Moja pierwsza lekcja

 0    57 tarjetas    pawellenarcik
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
rynek krajowy
Wszystkie towary są przygotowywane i wycenione na rynek krajowy.
empezar lección
domestic market
All goods are prepared and priced for the domestic market.
grupa docelowa
jaka jest gripa docelowa tej kampanii?
empezar lección
target group
Which target group are you aiming at with this campaign?
zmieniać taktykę
Jeśli mamy pozostać liderem, będziemy musieli zmienić taktykę.
empezar lección
change tactics
If we are to stay ahead of the game, we will have to change tactic.
wzywać eksperta
By uniknąć placenia większych podatków, niż to konieczne, powinniśmy wezwać eksperta.
empezar lección
call in an expert
To avoid paying more taxes than necessary, we should call in sn expert.
prowadzić księgowość
Kto prowadzi księgowość twojej firmy?
empezar lección
keep the books
Who keep the books for your company?
przedsiębiorstwo średniej wielkości
Bill jest wlaścicielem średniej wielkości przedsiębiorstwa
empezar lección
medium-sized enterprise
Bill owns a medium-size enterprise.
spółka jawna
Ta firma jest spółką jawną.
empezar lección
general partnership
This company is a general partnership.
wdrażanie
Kto jest osobą odpowiedzialną za wdrażanie tego projektu?
empezar lección
implementation
Who is the person responsible for the implementation of this project?
z należną starannością
Umowa musi być wprowadzona w życie z należną starannością.
empezar lección
with due diligence
The agreement must be implemented with due dilligence.
zastępwstwo, wymiana
Znalezienie odpowiedniego zastępstwa jest kluczowe dla sprawnej pracy działu.
empezar lección
replacement
Finding a suitable replacement is crucial to the smooth running of the department.
doradzać
Mój prawnik doradził mi nie podpisywać tej umowy.
empezar lección
counsel
My lawyer counselled me not to sign the agreement.
ustalać, wyznaczać (termin)
Chciałem ustalić datę naszego kolejnego spotkania.
empezar lección
fix
I’d like to fix a time for the next meeting.
występować z propozycją
Chcialbym wysunąć propozycję odnośnie tego projektu.
empezar lección
make a suggestion
zajmować stanowisko
empezar lección
take a stance
przjęcie (np. firmy)
Mark zaprezentował dokładny plan przejęcia firmy.
empezar lección
taking over (e.g. companies)
Mark presented an elaborate plan for the takeover.
szczegółowy
empezar lección
elaborate
wspólnik
Jeden z naszych wspólników sprzedał swoje udziały konkurencji.
empezar lección
associate
One of our associates solds his shares to the competition.
wizytówka
Prześlę ci smsem wizytówkę mojego księgowego.
empezar lección
business card
I’ll text my accountant’s business card to your phone.
agenda, porządek dzienny
empezar lección
agenda, the agenda
handel
Międzynarodowy handel ucierpiał wskutek napięć politycznych.
empezar lección
commerce
International commerce suffered as a result of the political tensions.
doradca
Inwestując tak dużą sumę pieniędzy, lepiej skorzystać z pomocy doradcy finansowego.
empezar lección
adviser
When investing such a large sim of monay, it’s advisable to visit a financial adviser.
podsumowywać, streszczać
empezar lección
summarize, summarize
przydzielać, wyznaczać
wyznaczymy dzień następnego spotkania.
empezar lección
assign, set
Let’s assign a day for the next meeting.
handlowiec
Jest znaczącym handlowcem na rynku transakcji terminowych soku pomarańczowego.
empezar lección
trader
He is a major trader in the orange juice futures market.
hierarchia
Nowoczesne strategie zarządzania kwestionują potrzebę sztywnej hierarchii w firmie.
empezar lección
hierarchy
zmodern management theories question the nerd for a rigid hierarchy within a company.
kontrahent
Nasza firma szuka nowego kontrahenta budowlanego.
empezar lección
contractor
Our company is looking for another building contractor.
prawdę mówiąc
Tak, mam pieniądze. Prawdę mówiąc, jestem bardzo jogatym człowiekiem.
empezar lección
as a matter of fact
yes, I have monay. As a matter of fact I’m a very rich man.
