Formy podstawowe czasowników mocnych i nieregularnych - j. niemiecki

 0    151 tarjetas    anonymous
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
odjeżdżać
empezar lección
abfahren - fuhr ab - abgefahren
zależeć
empezar lección
abhängen - hing ab - abgehangen
oferować, proponować
empezar lección
anbieten - bot an - angeboten
przyjeżdżać, przybywać
empezar lección
ankommen - kam an -angekommen
ubierać
empezar lección
anziehen - zog an - angezogen
rzucać się w oczy
empezar lección
auffallen - fiel auf - aufgefallen
porzucać, nadawać
empezar lección
aufgeben - gab auf - aufgegeben
wstawać
empezar lección
aufstehen - stand auf - aufgestanden
wychodzić
empezar lección
ausgehen - ging aus - ausgegangen
wyglądać
empezar lección
aussehen - sah aus - ausgesehen
piec
empezar lección
backen - backte/buk - gebacken
rozkazywać
empezar lección
befehlen - befahl - befohlen
zaczynać
empezar lección
beginnen - begann - begonnen
otrzymywać
empezar lección
bekommem - bekam - bekommen
decydować
empezar lección
beschließen - beschloss - beschlossen
opisywać
empezar lección
beschreiben - beschrieb - beschrieben
posiadać
empezar lección
besitzen - besaß - besessen
skręcać
empezar lección
biegen - bog - gebogen
oferować
empezar lección
bieten - bot - geboten
prosić
empezar lección
bitten - bat - gebeten
dmuchać
empezar lección
blasen - blies - geblasen
zostać, pozostawać
empezar lección
bleiben - blieb - geblieben
piec, smażyć
empezar lección
braten - briet - gebraten
łamać
empezar lección
brechen - brach - begrochen
palić się, płonąć
empezar lección
brennen - brannte - gebrannt
przynosić
empezar lección
bringen - brachte - gebracht
myśleć
empezar lección
denken - dachte - gedacht
móc (mieć pozwolenie)
empezar lección
dürfen - durfte - gedurft
wpadać, przyjść do głowy
empezar lección
einfallen - fiel an - eingefallen
wsiadać
empezar lección
einsteigen - stieg ein - eingestiegen
polecać
empezar lección
empfehlen - empfahl - empfohlen
odczuwać, doznawać
empezar lección
empfinden - empfand - empfunden
odpowiadać
empezar lección
entsprechen - entsprach - entsprochen
powstać
empezar lección
entstehen - entstand - entstanden
przestraszyć się
empezar lección
erschrecken - erschrak - erschrocken
wychowywać
empezar lección
erziehen - erzog - erzogen
jeść
empezar lección
essen - aß - gegessen
jechać, wieźć
empezar lección
fahren - fuhr - gefahren
upaść
empezar lección
fallen - fiel - gefallen
łapać
empezar lección
fangen - fing - gefanden
znaleźć
empezar lección
finden - fand - gefunden
latać
empezar lección
fliegen - flog - geflogen
uciekać
empezar lección
fliehen - floh - geflohen
płynąć
empezar lección
fließen - floss - geflossen
żreć
empezar lección
fressen - fraß - gefressen
marznąć
empezar lección
frieren - fror - gefroren
rodzić
empezar lección
gebären - gebar - geboren
dawać
empezar lección
geben - gab - gegeben
podobać się
empezar lección
gefallen - gefiel - gefallen
iść
empezar lección
gehen - ging- gegangen
powieść się, udać się
empezar lección
gelingen - gelang - gelungen
obowiązywać, mieć znaczenie
empezar lección
gelten - galt - gegolten
rozkoszować się
empezar lección
genießen - genoss - genossen
wydarzyć się
empezar lección
geschehen - geschah - geschehen
wygrywać, zwyciężyć
empezar lección
gewinnen - gewann - gewonnen
podlewać
empezar lección
gießen - goss - gegossen
sięgać
empezar lección
greifen - griff - gegriffen
mieć
empezar lección
haben - hatte - gehabt
trzymać
empezar lección
halten - hielt - gehalten
wisieć
empezar lección
hängen - hing - gehangen
podnosić
empezar lección
heben - hob - gehoben
nazywać
empezar lección
heißen - hieß - geheißen
pomagać
empezar lección
helfen - half - geholfen
znać
empezar lección
kennen - kannte - gekannt
brzmieć
empezar lección
klingen - klang - geklungen
przychodzić
empezar lección
kommen - kam - gekommen
móc, umieć, potrafić
empezar lección
können - konnte - gekonnt
załadować
empezar lección
laden - lud - geladen
pozwalać
empezar lección
lassen - ließ - gelassen
biec
empezar lección
laufen - lief - gelaufen
cierpieć
empezar lección
leiden - litt - gelitten
pożyczać
empezar lección
leihen - lieh - geliehen
czytać
empezar lección
lesen - las - gelesen
leżeć
empezar lección
liegen - lag - gelegen
kłamać
empezar lección
lügen - log - gelogen
mierzyć
empezar lección
