Translate #8

 0    139 tarjetas    dominik550
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

come back to sb
When she saw his car, the horror of the accident came back to her.
empezar lección
przypominać się komuś, odżywać w kimś

kapować

bagatelizować

stash
He had a stash of money/drugs under the bed.
empezar lección
skrytka, ukrywać, ukryte(pieniądze, narkotyki)

indifference
t's a matter of complete indifference to me
empezar lección
obojętność

indifferent
empezar lección
obojętny

indifferent to sb's wrong
empezar lección
obojętny na czyjąś krzywdę

to pin the blame on sb
empezar lección
przypisywać komuś winę

pin sth on sb
You can't pin this one on Dave - he wasn't even there!
empezar lección
obarczać kogoś winą za coś

drop away
Support for him has begun to drop away lately.
empezar lección
slabnąć, wygasać

zapominalski, roztargniony

in terms of sth
empezar lección
w odniesieniu do czegoś, pod względem czegoś

in sb's terms
empezar lección
z czyjegoś punktu widzenia

sytuacja patowa

omułek, małż

undone
Although it was very cold, his coat was undone
empezar lección
rozpięty, niezapięty

come undone
empezar lección
wyjść z siebie, stracić panowanie nad sobą

flipper
My new flippers are fun to swim with.
empezar lección
płetwa (do nurkowania)

płetwa (ryby)

palm sb off
She palmed me off with an excuse about why she couldn't come to my party.
empezar lección
zbywać kogoś

muted
His proposal received only a muted response.
empezar lección
powściągliwy, przytłumiony

fool with sb/sth
It’s time you stopped fooling with these guys.
empezar lección
niebezpiecznie sobie poczynać z kimś/czymś

uncertain
She's uncertain whether to change her job or not.
empezar lección
niepewny, niezdecydowany

bear in on/upon
Suddenly it was borne in upon her that she was becoming too old to start a new career.
empezar lección
docierać do kogoś

forensics [or forensic science]
empezar lección
kryminalistyka

in-depth
He acquired in-depth knowledge in the field of mathematics and computer science.
empezar lección
dogłębny

film over
When she saw her mother's photo, her eyes filmed over with tears.
empezar lección
zamglić się, zajść łzami

bump up against sth
They bumped up against inflexible regulations.
empezar lección
napotykać na coś (problem, przeszkody) [phrasal]

po prostu, zwyczajnie, jasno, szczerze, otwarcie

put sth plainly
To put it plainly, I want you out of this house immediately.
empezar lección
mówiąc wprost, wyrazić się jasno, stanowczo

astounded at sth
empezar lección
zdumiony czymś

zdumiewać

to do maintenance to eyebrows
empezar lección
depilować (korygować) brwi

nether regions
empezar lección
okolice intymne

krocze, pachwina

to stoop down
empezar lección
schylić się

count towards sth
College credits that students gain during the year count towards their final degrees.
empezar lección
wliczać się, liczyć się do czegoś

zwalniać (prędkość)

przyśpieszyć

pass on sth
She passed on the chance to get a promotion because she didn't want to move to another city.
empezar lección
rezygnować z czegoś

scrape by [on]
When he lost his job, the family had to scrape by on £100 a week.
empezar lección
z trudem poradzić sobie, wiązać koniec z końcem

needless to say...
empezar lección
ma się rozumieć, że, trzeba powiedzieć

bang about
We could hear the children banging about in the garden.
empezar lección
hałasować, tłuc (czymś)

cohabit
Kate refused to cohabit with Mark before the wedding.
empezar lección
żyć w konkubinacie, mieszkać ze sobą

rough sth out
I've roughed out a few ideas for my essay.
empezar lección
naszkicować coś, zarysować

take sb through sth
I don’t understand the contract. Could you take me through it?
empezar lección
wyjaśniać, pokazywać coś komuś

zamieszanie

a lot of fuss about nothing
empezar lección
wiele hałasu o nic

to make [such] a fuss about sth
empezar lección
robić awanturę o coś

stuknięty, głupi, szalony

to scoff at sb
She was upset as he scoffed at her poems.
empezar lección
naśmiewać się, pokpiwać sobie, szydzić z kogoś

plagiat

to be a plagiarist
empezar lección
być plagiatorem

popełnić plagiat

bloodcurdling
Suddenly we heard a bloodcurdling scream from the woods.
empezar lección
mrożący krew w żyłach

reason with sb
The police reasoned with the hijacker to let the children go free.
empezar lección
przemawiać komuś do rozsądku, przekonywać kogoś

porywacz samolotu

mrzonka

appear for sb
Mr Gilbert is the lawyer appearing for the defence.
empezar lección
wystąpić w czyimś imieniu (w sądzie)

bounce sth off sb
If you have a moment, I'd like to bounce a couple of ideas off you.
empezar lección
zderzyć swoje pomysły z kimś innym

ready-made
I hardly ever eat ready-made meals. I prefer to cook.
empezar lección
gotowy

insure against sth
We were advised to insure against sickness or injury.
empezar lección
zabezpieczać przed czymś

jolly sth up
You could jolly up the room with colourful cushions on the sofa.
empezar lección
rozweselić coś (np. pokój)

poduszka (jasiek)

melt into sth
The security men kept their distance and melted into the background.
empezar lección
wtapiać się w coś

