SŁOWNICTWO 19 (GRUDZIEŃ 2012)

 0    86 tarjetas    ZIELINSKAKA
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
angel
She's such a kind-spirited person - a real angel.
empezar lección
anioł
Ona jest taką dobrą osobą - prawdziwy z niej anioł.
report
Prepare an annual report for next week.
empezar lección
raport
Przygotuj roczny raport na przyszły tydzień.
cone
Mummy, I want an ice cream cone.
empezar lección
rożek (np. lody w rożku)
Mamo, ja chcę loda w rożku.
overtime
If you work overtime you'll get paid twice the normal rate.
empezar lección
nadgodziny
Jeśli pracujesz po godzinach, zapłacą ci podwójną stawkę.
shop assistant
The shop assistant raised the alarm when he saw a gun in the man's pocket.
empezar lección
sprzedawca
Sprzedawca podniósł alarm, gdy zobaczył broń w kieszeni mężczyzny.
capital
You can check the location of every capital city in a world atlas.
empezar lección
stolica
Możesz sprawdzić położenie każdej stolicy w atlasie świata.
arsonist
Police are trying to catch an arsonist who is terrorizing the city.
empezar lección
podpalacz
Policja stara się złapać podpalacza, który terroryzuje miasto.
daily
He doesn't subscribe to any dailies - he prefers magazines.
empezar lección
dziennik (czasopismo)
On nie prenumeruje żadnych gazet codziennych - woli czasopisma.
enemy
The enemy troops were attacked with artillery.
empezar lección
wróg
Wrogie oddziały zostały zaatakowane przez artylerię.
attack
The enemy troops were attacked with artillery.
empezar lección
atak
Wrogie oddziały zostały zaatakowane przez artylerię.
attachment
Mark and Jack are always fighting but I'm sure they really feel attachment to each other.
empezar lección
przywiązanie (do kogoś)
Mark i Jack zawsze się kłócą, ale jestem pewna, że tak naprawdę są do siebie przywiązani.
agenda
So what's on the agenda today?
empezar lección
agenda, porządek dzienny
Co mamy dzisiaj w planie?
blood
Usually my blood pressure is low.
empezar lección
krew
Na ogół mam niskie ciśnienie krwi.
music
Do you like music?
empezar lección
muzyka
Czy lubisz muzykę?
bond
There is a strong bond between me and my grandfather.
empezar lección
więź
Między mną a moim dziadkiem istnieje silna więź.
braces
Mary didn't want to smile for two weeks after she had her braces put on.
empezar lección
aparat ortodontyczny
Mary przez 2 tygodnie nie chciała się uśmiechnąć po tym, jak założono jej aparat ortodontyczny.
boat
We crossed the river in a boat.
empezar lección
łódź
Przepłynęliśmy na drugą stronę rzeki łodzią.
disease
Doctors hope that someday they will be able to cure this disease.
empezar lección
choroba (schorzenie)
Lekarze mają nadzieję, że pewnego dnia będą w stanie wyleczyć tę chorobę.
blast
10 Iraqi children died in a blast in Baghdad.
empezar lección
wybuch
10 irackich dzieci zginęło w wybuchu w Bagdadzie.
black eye
Joe's black eye must have something to do with his visit to the pub last night.
empezar lección
podbite oko
Podbite oko Joe musi mieć coś wspólnego z jego wczorajszą wizytą w pubie.
staff
The hotel staff carried the luggage upstairs.
empezar lección
personel, pracownicy
Obsługa hotelu zaniosła bagaże na górę.
production
We must explore all possible ways to increase food production.
empezar lección
produkcja (proces)
Musimy zbadać wszelkie możliwe sposoby zwiększenia produkcji żywności.
blue-collar worker
Blue-collar workers, such as construction workers and plumbers, are very well paid in our company.
empezar lección
pracownik fizyczny
Pracownicy fizyczni, tacy jak robotnicy budowlani i hydraulicy, są bardzo dobrze opłacani w naszej firmie.
bunch
The bunch of keys clanged in my pocket.
empezar lección
pęk (np. kluczy), kiść (np. winogron)
Pęk kluczy brzęczał mi w kieszeni.
story
The story tells how David fought Goliath.
empezar lección
opowiadanie, historia
Opowieść mówi o tym, jak Dawid walczył z Goliatem.
nurse
The child's screaming irritated the nurse.
empezar lección
pielęgniarka
Wrzask dziecka denerwował pielęgniarkę.
squirrel
Squirrels hide nuts.
