Typical expressions used in a presentation

 0    378 tarjetas    rekrutacjalektor2013
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Above all...
empezar lección
Nade wszystko/Przede wszystkim...
First of all...
empezar lección
Przede wszystkim...
At first...
empezar lección
Najpierw...
First...
empezar lección
Po pierwsze/Z początku/Najpierw...
Firstly...
empezar lección
Po pierwsze...
Second...
empezar lección
Po drugie...
Secondly...
empezar lección
Po drugie/Po wtóre...
Thirdly...
empezar lección
Po trzecie...
Finally...
empezar lección
Na koniec/W końcu...
Ultimately...
empezar lección
Ostatecznie...
Last but not least...
empezar lección
Rzecz nie mniej ważna...
Last of all...
empezar lección
Na samym końcu...
Lastly...
empezar lección
W końcu/Na samym końcu/Na koniec...
The last but one...
empezar lección
Przedostatni...
The one before...
empezar lección
Przedostatni...
The last but two...
empezar lección
Trzeci od końca...
And one final point...
empezar lección
I (zupełnie) ostatni punkt...
First, I'd like to...
empezar lección
Najpierw/Na samym początku/W pierwszym rzędzie chciałbym...
In the first place...
empezar lección
Na samym początku/najpierw...
For a start...
empezar lección
Po pierwsze...
To start with...
empezar lección
Najpierw/Przede wszystkim/W pierwszym rzędzie/Na samym początku...
Second, I'll move on to...
empezar lección
W punkcie drugim przejdę do...
Then I'll focus on...
empezar lección
Następnie skupię się na...
After that I'll deal with...
empezar lección
Potem zajmę się...
Finally, we'll consider...
empezar lección
Na końcu rozważymy/weźmiemy pod uwagę...
I want to begin by saying...
empezar lección
Na początku chcę powiedzieć...
Perhaps I can just start by saying that...
empezar lección
Może zacznę od stwierdzenia...
The first thing I want to say is...
empezar lección
Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć to...
The next point I must make is...
empezar lección
Następna sprawa, na którą muszę zwrócić (państwa) uwagę to...
Another thing is...
empezar lección
Inną rzeczą jest...
I will conclude by saying...
empezar lección
W konkluzji powiem rzecz następującą...
The final point is...
empezar lección
Ostatnim punktem/Ostatnią pozycją jest...
In the last place...
empezar lección
Na zakończenie...
To start with, I'd like to give an overview of the situation, then I want to spotlight... After that I want to throw some light, in brief, on..., then I shall focus on... and then finally...
empezar lección
Na początku chciałbym przedstawić opis ogólny sytuacji, a potem zajmę się... Następnie chciałbym, krótko, rzucić światło na..., po czym skupię się na..., aby w końcu (zająć się)...
After the first half of the presentation there will be a break of five minutes.
empezar lección
Po pierwszej części prezentacji przewidziana jest pięciominutowa przerwa.
In the course of my presentation I'm going to refer to...
empezar lección
W trakcie mojej prezentacji będę nawiązywał do/korzystał z/posługiwał się...
I have divided my presentation into three main parts...
empezar lección
Moja prezentacja składa się z trzech głównych części...
My talk will be in four parts...
empezar lección
Mój wykład dzieli się na cztery części...
Now, my purpose this morning is to acquaint/ familiarize you with...
empezar lección
A zatem, celem mego dzisiejszego wystąpienia jest zapoznanie państwa z...
The main theme of the presentation is that...
empezar lección
Główny temat prezentacji to...
The aim (purpose) of my presentation this morning is to discuss (explain)...
empezar lección
Celem mojej dzisiejszej prezentacji jest omówienie/wyjaśnienie...
This morning I'm going to talk about...
empezar lección
Będę dzisiaj mówił o...
Today I'd like to describe...
empezar lección
Omówię dzisiaj...
I've divided my presentation/lecture/talk into five main parts...
empezar lección
Moja prezentacja/Mój wykład składa się z pięciu głównych części...
My talk will be in five main parts...
empezar lección
Wykład mój zawiera pięć głównych części...
First, I'd like to give an overview of the (current) situation...
empezar lección
Najpierw chciałbym przedstawić (bieżącą) sytuację w sposób ogólny...
Second, I, ll move on to the problem of...
empezar lección
W punkcie drugim przejdę do kwestii...
After that I'll concentrate (focus) on...
empezar lección
Potem skupię uwagę na...
