Filec - III rok (I sem)

 0    388 tarjetas    myslniczka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
empezar lección
CODE OF COMMERCIAL PARTNERSHIPS AND COMPANIES, CODE OF COMMERCIAL COMPANIES, POLISH COMMERCIAL COMPANIES CODE
SPÓŁKA OSOBOWA
empezar lección
PARTNERSHIP
SPÓŁKA KAPITAŁOWA
empezar lección
COMPANY
SPÓŁKA JAWNA
empezar lección
REGISTERED PARTNERSHIP
SPÓŁKA PARTNERSKA
empezar lección
PROFESSIONAL PARTNERSHIP
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
empezar lección
LIMITED PARTNERSHIP
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
empezar lección
LIMITED JOINT-STOCK PARTNERSHIP
SPÓŁKA AKCYJNA
empezar lección
JOINT-STOCK COMPANY
SPÓŁKA Z O.O.
empezar lección
LIMITED LIABILITY COMPANY
SPÓŁKA CYWILNA
empezar lección
CIVIL CODE PARTNERSHIP
SAMODZIELNY PRZEDSIĘBIORCA / FIRMA JEDNOOSOBOWA
empezar lección
SOLE TRADER
ORGANY
empezar lección
THE COMPANY GOVERNING BODIES, COMPANY'S AUTHORITIES, COMPANY BODIES
ZARZĄD
empezar lección
MANAGEMENT BOARD, BOARD OF DIRECTORS
RADA NADZORCZA
empezar lección
SUPERVISORY BOARD
KOMISJA REWIZYJNA W SP. Z O.O. / KOMITET AUDYTOWY
empezar lección
AUDIT COMMITTEE, AUDITOR'S COMMITTEE, AUDIT COMMISSION
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW (SP. Z O.O.)
empezar lección
GENERAL MEETING, SHAREHOLDERS' MEETING, MEETING OF SHAREHOLDERS
WALNE ZGROMADZENIE (AKCJONARIUSZY)
empezar lección
GENERAL ASSEMBLY, GENERAL MEETING
ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
empezar lección
ORDINARY MEETING (ANNUAL)
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
empezar lección
EXTRAORDINARY MEETING
DYREKTOR WYKONAWCZY
empezar lección
EXECUTIVE DIRECTOR
DYREKTOR NIEWYKONAWCZY
empezar lección
NON-EXECUTIVE DIRECTOR
SPÓŁKA MOŻE BYĆ UTWORZONA
empezar lección
A COMPANY/PARTNERSHIP MAY BE INCORPORATED/ ESTABLISHED
W CELU PRAWNIE DOPUSZCZALNYM
empezar lección
FOR ANY PURPOSE ALLOWED BY LAW
CHYBA, ŻE USTAWA STANOWI INACZEJ
empezar lección
UNLESS THE LAW/ACT PROVIDES/ STATES/ CONSTITUTES OTHERWISE
NIE MOŻE BYĆ ZAWIĄZANA WYŁĄCZNIE PRZEZ
empezar lección
MAY NOT BE FORMED SOLELY/ EXCLUSIVELY BY
JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O.
empezar lección
SINGLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY
WSPÓLNIK
empezar lección
SHAREHOLDER / PARTNER
ŚWIADCZENIA OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI
empezar lección
PERFORMANCES STIPULATED IN COMPANY'S AGREEMENT/ ARTICLES
WSPÓLNICY NIE ODPOWIADAJĄ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI
empezar lección
THE SHAREHOLDERS SHALL NOT BE LIABLE/ RESPONSIBLE FOR THE OBLIGATIONS/ LIABILITIES OF THE COMPANY
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
empezar lección
SHARE CAPITAL
DZIELIĆ KAPITAŁ ZAKŁADOWY NA UDZIAŁY
empezar lección
TO DIVIDE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY INTO SHARES
UDZIAŁY O RÓWNEJ ALBO NIERÓWNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
empezar lección
SHARES OF EQUAL OR UNEQUAL NOMINAL VALUE
UMOWA SPÓŁKI STANOWI
empezar lección
COMPANY'S AGREEMENT STATES/ STIPULATES
UDZIAŁY RÓWNE I NIEPODZIELNE
empezar lección
EQUAL AND INDIVISIBLE SHARES
OBEJMOWAĆ UDZIAŁY / NABYWAĆ AKCJE
empezar lección
TO SUBSCRIBE FOR SHARES
PRZELEWAĆ NADWYŻKĘ DO KAPITAŁU ZAPASOWEGO
empezar lección
TO TRANSFER THE BALANCE/ SURPLUS TO SUPPLEMENTARY CAPITAL
SPÓŁKA MAJĄCA SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ
empezar lección
COMPANY WITH A REGISTERED OFFICE ABROAD
TWORZYĆ ODDZIAŁY LUB PRZEDSTAWICIELSTWA
empezar lección
TO ESTABLISH/CREATE/OPEN BRANCHES OR REPRESENTATIVE OFFICES
NA TERYTORIUM RP
empezar lección
ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND
ODRĘBNA USTAWA
empezar lección
SEPARATE LAW/ ACT
JEDYNY WSPÓLNIK
empezar lección
SOLE SHAREHOLDER/ SINGLE SHAREHOLDER
WYKONYWAĆ WSZYSTKIE UPRAWNIENIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
empezar lección
TO EXERCISE/ EXECUTE ALL RIGHTS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
STOSOWAĆ PRZEPISY ODPOWIEDNIO
empezar lección
TO APPLY PROVISIONS/ REGULATIONS RESPECTIVELY MUTATIS MUTANDIS
TREŚĆ UMOWY
empezar lección
CONTENTS OF THE AGREEMENT
UMOWA OKREŚLA
empezar lección
AGREEMENT STATES/ STIPULATES
FIRMA SPÓŁKI
empezar lección
BUSINESS NAME OF THE COMPANY
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
