Basic words / Pagrindinės sąvokos

 0    55 tarjetas    vaivasarkaite
 
término
definición

windy
It is windy today, so it would be difficult to go by ferry.
empezar lección
vėjuota
Šiandien yra vėjuota, todėl būtų sunku persikelti keltu.

cloudy
It was so cloudy that the top of the mountain was invisible.
empezar lección
debesuota
Buvo taip debesuota, kad kalno viršūnė buvo nematoma.

foggy
Foggy mountains are mysteriously attractive.
empezar lección
apgaubta rūko
Rūko apgauti kalnai yra paslaptingai patrauklūs.

misty
It was a wet, misty morning.
empezar lección
miglota
Tai buvo drėgnas, miglotas rytas.

frosty
Be careful - the pavements are very frosty.
empezar lección
šarmotas
Atsargiai - šaligatviai labai šarmoti.

stormy
It was a stormy night with torrential rain.
empezar lección
audringa
Tai buvo audringa naktis su smarkiu lietumi.

dry
It is really dry outside.
empezar lección
sausa
Laukia labai sausa.

wet
The road was wet and slippery.
empezar lección
šlapia
Kelias buvo šlapias ir slidus.

hot
It's hot enough to melt hell!
empezar lección
karšta
Tai pakankamai karšta, kad ištirptų pragaras!

cold
I'm cold. Turn the heating up.
empezar lección
šalta
Man šalta. Įjunk šildymą.

chilly
It was a chilly afternoon.
empezar lección
vėsu
Buvo vėsi popietė.

sunny
The weather was surprisingly warm and sunny.
empezar lección
saulėta
Oras buvo stebėtinai šiltas ir saulėtas.

rainy
The rainy days always depress me.
empezar lección
lietinga
Lietingos dienos man visada kelia depresiją.

dull
about weather
I don't want to go outside because it is dull.
empezar lección
apsiniaukę
Nenoriu eiti į lauką, nes apsiniaukę.

overcast
For three days it was overcast.
empezar lección
debesuota
Tris dienas buvo debesuota.

humid
New York is very hot and humid in the summer.
empezar lección
drėgna
Vasaromis Niujorke labai karšta ir drėgna.

flood
The flood swept away many houses.
empezar lección
potvynis
Potvynis nušlavė daug namų.

frost
The young plants have all died in the late frost.
empezar lección
speigas, šalna
Visi jauni augalai nušąlo per šalną.

ice
The ice will melt when the sun shines on it.
empezar lección
ledas
Ledas išsilydis nuo saulės šilumos.

drought
It has been the worst drought in the country's history.
empezar lección
sausra
Tai buvo blogiausia sausra šalies istorijoje.

heat wave
Early in August a heat wave hit.
empezar lección
karščio banga
Rugpjūčio pradžioje užklupo karščio banga.

wind
There isn't enough wind to fly a kite.
empezar lección
vėjas
Nėra pakankamai vėjo leisti aitvarą.

breeze
The leaves rustled in the breeze.
empezar lección
lengvas vėjelis
Lapai šnarėjo lengvo vėjelio pučiami.

strong winds
Strong winds caused serious damage to the roof.
empezar lección
stiprūs vėjai
Stiprūs vėjai padarė rimtos žalos stogui.

thunder
The loud thunder gave me a fright.
empezar lección
griaustinis
Garsus griaustinis mane išgąsdino.

lightning
A lightning never strikes twice in the same place.
empezar lección
žaibas
Žaibas niekada netrenkia du kartus į tą pačią vietą.

storm
After a storm comes a calm.
empezar lección
audra
Po audros visada būna ramybė.

thunderstorm
We enjoyed the picnic until a thunderstorm intervened.
empezar lección
perkūnija
Mes mėgavonės iškila kol neprasidėjo perkūnija.

tornado
The town was hit by a tornado last night.
empezar lección
tornadas
Praeitą naktį miestas nukentėjo nuo tornado.

