Forest Animals / Miško gyvūnai

 0    32 tarjetas    vaivasarkaite
 
término
definición

Beaver
In length beavers measure about 2 ft.
empezar lección
Bebras
Bebrų dydis gali siekti iki 2 pėdų.

Bird
Birds build nests.
empezar lección
Paukštis
Paukščiai kuria lizdus.

Boar
Boars can be found in mountainous and forest districts.
empezar lección
Šernas
Šernai gali būti randami kalnuotose ir miško vietovėse.

Chameleon
The chameleon changes color depending on its surroundings.
empezar lección
Chameleonas
Chameleonas keičia spalvą priklausomai nuo to, kur jis yra.

Chipmunk
A chipmunk is a small animal with a large furry tail and a striped back.
empezar lección
Burundukas
Burundas yra mažas gyvūnas su didele pūkuota uodega ir dryžuota nugara.

Deer
Stop! There's a deer on the road.
empezar lección
Elnias
Sustok! Ant kelio stovi briedis.

Dove
The dove is a symbol of peace.
empezar lección
Balandis
Balandis yra taikos simbolis.

Eagle
The eagle's wings have more than one meter in lenght.
empezar lección
Erelis
Erelio sparnai siekia iki vieno metro ilgio.

Falcon
A falcon is a bird of prey that can be trained to hunt other birds and animals.
empezar lección
Sakalas
Sakalas - grobuonis, kuris gali būti išmokytas medžioti kitus paukščius ir gyvūnus.

Geese
Every year in autumn, wild geese immigrate to the south.
empezar lección
Žąsis
Laukinės žąsis kiekvieną rudenį skrenda į pietus.

Snake
Some snakes are poisonous.
empezar lección
Gyvatė
Kai kurios gyvatės yra nuodingos.

Hawk
The hawk caught a mouse.
empezar lección
Vanagas
Vanagas pagavo pelę.

Koala
The koala is an Australian animal which lives on trees.
empezar lección
Koala
Koala - medžiuose gyvenantis gyvūnas kilęs iš Australijos

Mouse
Our house has a mouse problem.
empezar lección
Pelė
Mūsų namuose yra pelių.

Owl
Owls hunt at night.
empezar lección
Pelėda
Pelėdos medžioja naktimis.

Racoon
Have you ever seen a raccoon before?
empezar lección
Meškėnas
Ar anksčiau esi matęs meškėną?

Skunk
I swerved to avoid hitting a skunk.
empezar lección
Skunsas
Aš pasisukau, kad išvengčiau smūgio.

Squirrel
Squirrels eat seeds and nuts, as well as insects and mushrooms.
empezar lección
Voverė
Voverės valgo sėklas ir riešutus, taip pat vabzdžius ir grybus.

Bat
A lot of people think that bats are birds.
empezar lección
Šikšnosparnis
Daug žmonių galvoja, kad šikšnosparniai yra paukščiai.

Bear
Bears can climb trees.
empezar lección
Lokys
Lokiai gali laipioti medžiais.

Weasel
He found the weasels cute animals.
empezar lección
Šeškas
Jam šeškai atrodė mieli gyvūnai.

Moose
Since the moose is an herbivore, it won't naturally attack other animals unless it feels threatened.
empezar lección
Briedis
Kadangi briedis yra žolėdis, jis nepuls kitų gyvūnų, nebent jam kils pavojus.

Roe deer
The roe deer is a large wild animal that eats grass and leaves.
empezar lección
Stirna
Elnias yra didelis laukinis gyvūnas, kuris valgo žolę ir lapus.

Lynx
She was afraid of that lynx.
empezar lección
Lūšis
Ji bijojo tos lūšies.

Badger
Badgers dig deep holes.
empezar lección
Barsukas
Barsukai gali iškasti gilias duobes.

Fox
"For you I'm only a fox like a hundred thousand other foxes"
empezar lección
Lapė
"Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių".

Wolf
I heard a wolf howling.
empezar lección
Vilkas
Aš girdėjau staugiantį vilką.

Otter
Otters are endangered animals.
empezar lección
Ūdra
Ūdros yra nykstantys gyvūnai.

Rabbit
He ran like a scared rabbit.
empezar lección
Kiškis
Jis bėjo lyg išsigandęs kiškis.

Rat
Rats carry the plague.
empezar lección
Žiurkė
Žiurkės pernešinėja marą.

Mole
Moles have long, curved claws which they use to burrow underground.
empezar lección
Kurmis
Kurmiai turi ilgus, išlenktus nagus, kuriuos naudoja po žeme.

Hedgehog
The hedgehog is a small animal.
empezar lección
Ežys
Ežys yra mažas gyvūnas.

Forest Animals

This lesson will help you to learn 32 words about forest animals. Fox, wolf, Chipmunk... and way more! Learn animal names in Lithuanian using VocApp flashcards!

Debes iniciar sesión para poder comentar.