SŁOWNICTWO 16 (WRZESIEN 2012)

 0    62 tarjetas    ZIELINSKAKA
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
definitely
His prose is definitely better than his poetry.
empezar lección
zdecydowanie
Jego proza jest zdecydowanie lepsza od poezji.
in contrast
In contrast to his neighbours Adam is very poor.
empezar lección
dla porównania
W przeciwieństwie do swoich sąsiadów Adam jest bardzo biedny.
vague
I'd rather see a concrete project instead of some vague ideas.
empezar lección
nieokreślony, niejasny
Wolałabym zobaczyć konkretny projekt, zamiast jakichś mglistych pomysłów.
unprecedented
The government took the unprecedented decision to release all political prisoners at Easter.
empezar lección
bezprecedensowy
Rząd powziął bezprecedensową decyzję o zwolnieniu wszystkich więźniów politycznych na Wielkanoc.
illegally
Most people who download films from the Internet do it illegally.
empezar lección
nielegalnie
Większość ludzi, którzy ściągają filmy z Internetu, robi to nielegalnie.
indoors
If you have a cold you'd better stay indoors today and not go out.
empezar lección
wewnątrz
Jeśli jesteś przeziębiony, lepiej zostań dziś w pomieszczeniu, nie wychodź z domu.
understandable
These bureaucratic procedures are not understandable for a normal person!
empezar lección
zrozumiały
Te biurokratyczne procedury są niezrozumiale dla normalnego człowieka!
justified
His claim was justified, but he didn't get any money.
empezar lección
uzasadniony
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
sea level
Mount Everest is 8848 meters above sea level.
empezar lección
poziom morza
Mount Everest wznosi się na wysokość 8848 metrów nad poziomem morza.
prescription
Can I buy this medicine without a prescription?
empezar lección
recepta (na lekarstwo)
Czy mogę kupić to lekarstwo bez recepty?
petty
I'm not interested in all the petty details.
empezar lección
drobny, nieznaczący
Nie interesują mnie te drobne szczegóły.
complimentary
I've heard nothing but complimentary remarks about his skills.
empezar lección
pochlebny
Słyszałam tylko pochlebne opinie o jego umiejętnościach.
swimming pool
I left my wallet in the changing room at the swimming pool.
empezar lección
basen pływacki
Zostawiłem portfel w przebieralni na basenie.
strike
The trade union went on strike for higher wages.
empezar lección
strajk
Związek zawodowy rozpoczął strajk o wyższe pensje.
lifelike
The painting was the most lifelike in the exhibition.
empezar lección
realistyczny (z życia wzięty)
Ten obraz był jak żywy, najbardziej ze wszystkich na wystawie.
disciplinary
Unless your conduct improves, disciplinary action will be taken.
empezar lección
dyscyplinarny
Jeśli wasze zachowanie się nie poprawi, podjęte zostaną kroki dyscyplinarne.
daring
Two rescuers died in a daring attempt to save the drowning people during the flood.
empezar lección
śmiały, odważny
Dwóch ratowników zginęło podczas śmiałej próby ratowania tonących w czasie powodzi.
arbitrary
The decision about who gets a raise was arbitrary.
empezar lección
arbitralny
Decyzja o tym, kto dostanie podwyżkę, była arbitralna.
copy
They sold 30,000 copies in paperback.
empezar lección
egzemplarz
Sprzedali 30 tysięcy egzemplarzy w miękkiej oprawie.
tragedy
Do you think that such a terrible tragedy will ever occur again?
empezar lección
tragedia
Czy sądzisz, że taka straszliwa tragedia zdarzy się jeszcze kiedyś?
public library
You can find this book in a public library.
empezar lección
biblioteka publiczna
Możesz znaleźć tę książkę w bibliotece publicznej.
stop
There was only one person at the bus stop waiting for the bus.
empezar lección
przystanek
Na przystanku autobusowym była tylko jedna osoba czekająca na autobus.
sloppy
She always criticises her husband for being sloppy.
empezar lección
niechlujny (wygląd)
Ona zawsze krytykuje swojego męża za to, że jest niechlujny.
nimble
George was a nimble boy who could climb any tree or fence.
empezar lección
zwinny
George był zwinnym chłopcem, potrafiącym wspiąć się na każde drzewo czy płot.
bookshop
The new Harry Potter novel will be available in bookshops tomorrow.
empezar lección
księgarnia
Nowa powieść o Harrym Potterze będzie dostępna w księgarniach jutro.
nose
She hit him hard on the nose.
empezar lección
nos
Uderzyła go silnie w nos.
filthy
I had never seen a filthier room in my life - it was totally disgusting!
empezar lección
bardzo brudny
W życiu nie widziałam brudniejszego pokoju - był obrzydliwy!
unruly
Susan has two noisy and unruly sons of 6 and 8.
empezar lección
niesforny
Susan ma dwóch niesfornych i głośnych synów: sześcio- i ośmioletniego.
mouth
Leaving the beach I still felt the salty taste of water in my mouth.
empezar lección
usta
Opuszczając plażę wciąż czułem słony smak wody w ustach.
classroom
Don't chew chewing gum in the classroom!
