Illnesses and injuries

 0    50 tarjetas    ewuka72
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
ache
It’s common to have an ache in your side if you have a kidney stone.
empezar lección
ból
To wspólne mieć ból w boku, jeśli masz kamienie nerkowe.
allergic reaction
I had an allergic reaction to the medicine I was given.
empezar lección
Reakcja alergiczna
wystąpiła reakcja alergiczna na lek dostałam.
antibiotic
The doctor gave me an antibiotic for my ear infection.
empezar lección
antybiotyk
Lekarz dał mi antybiotyk dla mojej infekcji ucha.
antihistamine
If you have an allergic reaction you should take an antihistamine.
empezar lección
przeciwhistaminowy, lek antyhistaminowy
Jeśli wystąpi reakcja alergiczna należy przyjmować lek przeciwhistaminowy.
antiseptic cream
She cleaned the cut with antiseptic cream.
empezar lección
krem przeciwbakteryjny, krem antyseptyczny
Ona sprzątała cięcie z antyseptycznym kremem.
be sick
I feel terrible – I think I’m going to be sick.
empezar lección
być chorym, wymiotować
Czuję się okropnie - Chyba będę chory.
bleed
A cut finger can sometimes bleed for a long time.
empezar lección
krwawić
Cięcia palca może czasami krwawią przez długi czas.
blister
You will get a blister if you wear shoes that are too tight.
empezar lección
bąbel, pęcherz
Dostaniesz pęcherz jeśli nosić buty, które są zbyt ciasne.
(high / low) blood pressure
My grandmother has high blood pressure and takes medication for it.
empezar lección
(/ Niskie wysokie) ciśnienie krwi
Moja babcia ma wysokie ciśnienie krwi i bierze leki dla niego.
burn
Don’t touch that pan – it will burn you.
empezar lección
oparzenie
Nie dotykaj, że pan - będzie cię wypalić.
choke
Be careful not to choke on that boiled sweet.
empezar lección
dławić
Należy uważać, aby nie zadławić się, że gotowane słodkie.
cold
I get at least one cold every winter.
empezar lección
zimny
Mam co najmniej jedną zimną każdej zimy.
come round
If you pour cold water on his face he might come round
empezar lección
dochodzić do siebie, odzyskać przytomność
Jeśli zalać zimną wodą na twarz może przyjść okrągłe
cough
He has a nasty cough that keeps him awake at night.
empezar lección
kaszel
Ma paskudny kaszel, który nie pozwala mu spać w nocy.
cut
I cut my finger when I was chopping carrots.
empezar lección
skaleczenie, zranić się
obciąć palec kiedy krojenia marchewki.
diarrhoea
I had diarrhoea last night and had to go to the toilet six times.
empezar lección
biegunka
Miałem biegunkę ostatniej nocy i musiałem iść do toalety sześć razy.
dizzy
If I don’t eat enough I feel dizzy.
empezar lección
oszołomiony, mieć zawroty głowy
Jeśli nie jem tyle mam zawroty głowy.
earache
I have an earache and it’s really painful.
empezar lección
ból ucha
Mam ból ucha i to naprawdę bolesne.
faint
I faint when I see blood.
empezar lección
zemdleć
Zemdleję, kiedy widzę krew.
flu
My teacher has flu and hasn’t been at school all week.
empezar lección
grypa
Mój nauczyciel ma grypę i nie była w szkole przez cały tydzień.
food poisoning
I ate some mussels and they gave me food poisoning.
empezar lección
zatrucie pokarmowe
Zjadłem kilka małże i dali mi zatrucie pokarmowe.
get over
It often takes a long time to get over flu.
empezar lección
dochodzić do siebie
Często zajmuje dużo czasu, aby uzyskać nad grypą.
headache
If you have a headache take some paracetamol.
empezar lección
ból głowy
If you have a headache take some paracetamol.
hurt
Does your back hurt after driving so long?
empezar lección
zranić, boleć
Czy Twój powrót boli po przejechaniu tak długo?
