rozdział 3

 0    26 tarjetas    prawoznawstwo2
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
akt normatywny
empezar lección
zbiór przepisów prawnych odpowiednio uporządkowanych, wydanych przez upoważniony podmiot (np. przez parlament, prezydenta, ministra), wyrażających normy w zasadzie generalne i abstrakcyjne przy czym zbiór opatrzony nazwą (np."ustawa)
akt prawny (znaczenie szerokie)
empezar lección
akt wyrażający zarówno normy generalne i abstrakcyjne, jak i i indywidualne i konkretne. (każdy akt normatywny jest aktem prawnym (nie odwrotnie!)
akt prawny
empezar lección
jedynie taki akt który zawiera normy konkretne i indywidualne (np. wyrok sądu skazujący imiennie określoną osobę na określoną karę). określenia „akt prawny” i „akt normatywny” wykluczają się
przedmiot unormowania
empezar lección
akty normatywne różnią się między sobą przedmiotem unormowania np. jedne regulują ustrój i funkcjonowanie szkół wyższych, inne ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem
pozycja
empezar lección
akty normatywne różnią się między sobą pozycją jaką zajmują w systemie prawa (np. pozycja ustawy jest wyższa niż rozporządzenia jako aktu względem niej wykonawczego, ale niższa w stosunku do konstytucji jako aktu normatywnego)
budowa aktu normatywnego według określonego schematu
empezar lección
przepisy są zamieszczane w aktach normatywnych w wyznaczonej kolejności, nie w sposób dowolny, a każdy akt opatrzony jest tytułem oraz podpisem zazwyczaj tego podmiotu który jest twórcą danego aktu.
Przepis merytoryczny
empezar lección
wyraża normę prawną wyznaczającą czyjeś postępowanie; musi być zamieszczony w określonym kontekście, opatrzony tytułem, zawierać przepis o swoim wejściu w życie, być opatrzonym podpisem
Przepisy uchylające (derogacyjne, „klauzule derogacyjne”)
empezar lección
prawodawca rozstrzyga w nich jakie dawne przepisy prawne uchylić, ażeby uniknąć niezgodności [oraz przepisy przejściowe i dostosowujące]
Przepisy nowelizujące
empezar lección
nowelizują (zmiana treści) inne akty normatywne, tak żeby uzyskać rozwiązania spójne z nowym aktem normatywnym
Przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej danego aktu
empezar lección
prawodawca w chwili tworzenia aktu decyduje, że normy w nim zawarte będą obowiązywały przez ściśle określony czas
Części (elementy) aktu normatywnego:
empezar lección
1. tytuł 2. przepisy merytoryczne 3. przepisy o zmianie przepisów obowiązujących (nowelizujące) 4 przepisy przejściowe i dostosowujące
Części (elementy) aktu normatywnego c.d
empezar lección
e) przepisy końcowe, na które składają się przepisy uchylające, przepisy o wejściu aktu normatywnego w życie oraz przepisy o wygaśnięciu mocy aktu normatywnego
W akcie normatywnym wyróżniamy:
empezar lección
1. część artykułowaną – zawarte są w niej przepisy prawne2. część nieartykułowana – składają się na nią tytuł aktu, preambuła, tzw. Podstawa prawna oraz podpis
Tytuł aktu normatywnego – przekazuje informacje o:
empezar lección
1. rodzaju aktu (np. ustawa, rozporządzenie) i zazwyczaj o tym kto jest twórcą aktu (prawodawcą) 2. dacie wydania aktu 3. treści tego aktu – jakie sprawy dany akt reguluje
„kodeks”, „prawo”
empezar lección
ustawy, które regulują jakąś obszerną dziedzinę spraw w sposób wyczerpujący, oparty na wspólnych zasadach
„ordynacje”
empezar lección
ustawy, które normują tryb wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce
Preambuła (łac. preambulus – idący przodem)
empezar lección
uroczysty wstęp zamieszczony po tytule aktu normatywnego, który normuje jakieś dziedziny spraw szczególnie doniosłych dla życia danej społeczności;
Podstawa prawna
empezar lección
przepis upoważniający do unormowania określonej dziedziny spraw aktem wykonawczym; zamieszcza się ją po tytule aktów normatywnych, które mają charakter wykonawczy względem ustawy;
funkcje podania podstawy prawnej:
empezar lección
1. legitymizuje akt wykonawczy, ponieważ ukazuje, że do jego wydania udzielono stosownego upoważnienia 2. wskazuje, z jaką ustawą akt wykonawczy jest powiązany tematycznie i funkcjonalnie
Wśród przepisów merytorycznych wydziela się:
empezar lección
1. przepisy ogólne – wskazuje się w nich, jakie sprawy są regulowane w danym akcie, a jakie są spod jego regulacji wyjęte, do jakich podmiotów odnoszą się
Wśród przepisów merytorycznych wydziela się: (cd)
empezar lección
2. przepisy merytoryczne szczegółowe – regulowane są w nich poszczególne sprawy; w szczególności wyznacza się komuś określone zachowania
Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących
empezar lección
zmianę należy rozumieć nie tylko jako zmianę treści lub brzmienia jakiegoś przepisu, ale także jako dodanie do jakiegoś zbioru przepisów nowych lub uchylenie przepisu albo przepisów.
Przepisy końcowe: (1)
empezar lección
1. przepisy uchylające – takie, poprzez które dokonuje się wyeliminowania jakichś przepisów czy całych aktów normatywnych z systemu prawnego
Przepisy końcowe: (2)
empezar lección
2. przepisy o wejściu aktu normatywnego w życie – jest w nich zawarte adresowane do każdego, kogo to dotyczy, polecenie, od kiedy należy realizować normy zawarte w danym akcie
Przepisy końcowe: (3)
empezar lección
przepisy o wygaśnięciu mocy aktu normatywnego – zamieszcza się je tylko wtedy, gdy prawodawca już w chwili stanowienia danego aktu decyduje, do kiedy ma on obowiązywać
Grupy tematyczne
empezar lección
łączy się w nie przepisy dla uzyskania większej komunikatywności aktu normatywnego; rozdziały -> działy -> tytuły; części -> księgi -> tytuły

Debes iniciar sesión para poder comentar.