empezar lección
COMPANY'S OBJECT/BUSINESS ACTIVITY, OBJECTS OF THE BUSINESS ACTIVITY
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
empezar lección
AMOUNT OF THE SHARE CAPITAL
CZAS TRWANIA SPÓŁKI
empezar lección
DURATION/TERM OF THE COMPANY
APORT (WKŁAD RZECZOWY)
empezar lección
IN-KIND CONTRIBUTION
WYNAGRODZENIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZY POWSTANIU SPÓŁKI
empezar lección
REMUNERATION FOR THE SERVICES PROVIDED / RENDERED UPON CREATION / INCORPORATION OF THE COMPANY
WYPŁACAĆ ZE ŚRODKÓW WPŁACONYCH NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
empezar lección
MAKE PAYMENT FROM THE FUNDS PAID TO THE SHARE CAPITAL
ZALICZAĆ NA POCZET WKŁADU WSPÓLNIKA
empezar lección
TO CREDIT TOWARDS THE SHAREHOLDER'S CONTRIBUTION
PRZEDMIOT WKŁADU
empezar lección
CONTRIBUTION OBJECT
POZOSTAWAĆ DO WYŁĄCZNEJ DYSPOZYCJI ZARZĄDU
empezar lección
TO BE AT THE SOLE DISPOSAL OF THE MANAGEMENT BOARD
PRZYZNAĆ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI
empezar lección
TO GRANT SPECIAL BENEFITS
WNIEŚĆ WKŁADY NA POKRYCIE UDZIAŁÓW
empezar lección
TO MAKE CONTRIBUTIONS TOWARDS THE SHARES
DOKŁADNIE OKREŚLIĆ W UMOWIE
empezar lección
AS STIPULATED / SPECIFIED PRECISELY/ IN DETAIL IN THE AGREEMENT
POD RYGOREM BEZSKUTECZNOŚCI WOBEC SPÓŁKI
empezar lección
OR ELSE THEY/IT SHALL BE INEFFECTIVE TOWARDS THE COMPANY
SPÓŁKA W ORGANIZACJI
empezar lección
COMPANY IN ORGANISATION
ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI
empezar lección
TO CONCLUDE / ENTER INTO COMPANY AGREEMENT
SPÓŁKA POWSTAJE
empezar lección
COMPANY IS FORMED/ COMPANY SHALL BE CREATED
PEŁNOMOCNIK
empezar lección
ATTORNEY OF THE COMPANY / IN FACT
POWOŁAĆ JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW
empezar lección
APPOINTED BY UNANIMOUS RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB USTAJE WOBEC SPÓŁKI
empezar lección
THE LIABILITY / RESPONSIBILITY OF THE PARTIES TO THE COMPANY SHALL CEASE
Z CHWILĄ ZATWIERDZENIA ICH CZYNNOŚCI
empezar lección
UPON APPROVAL OF THEIR ACTIONS
ZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO SĄDU REJESTROWEGO
empezar lección
THE APPLICATION FOR REGISTRATION OF A COMPANY BY THE REGISTRATION COURT
POWOŁANIE ZARZĄDU
empezar lección
TO APPOINT A MANAGEMENT BOARD
USTANOWIENIE RADY NADZORCZEJ LUB KOMISJI REWIZYJNEJ
empezar lección
TO APPOINT A SUPERVISORY BOARD OR AN AUDIT COMMITTEE
WPIS DO REJESTRU
empezar lección
ENTRY IN THE REGISTER
ZGŁOSIĆ ZAWIĄZANIE SPÓŁKI DO SĄDU
empezar lección
TO NOTIFY THE REGISTRATION COURT ON THE FORMATION OF THE COMPANY
SĄD WŁAŚCIWY ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ
empezar lección
THE REGISTRATION COURT COMPETENT FOR THE COMPANY'S SEAT/ COURT OF COMPETENT JURISDICTION WITH RESPECT TO THE REGISTERED OFFICE
SPRAWY NIEUREGULOWANE W USTAWIE
empezar lección
ALL MATTERS/ ISSUES NOT REGULATED IN THE LAW / ACT
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
empezar lección
NATIONAL COURT REGISTER
DROBNE UCHYBIENIA
empezar lección
MINOR FLAWS/ IRREGULARITIES
NIE NARUSZAĆ INTERESU SPÓŁKI
empezar lección
NOT TO PREJUDICE/ VIOLATE THE INTERESTS OF THE COMPANY
NIEWSPÓŁMIERNIE WYSOKIE KOSZTY
empezar lección
DISPROPORTIONATELY HIGH COSTS
BRAKI W ZGŁOSZENIU
empezar lección
NOTIFICATION FLAWED WITH A DEFECT/ DEFECTS IN THE APPLICATION
BRAK USUWALNY
empezar lección
A DEFECT THAT IS CAPABLE OF BEING REMOVED
STOSOWNY TERMIN
empezar lección
A REASONABLE/ SUITABLE/ APPROPRIATE TIME/ DATE
USUNIĘCIE
empezar lección
REMEDY/ REMOVAL
USUNĄĆ
empezar lección
TO REMOVE/ REMEDY
POD RYGOREM ODMOWY WPISU DO REJESTRU
empezar lección
UNDER PAIN OF REFUSAL OF REGISTRATION/ OR ELSE THEIR ENTRY IN REGISTER SHALL BE REFUSED
PISMO PRZEZNACZONE DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI
empezar lección
GAZETTE/ INSTRUMENT FOR PUBLICATION/ TRADE JOURNAL SELECTED FOR PUBLICATION OF THE COMPANY'S ANNOUNCEMENTS
WZMIANKA
empezar lección
INDICATION/ ANNOTATION/ INFORMATION/ NOTICE/ RECORD/ MENTION/ NOTE
AKT NOTARIALNY
empezar lección
NOTARIAL/NOTARY DEED, AUTHENTICATED ACT
OŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
empezar lección
STATEMENTS BY MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD
DOWÓD USTANOWIENIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI
empezar lección
PROOF OF APPOINTMENT OF MEMBERS OF COMPANY BODIES
SKŁAD OSOBOWY
