / dzierżawca
empezar lección
tenant / lessee

wystarczyć / być wystarczającym
empezar lección
suffice / to be sufficient / be enough

nieruchomość gruntowa
empezar lección
predial estate

nieruchomość
empezar lección
real property / real estate / immovable

ruchomość
empezar lección
movable / personal estate / personal property

corporeal / tangible

niematerialny
empezar lección
incorporeal / intangible

na czas oznaczony / nieoznaczony
empezar lección
lease with/ for a fixed term / an indefinite ternm

wydać rzecz najemcy
empezar lección
deliver the thing to the tenant

zużycie rzeczy
empezar lección
normal wear and tear

sublease / underlet

najem lokalu mieszkalnego / komercyjnego
empezar lección
residential tenancy / commercial tenancy

pogorszenie rzeczy
empezar lección
deterioration

szkoda / odszkodowanie
empezar lección
damage / damages / compensation / indemnity

przywrócić stan poprzedni
empezar lección
restore the thing to its former condtition / state

listem poleconym / za potwierdzeniem odbioru
empezar lección
by registered mail / by certified mail with return receipt requested

to excercise a right

zakończyć umowę bez wypowiedzenia
empezar lección
terminate the contract without notice

płatny z dołu / z góry
empezar lección
payable in arrears / in advance

pledge / pawn

dopuszczać się zwłoki w zapłacie
empezar lección
to be in arrears with paymanet / be in delay...

termin do zapłaty
empezar lección
time limit for payment

wierzyciel / dłużnik hipoteczny
empezar lección
mortgagee / mortgagor

zaspokojenie zobowiązania
empezar lección
satisfaction of an obligation / performance of...

to seize

przychody / wpływy
empezar lección
proceeds / revenues

umowna / ustawowa / sądowa (przymusowa) hipoteka
empezar lección
conventional / legal / judical mortgage

niepodzielne prawo
empezar lección
indivisible right

tacit

z odpowiednim wyprzedzeniem
empezar lección
upon reasonable notice

earnest money

advance payment/ deposit on account of the prcie / down payment

zabezpieczenie
empezar lección
security

narosłe odsetki
empezar lección
accrued interest

pożyczkodawca / pożyczkobiorca
empezar lección
lender / borrower

właściciel
empezar lección
owner / proprietor

copyofficial copy

empowoered / entilted

wykonywanie zobowiązania
empezar lección
performance (satisfaction / discharge) of an obligations

entirety

niewykonanie / nieregulowanie / nieuiszczenie
empezar lección
outstanding

ustalić w umowie
empezar lección
contract

constitute

księga wieczysta
empezar lección
land and mortgage register

zasłaniać się nieznajomością
empezar lección
avail oneself of ignorance of

rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
empezar lección
principle of reliance on public records in land and mortgages registers

prawa rzeczowe / osobiste
empezar lección
rights in rem, real right / rights in personam, personal rights

disclose

prawo pierwokupu
empezar lección
pre-emption right / preemptive right / right of first refusal

użytkowanie wieczyste
empezar lección
perpetual usufructuary

final and non-appealable

cadaster / cadastre

urządzenia
empezar lección
facilities

spółdzielcze członkowskie własnościowe prawo do lokalu
empezar lección
housing cooperative member's ownership right to premises

wierzytelność
empezar lección
receivable / debt claim

acquirer

dokument zbywalny przez indos
empezar lección
instrument negotiable by endorsement

dokument na okaziciela
empezar lección
bearer paper / instrument

przynależnośc
empezar lección
accessory thing / accessories

foreclosure / seizeure

mieć moc wsteczą
empezar lección
apply retroactively

prawo materialne / proceduralne
empezar lección
substantive law / procedural law

zdolność prawna
empezar lección
general legal capacity

zdolność do czynności
empezar lección
capacity to make acts in the law/ capacity to make legal acts

ukończyć... lat
empezar lección
attain / reach the age of... xx

ubezwłasnowolnienie
empezar lección
incapacitation / interdiction

ubezwłasnowolniony całkowicie / częściwo
empezar lección
full / limited interdict

niedorozwój umysłowy / choroba
empezar lección
mental retardation / Disease

zaburzenie psychiczne
empezar lección
rmental disorder

uznanie za zmarłego
empezar lección
declaration of death / declared dead

urodzenie żywe / urodzenie martwe
empezar lección
live birth / still birth

conception

ciężar dowodu spoczywa na
empezar lección
the burden of proof rests with the / lies on

osobowość prawna
empezar lección
legal personality

rzecz główna
empezar lección
the Home

przynależność
empezar lección
accessory

wada oświadczenia woli
empezar lección
vice of consent

possessor

set off / offset

debtor / obligor

świadczenie
empezar lección
performance / consideration

wykonać świadczenie
empezar lección
render performance / declaration of intent

obligee / creditor

poręczenie
empezar lección
suretyship

poręczyciel
empezar lección
surety


Debes iniciar sesión para poder comentar.