SŁOWNICTWO 15 (CZERWIEC 2012)

 0    81 tarjetas    ZIELINSKAKA
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
posse
The sheriff gathered together a posse to catch the fugitive.
empezar lección
zgrupowanie, oddział
Szeryf zwołał grupę pościgową dla schwytania zbiega.
porch
He left the bike on the porch outside the house and somebody stole it.
empezar lección
ganek (element domu)
Zostawił rower na ganku przed domem i ktoś go ukradł.
soap
A bar of soap is cheaper than shower gel.
empezar lección
mydło
Kostka mydła jest tańsza, niż żel pod prysznic.
empire
Queen Victoria ruled the British empire for over half of the century.
empezar lección
cesarstwo, imperium
Królowa Wiktoria panowała imperium brytyjskim przez ponad pół wieku.
landing
Don't leave your rollerskates on the landing Charlie!
empezar lección
półpiętro, podest
Nie zostawiaj swoich łyżworolek na półpiętrze, Charlie!
binding
It was an expensive looking book with a leather binding.
empezar lección
oprawa (książki)
To była drogo wyglądająca książka w skórzanej oprawie.
comb
She always has a comb in her handbag.
empezar lección
grzebień
Ona zawsze ma grzebień w torebce.
political
Ethnic minorities are a political issue.
empezar lección
polityczny
Mniejszości narodowe są kwestią polityczną.
specification
Please remember, that a detailed technical specification must be sent by September the 3rd.
empezar lección
uściślenie
Proszę pamiętać, że szczegółowa specyfikacja techniczna musi być przesłana do 3 września.
hitman
He was a hitman for the New York mafia.
empezar lección
płatny morderca
Był płatnym mordercą na usługach nowojorskiej mafii.
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
empezar lección
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
calm
The sea was calm so we enjoyed the boat trip.
empezar lección
spokojny (np. morze)
Morze było spokojne, więc podróż łódką sprawiała nam przyjemność.
benefactor
Our hospital would have been closed if it wasn't for private benefactors.
empezar lección
dobrodziej
Nasz szpital zostałby zamknięty, gdyby nie prywatni darczyńcy.
jacket
Luckily, only the jacket, not the cover of the book was water damaged.
empezar lección
obwoluta
Szczęśliwie woda zniszczyła tylko obwolutę, a nie okładkę książki.
dry
Can I have a dry towel?
empezar lección
suchy, wyschnięty
Czy mogę prosić o suchy ręcznik?
off
This milk smells off.
empezar lección
zepsuty, nieświeży
To mleko pachnie nieświeżo.
sheer
By sheer coincidence I bought a flat next to my childhood friend whom I haven't seen for ages.
empezar lección
czysty (np. przypadek)
Przez czysty przypadek kupiłam mieszkanie koło przyjaciela z dzieciństwa, którego nie widziałam od wieków.
wrought
The gate was made of wrought iron.
empezar lección
kuty (np. kute żelazo)
Brama została wykonana z kutego żelaza.
communist
Part of the former communist bloc has already joined NATO.
empezar lección
komunistyczny
Część dawnego bloku komunistycznego wstąpiła już do NATO.
irritating
She keeps changing her mind, I find it really irritating.
empezar lección
irytujący
Ona ciągle zmienia zdanie, co jest dla mnie bardzo irytujące.
strap
The boys all pulled her bra straps when she started wearing one for school.
empezar lección
ramiączko, pasek
Chłopcy ciągali ją za ramiączka stanika, gdy zaczęła chodzić w nim do szkoły.
eclipse
The full eclipse of the Sun happens rarely.
empezar lección
zaćmienie (np. słońca)
Pełne zaćmienie słońca zdarza się rzadko.
chaotic
Urban life is too chaotic for me.
empezar lección
chaotyczny
Miejskie życie jest zbyt chaotyczne dla mnie.
public
Public executions are still practiced in Saudi Arabia.
empezar lección
publiczny
Publiczne egzekucje są wciąż praktykowane w Arabii Saudyjskiej.
excavation
As a student I worked at archaeological excavations every summer.
empezar lección
wykopalisko
Będąc studentką, każdego lata pracowałam na wykopaliskach archeologicznych.
retention
Your weight gain may be caused by water retention.
empezar lección
zatrzymanie (np. wody w glebie)
Pański wzrost wagi może być spowodowany zatrzymaniem wody w organizmie.
capitalist
America is the most capitalist country in the world.
empezar lección
kapitalistyczny
Ameryka jest najbardziej kapitalistycznym krajem świata.