Then deal with...
empezar lección
Póżniej zajmę się...
Finally, we'll consider some aspects of...
empezar lección
Na końcu rozważymy niektóre aspekty...
So, let's start with the following objectives...
empezar lección
A zatem, zacznijmy od następujących sprawi celów...
Now let's move on to the next point...
empezar lección
Przejdźmy teraz do następnego punktu...
This leads me to my fourth point...
empezar lección
W ten sposób dochodzimy do punktu czwartego...
Let's turn our attention to the problem/question of...
empezar lección
Proszę zwrócić uwagę na problem/zagadnienie/ kwestię...
Finally, let's consider the question of...
empezar lección
Na samym końcu zajmiemy się kwestią...
The first/The main/The greatest advantage of...
empezar lección
Pierwsza korzyść/Główna zaleta/Największy pożytek...
One/Another/One other/A further advantage of...
empezar lección
Pierwsza/Inna/Jeszcze jedna/Dalsza korzyść (płynąca/wynikająca) z...
Could you tell us about the advantages and disadvantages of... (automation?)
empezar lección
Czy mógłby nam wskazać zalety i niedogodności... (automatyzacji?)
The significant advantage of the new system in my view is that it helps to...
empezar lección
Istotną zaletą nowego systemu jest to, że w moim przekonaniu, pomaga on...
The first/The main/The greatest disadvantage of...
empezar lección
Pierwsza/Główna/Największa wada/niedogodność (płynąca/wynikająca) z...
One/Another/One other/A further disadvantage of...
empezar lección
Pierwsza/Inna/Jeszcze jedna/Dalsza niedogodność (płynąca/wynikająca) z...
The first/The main/The greatest disadvantage of...
empezar lección
Pierwsza wada/Główna ujemna strona/Największa niekorzyść...
The great advantage/drawback of the new system in my view is that it...
empezar lección
Istotną zaletą/wadą nowego systemu jest to, że w moim przekonaniu,...
I must emphasize that...
empezar lección
Muszę podkreślić/zaznaczyć, że...
Clearly...
empezar lección
Najwyraźniej/Najwidoczniej/Oczywiście/ Bezspornie...
Obviously/Of course...
empezar lección
Oczywiście...
In general...
empezar lección
Ogólnie/Generalnie (rzecz) biorąc/Na ogół/ W ogóle...
In particular...
empezar lección
W szczególności/Szczególnie/Zwłaszcza...
Particularly...
empezar lección
Szczególnie/W szczególności/Zwłaszcza...
Needless to say...
empezar lección
Rzecz jasna/Nie trzeba dodawać, że...
Actually...
empezar lección
W rzeczywistości/Właściwie...
As a matter of fact...
empezar lección
Właściwie/W rzeczy samej...
In point of fact...
empezar lección
Właściwie/W rzeczy samej...
The fact of the matter is that...
empezar lección
Sytuacja jest taka, że/Stan rzeczy jest taki, że...
Contrary to popular belief...
empezar lección
Wbrew powszechnym przekonaniom/Na przekór popularnym przekonaniom/przeświadczeniom/sądom...
It is a fact that...
empezar lección
Jest faktem, że/iż...
It is popularly believed that...
empezar lección
Powszechnie sądzi/uważa się, że...
It is often alleged that...
empezar lección
Powszechnie utrzymuje się opinia, że...
People argue that...
empezar lección
Ludzie utrzymują/argumentują, że...
People often claim that...
empezar lección
Ludzie często twierdzą, że...
A lot of people think/believe...
empezar lección
Wiele ludzi sądzi/Uważa (że)...
Many people are in favour of...
empezar lección
Wielu ludzi jest zwolennikami...
Many people are against...
empezar lección
Wielu ludzi jest przeciwnych/sprzeciwia się/ oponuje...
Some people argue that...
empezar lección
Niektórzy ludzie utrzymują, że...
However there are people who oppose...
empezar lección
Są jednakże ludzie, którzy są przeciwni...
However there are those who oppose...
empezar lección
Są jednakże tacy, którzy/co są przeciwni...
However there are people who claim that...
empezar lección
Niemniej są ludzie, którzy twierdzą, że...
However there are those who claim that... Opponents of this view say...
empezar lección
Niemniej są tacy, którzy/co twierdzą, że... Prze-ciwnicy tego poglądu mówią/twierdzą...
