typy osobowości

 0    74 tarjetas    morrocotuda7
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
typy osobowości wg hiporatesa
empezar lección
sangwinik, melancholik, choleryk, flegmatyk
typy osobowości wg. Freuda
empezar lección
id ego superego
uwarunkowania działania człowieka (determinanty)
empezar lección
biologiczne, demograficzne, klimatyczne, ekonomiczne, społeczne
sangwinik
empezar lección
otwarty, luzak, nic do ukrycia, wesołek
id
empezar lección
byt
ego
empezar lección
jestem-jaźń
superego
empezar lección
ujawnia się we śnie, nadjaźń, odniesienie do wyobraźni, niekontrolowane myślenie poza myśleniem
proces socjalizacji
empezar lección
poznajemy: umiejetnosci niezbedne do zycia: np. mowa, ideały reguły i normy postepowania, symbolike, role społeczne np. ojca dziecka pracownika
piramida potrzeb masłowa
empezar lección
I: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności II: szacunku, samorealizacji
Społeczeństwo
empezar lección
samowystarczalna forma życia zbiorowego ludzi, ukształtowana historycznie, łączy ją wspólne terytorium, instytucje oraz wartości kulturowe. MAX WEBER
Struktura społeczna
empezar lección
zbiór elementów z których składa się społeczwństwo: -grupy -zbiorowości -warstwy -klasy -zawody -instytucje społeczne i występujące między nimi zależności
hierarchiczne elementy uporządkowania społeczeństwa
empezar lección
władza, bogactwo, zdrowie, edukacja, prestiż, uznanie - od tego zaeży nasza POZYCJA SPOŁECZNA
zbiorowość
empezar lección
może mieć różne formy tłum lub zbiegowisko
grupa spoleczna
empezar lección
Obligatoryjne, fakultatywne (obligatoryjne- należymy do nich bez naszej woli)
narodowość
empezar lección
narodowość polaco
sami ją określamy więc jest fakultatywna, to nasza tożsamość
obywatelstwo
empezar lección
grupa społeczna, fakultatywna
ruchliwość społeczna pionowa
empezar lección
przechodzenie z jednej klasy do drugiej
awans społeczny
empezar lección
przejście do klasy wyższej
degradacja społeczna
empezar lección
przejście do klasy niższej
grupa społeczna
empezar lección
conajmniej 3 osobowa, osoby łączy więź (względnie trwała) cel i hierarchia (struktursa) wyróżnia się od pozostałych.
grupy
empezar lección
pierwotne, wtórne
grupy(typy więzi)
empezar lección
małe, duże
grupy (stopień sformalizowania)
empezar lección
formalne, nieformalne
grupy (przynależność)
empezar lección
ekskluzywne, inkluzywne, ograniczone
grupy (czas)
empezar lección
długotrwałe, krótkotrwałe
struktury w grupie
empezar lección
demokratyczne, przywódcze z postacią charyzmatyczną, dyktatorskie (autokratyczne), konsensualne
struktura demokratyczna
empezar lección
wszyscy członkowie pojdemują decyzje
struktura przywódcza
empezar lección
często religijne, wyznaniowe
struktura dyktatorska autokratyczna
empezar lección
posiada lidera, przywódca sam podejmuje dezycje, często są to sekty
struktura konsensualna
empezar lección
oparta na porozumieniu
Naród
empezar lección
grupa społeczna, powstała w wyniku procesu dziejowego jako wspólnota terytorialna, gospodarcza, polityczna, społeczna i kulturowa. Występuje w świadomości jej członkow, posiada odrębność
naród to grupa
empezar lección
nieformalna, duża, pierwotna
ojczyzna
empezar lección
miejsce na ziemi z którym się utożsamiamy
patriotyzm
empezar lección
więź jaką odczuwa naród wobec ojczyzny
charaker narodowy
empezar lección
cechy występujące u znacznej częsci członków narodu
czynniki narodowotwórcze
empezar lección
-wspólne terytorium, -organizacja polityczna, - wspólne pochodzenie etniczne, - integracja gospodarcza (więzi ekonomiczne między przedstawicielami mniejszych grup) -integracja społeczna -wspólna kultura, język tradycja