proud
She is too proud to ask for help.
empezar lección
dumny
Jest zbyt dumna, by prosić o pomoc.
profitability
The company lost its share profitability last year.
empezar lección
rentowność
Firma straciła rentowność w zeszłym roku.
proprietor
My father is the proprietor of this restaurant.
empezar lección
właściciel (np. firmy, hotelu)
Mój ojciec jest właścicielem tej restauracji.
destroy
The prisoner destroyed his cell during the night.
empezar lección
zniszczyć
Więzień zdemolował swoją celę w nocy.
drop
Excuse me, you dropped your glove.
empezar lección
upuścić coś
Przepraszam, upuściła pani rękawiczkę.
quest
Four heroes set out on a quest to find a lost ring.
empezar lección
poszukiwanie (np. prawdy)
Czterech bohaterów wyrusza w poszukiwaniu zagubionego pierścienia.
specimen
This is a fine specimen of a Chinese Ming period vase.
empezar lección
okaz
To doskonały okaz chińskiej wazy z okresu dynastii Ming.
hurry
Get in the car, we must hurry!
empezar lección
śpieszyć się
Wsiadaj do samochodu, musimy się śpieszyć!
live
These days many people live in big cities.
empezar lección
mieszkać (np. w Krakowie)
Obecnie wielu ludzi mieszka w wielkich miastach.
screening
The government is planning to launch a program of screening for lung cancer.
empezar lección
badanie
Rząd planuje rozpocząć nowy program badań nad rakiem płuc.
spine
If you take good care of your spine when you're young you won't suffer from back pains later on in your life.
empezar lección
kręgosłup
Jeśli zadbasz o kręgosłup, gdy jesteś młody, nie będziesz cierpieć na bóle pleców w późniejszym życiu.
shave
Most women shave their legs.
empezar lección
golić się
Większość kobiet goli sobie nogi.
comb
The mother combed the child's hair.
empezar lección
czesać
Matka uczesała włosy dziecka.
shrub
A large part of Australia is covered in shrub land.
empezar lección
krzak
Duża część Australii porośnięta jest krzewami.
sulphur
Sulphur dioxide causes acid rain.
empezar lección
siarka
Dwutlenek siarki powoduje kwaśne deszcze.
poison
He said someone was trying to poison him.
empezar lección
otruć
Powiedział, że ktoś próbował go otruć.
debate
During the meeting the senate debated whether to build the new highway.
empezar lección
debatować
Podczas tego posiedzenia senat debatował nad tym, czy powinno się zbudować nową autostradę.
trait
I'd say his worst trait is his aggressiveness, which he inherited from his father.
empezar lección
cecha (charakteru)
Powiedziałabym, że jego najgorszą cechą jest agresywność, którą odziedziczył po ojcu.
spa
Hungary is a country known for its spas and mineral waters.
empezar lección
uzdrowisko
Węgry to kraj znany z uzdrowisk i wód mineralnych.
tax
Charity donations are not taxed.
empezar lección
opodatkować
Datki charytatywne nie są opodatkowane.
depart
Before you depart, let me give you a word of advice.
empezar lección
odjechać (wyruszyć)
Zanim odjedziesz, pozwól, że dam ci małą radę.
reliance
If you have so much reliance on one thing, it'll be difficult to use anything else.
empezar lección
zaufanie
Jeśli masz tyle zaufania do jednej rzeczy, trudno będzie użyć jakiejś innej.
skipper
Jack was the skipper of a fishing boat before he took up sport sailing.
empezar lección
szyper
Jack był szyprem na łodzi rybackiej, zanim zajął się żeglarstwem sportowym.
equal
Two and two equals four.
empezar lección
równać się
Dwa i dwa równa się cztery.
reach
If you reach Paris by ten, then give us a call.
empezar lección
osiągnąć, dosięgać, dojechać
Jeśli dotrzesz do Paryża do dziesiątej, to zadzwoń do nas.
acquaintance
He's not really a friend, just an acquaintance.
empezar lección
znajomy
On nie jest właściwie przyjacielem, po prostu znajomym.
tomb
He was buried in the family tomb in his hometown.
empezar lección
grobowiec
Został pochowany w rodzinnym grobowcu w rodzinnym mieście.
enter
Don't enter the building at the front, because I live round the back.
empezar lección
wejść
Nie wchodź do budynku od frontu, bo ja mieszkam od tyłu.
arrange
Arranged marriages are still quite popular in some parts of the world.
