Nie ma prywatności

 0    68 tarjetas    amemikos
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Nie ma prywatności
empezar lección
No privacy
baza danych
Technologie informatyczne (IT) ułatwiają przechowywanie ogromnych ilości danych lub informacji, na komputerowych bazach danych.
empezar lección
database
Information Technology (IT) makes it easy to store huge amounts of data or information, on computer databases.
zbierać, kolekcjonować
Firmy i organizacje zbierają informacje o ludziach cały czas.
empezar lección
collect
Companies and organisations collect information about people all the time.
prowadzenie badań
Firmy prowadzą badania nad nawykami zakupowymi ludzi po to aby poprawić swój marketing.
empezar lección
conduct research
Companies conduct research into people's buying habits so that they can improve their marketing.
inwigilacja, obserwacja, nadzór
Organizacje zbierają dane do celów nadzoru by: zapobiegać działalności przestępczej oraz by zwiększyć bezpieczeństwo.
empezar lección
surveillance,
Organizations collect data for surveillance purposes: to help stop criminal activity and increase security.
nagranie
Ktoś gdzieś nagrywa prawie wszystko, co robimy.
empezar lección
recording
Someone somewhere is recording nearly everything we do.
dane
Dlaczego firmy zbierają dane?
empezar lección
data
Why do companies collect data?
data
Jaka jest dzisiejsza data?
empezar lección
date
What's the date?
przechowywać, składować (towary, produkty)
Anna przechowuje zapisy w bazie danych.
empezar lección
store, (goods, products)
Anna stores records in a database.
raport
Anna pisze raporty z badań rynku.
empezar lección
report
Anna writes market research reports.
szukać w internecie
Anna szuka informacji w Internecie.
empezar lección
search
Anna searches for information on the internet.
dostawca
Czy Anna zawsze korzysta z tych samych dostawców?
empezar lección
Supplier
Does Anna always use the same suppliers?
przeglądać, odwiedzać strony internetowe
Anna gromadzi dane o ludziach, którzy przeglądają stronę internetową firmy.
empezar lección
browse the websites
Anna collect data about people who browse to company website.
wprowadzać, wejść, wchodzić do
Anna wprowadza dane do bazy danych klienta.
empezar lección
enter,
Anna enters data in the customer database.
zostawać, utrzymywać
Anna zarządza danymi klientów i prowadzi dokumentację klienta.
empezar lección
keep
Anna manages customer data and keeps records of customer.
kierować, zarządzać
Zarządzam zespołem ludzi.
empezar lección
manage,
I manage a team of people.
wyszukiwarka internetowa
Anna korzysta z wyszukiwarek, aby znaleźć nowe produkty i dostawców.
empezar lección
Internet search engine
Anna uses search engines to find new products and suppliers.
aktualizacja
Anna aktualizuje pliki nowymi informacjami.
empezar lección
update,
Anna updates the files with new information.
zbierać szczegółowe informacje
Firmy mogą teraz zbierać szczegółowe informacje o nas.
empezar lección
collect detailed information
Companies can now collect detailed information about us.
telewizja o zamkniętym obiegu, telewizja przemysłowa
CCTV obwód zamknięty kamer telewizji przemysłowej- policja i pracownicy ochrony mogą obejrzeć film i obserwować przemieszczanie się ludzi.
empezar lección
closed-circuit television, CCTV
CCTV closed circuit television cameras - police and security staff can watch the film and follow people's movements.
ukrywanie
Nie ma miejsca w którym można się schować.
empezar lección
hiding,
No hiding place.
ciasteczko (w przeglądarce internetowej)
Plik cookie to mały plik, który firma może wysłać do komputera podczas odwiedzania strony internetowej firmy.
empezar lección
cookie (the web browser)
A cookie is a small file that a company can send to your computer when you visit the company's website.
porozumienie, ugoda
Firma reklamowa DoubleClick, posiada umowy z ponad 11.000 stronami internetowymi i utrzymuje ciasteczka na 100 milionów użytkowników, aby uzyskać informacje o nich do marketingu.
empezar lección
agreement,
DoubleClick an advertising company, has agreements with over 11,000 websites and maintains cookies on 100 million users to get information about them for marketing.
dostęp, wstęp
Mamy dostęp do coraz większej liczby systemów elektronicznych biletów oraz dostęp do budynków.
empezar lección
access
We access more and more electronic systems for tickets, and for access to buildings.
rosnący, rozwijający się
Zastosowanie kamer wideo również rośnie.
empezar lección
growing,
The use of video surveillance cameras is also growing.
rozpoznać, rozpoznawać (kogoś, coś)
Satelity mogą rozpoznawać obiekty tylko o średnicy jednego metra.
empezar lección
recognize, (someone, something)
Satellites can recognise objects only one meters across.
chipy do śledzenia
Możemy podłączyć chipy do śledzenia produktów lub osób.
empezar lección
tracking chips
We can attach tracking chips to products or people.