mijać się z celem
Myślę, że to mija sie z celem.
empezar lección
miss the point
I think it misses the point.
bzdury
Szczerze mówiąc, muślę, że to kompletne bzdury.
empezar lección
rubbish
To be honest. I think it’s total rubbish.
całkowita porażka
Ten projekt był całkowitą porażką.
empezar lección
complete failure
The project was a complete failure.
ryzykować
Nie da się odnieść sukcesu, nie podejmując ryzyka.
empezar lección
to take a risk
You can’t succeed without taking risks.
odrzucić ofertę
O ilę wiem, chcą odrzucić naszą ofertę.
empezar lección
turn down an offer
As far as I know, they are going to turn down our offer.
przekladać coś
Przełóżmy to na następny dzień.
empezar lección
putt sth off
Let’s putt it off till the next day.
umówić się na spotkanie
Chciałbym umówić się na spotkanie z panem Blackiem.
empezar lección
make an appointment
I would like to make an appointment with Mr Black
móc spotkać się w piątek
Może dam radę spotkać się w piątek
empezar lección
to be able to meet on Friday
I may be able to do on Friday.
reklama
Skończył szkołę i rozpoczął karierę w reklamie.
empezar lección
advertising
He finished school and started career in advertising.
prowadzić negocjacje
On nie ma wystarczającego doświadczenia, by prowadzić nrgocjacje nactym poziomie.
empezar lección
conduct nrgotiations
He hasn’t got the experience to conduct negotiations at this level.
prowadzić spotkanie
Potrafię efektywnie prowadzić spotkania i negocjacje.
empezar lección
run a meeting
I can run meetings and conduct negotiations effectively.
obrót roczny
Nasza firma osiąga obrót roczny w wydokości 90 milionów euro.
empezar lección
annual turnover
Our company has an annual turnover of 90 milions Euro.
napędzać sprzedaż
empezar lección
generate sales
wykorzystać coś
Wykorzystamy obecną sytuację na naszą korzyść
empezar lección
utilise sth
We will utilise the current situation to our advantage.
tendencje na rynku
Musimy wziąć pod uwagę wszystkie tendencje na rynku.
empezar lección
market trends
We have to consider all market trends.
wypuszczać produkt na rynek
W przyszłym tygodniu wypuszczamy na rynek nowy produkt.
empezar lección
launch a product
We’re launching a new product next week.
osiągać rekordową liczbę uczestników
15 doroczne targi handlowe osiągneły rekordową liczbę uczestników
empezar lección
break attendance records
The 15th annual trade fair broke attendance recirds.
targi handlowe
W następny weekend jadę na targi handlowe
empezar lección
trade fairs
I’m going to a trafe fair next weekend.
uczestnik
Na konferencji było ponad 20000 uczestników.
empezar lección
participant
There were over 20000 participants at the confernce.
brać udział w konferncji
Mogę liczyć, że weźmiesz udział w konferencji?
empezar lección
attend a conference
Can I count on you attend the conference
nieruchomości
empezar lección
real property [UK] = real estate [US]
wyniki sprzedaży
empezar lección
sales figures
przewodzić, prowadzić spotkanie
empezar lección
chair a meeting
głosować przeciwko czemuś
empezar lección
vote against something
fuzja, połączenie
Po fuzji nie było konkurencji na rynku.
empezar lección
merger, the merger
After the merger there was ni competition on the market.
głosować za czymś
Zagłosuję za twoim projektem, jrśli ty poprzesz mój
empezar lección
vote in favour of sth
I’ll vote in favour of your project if you support mine.
udziałowiec
Obawiam się, że nadi udziałowcy nie ucieszą się z twojej decyzji.
empezar lección
shareholder
I’m afraid our shareholders won’t be happy with your decision.
gospodarka ogólnoświatowa
empezar lección
global economy
zakładać firmę
Ta firma została założona w 1985 roku w Niemczech.
empezar lección
set up a company
Thia company was set up in 1995 in Germany.
firma ubezpieczeniowa
To największa firma ubezpieczeniowa w Anglii.
empezar lección
insurance company
It’s the latgest insurance company in England.

Debes iniciar sesión para poder comentar.