Kozacki biznes

 0    170 tarjetas    lucas942
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
bliższe dane
empezar lección
specifications, detailed data
baza danych
empezar lección
database
bieżący rok działalności
empezar lección
the current business year
budżet na reklamę
empezar lección
advertising budget
dokładne brzmienie
empezar lección
exact wording
doroczne walne zgromadzenie wspólników
empezar lección
annual shareholders general meeting
materiał promocyjny
empezar lección
promotional material
materiały z konferencji
empezar lección
conference proceedings
nazwisko kontaktowe
empezar lección
contact name
notatka odręczna
empezar lección
note of hand
notatka służbowa
empezar lección
memo, memorandum
obszerne sprawozdanie
empezar lección
detailed statement
omówić sprawy
empezar lección
to conduct business
otworzyć zebranie
empezar lección
to open the meeting
pismo potwierdzające
empezar lección
confirmation letter
planowany budżet
empezar lección
projected budget
poruszyć problem
empezar lección
to bring a problem
porządek dzienny
empezar lección
agenda
potwierdzenie
empezar lección
confirmation
powiadomienie
empezar lección
notice
produkty konkurencji
empezar lección
competitor's products
przedstawić porządek dzienny
empezar lección
to present the agenda
przedstawić problem
empezar lección
to present a point
przedstawić sprawozdanie
empezar lección
to submit/file/present a report
przemawiać
empezar lección
to adress
przesłać coś pocztą elektroniczną
empezar lección
to e-mail sth
przewodniczyć na zebraniu
empezar lección
to be in the chair, to chair a meeting, to preside over a meeting
przybliżony koszt
empezar lección
cost estimate
punkt porządku dziennego
empezar lección
an item on the agenda
robić notatki
empezar lección
to take minutes
rodzaj branży
empezar lección
business area
rozdzielnik dla prasy
empezar lección
circulation list
sporządzić sprawozdanie
empezar lección
to make out a statement, to make a report
sprawozdanie dla zarządu
empezar lección
management accounts
sprawozdanie dzienne
empezar lección
daily statement
sprawozdanie końcowe
empezar lección
closing statement
sprawozdanie na dzień...
empezar lección
report as of..., statement of condition...
sprawozdanie okresowe
empezar lección
progress report, interim statement, interim report
sprawozdanie pisemne
empezar lección
written statement
sprawozdanie służbowe
empezar lección
service report
sprawozdanie ustne
empezar lección
verbal statement
sprawozdanie w sprawie
empezar lección
a statement on (about) sth
sprawozdanie wstępne
empezar lección
preliminary announcement
sprawozdanie wyjaśniające
empezar lección
explanatory statement
sprawozdanie z podróży służbowej
empezar lección
back-to-office report
sprawozdanie z pracy
empezar lección
work statement
sprawozdanie z wykonanych zadań
empezar lección
progress report
sprawy rutynowe
empezar lección
routine business
sprawy wynikające z protokołu
empezar lección
matters arising from the minutes
sprzeciwiać się czemuś
empezar lección
to oppose
umówione spotkanie
empezar lección
appointment
uwagi wstępne
empezar lección
preliminary observations
uzgodnić coś
empezar lección
to agree sth
w formie tabeli
empezar lección
tabular
w trakcie zebrania
empezar lección
in a meeting
według sprawozdania
empezar lección
according to the statement
wierny zapis
empezar lección
true record
wolne wnioski
empezar lección
any other business
wyciągnąć wnioski
empezar lección
to draw conclusions
wysłuchać sprawozdania
empezar lección
to hear a report
wziąć pod uwagę pogląd
empezar lección
to consider an opinion
załącznik
empezar lección
appendix
zatwierdzić sprawozdanie
empezar lección
to adopt a report
zdać sprawozdanie
empezar lección
to give an account, to deliver report
zebranie odbywa się
empezar lección
a meeting is held
zrealizować wyznaczone zadania
empezar lección
to meet targets
zamknąć zebranie
empezar lección
to close a meeting
zwołać zebranie
empezar lección
to call a meeting
rosnąć szybko, podskoczyć
empezar lección
to soar
wyniki za trzeci kwartał
empezar lección
third-quarter results
przychód netto
empezar lección
net income
zysk przypadający na jedną akcję, wskaźnik zyskowności jednej akcji
empezar lección
earnings per share (EPS)
dochód
empezar lección
revenue
cena akcji na zamknięcie sesji
empezar lección
stock closed (up, down)
najwyższa cena
empezar lección
closing high
przyrost (zwiększenie) zysku
empezar lección
gain in profit
dobre wyniki osiągnięte na rynkach zagranicznych
empezar lección
overseas strength
kompensować
empezar lección
to offset
zastój, stagnacja
empezar lección
sluggischness
wyksięgowanie, odpis długu
empezar lección
writeoff
przychody ze sprzedaży
empezar lección
sales
franchise-biorca, uczestnik kanału dystrybusji, który z tytułu umowy franchisingowej nabywa określone prawa i zobowiązuje się do działania zgodnie z koncepcją franchise-dawcy
empezar lección
franchisee
filia
empezar lección
an affiliate
konkurencyjny
empezar lección
challenging
otoczenie, w którym działa firma
empezar lección
operating environment
rynek o zwyżkowej tendencji kursów (hossa)
empezar lección
a bullish (bull) market
długotrwały wzrost cen
empezar lección
an extended rally
akcje przedsiębiorstw, których dochody i dywidendy są stabilne lub stale rosnące; pierwszorzędne papiery wartościowe
empezar lección
blue chips
akcje nie uprzywilejowane
empezar lección
equities
punkt szczytowy
empezar lección
peak
nieznacznie
empezar lección
marginally
indeks, wskaźnik giełdy papierów wartościowych
empezar lección
index
na zamknięcie sesji notowano rekordowo wysoki poziom cen
empezar lección
to close at record levels
nastrój oczekiwania inwestorów na giełdzie
empezar lección
sentiment
dobre wyniki
empezar lección
strong performance
giełda zachowuje się spokojnie
empezar lección
the market is quiet
odzwierciedlać ceny akcji
empezar lección
to track/follow prices
transakcje zawierane na "parkiecie" (sali operacji giełdowych)
empezar lección
floor trading
pójść w górę
empezar lección
to edge up
transakcje zawierane elektronicznie za pomocą komputera
empezar lección
electronic trading
rynek obligacji
empezar lección
bond market
notowania akcji rosną
empezar lección
shares advance/gain
pozytywny nastrój
empezar lección
positive sentiment
po ogłoszeniu informacji, że...; w wyniku informacji, że...