empezar lección
COMPOSITION OF THE MEMBERS
POŚWIADCZONE NOTARIALNIE WZORY PODPISÓW
empezar lección
SPECIMEN SIGNATURES CERTIFIED FOR AUTHENTICITY BY A NOTARY
UJAWNIENIE W AKTACH REJESTROWYCH
empezar lección
DISCLOSED IN REGISTER FILES
STAĆ SIĘ PRAWOMOCNYM
empezar lección
TO BECOME VALID/ FINAL AND NON-APPEALABLE
UMOWA ULEGA ROZWIĄZANIU
empezar lección
THE COMPANY AGREEMENT SHALL BE TERMINATED
POKRYĆ W PEŁNI WIERZYTELNOŚĆ OSÓB TRZECICH
empezar lección
SETTLING IN FULL RECEIVABLE DEBTS OF THIRD PARTIES/ TO COVER LIABILITIES OF THIRD PARTIES
DOKONAĆ LIKWIDACJI
empezar lección
TO LIQUIDATE THE COMPANY
OTWARCIE LIKWIDACJI
empezar lección
THE OPENING OF LIQUIDATION PROCEEDINGS
WZYWAĆ WIERZYCIELI DO ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI
empezar lección
TO SUMMON THE CREDITORS TO PRESENT/ REPORT THEIR RECEIVABLE DEBTS/ CLAIMS
ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA LIKWIDACYJNEGO
empezar lección
THE APPROVAL OF LIQUIDATION REPORT
BRAKI WYNIKŁE Z NIEDOPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRAWA
empezar lección
DEFECTS DUE TO FAILURE TO OBSERVE THE LAW/ NON-COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THE LAW
Z URZĘDU
empezar lección
EX OFFICO
NA WNIOSEK OSÓB MAJĄCYCH INTERES PRAWNY
empezar lección
ON MOTION / UPON AN APPLICATION OF PARTIES/ PERSONS HAVING A LEGAL INTEREST
WEZWAĆ SPÓŁKĘ DO USUNIĘCIA BRAKÓW
empezar lección
TO INSTRUCT/ TO SUMMON THE COMPANY TO REMOVE THE DEFECTS
WYZNACZYĆ TERMIN
empezar lección
TO SET A TIME LIMIT/ TO APPOINT THE DATE
NIE UCZYNIĆ ZADOŚĆ WEZWANIU
empezar lección
TO FAIL TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS/ SUMMONS
NAŁOŻYĆ GRZYWNY
empezar lección
TO IMPOSE FINES
OŚWIADCZENIE WOLI
empezar lección
DECLARATION OF INTENT/ WILL
SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI
empezar lección
MATTERS EXTEND BEYOND THE ORDINARY COURSE OF BUSINESS
PRZEPIS NIE UCHYBIA ODRĘBNYM PRZEPISOM
empezar lección
THE PROVISION SHALL BE WITHOUT PREJUDICE TO SEPARATE PROVISIONS
UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE
empezar lección
PREFERENCE SHARES
PRAWO GŁOSU
empezar lección
VOTING RIGHT/ THE RIGHT TO VOTE
PRAWO DO DYWIDENTY
empezar lección
THE RIGHT TO DIVIDEND
UCZESNICTWO W PODZIALE MAJĄTKU
empezar lección
PARTICIPATION IN THE DISTRIBUTION/ DIVISION OF THE ASSETS
NARUSZAĆ PRZEPISY
empezar lección
TO INFRINGE/ VIOLATE/ BREAK THE PROVISIONS
UPŁYW TERMINU
empezar lección
THE ELAPSE/ EXPIRING OF A CERTAIN PERIOD OF TIME
ZISZCZENIE SIĘ WARUNKU
empezar lección
THE FULFILMENT OF A CERTAIN CONDITION/ SATISFACTION OF A CONDITION
DOKUMENTY NA OKAZICIELA
empezar lección
BEARER DOCUMENTS
DOKUMENTY IMIENNE
empezar lección
REGISTERED DOCUMENTS
DOKUMENTY NA ZLECENIE
empezar lección
DOCUMENTS TO AN ORDER
ZAWYŻAĆ WARTOŚĆ WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH
empezar lección
TO OVERESTIMATE (INFLATE) THE VALUE OF CASH CONTRIBUTIONS
WARTOŚĆ ZBYWCZA
empezar lección
SALE VALUE/ TRANSFER VALUE
SOLIDARNIE WYRÓWNAĆ SPÓŁCE BRAKUJĄCĄ WARTOŚĆ
empezar lección
JOINTLY AND SEVERALLY MAKE UP THE DEFICIT TO THE COMPANY
BYĆ ZWOLNIONYM Z OBOWIĄZKU
empezar lección
TO BE EXEMPT FROM THE PERFORMANCE
POWTARZAJĄCE SIĘ ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
empezar lección
RECURRING NON-PECUNIARY / NON-FINANCIAL PERFORMANCES
DOPŁATY
empezar lección
ADDITIONAL PAYMENTS/ CONTRIBUTIONS
ODSZKODOWANIA
empezar lección
DAMAGES
ODSETKI USTAWOWE
empezar lección
STATUTORY INTEREST
NAPRAWIĆ SZKODĘ
empezar lección
TO REMEDY/ REDRESS THE DAMAGE
ZBYCIE I OBCIĄŻENIE UDZIAŁU
empezar lección
TO TRANSFER/ SALE AND ENCUMBER THE SHARE
UŁAMKOWA CZĘŚĆ UDZIAŁU
empezar lección
FRACTION OF THE SHARE
ZASTAWIENIE UDZIAŁU
empezar lección
TO PLEDGE A SHARE
NABYWCA UDZIAŁU
empezar lección
THE AQUIRER/ TRANSFEREE/ BUYER/ PURCHASER
ROZPORZĄDZAĆ SWOBODNIE UDZIAŁEM
empezar lección
MAY FREELY DISPOSE OF A SHARE
ZASIĘGNIĘCIE OPINII BIEGŁEGO
empezar lección
TO INVITE THE EXPERT OPINION/ CONSULTING WITH AN EXPERT
ZMARŁY WSPÓLNIK
empezar lección
DECEASED SHAREHOLDER/ PARTNER
SPADKOBIERCY
empezar lección
HEIRS/ INHERITORS
WSPÓŁMAŁŻONEK
empezar lección
SHAREHOLDER'S SPOUSE
WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
empezar lección
JOINED MARITAL PROPERTY
WSPÓŁUDZIAŁOWCY
empezar lección
CO-SHAREHOLDERS/ JOINT SHAREHOLDERS