empezar lección
klasa szkolna (sala)
Nie żuj gumy w klasie!
evolutionary
Evolutionary biology was started by Darwin.
empezar lección
ewolucyjny
Biologia ewolucyjna została zapoczątkowana przez Darwina.
legible
Put a legible signature under the statement.
empezar lección
czytelny
Proszę złożyć czytelny podpis pod oświadczeniem.
night
How much is the room per night?
empezar lección
noc
Ile kosztuje pokój na jedną noc?
bath
Mary always has a bath before she goes out at night.
empezar lección
kąpiel
Mary zawsze bierze kąpiel, zanim wyjdzie wieczorem z domu.
misty
It was a misty autumn day.
empezar lección
mglisty
Był mglisty jesienny dzień.
mashed
Would you prefer mashed potatoes or chips?
empezar lección
tłuczony, ubity
Wolisz puree ziemniaczane czy frytki?
victory
The battle of Waterloo was a glorious victory over Napoleon's army.
empezar lección
zwycięstwo
Bitwa pod Waterloo była wspaniałym zwycięstwem nad wojskami Napoleona.
bandit
Unknown bandits robbed the bank killing a security guard.
empezar lección
bandyta
Nieznani bandyci obrabowali bank zabijając strażnika.
deciduous
Oak is a deciduous tree, which means it loses its leaves during winter.
empezar lección
zrzucający liście na zimę
Dąb jest drzewem zrzucającym liście sezonowo, co oznacza, że gubi liście na zimę.
reckless
The accident was caused by his reckless driving.
empezar lección
lekkomyślny
Wypadek był spowodowany jego nieostrożną jazdą.
date
You didn't tell me that you arranged a blind date for me!
empezar lección
randka
Nie powiedziałeś, że zorganizowałeś dla mnie randkę w ciemno!
soul
He is devoted body and soul to the new project.
empezar lección
dusza
On jest ciałem i duszą oddany nowemu projektowi.
roomy
We sat in the roomy hallway waiting for the jury's verdict.
empezar lección
przestronny
Usiedliśmy w przestronnym holu, czekając na werdykt jury.
piteous
After the accident our car was in a piteous condition.
empezar lección
żałosny
Po wypadku nasz samochód był w żałosnym stanie.
arm
We walked arm in arm down the street.
empezar lección
ramię
Szliśmy ramię przy ramieniu w dół ulicy.
hair
She has blond hair nowadays and is more popular with the boys.
empezar lección
włosy
Ona ma teraz blond włosy i bardziej podoba się chłopakom.
furry
The floor was covered with the thick furry carpet.
empezar lección
futrzasty, włochaty
Podłoga była pokryta grubym futrzastym dywanem.
whisk
He whisked the knife from the table.
empezar lección
porwać, zabrać błyskawicznie
Porwał nóż ze stołu.
myth
Greek myths are still relevant to our culture.
empezar lección
mit
Greckie mity są wciąż aktualne w naszej kulturze.
girlfriend
He brought his new girlfriend to show her off.
empezar lección
dziewczyna (sympatia)
Przyprowadził swoją nową dziewczynę, żeby się nią pochwalić.
scratch
My back is beginning to itch, can you scratch it for me?
empezar lección
drapać
Plecy zaczynają mnie swędzieć, możesz mnie podrapać?
venture
Putting this tender forward was a worthwhile venture.
empezar lección
zaryzykować
Złożenie oferty na ten przetarg było wartym zachodu przedsięwzięciem.
disco
Nobody knew where he picked up that girl he came to the disco with.
empezar lección
dyskoteka
Nikt nie wiedział, gdzie on poderwał dziewczynę, z którą przyszedł na dyskotekę.
wood
Wet wood won't burn.
empezar lección
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.
spite
You'll only spite yourself if you refuse to go on holiday because she scratched your car.
empezar lección
robić na złość
Zrobisz sama sobie na złość, jeśli odmówisz wyjazdu na wakacje, bo ona podrapała ci samochód.
starve
They were forced to live on the streets when in Laos and almost starved.
empezar lección
głodować
Byli zmuszeni do życia na ulicach, gdy byli w Laosie i prawie głodowali.
test
I fear that I'm going to fail the test.
empezar lección
test
Boję się, że nie zaliczę testu.
painting
Thieves stole a very precious painting from the museum.
empezar lección
obraz (malowany)
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
contribute to
The protagonists who manage to endear themselves to the audience contribute to the popularity of the soap opera they are starring in.
empezar lección
przyczyniać się do, pisać do (np. magazynu)
Odtwórcy głównych ról, którzy zdołają przypodobać się publiczności, przyczyniają się do popularności opery mydlanej, w której występują.
worship
He's so good looking that all the women where he works worship him.
empezar lección
czcić (np. bóstwo)
On jest tak przystojny, że tam, gdzie pracuje, wielbią go wszystkie kobiety.
student
The teacher examined the students.
empezar lección
uczeń, student
Nauczyciel przeegzaminował uczniów.
touch
Joan felt his touch on her cheek.
empezar lección
dotyk
Joan czuła jego dotyk na swoim policzku.

Debes iniciar sesión para poder comentar.