znaczące korzyści
Nowa technologia oferuje znaczące korzyści- więcej zabezpieczeń przed terrorystami i przestępcami, wyższą wydajność w pracy, większy wybór produktów, większą wygodę.
empezar lección
substantial benefits
New technology offers substantial benefits- more security against terrorists and criminals, higher productivity at work, a wider selection of products, more convenience.
wiedza
On zrobił to bez naszej wiedzy.
empezar lección
knowledge
He did it without our knowledge
słowo kluczowe
Możesz wpisać słowo kluczowe lub wyrażenie.
empezar lección
Keyword
You type in a keyword or phrase.
bezpieczny, chroniony
Strona internetowa musi być bardzo bezpieczna.
empezar lección
secure
The website must be very secure.
nazwa użytkownika
Aby wejść do bezpiecznej witryny, zwykle trzeba wpisać nazwę użytkownika i hasło.
empezar lección
username
To enter a secure site, you usually need to enter your username and a password.
kropka (na końcu zdania)
Postaw kropkę na końcu zdania.
empezar lección
full stop
Put a full stop at the end of the sentence.
kropka (znak dziesiętny)
empezar lección
point
kropka
Adres mojej strony internetowej to www (kropka) bob (kropka) pl.
empezar lección
dot
My website address is www dot bob dot pl.
trochę
Nie możesz poczekać trochę dłużej?
empezar lección
a bit
Can't you wait a bit longer?
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
empezar lección
a few
I met a few friends.
ogromny
Jej mieszkanie jest ogromne.
empezar lección
huge
Her flat is huge.
góra czegoś
empezar lección
mountain of something
obfity (o posiłku), pokaźny (o sumie), znaczny (o rozmiarze)
empezar lección
abundant (about food), substantial (sum), large (size)
niewielki, maleńki, drobny
empezar lección
tiny,
szeroki
empezar lección
wide
olbrzymi, ogromny
Byłeś dla mnie ogromną pomocą.
empezar lección
enormous
You've been an enormous help to me.
ułamek
To tylko ułamek tego, co będziesz musiał wydać.
empezar lección
fraction
It's just a fraction of what you will need to spend.
ułamek dziesiętny (np. 0.53)
Nie rozumiem ułamków dziesiętnych.
empezar lección
decimal (eg. 0.53)
I don't understand decimal fractions.
odsłona internetowa
Liczba odsłon internetowych w tym tygodniu.
empezar lección
hits
Total hits this week.
sesja (czas przeznaczony na określoną czynność)
Średni czas na sesję.
empezar lección
session (time spent on an activity)
Average time per session.
Średnia liczba odsłon na sesji.
empezar lección
The average number of page views per session.
Struktura ruchu według kontynentu.
empezar lección
Breakdown of traffic by continent.
powtarzać materiał, przeglądać,
Przeglądaj często swój system.
empezar lección
review
Review your system often.
podkategoria
Następnie podziel je na podkategorie.
empezar lección
subcategory
Then divide them into subcategories.
skrót (krótsza droga)
Utwórz skrót do plików, które często używasz.
empezar lección
short-cut (shorter distance)
Create a short-cut to files that you use often.
front, przód
Przechowuj najważniejsze pliki na przodzie obszaru zgłoszenia.
empezar lección
front,
Keep most important files at the front of the filing area.
urządzenia nadzoru
Czy dużo urządzeń nadzoru używasz w swojej firmie?
empezar lección
surveillance equipment
Do you use much surveillance equipment in your company?
dowolny, jakikolwiek, którykolwiek/ kilka, parę
W ofertach i prośbach, zazwyczaj używamy kilka, a nie jakiekolwiek.
empezar lección
any/ some,
In offers and requests, we usually use some, not any.
Czy możesz mi przynieść trochę wody? (prośba)
empezar lección
Can you bring me some water? (request)
Napijesz się kawy? (Oferta)
empezar lección
Would you like some coffee? (Offer)
ulotki
Obawiam się, że nie mamy żadnych ulotek tutaj.
empezar lección
leaflets
I'm afraid we don't have any leaflets here.
przybliżony
Czy jesteś dokładny czy przybliżony?
empezar lección
approximate
Are you precise or approximate?
Przepraszam nie dosłyszałem tego.
empezar lección
I'm sorry I did not catch that.
Czy możesz powtórzyć, proszę?
empezar lección
Can you repeat, please?
Czy ty powiedziałeś...
empezar lección
Did you say...
Czy masz na myśli...
empezar lección
Do you mean...
Przepraszam, mogę tylko sprawdzić...
empezar lección
Sorry, can I just check...
Przepraszam powiedziałeś...
empezar lección
Sorry- did you say...
około pół miliona
empezar lección
about half a million
prawie (poniżej ale blisko) tysiąc
empezar lección
just under a thousand
ponad dwa miliony
empezar lección
over two million

Debes iniciar sesión para poder comentar.