WYKONYWAĆ PRAWA
empezar lección
TO EXERCISE/ EXECUTE THE RIGHT
WSPÓLNY PRZEDSTAWICIEL
empezar lección
A COMMON REPRESENTATIVE
W DRODZE EGZEKUCJI
empezar lección
BY EXECUTION/ IN THE COURSE OF ENFORCEMENT
WYCENA UDZIAŁU
empezar lección
VALUATION OF THE SHARE
KOMORNIK SĄDOWY
empezar lección
BAILIFF/ THE COURT EXECUTIVE OFFICER
PRZEPISY EGZEKUCYJNE
empezar lección
THE PROVISIONS ON EXECUTION, ENFORCEMENT PROCEEDINGS/ PROVISIONS
ROSZCZENIA SPÓŁKI DO ZBYWCY
empezar lección
CLAIMS OF THE COMPANY AGAINST THE TRANSFEROR
PRZEDAWNIAĆ SIĘ
empezar lección
BE BARRED BY LIMITATION
DOWÓD PRZEJŚCIA
empezar lección
PROOF OF THE TRANSFER
DOWÓD USTANOWIENIA ZASTAWU
empezar lección
PROOF OF CREATING THE PLEDGE
DOWÓD UŻYTKOWANIA
empezar lección
PROOF OF USUFRUCT/ USING
KSIĘGA UDZIAŁÓW
empezar lección
A REGISTER OF SHARES/ BOOK OF SHARES/ SHARE REGISTER
KAPITAŁ ZAPASOWY
empezar lección
SUPPLEMENTARY CAPITAL
KAPITAŁ REZERWOWY
empezar lección
RESERVE CAPITAL
ZYSK NIEPODZIELONY
empezar lección
UNDISTRIBUTED/ UNDIVIDED PROFIT
DZIEŃ DYWIDENDY
empezar lección
THE DIVIDEND DAY
ZALICZKA NA POCZET PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY
empezar lección
AN ADVANCE TOWARDS EXPECTED DIVIDEND
DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA
empezar lección
PREFERENCE/ PRIVILIGED DIVIDEND
UBYTEK W MAJĄTKU SPÓŁKI
empezar lección
THE DEFICIT/ SHORTFALL IN THE COMPANY'S ASSETS
ŚCIĄGAĆ KWOTY OD POSZCZEGÓLNYCH WSPÓLNIKÓW
empezar lección
TO REPOSSESS SUMS FROM INDIVIDUAL SHAREHOLDERS/ TO COLLECT AMOUNTS FROM PARTICULAR SHAREHOLDERS
BYĆ ZWOLNIONYM OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
empezar lección
TO BE RELEASED FROM THE LIABILITY
UMORZENIE UDZIAŁU, DOBROWOLNE I PRZYMUSOWE
empezar lección
THE REDEMPTION OF A SHARE, VOLUNTARY AND COMPULSORY/ FORCED/ OBLIGATORY
PRZESŁANKI I TRYB UMORZENIA
empezar lección
TERMS AND PROCEDURES FOR REDEMPTION
PODSTAWA PRAWNA
empezar lección
LEGAL GROUNDS/ BASIS
NABYCIE W DRODZE EGZEKUCJI NA ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ SPÓŁKI
empezar lección
ACQUISITION UNDER EXECUTION/ IN THE COURSE OF ENFORCEMENT FOR SATISFACTION OF THE COMPANY'S CLAIMS
POWOŁYWANY I ODWOŁYWANY
empezar lección
APPOINTED AND RECALLED/ DISMISSED
MANDAT WYGASA
empezar lección
MANDATE SHALL EXPIRE/ THE TERM OF THE OFFICE EXPIRES
WSPÓLNA KADENCJA
empezar lección
A COMMON TERM OF OFFICE/ JOINT TERM OF OFFICE
CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE
empezar lección
COURT AND OUT-OF-COURT ACTS/ PROCEEDINGS
PROKURA, PROKURENT
empezar lección
COMMERCIAL REPRESENTATIVE/ COMMERCIAL POWER OF ATTORNEY
DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE
empezar lección
SERVICE OF WRITTEN COMMUNICATION TO THE COMPANY
ROZSTRZYGANIE SPRAW
empezar lección
SETTLING/ DECIDING MATTERS
ZAKAZ KONKURENCJI
empezar lección
NON-COMPETITION
WGLĄD DO DOKUMENTÓW
empezar lección
INSIGHT INTO DOCUMENTS
WYKONYWAĆ PRAWO NADZORU
empezar lección
TO EXERCISE/ EXECUTE THE RIGHT OF SUPERVISION
ROZSZERZYĆ UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ
empezar lección
TO EXTEND THE RIGHTS/ POWERS OF SUPERVISORY BOARD
PRZEKAZAĆ PRAWO ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH
empezar lección
TO TRANSFER THE RIGHT TO SUSPEND FROM THE DUTIES
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
empezar lección
MINUTES FROM THE SUPERVISORY BOARD MEETING
ODDAĆ GŁOS NA PIŚMIE
empezar lección
TO CAST A VOTE IN WRITING
ŚRODKI BEZPOŚREDNIEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
empezar lección
MEANS OF DIRECT REMOTE COMMUNICATION
UCHWALIĆ REGULAMIN
empezar lección
ADOPT REGULATIONS, ADOPT TERMS AND CONDITIONS
PRZEGLĄDAĆ KSIĘGI
empezar lección
TO INSPECT THE BOOKS
DOKONAĆ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
empezar lección
TO TAKE STOCK OF THE ASSETS AND LIABILITIES
NADUŻYCIE
empezar lección
ABUSE
RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA
empezar lección
FLAGRANT VIOLATION OF THE LAW
ZWRACAĆ KOSZTY
empezar lección
TO REIMBURSE/ RETURN THE COSTS
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
empezar lección
GRANTING VOTE OF ACCEPTANCE CONFIRMING THE DISCHARGE OF DUTIES
WYDZIERŻAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
empezar lección
LEASE OF THE ENTERPRISE/ ESTABLISHEMENT
ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
empezar lección