empezar lección
wiewiórka
Wiewiórki chowają orzechy.
conduct
His latest conduct leaves a lot to be desired.
empezar lección
zachowanie, prowadzenie się
Jego ostatnie zachowanie pozostawia wiele do życzenia.
salary
My salary doesn't allow me to live extravagantly.
empezar lección
pensja
Moja pensja nie pozwala mi żyć rozrzutnie.
cookie
Share the cookie with your brother.
empezar lección
ciasteczko, herbatnik
Podziel się ciastkiem ze swoim bratem.
superiority
He was brought up to believe that he had superiority over others.
empezar lección
wyższość
Został tak wychowany, że wierzył w swoją wyższość nad innymi.
dam
Building a dam on a river changes the whole ecosystem.
empezar lección
tama
Budowa tamy na rzece zmienia cały ekosystem.
friend
Mary was popular with her friends.
empezar lección
przyjaciel
Mary była lubiana przez swoich przyjaciół.
railway station
The shop is situated next to the main railway station, on its eastern side.
empezar lección
dworzec kolejowy
Sklep jest usytuowany obok głównego dworca kolejowego, po jego wschodniej stronie.
indicator
The left indicator is broken.
empezar lección
kierunkowskaz, wskaźnik
Lewy kierunkowskaz jest popsuty.
hiccups
If you get hiccups - drink some cold water.
empezar lección
czkawka
Jeśli dostaniesz czkawki, napij się zimnej wody.
park
The house is close to the park.
empezar lección
park
Dom jest blisko parku.
burn
Despite having only a minor burn on his finger he screamed very loud.
empezar lección
oparzenie
Krzyczał bardzo głośno, mimo że miał tylko małe oparzenie na palcu.
insomnia
Stress can cause insomnia.
empezar lección
bezsenność
Stres może powodować bezsenność.
innovation
Electricity was once a great innovation.
empezar lección
innowacja
Elektryczność była kiedyś wielką innowacją.
ill
Paul spent all last week in bed, because he was ill.
empezar lección
chory (człowiek)
Paul spędził cały zeszły tydzień w łóżku, ponieważ był chory.
church
Henry VIII established the Church of England.
empezar lección
kościół
Henryk VIII założył Kościół Anglikański.
maker
He is a lamp maker by trade.
empezar lección
producent
On jest rzemieślnikiem wytwarzającym lampy.
relativity
Einstein is the author of the theory of relativity.
empezar lección
względność
Einstein jest autorem teorii względności.
cause
The cause of the fire is not known.
empezar lección
powód (np. choroby)
Przyczyna pożaru nie jest znana.
furniture
They covered the furniture before painting.
empezar lección
meble
Przed malowaniem przykryli meble.
bonnet
He spread the map out on the bonnet of his car and tried to figure out exactly where he was.
empezar lección
maska samochodu
Rozłożył mapę na masce samochodu i starał się zlokalizować swoją pozycję.
massage
Could you give me a massage?
empezar lección
masaż
Możesz mnie pomasować?
shelf
Get me that book off the shelf, please.
empezar lección
półka
Podaj mi tę książkę z półki, proszę.
pharmacy
The pharmacy was open twenty-four hours, so he managed to get his tablets after all.
empezar lección
apteka
Apteka była otwarta przez całą dobę, więc udało mu się jednak dostać swoje tabletki.
spare parts
It's wise to take a spare tyre and other spare parts for your car when you're driving long distances.
empezar lección
części zapasowe
Mądrze jest wziąć zapasowe koło i inne części zapasowe do samochodu, gdy jedzie się daleko.
sunstroke
The common symptoms of sunstroke are fever and shivers.
empezar lección
porażenie słoneczne
Powszechnymi objawami porażenia słonecznego są gorączka i dreszcze.
practice
After his practice in the hospital, he became a better doctor.
empezar lección
praktyka
Po praktyce w szpitalu stał się lepszym lekarzem.
hotel
Ring the hotel and make a reservation for three nights please.
empezar lección
hotel
Zadzwoń do hotelu i zrób rezerwację na trzy noce.
trunk
The police found a strand of the victim's hair in the trunk of his car.
empezar lección
bagażnik
Policja znalazła kosmyk włosów ofiary w bagażniku jego samochodu.
rabies
There is no vaccination against rabies.
empezar lección
wścieklizna
Nie stosuje się szczepień przeciw wściekliźnie.
sin
It's a bigger sin to lie to someone than to say nothing.