empezar lección
... on news that...
zgodnie z oczekiwaniami giełdy
empezar lección
in line with market expectations
akcje zwyżkujące
empezar lección
advancers
akcje zniżkujące
empezar lección
decliners
papiery wartościowe notowane na giełdzie
empezar lección
issues
obroty giełdowe
empezar lección
trading volume
rynek o zniżkowej tendencji kursów (bessa)
empezar lección
a bearish (bear) market
transakcji dokonywano po niższych cenach
empezar lección
shares traded lower
niepokój z powodu...
empezar lección
unease over...
na sesji popołudniowej
empezar lección
in the afternoon
stopa dywidendy wyliczona dla całego rynku (dla wszystkich akcji notowanych na giełdzie)
empezar lección
all-share index dividend yield
akcje nie zachowały się w jednakowy sposób; ceny części z nich wzrosły a części spadły
empezar lección
shared ended mixed
z tendencją
empezar lección
with a bias on...
likwidować transakcje z zyskiem
empezar lección
to take profits
mieć przewagę nad
empezar lección
to have an edge over...
kluczowy indeks
empezar lección
key index
wzrost cen akcji został zahamowany
empezar lección
stocks were depressed
niewielkie inwestycje dokonywane przez zagraniczne fundusze inwestycyjne
empezar lección
scant foreign-fund buying
silnie spadać
empezar lección
to plunge
aktywa trwałe
empezar lección
fixed assets
wartości niematerialne i prawne
empezar lección
intangible fixed assets
koszty zakończonych prac rozwojowych
empezar lección
development costs
wartość firmy
empezar lección
goodwill
inne wartości niematerialne i prawne
empezar lección
other intangibles
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
empezar lección
payments on account
rzeczowe aktywa trwałe
empezar lección
tangible fixed assets
grunty
empezar lección
land
prawo do użytkowania wieczystego gruntu
empezar lección
right of hereditary tenture
lokale
empezar lección
premises
obiekty inżynierii lądowej i wodnej
empezar lección
structures of land and water engineering
urządzenia techniczne i maszyny
empezar lección
machinery and technical equipment
środki transportu
empezar lección
transportation means
środki trwałe w budowie
empezar lección
fixed assets under construction
należności długoterminowe
empezar lección
long-term receivables
jednostki powiązane
empezar lección
related parties
pozostałe jednostki
empezar lección
other entitles
inwestycje długoterminowe
empezar lección
long-term investments
nieruchomości
empezar lección
real estate
długoterminowe aktywa finansowe
empezar lección
long-term financial assets
udziały lub akcje
empezar lección
shares and stocks
inne papiery wartościowe
empezar lección
other securities
udzielone pożyczki
empezar lección
loans receivable
aktywa z tytułu odrocznego podatku dochodowego
empezar lección
deferred tax assets
zapasy
empezar lección
inventories
półprodukty i produkty w toku
empezar lección
semi-finished products and work in progress
towary
empezar lección
trade goods
należności krótkoterminowe
empezar lección
short-term receivables
z tytułu dostaw i usług w okresie zapłaty:
empezar lección
trade receivables falling due:
dochodzone na drodze sądowej
empezar lección
receivables in litigation
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
empezar lección
cash and other monetary assets
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
empezar lección
cash in hand and at bank
aktywa razem
empezar lección
total assets
pasywa
empezar lección
equity and liabilities
kapitał (fundusz) własny
empezar lección
equity capital (fund)
kapitał (fundusz) podstawowy
empezar lección
share capital (fund)
należne wpłaty na kapitał podstawowy
empezar lección
subscribed but unpaid capital
udziały (akcje) własne
empezar lección
own shares and stocks
kapitał (fundusz) zapasowy
empezar lección
supplementary capital
kapitał z aktualizacji wyceny
empezar lección
revaluation reserve
kapitał rezerwowy
empezar lección
reserve capital
zysk z lat ubiegłych
empezar lección
retained profit
zysk netto
empezar lección
net profit
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
empezar lección
appropriations from the profit during the financial year
zobowiązania i rezerwy na zobowiazania
empezar lección
liabilities and provisions for liabilities
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
empezar lección
provision for retirement and similar obligations
zobowiązania wekslowe
empezar lección
bills of exchange payable
rozliczenia międzyokresowe
empezar lección
accurals and deferred income

Debes iniciar sesión para poder comentar.