AN ORGANISED PART OF THE ESTABLISHMENT/ ENTERPRISE
USTANOWIENIE OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
empezar lección
ESTABLISHMENT OF A LIMITED RIGHT/PARTY IN REM
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
empezar lección
PERPETUAL USUFRUCT
ROZPORZĄDZENIE PRAWEM
empezar lección
DISPOSING OF A RIGHT
ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA
empezar lección
CONTRACTING AN OBLIGATION
PRZEPISY O RACHUNKOWOŚCI
empezar lección
THE PROVISIONS ON ACCOUNTING
UZNAĆ ZA WSKAZANE
empezar lección
TO FIND/ CONSIDER STH APPROPRIATE/ DESIRABLE
ZWOŁAĆ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
empezar lección
TO CALL AN EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
empezar lección
DETAILED AGENDA
WYZNACZYĆ PRZEWODNICZĄCEGO
empezar lección
TO APPOINT A CHAIRPERSON/ CHAIRMAN
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA
empezar lección
A NOTICE OF SUMMONING A MEETING OF SHAREHOLDERS
LIST POLECONY
empezar lección
REGISTERED LETTER/ MAIL
POWZIĄĆ UCHWAŁĘ
empezar lección
ADOPT THE RESOLUTION
WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU
empezar lección
TO EXERCISE VOTING RIGHT
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM
empezar lección
TO GRANT VOTE OF ACCEPTANCE/ DISCHARGE FROM THE DUTIES
BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW
empezar lección
ABSOLUTE MAJORITY OF VOTES
GŁOSOWANIE JAWNE
empezar lección
OPEN VOTING
GŁOSOWANIE TAJNE
empezar lección
SECRET VOTING/ BALLOT
UCHYLIĆ TAJNOŚĆ GŁOSOWANIA
empezar lección
TO WAIVE/ REFRAIN THE SECRECY OF VOTING
KSIĘGA PROTOKOŁÓW
empezar lección
THE BOOK OF MINUTES
ZGŁOSZONE SPRZECIWY
empezar lección
OBJECTIONS RAISED/ MADE
UCHWAŁA ZASKARŻONA
empezar lección
A RESOLUTION APPEALED FROM/ CHALLENGED BY
WYTYCZYĆ POWÓDZTWO PRZECIW SPÓŁCE
empezar lección
TO BRING ACTION AGAINST THE COMPANY
ZAWIESIĆ POSTĘPOWANIE
empezar lección
TO SUSPEND THE (REGISTRATION) PROCEEDINGS
ROZPRAWA SĄDOWA
empezar lección
COURT HEARING/ TRIAL
WYTOCZENIE POWÓDZTWA O UCHYLENIE UCHWAŁY
empezar lección
TO BRING ACTION AGAINST/ FOR REVOKING THE RESOLUTION
ZASKARŻENIE NIE WSTRZYMUJE POSTĘPOWANIA
empezar lección
THE LODGING/ CHALLENGING SHALL NOT HOLD (STAY) THE PROCEEDINGS
WSPÓLNIK BEZZASADNIE NIEDOPUSZCZONY
empezar lección
THE SHAREHOLDER UNDULY PREVENTED FROM PARTICIPATING IN, SHAREHOLDER WHO WITHOUT A VALID REASON WAS NOT ALLOWED TO PARTCIPATE IN
WADLIWIE ZWOŁANE ZGROMADZENIE
empezar lección
IMPROPERLY SUMMONED MEETING OF SHAREHOLDERS
WSPÓLNIK, KTÓREGO POMINIĘTO
empezar lección
A SHAREHOLDER BYPASSED
ZGŁOSIĆ SPRZECIW
empezar lección
TO LODGE AN OBJECTION
POWÓDZTWO O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY
empezar lección
ACTION FOR PRONOUNCING A RESOLUTION INVALID
UCHYLENIE
empezar lección
REVOCATION/ REFRAINING
SPÓŁKA POZWANA
empezar lección
DEFENDANT COMPANY
KURATOR SPÓŁKI
empezar lección
A CURATOR FOR THE COMPANY
PRAWOMOCNY WYROK
empezar lección
FINAL AND NON-APPEALABLE JUDGEMENT
OSOBA TRZECIA DZIAŁAJĄCA W DOBREJ WIERZE
empezar lección
THIRD PARTY ACTING IN GOOD FAITH/ BONA FIDE
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
empezar lección
SHARE CAPITAL INCREASE
PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁKI
empezar lección
ACCESSION TO/ JOINING THE COMPANY
OBJĘCIE UDZIAŁU
empezar lección
SUBSCRIBE FOR/ TAKING UP SHARES
WPŁATA NA POCZET KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
empezar lección
PAYMENT TOWARDS THE SHARE CAPITAL
WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA
empezar lección
EXCLUSION/ EXPULSION OF THE SHAREHOLDER
ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA
empezar lección
TO SECURE THE CLAIM
POZEW
empezar lección
CLAIM/ CITATION
ROZWIĄZANIE SPÓŁKI
empezar lección
DISSOLUTION OF THE COMPANY
UPADŁOŚĆ
empezar lección
BANKRUPTCY OF THE COMPANY
SĄD MOŻE ORZEC
empezar lección
THE COURT MAY GIVE JUDGEMENT ON/ RULE ON
WYKREŚLENIE Z REJESTRU
empezar lección
TO REMOVE FROM THE REGISTER
UCHWAŁA JEDNOMYŚLNA
empezar lección
UNANIMOUS RESOLUTION
OSOBOWOŚĆ PRAWNA
empezar lección
LEGAL PERSONALITY
ŚCIĄGNĄĆ WIERZYTELNOŚCI
empezar lección
TO COLLECT RECEIVABLE DEBTS/ CLAIMS
WSZCZYNAĆ NOWE INTERESY
empezar lección
TO UNDERTAKE/ COMMENCE/ TRANSACT NEW BUSINESSES
SPRAWY W TOKU
empezar lección
PENDING BUSINESS/ CASE
PUBLICZNA LICYTACJA
empezar lección
