Legislacja – podstawowe informacje

 0    22 tarjetas    Mimisia
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Czym jest droga legislacyjna?
empezar lección
wieloetapowym procesem przyjmowania nowego prawa przez władzę ustawodawczą
Pierwszy krok na drodze legislacyjnej to:
empezar lección
przedłożenie projektu ustawy przez wnioskodawcę marszałkowi Sejmu (wraz ze wskazaniem na skutki finansowe wprowadzenia jej w życie)
Co może zrobić marszałek Sejmu z projektem nowej ustawy?
empezar lección
zwrócić wnioskodawcy jeżeli nie spełnia wymogów regulaminowych; skierować do pierwszego czytania (na posiedzeniu Sejmu lub właściwej komisji); skierować projekt do Komisji Ustawodawczej by oceniła, czy nie jest sprzeczny z prawem; skierować projekt do ekspertów Komisji Europejskiej, by ocenili jego zgodność z prawem Unii Europejskiej
W ilu czytaniach sejm rozpatruje projekt ustawy?
empezar lección
w trzech (do czasu zakończenia drugiego czytania wnioskodawca może sam wycofać projekt)
Jaką większością Sejm uchwala ustawy?
empezar lección
zwykła większość głosów w obecności min. połowy ustawowej liczby posłów
Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje:
empezar lección
uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę; pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy; debata w sprawie ogólnych zasad projektu
Jakie możliwości ma Sejm po pierwszym czytaniu ustawy?
empezar lección
może odrzucić projekt w całości lub skierować go do Komisji Sejmowej
Jakie możliwości ma Komisja Sejmowa po pierwszym czytaniu projektu ustawy?
empezar lección
może przyjąć projekt bez zastrzeżeń; przyjąć projekt z określonymi poprawkami; odrzucić projekt; wnioskować do marszałka Sejmu o poprawienie projektu
Drugie czytanie projektu ustawy obejmuje:
empezar lección
przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji; przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie ewentualnych poprawek i wniosków
Jakie znaczenie mają poprawki w drugim czytaniu projektu ustawy?
empezar lección
jeżeli po drugim czytaniu zostały zgłoszone poprawki, projekt kieruje się ponownie do komisji, które go rozpatrywały; komisje po rozpatrzeniu poprawek, przedstawiają Sejmowi dodatkowe sprawozdanie, w którym wnioskują o ich przyjęcie lub odrzucenie
Kto może zgłaszać poprawki?
empezar lección
wnioskodawcy; posłowie; Rada Ministrów
Trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje:
empezar lección
przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub (jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji) przedstawienie poprawek i wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania; głosowanie
Porządek głosowania w trzecim czytaniu
empezar lección
głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości; głosowanie poprawek do poszczególnych artykułów; głosowanie projektu w całości. W brzmieniu zaproponowanym przez komisje
Skrócenie drogi legislacyjnej przez Sejm może nastąpić poprzez:
empezar lección
natychmiastowe skierowanie do pierwszego czytania; niezwłoczne skierowanie do drugiego czytania zaraz po pierwszym
Po zakończeniu prac nad ustawą marszałek Sejmu:
empezar lección
przesyła treść przyjętej ustawy marszałkowi Senatu i Prezydentowi
Prace Senatu nad ustawą trwają maksymalnie:
empezar lección
30 dni – po upływie tego terminu ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm
Senat może ustawę:
empezar lección
przyjąć bez zmian; uchwalić poprawki; odrzucić ustawę w całości
Wprowadzenie poprawek przez Senat oznacza:
empezar lección
że ustawa wraca do Sejmu, który może poprawki przyjąć lub odrzucić
Odrzucenie ustawy w całości lub w części oznacza:
empezar lección
że ustawa zostaje odrzucona, chyba że Sejm przegłosuje jej przyjęcie wbrew woli Senatu (bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów
Prezydent może ustawę:
empezar lección
podpisać w ciągu 21 dni i zarządzić jej publikację w Dzienniku Ustaw; skierować do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny (którego decyzja jest wiążąca – ustawę zgodną z Konstytucją Prezydent musi podpisać, a niezgodnej nie może zawetować)
Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna ustawę za częściowo niezgodną z Konstytucją:
empezar lección
Prezydent podpisuje ustawę z pominięciem przepisów niezgodnych z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia nizgodności
Weto prezydenckie wobec ustawy powoduje:
empezar lección
że ustawa wraca do Sejmu, który może ponownie przyjąć ustawę (obalić weto) większością 3/5 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – Prezydent musi wtedy ustawę podpisać w przeciągu tygodnia

Debes iniciar sesión para poder comentar.