empezar lección
grzech
Większym grzechem jest kogoś okłamać, niż nie powiedzieć nic.
question
His question confused me.
empezar lección
pytanie
Jego pytanie mnie zdezorientowało.
purchaser
Have you found a purchaser for your car yet?
empezar lección
nabywca
Znalazłeś już nabywcę na twój samochód?
processing
He works in the data processing department.
empezar lección
przetwarzanie, obróbka (np. danych)
Pracuje w dziale przetwarzania danych.
comparison
In comparison to Kate, Jane is very patient.
empezar lección
porównanie
W porównaniu do Kate Jane jest bardzo cierpliwa.
playground
My children love to play in the playground.
empezar lección
plac zabaw
Dzieci uwielbiają bawić się na placu zabaw.
roundabout
At the roundabout turn left.
empezar lección
rondo (skrzyżowanie)
Na rondzie skręć w lewo.
cotton wool
Swab the cut with cotton wool.
empezar lección
wata, wacik
Oczyść skaleczenie watą.
interview
Brian is preparing for his interview for his first job.
empezar lección
rozmowa kwalifikacyjna
Brian przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej do swojej pierwszej pracy.
parking
Parking in front of the shop is not allowed.
empezar lección
parkowanie, postój
Parkowanie przed sklepem jest zabronione.
competitor
China is the major competitor to the US on the international market.
empezar lección
konkurent
Chiny są głównym konkurentem USA na międzynarodowym rynku.
chickenpox
She came down with chickenpox when she was eleven.
empezar lección
ospa wietrzna
Zachorowała na ospę wietrzną, kiedy miała jedenaście lat.
profession
What is your profession?
empezar lección
zawód (fach)
Jaki jest twój zawód?
religion
People of all races and religions took part in the demonstration against the war.
empezar lección
religia
Ludzie wszystkich ras i religii wzięli udział w demonstracji przeciwko wojnie.
braces
Uncle Dimitri would wear braces to hold up his trousers.
empezar lección
szelki
Wuj Dimitri zwykł był nosić szelki do podtrzymywania spodni.
drop
Research shows that over 30% of single mothers faced a sudden drop in income over the last 5 years.
empezar lección
spadek (np. cen)
Badania pokazują, że ponad 30% samotnych matek dotknął nagły spadek dochodów w przeciągu ostatnich 5-ciu lat.
bridge
A narrow wooden bridge was the only way to get to the other side.
empezar lección
most
Wąski drewniany most był jedyną drogą na drugą stronę.
pain
Every move caused shooting pains in his head.
empezar lección
ból
Każdy ruch powodował pulsujący ból w jego głowie.
conception
Modern medical procedures can make conception possible for previously infertile couples.
empezar lección
poczęcie (np. dziecka)
Współczesne zabiegi medyczne umożliwiają poczęcie dotychczas bezpłodnym parom.
completion
The buyer backed out an hour before completion of the transaction.
empezar lección
ukończenie, sfinalizowanie
Kupiec wycofał się na godzinę przed sfinalizowaniem transakcji.
saint
Saint George is the Patron Saint of England.
empezar lección
święty (np. Franciszek)
Święty Jerzy jest patronem Anglii.
championship
Mike Tyson lost his world championship fight.
empezar lección
mistrzostwo
Mike Tyson przegrał walkę o mistrzostwo świata.
sports field
The children played football on the school sports field.
empezar lección
boisko
Dzieci grały w piłkę na szkolnym boisku.
roadside
We stopped on the roadside to check the tyre.
empezar lección
pobocze
Stanęliśmy na poboczu, żeby sprawdzić oponę.
map
There was a map of the world hanging on the wall over his desk.
empezar lección
mapa
Na ścianie nad jego biurkiem wisiała mapa świata.
radio
I listen to the radio every day.
empezar lección
radio
Słucham radia każdego dnia.
majesty
The king represented the majesty and power of the state.
empezar lección
majetast, majestatyczność
Król reprezentował majestat i potęgę kraju.
commerce
International commerce suffered as a result of political tensions.
empezar lección
handel
Międzynarodowy handel ucierpiał wskutek napięć politycznych.
preparation
The whole class took part in the preparations for the school festival.
empezar lección
przygotowanie
Cała klasa brała udział w przygotowaniach do szkolnego festiwalu.
opportunity
What a wonderful opportunity for you!
empezar lección
okazja, możliwość
Co za wspaniała okazja dla ciebie!

Debes iniciar sesión para poder comentar.