messen - maß - gemessen
lubić
empezar lección
mögen - mochte - gemocht
musieć
empezar lección
müssen - musste - gemusst
rozmyślać, rozważać
empezar lección
nachdenken - dachte nach - nachgedacht
brać
empezar lección
nehmen - nahm - genommen
nazywać
empezar lección
nennen - nannte - genannt
gwizdać
empezar lección
pfeifen - pfiff - gepfiffen
radzić, zgadywać
empezar lección
raten - riet - geraten
jeździć konno
empezar lección
reiten - ritt - geritten
pędzić, biec
empezar lección
rennen - rannte - gerannt
pachnieć
empezar lección
riechen - roch - gerochen
wołać
empezar lección
rufen - rief - gerufen
tworzyć
empezar lección
schaffen - schuf - geschaffen
świecić, wydawać się
empezar lección
scheinen - schien - geschienen
pchać
empezar lección
schieben - schob - geschoben
strzelać
empezar lección
schießen - schoss - geschossen
spać
empezar lección
schlafen - schlief - geschlafen
bić
empezar lección
schlagen - schlug - geschlagen
zamykać
empezar lección
schließen - schloss - geschlossen
ciskać, wyrzucić
empezar lección
schmeißen - schmiss - geschmissen
kroić
empezar lección
schneiden - schnitt - geschnitten
pisać
empezar lección
schreiben - schrieb - geschrieben
krzyczeć
empezar lección
schreien - schrie - geschrien
milczeć
empezar lección
schweigen - schwieg - geschwiegen
pływać
empezar lección
schwimmen - schwamm - geschwommen
widzieć
empezar lección
sehen - sah - gesehen
być
empezar lección
sein - war - gewesen
wysyłać
empezar lección
senden - sandte - gesandt
śpiewać
empezar lección
singen - sang - gesungen
obniżać się, opadać, zatonąć
empezar lección
sinken - sank - gesunken
siedzieć
empezar lección
sitzen - saß - gesessen
mieć powinność
empezar lección
sollen - sollte - gesollt
mówić
empezar lección
sprechen - sprach - gesprochen
skakać
empezar lección
springen - sprang - gesprungen
kłuć
empezar lección
stechen - stach - hestochen
stać
empezar lección
stehen - stand - gestanden
kraść
empezar lección
stehlen - stahl - gestohlen
wchodzić, wspinać się
empezar lección
steigen - stieg - gestiegen
umierać
empezar lección
sterben - starb - gestorben
śmierdzieć
empezar lección
stinken - stank - gestunken
potrącać, uderzać
empezar lección
stoßen - stieß - gestoßen
malować
empezar lección
streichen - strich - gestrichen
kłócić się
empezar lección
streiten - stritt - gestritten
brać udział, uczestniczyć
empezar lección
teilnehmen - nahm teil - teilgenommen
nosić
empezar lección
tragen - trug - getragen
spotykać
empezar lección
treffen - traf - getroffen
napędzać, prowadzić
empezar lección
treiben - trieb - getrieben
wchodzić, deptać
empezar lección
treten - trat - getreten
pić
empezar lección
trinken - trank - getrunken
oszukiwać
empezar lección
trügen - trog - getrogen
czynić, robić
empezar lección
tun - tat - getan
przekazywać, skierować
empezar lección
überweisen - überwies - überwiesen
rozmawiać
empezar lección
unterhalten sich - unterhielt sich - sich unterhalten
rozróżniać
empezar lección
unterscheiden - unterschied - unterschieden
zabraniać
empezar lección
verbieten - verbot - verboten
spędzać
empezar lección
verbringen - verbrachte - verbracht
zapominać
empezar lección
vergessen - vergaß - vergessen
opuszczać
empezar lección
verlassen - verließ - verlassen
tracić, gubić
empezar lección
verlieren - verlor - verloren
topić się/topić
empezar lección
verschmelzen - verschmolz - verschmolzen
obiecywać
empezar lección
versprechen - versprach - versprochen
rozumieć
empezar lección
verstehen - verstand - verstanden
wybaczyć
empezar lección
verzeihen - verzieh - verziehen
proponować
empezar lección
vorschlagen - schlug vor - vorgeschlagen
rosnąć
empezar lección
wachsen - wuchs - gewachsen
prać, myć
empezar lección
waschen - wusch - gewaschen
wyrzucać
empezar lección
wegwerfen - warf weg - weggeworfen
zwracać się
empezar lección
wenden - wandte - gewandt
reklamować
empezar lección
werben - warb - geworben
stawać się, zostawać
empezar lección
werden - wurde - geworden
rzucać
empezar lección
werfen - warf - geworfen
ważyć
empezar lección
wiegen - wog - gewogen
wiedzieć
empezar lección
wissen - wusste - gewusst
chcieć
empezar lección
wollen - wollte - gewollt
wędrować/ciągnąć
empezar lección
ziehen - zog - gezogen
zmuszać
empezar lección
zwingen - zwang - gezwungen

Debes iniciar sesión para poder comentar.