On the one hand... we think it is right...
empezar lección
Z jednej strony uważamy, że słusznie...
On the other band... we advocate...
empezar lección
Z drugiej strony jesteśmy zwolennikami...
Whereas... it is difficult to judge...
empezar lección
Podczas, gdy trudno rozstrzygnąć...
While...
empezar lección
(Podczas) gdy/(Podczas) kiedy/W chwili, gdy/ W momencie, gdy...
For example/For instance...
empezar lección
Na przykład...
(Let me use this) as an illustration...
empezar lección
Przykładowo/Pozwolę sobie posłużyć się (następującym) przykładem...
Let us take as a simple example the situation that...
empezar lección
W charakterze prostego przykładu posłużmy się sytuacją, w której/Sytuacja, w której... posłuży nam za prosty przykład...
In effect...
empezar lección
W rzeczywistości/W istocie/W rzeczy samej/ Ściśle mówiąc/biorąc/W praktyce...
In practice...
empezar lección
W praktyce...
8.6. Making general statements
empezar lección
8.6. Formułowanie uogólnień
As a rule...
empezar lección
Z reguły/Zwykle/Normalnie...
As a general rule...
empezar lección
(Przyjmując coś) jako generalną zasadę...
In general...
empezar lección
Ogólnie/Generalnie (rzecz) biorąc/W ogóle...
On the whole...
empezar lección
Ogólnie (rzecz) biorąc...
In a sense...
empezar lección
W pewnym sensie/Poniekąd...
In a way...
empezar lección
Pod pewnym względem/W pewnym sensie/ Poniekąd/Niejako...
To a certain extent...
empezar lección
Do pewnego stopnia/W pewnej mierze/ W pewnym stopniu...
To some extent...
empezar lección
Do pewnego stopnia/W pewnej mierze/ W pewnym stopniu...
Up to a point...
empezar lección
Do pewnego stopnia/W pewnej mierze/ W pewnym stopniu...
As far as I know...
empezar lección
O ile wiem/mi wiadomo...
For all I know...
empezar lección
O ile mi wiadomo/Z tego co wiem/mogę powiedzieć...
To the best of my knowledge...
empezar lección
Według mojej najlepszej wiedzy/oceny...
As for...
empezar lección
Co do/Jeśli chodzi/idzie o/Odnośnie do...
As far as... is concerned...
empezar lección
Co się tyczy/Jeżeli chodzi/idzie o...
Regarding...
empezar lección
Odnośnie (do)/W nawiązaniu do/Nawiązując do/Odnosząc się do...
With regard to...
empezar lección
Co do/Jeśli idzie o...
In other words...
empezar lección
Innymi słowy/Inaczej mówiąc...
As it is...
empezar lección
Ponieważ jest tak, a nie inaczej...
Things being as they are...
empezar lección
Tak się rzeczy mają/przedstawiają/Sprawy wyglądają tak...
Under the circumstances...
empezar lección
W tej sytuacji.../W tych okolicznościach...
Also...
empezar lección
Też/Także/Również...
And then... Moreover...
empezar lección
A następnie/Później/Po czym/Z kolei... Nadto/Ponadto/Przy tym/Poza tym/Do tego jeszcze...
Furthermore...
empezar lección
Ponadto/Poza tym/W dodatku...
Apart from this/that...
empezar lección
Poza tym/Oprócz tego/Prócz tego...
In addition to...
empezar lección
W dodatku/Na dodatek/Ponadto...
To add (to what I said)...
empezar lección
W dodatku (do tego, co powiedziałem)/ W uzupełnieniu/Na dodatek.../A ponadto
Let me add (a few points)...
empezar lección
Pozwolę sobie dodać... (kilka szczegółów)...
Besides...
empezar lección
Oprócz/Poza...
Including...
empezar lección
Wliczając (w to)/W tym...
Not to mention...
empezar lección
Nie mówiąc już o...
To say nothing of...
empezar lección
Nie mówiąc już/Żeby nie wspomnieć o...
What is more...
empezar lección
(A) ponadto...
Not to mention the fact that...
empezar lección
Nie mówiąc już o takim fakcie, jak...
With reference to...
empezar lección
W związku z/Co się tyczy/Odnośnie do...
With reference to our letter of...
empezar lección
Powołując się na nasz list z dnia...
With regard to...
empezar lección
Co do/Jeśli idzie o/Co się tyczy/Odnośnie/ W stosunku do/Mając na względzie/Zważając na/Mając na uwadze...