PUBLIC AUCTION
Z WOLNEJ RĘKI
empezar lección
UNRESTRICTED SALE, WITHOUT ACTION
ZASPOKOJENIE I ZABEZPIECZENIE WIERZYCIELI
empezar lección
SATISFYING AND SECURING THE CREDITORS
SPÓŹNIENI WIERZYCIELE
empezar lección
LATE CREDITORS
ZGŁOSZENIE ROSZCZEŃ
empezar lección
TO PRESENT/ REPORT SB'S CLAIMS
MAJĄTEK NIEPODZIELONY
empezar lección
ASSETS NOT DISTRIBUTED, UNDISTRIBUTED ASSETS
SPRAWOZDANIE LIKWIDACYJNE
empezar lección
LIQUIDATION REPORT
POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
empezar lección
BANKRUPTCY PROCEEDINGS
SYNDYK
empezar lección
OFFICIAL RECEIVER/ TRUSTEE
UKŁAD
empezar lección
COMPOSITION/ ARRANGEMENT
UCHYLIĆ LUB UMORZYĆ POSTĘPOWANIE
empezar lección
TO REPEAL/ DISCONTINUE/ DISMISS/ REVERSE THE PROCEEDINGS
UMYŚLNIE LUB PRZEZ NIEDBALSTWO
empezar lección
DELIBERATELY/ WILLFULLY OR THROUGH/ BY NEGLIGENCE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA
empezar lección
CIVIL LIABILITY
ZANIECHANIE SPRZECZNE Z PRAWEM
empezar lección
AN ACTION/ OMISSION AGAINST THE LAW
DOŁOŻYĆ STARANNOŚCI
empezar lección
TO EXERCISE A DEGREE OF DILIGENCE
KAUCJA NA ZABEZPIECZENIE POKRYCIA
empezar lección
A BAIL AS A SECURITY FOR DAMAGE/ LOSSES
POWÓD
empezar lección
PLAINTIFF
NIEUZASADNIONE POWÓDZTWO
empezar lección
GROUNDLESS/ UNJUSTIFIED/ UNFOUNDED ACTION/ CLAIM
PRZEDAWNIENIE
empezar lección
LIMITATION/ LAPSE
ROSZCZENIE PRZEDAWNIA SIĘ
empezar lección
A CLAIM SHALL BE BARRED BY LIMITATION
POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
empezar lección
COMPOSITION/ ARRANGEMENT PROCEEDINGS
WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
empezar lección
A PETITION/ APPLICATION/ MOTION FOR DECLARATION OF BANKRUPTCY
PRZEPISY NIE NARUSZAJĄ PRAW
empezar lección
THE PROVISIONS SHALL BE WITHOUT PREJUDICE TO THE RIGHTS/ PROVISIONS SHALL NOT INFRINGE THE RIGHTS
PRZETARG
empezar lección
BID/ TENDER
ZAŁOŻYCIELE
empezar lección
FOUNDERS/ PROMOTERS
ŚWIADCZENIA OKREŚLONE W STATUCIE
empezar lección
PERFORMANCES STIPULATED IN THE STATUTE
WYKONYWAĆ UPRAWNIENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
empezar lección
TO EXERCISE/EXECUTE THE RIGHTS OF THE GENERAL MEETING
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
empezar lección
COURT AND BUSINESS GAZETTE
OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI
empezar lección
LIMITATIONS CONCERNING TRANSFERABILITY OF SHARES
UPRAWNIENIA OSOBISTE PRZYZNANE AKCJONARIUSZOM
empezar lección
PERSONAL RIGHTS GRANTED TO SHAREHOLDERS
POSTANOWIENIA ODMIENNE NIŻ PRZEWIDUJE USTAWA
empezar lección
PROVISIONS DIFFERING FROM THE ONES STIPULATED IN THE LAW/ACT
Z USTAWY WYNIKA, ŻE PRZEWIDUJE ONA WYCZERPUJĄCE UREGULOWANI
empezar lección
IT FOLLOWS FROM THE LAW THAT IT PROVIDES COMPREHENSIVE REGIM
DODATKOWE POSTANOWIENIE STATUTU JEST SPRZECZNE Z NATURĄ SPÓŁKI AKCYJNEJ LUB DOBRYMI OBYCZAJAMI
empezar lección
THE ADDITIONAL PROVISION OF THE STATUTE IS AGAINST THE NATURE OF A JOINT STOCK COMPANY OR GOOD MANNERS
FIRMA SPÓŁKI MOŻE BYĆ OBRANA DOBROWOLNIE
empezar lección
BUSINESS NAME OF THE COMPANY MAY BE CHOSEN FREELY
WYMOGI POWSTANIA SPÓŁKI
empezar lección
REQUIREMENTS FOR THE CREATION OF THE COMPANY
ZAWIĄZANIE SPÓŁKI
empezar lección
ESTABLISHMENT/ CREATION/ INCORPORATION OF THE COMPANY
USTANOWIENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
empezar lección
APPOINTMENT OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD
WARUNKI TWORZENIA ODDZIAŁÓW LUB PRZEDSTAWICIELSTW OKREŚLA ODRĘBNA USTAWA
empezar lección
CONDITIONS OF ESTABLISHING BRANCHES OR REPRESENTATIVE OFFICES SHALL BE STIPULATED BY A SEPARATE LAW
ZASADY OBJĘCIA AKCJI
empezar lección
RULES FOR SUBSCRIPTION FOR SHARES
OBJĘTY KAPITAŁ ZAKŁADOWY
empezar lección
SUBSCRIBED SHARE CAPITAL
ZŁOŻENIE PRZEZ ZARZĄD OŚWIADCZENIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU
empezar lección
TO FILE A DECLARATION BY THE MANAGEMENT BOARD IN THE FORM OF A NOTARY DEED ON THE AMOUNT OF THE SUBSCRIBED SHARE CAPITAL
AKT NOTARIALNY POWINIEN ZAWIERAĆ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W STATUCIE
empezar lección
A NOTARY DEED SHOULD INCLUDE PROVISIONS CONCERNING THE CLARIFICATION OF THE AMOUNT OF THE SHARE CAPITAL IN THE STATUTE
SPRAWOZDANIE ZAŁOŻYCIELI
empezar lección
PROMOTERS' REPORT
SPÓŁKA NABYWA MIENIE
empezar lección
THE COMPANY PURCHASES PROPERTY (ASSETS)
TYTUŁY UCZESTNICTWA W DOCHODACH