hymn polski
empezar lección
powstał w 1797 we włoszech jako pieśń legionów polskich, autor słów - józef wybicki, za hymn został uznany w 1927
nacjonalilzm
empezar lección
interesy własnego narodu uznane jako dobro najwyższe, nadrzędne wobec interesów jednostek i innych grup społecznych, przede wszystkim polskość
ksenofobia
empezar lección
niechęć do obcych (pod względem orientacji, narodowości, religii, kultur)
szowinizm
empezar lección
skrajna forma nacjonalimu - przekonanie o wyższości własnego narodu z wrogością do innych narodów
rasizm
empezar lección
rasy ludzkie nie są sobie równe, istnieją te lepsze i gorsze, segregazja "Żydzi precz"
faszyzm
empezar lección
usuwanie z życia publicznego innych, izolacja, przemoc - "bij Żyda"
nazizm
empezar lección
całościowe unicestwienie grupy społecznej (hitleryzm) "Żydzi do gazu"
anarchizm
empezar lección
zniszczyć państwo
postawy w grupie
empezar lección
konformistyczna, non-konformistyczna, oportunistyczna, legalistyczna, anty-konformistyczna
konformizm
empezar lección
bezrefleksyjne podporządkowywanie się regułom, nie ujawnianie rzeczywistej tożsamości
non-konformizm
empezar lección
obrona i prezentowanie swojej tożsamości z poszanowaniem głosu większości
oportunizm
empezar lección
podporządkowywanie się regułom w obawie przed sankcjami. Liczy sie moje dobro i interesy...
legalizm
empezar lección
podporządkowywanie się prawu tylko dlatego że jest
anty-konformizm
empezar lección
wszystko na nie
typy więzi społecznych
empezar lección
naturalne (wspólne pochodzenie lub pokrewieństwo, nigdy nie wygasa) zrzeszeniowe (powstają w wyniku dobrowolnego zrzeszania się ludzi w róznych organizacjach) stanowione (narzucone z zewnątrz lub ustanowione siłą)
Podział społeczeństwas
empezar lección
przedindustrialne, industrialne, poindustrialne
społeczenstwo przedindustrialne
empezar lección
(inaczej klasyczne, tradycyjne, rolne) funkcjonuje od początku, oparte na trwałych strukturach, posiada hierarchie zależności, głównymi źródłammi dochodu były rybołówstwo, prymitywna hodowla, rolnictwo. nierozbudowana struktura społeczna, Obecnie to np. Aborygeni w australii,
Społeczeństwo feudalne
empezar lección
ściśle zhierarchizowane podział na 3 stany: ci którzy pracują, ci którzy się modlą i ci którzy wojują (szlachta) przynależnośc wynikała z urodzenia. Niewielka ruchliwość społeczna, Sredniowiecze- Azja i Europa
Społeczeństwo industrialne
empezar lección
osiemnasty wiek, ze wsi ludzie napływają do miast, rozwija się przemysł i handel oparty o pieniąfz, fale migrayjne - ruchliwośc pozioma, rodzina ulega zmniejszeniu, człowiek uzyskuje większą autonomię
Jak dochodzi do zmian
empezar lección
teoria wymiany, teoria funkcjonalna, teoria walki
Teoria funkcjonalna
empezar lección
Bronisław Malinowski, Vilfredo pareto florian Znaniecki Talcott Parsons Robert Merton Nikolas Luhman Każdy spełnia role - jednostki i grupy spełniając te fukncje gwarantują równowag społeczną i rozwój bo funkje są przyznawane z pokoleni na pokolenie. Postęp następuje w wyniku rywalizacji tych ról (mikro w grupie, makro w całym spoleczenstwie)
Teoria Walki
empezar lección
Karol Marks, Ludwik Gumplowicz Georg Slimmal przeciwstawne interesy grup społecznych, przez to władza jest przejmowana raz przez jednych raz przez drugich i to prowadzi do postepu
Teoria Wymimany
empezar lección
Herbert Spencer, George Homans, peter Blau postęp następuje w wyniku wymiany dóbr, zwiększa się zapotrzebowanie na nowe dobra i to wymusza postęp.