As regards...
empezar lección
Co do/Co się tyczy/Odnośnie do...
Regarding...
empezar lección
Co do/Jeśli idzie o/Odnośnie do...
As for...
empezar lección
Co do/Co się tyczy/Odnośnie do...
As to...
empezar lección
Co się tyczy/Co do...
As to that...
empezar lección
Co do tego/Jeśli o to idzie...
As I said before...
empezar lección
Jak przedtem mówiłem/powiedziałem...
As far as X is concerned...
empezar lección
Jeśli chodzi o X...
With respect to...
empezar lección
Pod względem/W związku...
In respect of...
empezar lección
W związku/Pod względem...
In view of...
empezar lección
Zważywszy na...
Incidentally...
empezar lección
Nawiasem mówiąc/Notabene/A propos/Przy sposobności/Na marginesie...
By the way...
empezar lección
(przypomniawszy sobie coś) A propos/Aha!/ Nawiasem mówiąc/Skoro o tym mowa/Notabene...
A propos...
empezar lección
A propos/Aha!/Nawiasem mówiąc...
Considering...
empezar lección
Zważywszy na...; Z uwagi na...
Considering (that)...
empezar lección
Zważywszy (na to), że...
In consideration of...
empezar lección
Z uwagi na/Wobec/Zważywszy...
In connection with...
empezar lección
W związku z...
It must be remembered that...
empezar lección
Należy pamiętać, że/Warto podkreślić, iż/Nie wolno zapominać, że...
We must bear in mind that...
empezar lección
Należy pamiętać, że...
Mention something in passing...
empezar lección
Napomknąć o czymś mimochodem...
I mentioned earlier the significance/importance of...
empezar lección
Już wcześniej wspomniałem/mówiłem o znaczeniu/wadze...
I'll say about it later...
empezar lección
Omówię to/tę kwestię poźniej...
We'll come back to this point later...
empezar lección
Wrócimy do tego tematu (dosł. punktu) potem/ później...
When turning to another subject the following expressions are used:
empezar lección
Przy przejściu do (zupełnie) nowego tematu używa się takich zwrotów, jak:
Let us now turn to...
empezar lección
A teraz przejdziemy do...
I want now to turn to another subject...
empezar lección
A teraz chcę przejść do innego zagadnienia...
Well, I now come to the point...
empezar lección
A zatem, już przechodzę do sedna...
Digression is introduced as follows:
empezar lección
Dygresję wprowadzamy następująco:
A propos of...
empezar lección
Przy sposobności/Przy tej okazji...
Speaking of...
empezar lección
Mówiąc o/Skoro mowa o...
That reminds me...
empezar lección
Aha!/Przypomniałem sobie/A propos...
Talking of...
empezar lección
Mówiąc o...
I must digress...
empezar lección
Muszę odejść od tematu...
I will digress slightly at this moment...
empezar lección
Na chwilę teraz odejdę od tematu...
Moving on
empezar lección
Przechodzenie do następnych tematów
Good. Then let's move on to the next topic...
empezar lección
Dobrze. Przejdźmy teraz do następnego tematu...
Can we get back to the main point?
empezar lección
Czy możemy wrócić do tematu/głównego wątku?
Let me go on...
empezar lección
Pozwolą państwo, że będę kontynuował...
Interrupting
empezar lección
Przerywanie (rozmowy, wykładowcy, mówcy, dyskutantowi)
Excuse me. Could I come in here?
empezar lección
Przepraszam, że wchodzę/wejdę w słowo...
Just a minute, could I just ask something?
empezar lección
Zaraz, zaraz, czy mogę o coś zapytać?
Before you go on, could I say something?
empezar lección
Zanim pan zacznie kontynuować, czy mógłbym coś powiedzieć?
Sorry to interrupt you, but...
empezar lección
Przepraszam, że przerywam, ale...
When referring to visual information we can say:
empezar lección
Nawiązując do informacji audiowizualnej, możemy powiedzieć:
This transparency shows...
empezar lección
To przezrocze przedstawia...
What is interesting in this slide is...
empezar lección
Jest rzecz szczególnie interesująca na tym przezroczu, a mianowicie...
If you look at this diagram you can see...
empezar lección
Proszę dokładniej przyjrzeć się temu diagramowi, widać na nim...
This diagram shows...
empezar lección
Na tym wykresie/diagramie widzimy...