empezar lección
TITLES TO PARTICIPATE IN PROFITS
ZASTOSOWANA METODA WYCENY WKŁADÓW
empezar lección
APPLIED METHOD OF VALUATION OF THE CONTRIBUTIONS
SPRAWOZDANIA FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW
empezar lección
FINANCIAL REPORTS OF THE COMPANY
ROK OBROTOWY
empezar lección
FINANCIAL YEAR
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
empezar lección
CHARTED AUDITOR'S OPINION
PRAWDZIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
empezar lección
AUTHENTICITY AND RELIABILITY OF FINANCIAL REPORT
EGZEKUCJA OPŁAT SĄDOWYCH
empezar lección
THE EXECUTION/ ENFORCEMENT OF COURT FEES
NA POSTANOWIENIE SĄDU WYDANE W WYNIKU ROZPATRZENIA WNIOSKU NIE PRZYSŁUGUJE ŚRODEK ODWOŁAWCZY
empezar lección
DECISION OF THE COURT ISSUED UPON THE CONSIDERATION OF THE APPLICATION MAY NOT BE APPEALED
OSOBY WNOSZĄCE WKŁADY LUB ZBYWCY NABYWANEGO MIENIA
empezar lección
PERSONS WHO MAKE CONTRIBUTIONS OR TRANSFERORS OF THE AQUIRED PROPERTY (ASSETS)
POTWIERDZONY PRZEZ BANK LUB FIRMĘ INWESTYCYJNĄ DOWÓD WPŁATY NA AKCJE
empezar lección
PROOF OF PAYMENT FOR SHARES CERTIFIED BY A BANK OR AN INVESTMENT COMPANY
AKCJONARIUSZ NABYWA ROSZCZENIE O WYDANIE DOKUMENTU AKCJI
empezar lección
SHAREHOLDER SHALL HAVE A CLAIM FOR THE RELEASE OF THE SHARE CERTIFICATE
AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI PUBLICZNEJ POSIADAJĄCEMU AKCJE ZDEMATERIALIZOWANE PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO IMIENNEGO ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO
empezar lección
SHAREHOLDER OF A PUBLIC COMPANY WHO HOLDS DEMATERIALIZED SHARES SHALL HAVE THE RIGHT TO A REGISTERED DEPOSITORY CERTIFICATE
PRZEPISY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
empezar lección
PROVISIONS ON TRADING IN FINANCIAL INSTRUMENTS
ZAPŁACENIE ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIA LUB ODSZKODOWANIA
empezar lección
PAYMENT OF THE STATUTORY INTEREST ON DELAY OR DAMAGES
BEZ UPRZEDNIEGO WEZWANIA
empezar lección
WITHOUT PRIOR NOTIFICATION
UNIEWAŻNIENIE DOKUMENTÓW AKCJI LUB ŚWIADECTW TYMCZASOWYCH
empezar lección
INVALIDATION OF THE SHARE CERTIFICATES OR TEMPORARY CERTIFICATES
PRAWNI POPRZEDNICY AKCJONARIUSZA
empezar lección
LEGAL PREDECESSORS OF THE SHAREHOLDER
ZA NIEDOBÓR ODPOWIADAJĄ SOLIDARNIE AKCJONARIUSZ I JEGO PRAWNI POPRZEDNICY
empezar lección
THE SHAREHOLDER AND HIS LEGAL PREDECESSORS SHALL BE JOINTLY AND SEVERELY RESPONSIBLE FOR THE SHORTFALL
ROSZCZENIA SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZA I JEGO PRAWNYCH POPRZEDNIKÓW PRZEDAWNIAJĄ SIĘ Z UPŁYWEM TRZECH LAT
empezar lección
CLAIMS OF THE COMPANY AGAINST THE SHAREHOLDER AND HIS LEGAL PREDECESSORS SHALL BE BARRED BY LIMITATION AFTER THREE YEARS
ROSZCZENIA DO NASTĘPCY
empezar lección
CLAIMS TOWARDS THE SUCCESSOR
NIEPODZIELNE AKCJE
empezar lección
INDIVISIBLE SHARES
WSPÓŁUPRAWNIENI Z AKCJI
empezar lección
JOINT RIGHT HOLDERS TO SHARES
AKCJE ZATRZYMANE W SPÓŁCE NA ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ
empezar lección
SHARES RETAINED IN THE COMPANY AS SECURITY FOR CLAIMS
ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WNIESIENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH
empezar lección
DAMAGES FOR NON-PERFORMANCE OR IMPROPER PERFORMANCE OF THE OBLIGATIONS TO MAKE NON-CASH CONTRIBUTIONS
ROSZCZENIOM SŁUŻY PIERWSZEŃSTWO ZASPOKOJENIA PRZED INNYMI WIERZYTELNOŚCIAMI NIEUPRZYWILEJOWANYM
empezar lección
CLAIMS ARE TO BE SATISFIED BEFORE OTHER NON-PRIVILIGED CLAIMS
ZBYCIE AKCJI W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
empezar lección
TRANSFER OF SHARES AS A RESULT OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS
PEŁNOMOCNICTWO
empezar lección
POWER OF ATTORNEY
NOTARIUSZ
empezar lección
NOTARY
AKT ZAŁÓŻYCIELSKI
empezar lección
FOUNDING DEED/ ESTABLISHMENT ACT
UPOWAŻNIĆ
empezar lección
TO AUTHORISE
UPOWAŻNIENIE
empezar lección
AUTHORISATION
UMOCOWANIE
empezar lección
EMPOWERMENT
PRZEDSTAWICIELSTWO
empezar lección
REPRESENTATION
WZÓR PODPISU
empezar lección
SPECIMEN SIGNATURE
POŚWIADCZYĆ, UWIERZYTELNIĆ
empezar lección
TO AUTHORISE, TO CERTIFY
OŚWIADCZENIE
empezar lección
DECLARATION, STATEMENT
OSOBA FIZYCZNA
empezar lección
NATURAL PERSON
OSOBA PRAWNA
empezar lección
LEGAL PERSON
SKARB PAŃSTWA
empezar lección
STATE TREASURY
Z MOCY PRAWA, ZGODNIE Z PRAWEM
empezar lección
SUI JURIS