hurricane
The hurricane left a trail of destruction behind it.
empezar lección
uraganas
Uraganas už savęs paliko sunaikintą pėdsaką.

sun
The sun glinted on the windows.
empezar lección
saulė
Saulė žibėjo ant lango.

sunshine
The sea is very beautiful, especially when sunshine overshines it.
empezar lección
saulės šviesa
Jūra yra labai graži, ypač tuo atveju, kai saulės šviesa krenta ant jos.

rain
I left my bicycle out in the rain.
empezar lección
lietus
Palikau savo dviratį lauke lietuje.

snow
Her skin was as white as snow.
empezar lección
sniegas
Jos oda buvo balta kaip sniegas.

hail
The hail melted once the sun came out.
empezar lección
kruša
Kruša ištirpo po to, kai pasirodė saulė.

drizzle
An endless drizzle clung to the air like fog.
empezar lección
smulkus lietus, dulksna
Nesibaigianti dulksna laikėsi ore kaip rūkas.

sleet
Northern Kentucky is likely to get snow mixed with sleet.
empezar lección
šlapdriba
Šiaurinėje Kentukio dalyje greičiausiai bus sniego sumaišyto su šlapdriba.

mist
The towers were shrouded in mist.
empezar lección
migla
Bokštai buvo apgaubti miglos.

fog
The town was covered in a thick blanket of fog.
empezar lección
rūkas
Miestas buvo padengtas storu rūko debesiu.

cloud
The plane disappeared behind a cloud.
empezar lección
debesis
Lėktuvas pradingo už debesų.

rainbow
A rainbow is a natural phenomenon.
empezar lección
vaivorykštė
Vaivorykštė yra natūralus fenomenas.

raindrop
The raindrops have left spots on the windows.
empezar lección
lietaus lašas
Lietaus lašai paliko žymes ant lango.

snowflake
No two snowflakes are exactly alike.
empezar lección
snaigė
Nėra dviejų vienodų snaigių.

to melt
If you warm ice, it will melt into water.
empezar lección
tirpti
Jei pašildysi ledą, jis ištirps į vandenį.

to freeze
Do you think it'll freeze tonight?
empezar lección
šalti
Kaip manai, ar šiandien tai sušals?

weather forecast
The weather forecast says there will be rain.
empezar lección
orų prognozė
Pagal orų prognozę rytoj lis.

temperature
The temperature ranges from zero to ten degrees.
empezar lección
temperatūra
Temperatūra svyruoja nuo nulio iki dešimties laipsnių.

thermometer
Use a thermometer to gauge the temperature.
empezar lección
termometras
Naudok termometrą išmatuoti temperatūrą.

barometer
The barometer has been steady for three days now.
empezar lección
barometras
Barometro rodmenys buvo pastovūs tris dienas.

degree
He has a fever and a temperature of 38.5 degrees.
empezar lección
laipsnis
Jis turi 38.5 laipsnių temperatūrą.

Celsius
Is the temperature given in Celsius or Fahrenheit?
empezar lección
Celsijus
Ar temperatūra yra pagal Celsijų arba Fahrenheitą?

Fahrenheit
Are the temperatures given in Celsius or Fahrenheit?
empezar lección
Farenheitas
Ar temperatūra yra pagal Celsijų arba Fahrenheitą?

climate
The city has a warm climate.
empezar lección
klimatas
Šiame mieste šiltas klimatas.

climate change
We need to assess the impact on climate change.
empezar lección
klimato kaita
Mes turime įvertinti klimato kaitos poveikį.

global warming
Several hypotheses for global warming have been suggested.
empezar lección
globalinis atšilimas
Buvo pasiūlytos kelios globalinio atšilimo hipotezės.

Basic words

Do you want to learn new Lithuanian words, but you don‘t know where to begin? So why don‘t you try words which will be super useful to know? In this lesson you can learn basic words regarding weather and temperature.

Debes iniciar sesión para poder comentar.