I'd like to draw your attention to this diagram...
empezar lección
Proszę zwrócić uwagę na wykres/diagram...
The relationship can be expressed on/by a diagram...
empezar lección
Zależność można przedstawić na diagramie...
The graph/plot shows the relation between A and B...
empezar lección
Wykres przedstawia zależność A od B...
The equation can be presented graphically...
empezar lección
Równanie można przedstawić graficznie...
The equation is expressed by the curve...
empezar lección
Obrazem graficznym równania jest krzywa...
The curve is expressed by equation No 1 (Eq. (1))...
empezar lección
Równanie nr 1 opisuje krzywą...
There are two maxima of the curve...
empezar lección
Krzywa ma dwa maksima...
The curve reaches its maximum at/The maximum of the curve is at/The curve is at the maximum at...
empezar lección
Krzywa osiąga maksimum w punkcie...
This curve shows/presents, illustrates...
empezar lección
Krzywa przedstawia...
The shape of the curve proves that...
empezar lección
Taki przebieg krzywej dowodzi, że...
X denotes/means, stands for Y
empezar lección
Symbol X oznacza Y
Referring (to problems, questions, topics, points, sections)
empezar lección
Odnoszenie się (do poszczególnych zagadnień, spraw, kwestii, wątków, tematów, punktów, części)
You will have remembered that...
empezar lección
Zapewne państwo pamiętacie...
As I was saying...
empezar lección
Jak (już) mówiłem...
As I have said...
empezar lección
Jak (już) powiedziałem/mówiłem...
As was previously stated...
empezar lección
Jak już powiedziano...
(Maybe but) as I said, if we...
empezar lección
(Być może,) ale jak już mówiłem/wspominałem, gdybyśmy...
I said that...
empezar lección
Powiedziałem, że...
I mentioned earlier the significance/importance of...
empezar lección
Już wcześniej mówiłem na temat znaczenia/ wagi...
I'll come back to this point later...
empezar lección
Wrócę do tego punktu później...
I'll say more about this later.
empezar lección
Powiem więcej na ten temat później.
Referring to questions
empezar lección
Uwagi odnośnie do (za)pytań
Do interrupt me if there's anything you don't understand...
empezar lección
Jeżeli czegoś państwo nie rozumiecie, możecie przerywać moje wystąpienie i pytać...
Feel free to ask (interrupt) me if there's anything you don't understand...
empezar lección
Jeżeli coś nie będzie dla państwa zrozumiałe, proszę się nie krępować, możecie państwo przerwać moje wystąpienie i zadawać pytania...
I assure you that there'll be enough time for questions and comments after the presentation.
empezar lección
Zapewniam państwa, że po prezentacji będzie dość czasu na pytania i komentarze.
If you have any questions, I'll be pleased to answer them...
empezar lección
Jeżeli będą państwo mieli jakieś pytania, z przyjemnością na nie odpowiem...
If there are any questions, I'll do my best to answer them...
empezar lección
Jeżeli będą państwo mieli jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć...
If you don't mind, we'll leave questions till the end...
empezar lección
Jeśli to państwu nie robi różnicy, proszę o zadawanie pytań po skończonym wystąpieniu...
That's a good point.
empezar lección
To trafne/celne, zasadne pytanie.
I'm glad you asked that question.
empezar lección
To dobre pytanie. Dobrze, że je pan zadał.
I'm afraid I don't have the information at present.
empezar lección
W tym momencie nie mam, niestety, informacji na ten temat.
I'm afraid I'm not the right person to answer that.
empezar lección
Obawiam się, że nie będę mógł udzielić kompetentnej odpowiedzi na to pytanie./To pytanie należy zaadresować do kogoś innego.
Can I get back to you on that later?
empezar lección
Czy mogę wrócić do pańskiego pytania później?
Referring to common knowledge of the participants to a meeting
empezar lección
Odwoływanie się do wiedzy słuchaczy
It's commonly known that...
empezar lección
Jak powszechnie wiadomo...
It goes without saying...
empezar lección
Rozumie się samo przez się...
As you know...
empezar lección
Jak państwo wiecie/Jak wiadomo...
As I'm sure you are aware that...
empezar lección
Ponieważ jestem przekonany, że zdają sobie państwo sprawę z tego, że...
Referring to other sources
empezar lección
Odwoływanie się do innych źródeł
According to...
empezar lección
Stosownie do (czegoś)/Według (czegoś)/Zależnie od (czegoś)...
