Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    81 tarjetas    cloudmindtest1
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
spektakl
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
empezar lección
show
I showed my painting collection to the guests.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
empezar lección
actress
She has always wanted to become an actress.
Na
na stole
empezar lección
On
on the table
na stole
empezar lección
On
on the table
kubik
empezar lección
stere
tyczny
empezar lección
Tyczny
obyczajowy
empezar lección
moral
przekraczający
Ona jest wyższa niż ja.
empezar lección
than
She is taller than me!
władczyni
Queen Mary jest gigantycznym statkiem pasażerskim.
empezar lección
queen
The Queen Mary is a gigantic passenger ship.
biorca
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
empezar lección
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
śledzący
empezar lección
Tracking
ówczesny
empezar lección
then
I agree and then there is another aspect.
konwencja
empezar lección
convention
oburzyć
powiedział, że był oburzony, że brytyjscy cenzorzy zażądali oni przycinać wulgarny język
empezar lección
outrage
he said he was outraged that British censors demanded they trim bad language
kilkakrotny
empezar lección
Repeated
odpowiednik
empezar lección
equivalent
The Foreign Minister held talks with his Chinese counterpart.
aktorstwo
empezar lección
histrionics
I'm fed up with your embarrassing histrionics.
kontekst
empezar lección
context
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
empezar lección
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
dziurka
empezar lección
keyhole
eksperymentować
Nie eksperymentuj z mieszaniem alkoholu.
empezar lección
experiment
Do not mess with mixing alcohol.
widownia
Publiczność zaczęła bić brawo.
empezar lección
audience
The audience started clapping.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
empezar lección
career
He had a wonderful career in front of him.
granica
empezar lección
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
aktor
On jest znanym aktorem.
empezar lección
actor
He’s a famous actor.
przekraczać
Rolnikom w UE nie wolno przekraczać limitów produkcji rolnej.
empezar lección
exceed
Farmers in the EU are not allowed to exceed crop production quotas.
podlegać
empezar lección
undergo
... tremendous criticism
odczuć
Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować.
empezar lección
feel
I feel nervous. I can't relax.
róż
na policzki
empezar lección
pink
zdarzać
Czy sądzisz, że taka straszliwa tragedia zdarzy się jeszcze kiedyś?
empezar lección
occur
Do you think that such a terrible tragedy will ever occur again?
społeczny
empezar lección
social
Rising unemployment causes many social problems.
cielić
empezar lección
calve
emocja
empezar lección
emotion
męski
męski głos
empezar lección
male
a masculine voice
przesunąć
Nie przesuwaj proszę stołu
empezar lección
move
Don't move the table, please.
publiczny
Publiczne egzekucje są wciąż praktykowane w Arabii Saudyjskiej.
empezar lección
public
Public executions are still practiced in Saudi Arabia.
pomiędzy
między mną a tobą
empezar lección
between
between you and me
Rola
empezar lección
Role
akcja
Film jest pełen akcji.
empezar lección
action
The movie has a lot of action.
sprawdzać
empezar lección
check
Can somebody check out who is at the door?
doświadczyć
Wiem to z doświadczenia.
empezar lección
experience
I know that from experience.
obejrzeć
empezar lección
view
ciało
empezar lección
body
His body was covered in mud.
możliwość
czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
empezar lección
possibility
Did you ever consider that possibility
należeć
empezar lección
belong
Does this pen belong to you?
wrazić
empezar lección
inculcate
przedstawić
to suggest something, often to another person who will then make a decision
empezar lección
submit
A real estate developer has submitted plans to build the first 500 houses on the new site.
niesamowity
empezar lección
weird
Your sense of humour is uncanny.
brak
empezar lección
lack
a lack of self-awarness
główny
Ona jest główną postacią w książce.
empezar lección
main
She's the main character of the book.
spędzić
Zazwyczaj jeździmy w góry, ale w tym roku namówiliśmy naszych rodziców na spędzenie dwóch tygodni nad morzem.
empezar lección
spend
We usually go to the mountains but this year we have talked our parents into spending two weeks at the seaside.
temat
rozmowy
empezar lección
topic
przypadek
Nie mieszaj się w ich sprawy.
empezar lección
case
Don’t interfere with their affairs.
całkiem
Ten film jest całkiem dobry. To jest zupełnie niemożliwe!
empezar lección
quite
The film's quite good. That's quite impossible!
przychodzić
Przyszła do domu po północy.
empezar lección
come
She came home after midnight.
miedza
empezar lección
balk
póła
empezar lección
flap
swojej
Jego rodzice wyjechali.
empezar lección
its
His parents are away.
zdać
Jeżeli będziesz pracował wystarczająco ciężko, to zdasz ten egzamin.
empezar lección
pass
If you work hard enough, you'll pass that exam.
cały
Zjadł całego kurczaka.
empezar lección
whole
He ate an entire chicken.
podczas
Kiedy znowu się spotkamy?
empezar lección
when
When are we going to meet?
swój
Jego rodzice wyjechali.
empezar lección
its
His parents are away.
osoba
Ona jest taką uroczą osobą, ze każdy ją lubi.
empezar lección
person
She is such a lovely person that everybody likes her.
własny
empezar lección
own
she wants her own room
kilka
Mam kilku dobych przyjaciół
empezar lección
some
I have a few good friends.
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
empezar lección
work
My wife is at work now.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
empezar lección
which
When is the last time you saw him
ludzi
Tłum ludzi wypełnił plac
empezar lección
people
A crowd of people filled the square
Im
Ich pies jest świetny.
empezar lección
Them
Their dog is great.
lud
Tłum ludzi wypełnił plac
empezar lección
people
A crowd of people filled the square
ząb
empezar lección
tooth
tooth
nikt
to bylo pierwszy raz kiedy ktokolwiek poprosil mnie zebym to zrobił
empezar lección
nobody
•It was the first time anybody had ever asked me to do that
nam
empezar lección
us
Działa
empezar lección
Works
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
empezar lección
find
I still haven't found the right person.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
empezar lección
and
Come and see who’s here!
raz
empezar lección
time
I once was lost But now am found
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
empezar lección
by
They went through the front doorway.
tama
Budowa tamy na rzece zmienia cały ekosystem.
empezar lección
dam
Building a dam on a river changes the whole ecosystem.
empezar lección
there are
się
empezar lección
themselves

Debes iniciar sesión para poder comentar.