KSH_spółka komandytowo-akcyjna

 0    50 tarjetas    threeblackcats
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
pod własną firmą
empezar lección
under its own business name
z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy
empezar lección
save for contributions to the share capital
wynosić (o sumie)
empezar lección
amount to
dopuszczalne jest
empezar lección
may
określone w statucie
empezar lección
set forth in the statutes
powstanie spółki
empezar lección
incorporation of the partnership
czas trwania spółki jeśli jest oznaczony
empezar lección
the duration of the partnership if definite
wartość nominalna akcji
empezar lección
nominal value of shares
ze wskazaniem czy akcje są imienne czy na okaziciela
empezar lección
with an indication whether they are registered or bearer shares
związane z nimi uprawnienia
empezar lección
rights attached to them
adres do doręczeń
empezar lección
address for correspondance
ustawa
empezar lección
the law
ustanowienie rady nadzorczej
empezar lección
appointment of a supervisory board
wnieść wkład na kapitał zakładowy lub na inne fundusze
empezar lección
make a contribution to a share capital or other capital
zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego
empezar lección
the application for filing a limited joint-stock partnership with the registry court
liczba akcji uprzywilejowanych
empezar lección
the nuber of preference share
rodzaj uprzywilejowania (akcji)
empezar lección
type of preferances
jeżeli statut tak przewiduje
empezar lección
if the statutes provides for
wzmianka jaka część kapitału...
empezar lección
an indication as to which part of the share capital
ograniczenie zdolność do czynności prawnych
empezar lección
restriction of legal capacity
wnosić wkłady niepieniężne
empezar lección
make in-kind contributions
odpowiadają solidarnie
empezar lección
bear joint and several liability
jeżeli statut dopuszcza przyjęcie do spółki
empezar lección
where the statutes allow the admission
zgoda na brzmienie statutu wymaga formy aktu notarialnego
empezar lección
consent to the wording of the statutes shall be drawn up in the form of a notarial deed
z mocy statutu
empezar lección
under the statutes
wbrew jego sprzeciwowi
empezar lección
despite his objections
protokół walnego zgromadzenia
empezar lección
the minutes of the general meeting
podpis notarialnie poświadczony
empezar lección
a notarised signature
Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.
empezar lección
A shareholder may represent the partnership only in the capacity of an attorney-in-fact.
do kompetencji walnego zgromadzenia
empezar lección
within the scope of powers of the general meeting
nie wykonuje on prawa głosu z tych akcji
empezar lección
he shall not exercise the voting rights attached to those shares
stały nadzór
empezar lección
permanent supervision over
we wszystkich dziedzinach jej działalności
empezar lección
in all areas of its activity
rada nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności komplementariuszy
empezar lección
the supervisory board may delegate its members to temporarily perform the duties of general partners
rada nadzorcza moze wytoczyć powództwo o odszkodowanie
empezar lección
the supervisory board may file statementsof claim for damages
walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne
empezar lección
the general meeting may be annual or extraordinary
każda akcja objęta lub nabyta przez osobę
empezar lección
each share taken up or acquired by a person
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki
empezar lección
consideration and approval of the report of the general partners on the partnership's business
udzielenie komplementariuszom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
empezar lección
acknowlegdement of the fulfillment of duites by general partners conducting the partnership's affairs
udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
empezar lección
acknowlegdement of the fulfillment of duites by members of the supervisory board
prowadzenie spraw spółki
empezar lección
conduct of the partnership's affairs
zbycie i wydzierżawienie przedsiebiorstwa spółki
empezar lección
disposal or lease of the business enterprise of the partnership
ustanowienie na nim prawa użytkowania
empezar lección
establishment of the right of usufruct thereon
podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
empezar lección
increase or reduction in the share capital
emisja obligacji
empezar lección
issue of bonds
połączenie i przekształcenie spółki
empezar lección
merger or transformation of the partnership
zmiany statutu
empezar lección
amendments to the statutes
jest dopuszczalne
empezar lección
shall be admissible
stosuje się odpowiednio
empezar lección
shall apply accordingly
akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki
empezar lección
a shareholder shall not be vested with the right to terminate the deed of the partnership

Debes iniciar sesión para poder comentar.