All together...
empezar lección
Wszystko razem/Ogółem...
Altogether...
empezar lección
Całkowicie/Zupełnie/Ogólnie biorąc/Generalnie...
All in all...
empezar lección
Wszystko razem/Razem wziąwszy/Ogółem...
In all...
empezar lección
W sumie/Ogółem/Wszystkiego/Razem...
In sum...
empezar lección
Słowem/Krótko mówiąc
In summary/To sum up...
empezar lección
Reasumując...
To summarize, there are seven key points...
empezar lección
Reasumując, mamy siedem głównych spraw/ punktów/kwestii...
So let's summarize your proposals so far...
empezar lección
Podsumujmy zatem pańskie dotychczasowe propozycje...
Summing up...
empezar lección
Podsumowując...
In a word...
empezar lección
Słowem...
Briefly...
empezar lección
Mówiąc krótko/Zwięźle/Pokrótce...
In brief...
empezar lección
Słowem/Krótko mówiąc,...
In short...
empezar lección
Krótko mówiąc,...
In a few words...
empezar lección
W kilku słowach/Krótko mówiąc...
Put briefly, the argument was this...
empezar lección
Jednym słowem, argument brzmiał następująco...
The facts, briefly are these...
empezar lección
Krótko mówiąc, sprawy mają się tak...
All things considered...
empezar lección
Wziąwszy wszystko pod uwagę...
Taking it all round...
empezar lección
Zważywszy wszystkie okoliczności...
Taken all round...
empezar lección
Ogółem wziąwszy...
Taking everything into account...
empezar lección
Wziąwszy wszystko pod uwagę...
We've agreed that...
empezar lección
Ustaliliśmy/Uzgodniliśmy, że...
Some typical expressions used at the end of the statement
empezar lección
Niektóre typowe wyrażenia używane przy końcu wypowiedzi
We can state that...
empezar lección
Można stwierdzić, że...
In conclusion...
empezar lección
Na zakończenie/W końcu...
In conclusion we can state/say that...
empezar lección
Podsumowując, można stwierdzić/ powiedzieć, że...
My conclusion is...
empezar lección
Mój wniosek jest taki...
The result should be a foregone conclusion...
empezar lección
Z tego płynie nieuchronny wniosek, że...
I will sum up by saying...
empezar lección
Zreasumuję (dyskusję) następującym stwierdzeniem...
I shall conclude by saying...
empezar lección
Na zakończenie powiem...
I conclude that...
empezar lección
Wnioskuję, że...
We can conclude that...
empezar lección
Można (dosł. możemy) wyciągnąć wniosek, że...
The conclusion is...
empezar lección
Można wyciągnąć taki wniosek, a mianowicie...
The following conclusion can be drawn...
empezar lección
Można wyciągnąć następujący/taki oto wniosek...
To conclude...
empezar lección
Na zakończenie/W końcu...
Now to conclude.
empezar lección
A zatem, konkluzja.
One can come to the conclusion that...
empezar lección
Można dojść do wniosku, że/a mianowicie...
Only one conclusion can be drawn from this (that)...
empezar lección
Jedyny wniosek, jaki można z tego wysnuć, to to, że...
These conclusions can be generalized...
empezar lección
Wnioski te mogą być uogólnione...
No conclusions can be drawn...
empezar lección
Nie można wyciągnąć (żadnych) wniosków...
Let's just check over the main points again...
empezar lección
Podsumujmy jeszcze raz główne punkty/Przyjrzyjmy się jeszcze raz głównym kwestiom...
This will be a quick recapitulation of what I have said here so far...
empezar lección
Zwięźle zrekapituluję/streszczę to, co do tej pory powiedziałem...
Let me recap briefly...
empezar lección
Pozwólcie państwo, że krótko/pokrótce zrekapituluję/streszczę...
Here is a quick recap of...
empezar lección
Oto zwięzłe streszczenie/rekapitulacja...
The arguments can be summarized as follows...
empezar lección
Niniejsze argumenty można streścić następująco...
I will summarize these arguments as follows...
empezar lección
Streszczę niniejsze argumenty w taki oto sposób/jak następuje...
Let me give a final summation of...
empezar lección
Pozwolę sobie na krótkie podsumowanie/Pozwolą państwo, że przedstawię ostateczne podsumowanie...
Well, as I was saying...
empezar lección
A więc, jak mówiłem...