empezar lección
aranżować
Aranżowane małżeństwa są wciąż popularne w niektórych częściach świata.
pest
The boy was a real pest all day long, firing his water pistol.
empezar lección
szkodnik (rolnictwo), męczydusza (ktoś irytujący)
Chłopiec był prawdziwym utrapieniem przez cały dzień, strzelając z pistoletu na wodę.
detention
Jim spent 30 days in detention before the real culprit was found.
empezar lección
zatrzymanie (np. na policji)
Jim spędził 30 dni w areszcie, zanim znaleziono prawdziwego sprawcę przestępstwa.
born
Where were you born?
empezar lección
urodzić się
Gdzie się urodziłeś?
practise
If you want to improve you must practise.
empezar lección
ćwiczyć (doskonalić umiejętność)
Jeśli chcesz się poprawić, musisz ćwiczyć.
fuss
He made a big fuss of his dog when it returned home after the operation.
empezar lección
zamieszanie
Zrobił wielkie zamieszanie wokół swojego psa, kiedy ten wrócił do domu po operacji.
unrest
Social unrest was caused by the difficult economic situation.
empezar lección
niepokój
Niepokoje społeczne były spowodowane ciężką sytuacją ekonomiczną.
accompany
My daughter accompanied me on the trip.
empezar lección
towarzyszyć
Moja córka towarzyszyła mi w trakcie wycieczki.
whistle
The referee whistled to signify the beginning of the game.
empezar lección
gwizdać
Sędzia zagwizdał na początek gry.
guild
The goldsmiths guild was usually the wealthiest organisation.
empezar lección
cech (rzemieślników)
Cech złotników był z reguły najbogatszą organizacją.
fumes
The city's air is being poisoned by car fumes.
empezar lección
spaliny
Miejskie powietrze jest zatruwane spalinami samochodów.
take off
The plane took off with only three passengers on board.
empezar lección
wystartować, odlecieć
Samolot wystartował tylko z trzema pasażerami na pokładzie.
invent
Edison invented the light bulb.
empezar lección
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
invaluable
Those invaluable ancient scrolls belong in a museum.
empezar lección
nieoceniony (np. pracownik)
Te bezcenne antyczne zwoje przynależą do muzeum.
unfamiliar
The travellers need someone to guide them through the unfamiliar jungle.
empezar lección
nieznany
Podróżnicy potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez nieznaną dżunglę.
Are you certain?
Are you certain that Mr Jones said he would phone us back?
empezar lección
Czy jest pani pewna?
Czy jesteś pewien, że pan Jones powiedział, że do nas oddzwoni?
on the contrary
Paula is not a gossip - on the contrary: she's very discreet.
empezar lección
przeciwinie
Paula nie jest plotkarą - wręcz przeciwnie, jest bardzo dyskretna.
civic
It is everyone's civic duty to vote in parliamentary elections.
empezar lección
obywatelski
Głosowanie w wyborach parlamentarnych jest obywatelskim obowiązkiem każdego.
as far as I know
As far as I know Janet Coleson works in the accountancy department.
empezar lección
o ile wiem
O ile wiem, Janet Coleson pracuje w dziale księgowości.
not a bad idea
On the whole it was not a bad idea.
empezar lección
niezły pomysł
Ogólnie rzecz biorąc to nie był zły pomysł.
uncomfortable
There was a long and uncomfortable pause during the conversation.
empezar lección
niewygodny
Podczas rozmowy zdarzyła się długa i nieprzyjemna przerwa.
enhanced
The unique taste of a vegetable can be enhanced by adding spices like curry.
empezar lección
uwydatniony
Unikalny smak tego warzywa może być uwydatniony przez dodanie przyprawy takiej jak curry.
it depends
Will you go to the cinema with us tomorrow? - It depends.
empezar lección
to zależy
Czy pójdziesz z nami jutro do kina? -To zależy.
between
He lives between two neighbours he does not like.
empezar lección
między (dwiema rzeczami)
On mieszka pomiędzy dwoma sąsiadami, których nie lubi.
fragile
Eileen is a fragile child - we can't send her to a regular school.
empezar lección
delikatny (o osobie)
Eileen jest delikatnym dzieckiem - nie możemy jej wysłać do powszechnej szkoły.
dim
The dim light in the room made it difficult to see his face clearly.
empezar lección
przyciemniony
Przyciemnione światło w pokoju sprawiało, że nie widać było wyraźnie jego twarzy.

Debes iniciar sesión para poder comentar.