Teorie rozwoju społecznego (operon)
empezar lección
teoria linearna, cykliczna, dychotomiczna
Teoria Linearna
empezar lección
Karol Marks Istnieje stały postęp z jednej formacji do drugiej, Społeczeństwo rozwija się sukcesywnie, walka o władzę. August Comte, Herbert Spencer
Teoria Cykliczna
empezar lección
Vilfredo Pareto Rozwój społeczny przebiega w określonych fazach które co jakiś czas powtarzają się w tej samej kolejności. Giambattista Vico, Pitrim A. Sorokin
Teoria Dychotomiczna
empezar lección
Charles H. Cooley Emile Durkheim Ferdinand Tonnies DWUKIERUNKOWOŚĆ ROZWOJU społeczeństwa w toku rozwoju przechodzą od struktur opartych w grupach pierwotnych do struktur opartych na grupach wtórnych i złożonych -> walka/ współdziałanie
Społeczeństwo postindustrialne
empezar lección
Alan Tauraine i DDaniel Bell zmiany w technice produkcji (robotyacja, komputeryzacja) podczas formowania się społeczeńtwa w moejsce burżuazji nową klasą dominującą stli się wysoko wykwalifikowani specjaliści (menadźerowie, inźynierowie) większość ludzi zatrudniona i sektorze usług, spada znaczenie przemysłu i rolnictwa W gospodarce dominują ponadnarodowe korporacjce Produkcja ma charakter masowy większość ludzi zamiedszkuje duże aglomeracje miejsckie rozwija się kultura masowa
społeczeństwo globalne
empezar lección
Herbert Marshall McLuhan powszechność - wioska upowszechnienie małej społeczności -każdy w rzeczywistym czasie jest w stanie komunikowaćsiuę -szybki obieg informacji -powstało w efekcie rozwoju środków masowego przekazu
społeczeństwo informacyjne
empezar lección
informacja jako towar -gospodarka-istnieją firmy które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i użytkowaniem informacji - znakomicie rozwinięty jest sekjtor nowych usług - bankowośc telekomunikacja - dostęp do informacji jest powszechny
społeczeństwo masowe
empezar lección
Thomas ELiot, Ortega Gasset te same wzorce, czasem bezkrytycznie przyjmowane, hedonizm, konsumpcjonizm, Erich Fromm Społeczeństwo podatne na manipulacje
Społeczeństwo konsumpcyjne
empezar lección
hedonizm, kształtowanie wizerunku za pomocą dóbr konsumpcyjnych - kult indywidualnośći - media i reklama - sztucznie kreowane potrzeby
`Społeczeństwo otwarte
empezar lección
Henri Bergson, Karl Popper -akceptuje różnorofdności, dswobody polityczne, nie hermetyzuje się, sprawiedliwośc i posxzanowanie prawa, duża swoboda dokonywania wyborów a które ponosi się dpowiedzialnosć. pluralizm i tolerancja wobec równych poglądów, przeciwieństwem są społeczeństwa zamknięte 1
społeczeństwo zMcDonaldyzowane
empezar lección
George Ritzer standaryzacja, p[rzewidywalność, kalkulacyjność, efektywność, manipulacja.
Rodzina
empezar lección
najstarsza i najpowszehniejsza forma ycia społecznego, postawowa komórska społeczna
Funkcjew rodziny
empezar lección
-prokreacyjna, ekonomiczna, seksuwalna, stratyfikacyjna (nadawanie pozycji społecznej) -opiekuńczo-zabezpieczająca -kulturowa (przekazywanie dziedzictwa) -rekreacyjna (potrzeby odpoczynku i rozrywki) -socjaliacyjna (wychowanie potomstwa)
poligynia
empezar lección
jeden mezczyzna wiele kobiet
poliandria
empezar lección
tybet - jedna kobieta paru facetów

Debes iniciar sesión para poder comentar.