Well, I think that's everything.
empezar lección
To wszystko; W takim razie, to by było na tyle.
This completes my description of...
empezar lección
W ten sposób kończę omówienie (dosł. opis)...
That concludes my talk...
empezar lección
Na tym bym zakończył moje wystąpienie...
That brings me to the end of my presentation/ talk/lecture. Thank you for your attention.
empezar lección
Na tym bym zakończył moją prezentację/wy-kład./I tak się kończy mój wykład./Tymi słowami kończę mój wykład. Dziękuję za uwagę.
That completes my presentation/talk/lecture.
empezar lección
Na tym bym zakończył moją prezentację/mój wykład.
Therefore...
empezar lección
Przeto/Dlatego/Więc/Zatem...
As a result...
empezar lección
Skutkiem/Na skutek/Wskutek...
Accordingly...
empezar lección
Przeto/Skutkiem tego/Stosownie do tego/ Odpowiednio...
Hence...
empezar lección
Stąd (więc)/Skutkiem tego...
Once...
empezar lección
Skoro...
Whereas...
empezar lección
Podczas gdy...
Whereby...
empezar lección
Przez co...
The result is...
empezar lección
Wynik/Skutek, Efekt jest taki..., że...
Anyhow...
empezar lección
I tak/Tak czy owak/W każdym razie/Poza tym/ W ogóle...
At any rate...
empezar lección
W każdym razie...
The consequence was...
empezar lección
Skutek/Rezultat był taki...
The result of that is...
empezar lección
Skutek tego jest taki...
The consequence of that was...
empezar lección
Konsekwencją tego było...
For that reason...
empezar lección
Z tego powodu/A tej przyczyny/Z tej racji...
For all that...
empezar lección
Mimo wszystko...
So...
empezar lección
A więc/A zatem...
So, in essence...
empezar lección
W gruncie rzeczy...
But then...
empezar lección
Tak więc...
It follows that...
empezar lección
Wynika z tego, że...
As follows...
empezar lección
Jak następuje/Następująco/W następujących słowach...
Now that...
empezar lección
Teraz, gdy...
Now then...
empezar lección
A więc, a zatem...
Expressing cause
empezar lección
Podawanie przyczyn i skutków
Because of...
empezar lección
Z powodu/Wskutek...
Due to...
empezar lección
Z powodu/Wskutek...
For this reason...
empezar lección
Z tego powodu/Z tej przyczyny/Z tej racji...
Owing to...
empezar lección
Dzięki (czemuś)/Z powodu/Skutkiem/ Wskutek)... (czegoś)/Przez (coś)...
As a consequence...
empezar lección
W rezultacie/następstwie...
Consequently...
empezar lección
W konsekwencji/Wskutek tego/Przeto/Zatem/ Więc...
Thus...
empezar lección
Tak więc/I tak/A zatem/W ten sposób/Przeto...
Then...
empezar lección
Więc/Wobec tego/W takim razie/Zatem/ W takim wypadku...
Then if, and only if,
empezar lección
Wobec tego, pod warunkiem/I tylko wtedy, gdy...
As it were...
empezar lección
Niejako/Do pewnego stopnia...
In that case...
empezar lección
W takim przypadku/W takiej sytuacji...
In this case...
empezar lección
W tym przypadku/W tej sytuacji...
If so...
empezar lección
W takim razie/W takim wypadku...
If not...
empezar lección
W przeciwnym razie/wypadku...
I infer...
empezar lección
Konkluduję...
I deduce...
empezar lección
Wnioskuję...
My conclusion is...
empezar lección
Mój wniosek jest taki/Moja konkluzja jest następująca...
You can conclude from that...
empezar lección
Można z tego wnioskować/wyprowadzić wniosek...
When all is said and done...
empezar lección
Koniec końców...
Well, I think that's everything.
empezar lección
To wszystko./W takim razie, to by było na tyle
Is there anything else you want to discuss?
empezar lección
Czy jest jeszcze coś do omówienia?
The problem can be approached from a different angle...
empezar lección
Można podejść do problemu z innej strony...
I want to say that:...
empezar lección
Chcę powiedzieć, co następuje:...
I'll put it more simply...
empezar lección
Przedstawię sprawę/Wyrażę się/Powiem prościej...
I would rather say...
empezar lección
Wolałbym powiedzieć/Wolę powiedzieć...
A better way of putting it is...
empezar lección
Można to lepiej przedstawić/powiedzieć/ wyrazić w taki sposób...