lód
Put ice on a black eye to keep the swelling down.
empezar lección
Lód
Put lodu na czarnym okiem, aby utrzymać obrzęk w dół.
infection
If you get an infection you will need to take antibiotics.
empezar lección
infekcja
Jeśli masz infekcję trzeba przyjmować antybiotyki.
lie down
Please lie down on the couch.
empezar lección
leżeć / położyć się
Proszę położyć się na kanapie.
lose consciousness
Call an ambulance – I think he’s going to lose consciousness.
empezar lección
stracić przytomność
Wezwać karetkę - Myślę, że straci przytomność.
painkiller
After the operation you will need to take a painkiller for a few days.
empezar lección
tabletka przeciwbólowa
Po operacji będzie trzeba wziąć lek przeciwbólowy na kilka dni.
pass out
I’m so tired I think I’m going to pass out.
empezar lección
zemdleć
Jestem tak zmęczony, myślę, że zemdleję.
plaster
My mum put a plaster on my cut.
empezar lección
gips
Moja mama umieścić plaster na moim cięcia.
rash
One of the symptoms of measles is a red rash.
empezar lección
wysypka
Jeden z objawów odry jest wysypka.
recover
How long does it normally take to recover from flu?
empezar lección
wyzdrowieć
Jak długo zwykle trwa do odzyskania na grypę?
sneeze
Cat hair makes me sneeze.
empezar lección
kichnięcie
Kot włosów sprawia, że kichanie.
sore throat
I can’t talk too long because I have a sore throat.
empezar lección
ból gardła
Nie mogę mówić zbyt długo, bo mam ból gardła.
spill
Be careful with that medicine – don’t spill it.
empezar lección
rozlewać
Bądź ostrożny z tym medycyny - nie wylewać go.
spin
I saw the room spin and then I fainted.
empezar lección
spin, wirowAĆ
Widziałem sali wirowanie a potem zemdlała.
sprain
I don’t play tennis because I’m afraid I might sprain my wrist.
empezar lección
skręcenie, zwichnąć
Nie gram w tenisa, bo obawiam się, że mogę zwichnąć nadgarstek.
stitches
I needed stitches for the cut on my head.
empezar lección
ściegi, szwy
Potrzebowałem szwów na rany na głowie.
stomach ache
I’ve eaten too much and now I’ve got stomach ache.
empezar lección
ból brzucha
Jadłem zbyt wiele, a teraz mam ból brzucha.
sunburn
Don’t stay out in the sun too long or you will get sunburn.
empezar lección
oparzenie słoneczne
Nie należy przebywać na słońcu zbyt długo lub dostaniesz oparzenia słoneczne.
swallow
Does it hurt when you swallow food?
empezar lección
jaskółka
Czy to boli, kiedy połykać jedzenie?
swell
This bee sting is starting to swell.
empezar lección
puchnąć
Ta pszczoła żądło zaczyna puchnąć.
tablet
Take one tablet before you go to sleep.
empezar lección
tablet
Należy przyjmować jedną tabletkę przed pójściem spać.
temperature
I’ve got a high temperature and I feel feverish.
empezar lección
temperatura
Mam wysoką temperaturę i czuję się gorączkowe.
throw up
A few minutes after drinking the liquid I had to run to the bathroom and throw up.
empezar lección
wymiotować
Kilka minut po wypiciu płynu musiałem biec do łazienki i zwymiotować.
toothache
If you have toothache you should go to see the dentist.
empezar lección
ból zęba
Jeśli masz ból zęba należy pójść do dentysty.
twist
Watch out – you don’t want to twist your ankle.
empezar lección
twist
Uważaj - nie chce skręcać kostkę.
unconscious
She was unconscious so I phoned an ambulance.
empezar lección
nieprzytomny
Była nieprzytomna, więc zadzwonił po karetkę.
vomit
Some people vomit when they travel by boat in rough seas.
empezar lección
wymioty
Niektórzy ludzie wymiotować podczas podróży statkiem na wzburzonym morzu.

Debes iniciar sesión para poder comentar.