to feast one's eyes on sth
empezar lección
napawać, sycić czymś wzrok

feast on sth
We sat on the sofa feasting on strawberries and champagne.
empezar lección
zajadać się czymś

miotła

rozmontować, demontować

to repent of sth
empezar lección
żałować czegoś

kieł (słonia, dzika)

mandat / kara

to be livable in
empezar lección
nadawać się do zamieszkania

livable city
empezar lección
miasto warte zamieszkania

russian dolls
empezar lección
rosyjskie baby (zabawka)

pomyślny, sprzyjający

to be propitious for sth
empezar lección
sprzyjać komuś

pick through sth
I had to pick through the rubbish to find the receipt.
empezar lección
przetrząsać coś

tchawica

bezczelny, zuchwały

conceive
It may harm a baby if conceived before, during or soon after treatment. I can conceive of no act of terror greater than the unforgivable the ultimate destruction, that of a human soul.
empezar lección
pojąć, wyobrażać, wymyślać, począć

stronniczość

naśladować

zakłócenie, niezgodność

to cause disruption to sth
empezar lección
zakłócać coś

dorosły

to think sth out
empezar lección
rozważać coś

mouth-watering
Just look at those mouth-watering cakes.
empezar lección
przepyszne, apetyczne, smakowite

stand out against sth/sb
He stood out against the guilty verdict.
empezar lección
wystąpić przeciwko czemuś/komuś

intoxicated
empezar lección
odurzony, pijany, upojony

indefinite
She will be away for an indefinite period.
empezar lección
nieokreślony

board sth up
Most shops along the street had been boarded up.
empezar lección
zabić coś deskami

listen in on sth/sb
I wish my sister would stop listening in on my phone conversations.
empezar lección
podsłuchiwać coś/kogoś

bendy
There are a lot of bendy and dangerous roads in Crete.
empezar lección
kręty, giętki

take sb off sth
The police officer leading the investigation has been taken off the case.
empezar lección
odsunąć kogoś od czegoś

mileage on the car
What's the mileage on your car? Oh, only about 10,000.
empezar lección
przebieg samochodu

odpierać (atak), odrzucić, odtrącić (przyjaźń), napawać wstrętem

naprzód, do przodu

back and forth
empezar lección
tam i z powrotem

and so forth, and so on
empezar lección
i tak dalej

courageous
It was a courageous decision to quit her job and start her own business.
empezar lección
odważny

perpetrate
A lot of violent crimes are perpetrated by people who have been drinking alcohol.
empezar lección
popełnić, dopuścić się (przestępstwa)

conspire against sth
Circumstances had conspired against them and all their plans failed.
empezar lección
sprzysiąc się, spiskować przeciwko czemuś

to conspire to do sth
empezar lección
knuć coś

serviceable
Our old carpet is worn but still serviceable.
empezar lección
nadający się do użytku, sprawny

slice sth off
I almost sliced off the tip of my finger.
empezar lección
odkroić coś

koniuszek, czubek

decapitation
empezar lección
ścięcie głowy

blend into sth
We didn't want to be seen so we blended into the crowd.
empezar lección
wtapiać się (np. w tłum)

jaw-dropping
The yesterday's performance was absolutely jaw-dropping.
empezar lección
oszałamiający, zaskakujący, "szczęka opada"

stay around
Will you stay around here for a while?
empezar lección
pozostać gdzieś w pobliżu

pull sb up
She's always pulling me up for my lateness.
empezar lección
strofować kogoś, krytykować

zealous
He has always been a zealous supporter of free speech.
empezar lección
gorliwy, zagorzały

slap sb down
All his suggestions were slapped down by the manager.
empezar lección
ochrzanić kogoś

tarapaty, trudna sytuacja (finansowa)

zemleć, mielić (pieprz, kawę)

siekać, mielić (mięso)

mielić (zboże)

męczarnia, harówka

zdziesiątkować

emerytura

ratunek, wsparcie finansowe, poręczenie finansowe, kaucja

odeprzeć, obalić (teorię, mit)

lekkomyślny, nieostrożny

ascent
ascent to power
empezar lección
wspinaczka, wznoszenie się

wring sth from/out of sb
In the end, we managed to wring the truth out of him.
empezar lección
wycisnąć coś z kogoś

balance sth against sth
Development should be balanced against environmental concerns.
empezar lección
rozważać coś w kontekście czegoś

do uzgodnienia, do negocjacji

bottle out
She was going to enter a dancing contest but she bottled out at the last minute.
empezar lección
wycofać się, stchórzyć

drool over sb/sth
empezar lección
pożerać kogoś/coś wzrokiem, zachwycać się kimś/czymś

ślinić się

understatement
To say that the hotel was bad is an understatement. It was terrible!
empezar lección
niedomówienie, niedopowiedzenie

toss sth out
I tossed out most of my old books when we moved.
empezar lección
pozbyć się czegoś

irytacja / rozdrażnienie

cut sth down
Trees are being cut down too quickly for earth to regenerate new forests.
empezar lección
ścinać coś (np. drzewo)

zarośnięty, nie ogolony

badacz, odkrywca

run sth by sb
Would you run your ideas by me one more time?
empezar lección
spytać kogoś o coś, pokazać coś komuś

bąbel, pęcherz


Debes iniciar sesión para poder comentar.