I wouldn't put it like that...
empezar lección
Nie ująłbym tego w taki sposób...
I mean...
empezar lección
Mam na myśli/Chodzi mi o...
That is to say...
empezar lección
To znaczy/To jest...
It would be better to say...
empezar lección
Lepiej byłoby powiedzieć... (tak)
In other words...
empezar lección
Innymi słowy...
How shall I put it?...
empezar lección
Jak by to powiedzieć/sformułować?...
Let us put the case...
empezar lección
Przestawmy (taką) sytuację...
I don't know how to put it...
empezar lección
Nie wiem, jak to powiedzieć/wyrazić...
That alters the case...
empezar lección
To zmienia postać rzeczy...
So to speak...
empezar lección
Że tak powiem/Że się tak wyrażę...
On the other hand...
empezar lección
Z drugiej (zaś) strony/Natomiast...
The alternative is...
empezar lección
Wybór/Wyjście/Możliwość jest taki/taka...
Another possibility would be...
empezar lección
Istnieje inna ewentualność/Inną szansą byłoby...
It might be better if...
empezar lección
Mogło by być lepiej, gdyby/Byłoby lepiej, gdyby...
Otherwise...
empezar lección
W przeciwnym razie...
It would appear that...
empezar lección
Wydawałoby się, że...
On the contrary...
empezar lección
Przeciwnie/Na odwrót...
By comparison...
empezar lección
Przez analogię...
Instead...
empezar lección
Zamiast/W miejsce/Natomiast/Zamiast tego...
By contrast...
empezar lección
W przeciwieństwie do...
In contrast to (with)...
empezar lección
W przeciwieństwie do...
Vice versa...
empezar lección
Na odwrót/(I) Odwrotnie...
But then...
empezar lección
Z drugiej strony/Jednak/Jednakże...
I wouldn't put it like that, no, not at all...
empezar lección
Nie, ja bym tego nie traktował w ten sposób, wcale nie...
This is the reverse of the previous problem...
empezar lección
Jest to odwrócenie problemu o sto osiemdziesiąt stopni...
And the other way round...
empezar lección
I na odwrót...
(No) of course not...
empezar lección
Oczywiście, że nie...
Making contrasting points
empezar lección
Przeciwstawianie
Although...
empezar lección
Chociaż/Choć/Mimo że...
At the same time...
empezar lección
Równocześnie/Zarazem/Pomimo tego/Mimo to...
But...
empezar lección
Ale/Lecz/Tylko...
Despite...
empezar lección
(Po)mimo...
Even if...
empezar lección
Nawet jeśli...
Even though...
empezar lección
Pomimo, że/Chociaż/Nawet gdy...
However...
empezar lección
Chociaż/choć/Mimo, że/Jednak...
In spite of...
empezar lección
(Po)mimo, że...
Nevertheless...
empezar lección
Pomimo to/Niemniej jednak...
While...
empezar lección
Podczas gdy/Kiedy/Chociaż/Choć...
Yet...
empezar lección
Ale/(A) mimo to...
Expressing difference
empezar lección
Wyrażanie różnic
Apparently...
empezar lección
Najwidoczniej/Najwyraźniej...
At first sight...
empezar lección
Na pierwszy rzut oka/Od razu...
On the face of it...
empezar lección
Na pozór/Na pierwszy rzut oka...
Well...
empezar lección
(No) cóż...
Still...
empezar lección
Mimo to/Pomimo to/Niemniej jednak/A jednak /Jednakże/Przecież/Wszelako...
However...
empezar lección
Jednak...
Although...
empezar lección
Chociaż/Choć/Aczkolwiek/Mimo że...
Though...
empezar lección
Chociaż/Choć/Mimo że/Jednak...
After all...
empezar lección
Jednak/Ostatecznie/Mimo wszystko...
In a way...
empezar lección
Poniekąd/Niejako/W pewnym sensie...
In a sense...
empezar lección
W pewnym sensie/Poniekąd/Niejako...
Implying that nothing else needs to be said
empezar lección
Danie do zrozumienia, że nie ma potrzeby dalej dyskutować
Anyway...
empezar lección
I tak; tak czy owak; w każdym razie/Poza tym/ Tak w ogóle
At any rate
empezar lección
W każdym razie...
In any case
empezar lección
Tak czy owak/Zresztą...

Debes iniciar sesión para poder comentar.