POZA GRANICAMI PRAWA
empezar lección
ULTRA VIRES
PROPORCJONALNIE
empezar lección
PRO RATA
NIERUCHOMOŚCI
empezar lección
REAL ESTATE, IMMOVABLE PROPERTIES
PRZYDZIELIĆ AKCJE
empezar lección
TO ALLOT SHARES
PRAWO PIERWOKUPU
empezar lección
PRE-EMPTIVE RIGHT
SIEDZIBA SPÓŁKI
empezar lección
REGISTERED OFFICE
WKŁAD W NATURZE, WKŁAD RZECZOWY, APORT
empezar lección
CONTRIBUTION IN KIND
WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
empezar lección
GOODWILL
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA
empezar lección
JOINT AND SEVERAL LIABILITY
WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU
empezar lección
TO ABSTAIN FROM VOTING
PROTOKÓŁ
empezar lección
MINUTES
UCHWAŁA
empezar lección
RESOLUTION
JEDNOMYŚLNE POROZUMIENIE
empezar lección
UNANIMOUS AGREEMENT
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
empezar lección
PLACE OF RESIDENCE
UNIKANIE OPODATKOWANIA
empezar lección
TAX AVOIDANCE
UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA
empezar lección
TAX EVASION
RAŻĄCE ZANIEDBANIE
empezar lección
GROSS NEGLIGENCE
UDZIAŁY IMIENNE
empezar lección
REGISTERED SHARES
ZYSKI ZATRZYMANE
empezar lección
RETAINED EARNINGS
PRZYDZIAŁ AKCJI
empezar lección
ALLOTMENT OF SHARES
PODZIAŁ AKCJI
empezar lección
SPLIT OF SHARES
PODMIOT ZAGRANICZNY
empezar lección
FOREIGN ENTITY
MY, NIŻEJ PODPISANI
empezar lección
WE, HEREBY SIGNED/ THE UNDERSIGNED
ZWANEGO DALEJ
empezar lección
HEREAFTER/ HERE AND AFTER REFERRED TO AS
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
empezar lección
SWORN TRANSLATOR
KANCELARIA NOTARIALNA
empezar lección
NOTARY OFFICE
DOKŁADNY ADRESS
empezar lección
FULL ADRESS
PARAGRAF §
empezar lección
SECTION
USTAWA
empezar lección
SUBSECTION
O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ
empezar lección
AFOREMENTIONED
WKŁAD PIENIĘŻNY
empezar lección
CASH CONTRIBUTION
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY
empezar lección
NON-CASH CONTRIBUTION
W PRZYPADKU ZREZYGNOWANIA Z
empezar lección
IN CASE OF RELIQUISHING/ WITHDRAWING FROM
UDZIELIĆ ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW
empezar lección
TO GRANT CONSENT TO SELL SHARES
ROK OBROTOWY
empezar lección
ACCOUNTING YEAR, TURNOVER
ZOSTALI PRAWIDŁOWO ZAWIADOMIENI
empezar lección
WERE DULY INFORMED
ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIEĆIE ZOBOWIĄZANIA DO SWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ
empezar lección
TO DISPOSE OF A RIGHT OR INCUR AN OBLIGATION TO PERFORM OF A VALUE TWO TIMES EXCEEDING
PREZES ZARZĄDU
empezar lección
THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD
SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU
empezar lección
MATTERS/ CASES WHICH FALL OUTSIDE THE ORDINARY COURSE OF BUSINESS
INSTRUMENTY ZBYWALNE
empezar lección
TRANSFERRABLE INSTRUMENTS
RZECZY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA
empezar lección
THE LEGAL TITLE TO WHICH MAY BE DECIDED BY COURTS
SPÓŁKA JEST WYPŁACALNA
empezar lección
THE COMPANY IS SOLVENT
PAKIET KONTROLNY AKCJI
empezar lección
CONTROLLING SHARES
FUZJA
empezar lección
MERGER
NABYWAĆ PRAWA WE WŁASNYM IMIENIU
empezar lección
ACUIRE/PURCHASE LAWS/RIGHTS IN ITS OWN NAME
WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI I INNE PRAWA RZECZOWE
empezar lección
OWNERSHIP OF REAL ESTATE AND OTHER RIGHTS IN REM
SPÓŁKA MOŻE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA, POZYWAĆ I BYĆ POZYWANĄ
empezar lección
THE PARTNERSHIP CAN INCUR OBLIGATIONS, SUE AND BE SUED
SPÓŁKA OSOBOWA PROWADZI PRZEDSIĘBIORSTWO POD WŁASNĄ FIRMĄ
empezar lección
PARTNERSHIP IS RUNNING BUSINESS ACTIVITY UNDER ITS OWN NAME
WSPÓLNIK WYSTĘPUJĄCY ZE SPÓŁKI
empezar lección
WITHDRAWING PARTNER
WSPÓLNIK PRZYSTĘPUJĄCY DO SPÓŁKI
empezar lección
ACCEDING PARTNER
EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ SPÓŁKĘ DLA CELÓW PODATKOWYCH
empezar lección
REGISTER BY THE PARTNERSHIP FOR TAX PURPOSES
SPIS Z NATURY
empezar lección
PHYSICAL STOCK-TAKING
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ
empezar lección
TRANSFORMATION OF CIVIL PARTNERHIP INTO REGISTERED PARTNERSHIP
POZBAWIENIE PRAWA REPREZENTOWANIA
empezar lección
DEPRIVING OF RIGHT TO REPRESENT
SUBSYDIARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKA
empezar lección
SUBSIDIARY LIABILITY OF THE PARTNER
BEZSKUTECZNA EGZEKUCJA Z MAJĄTKU SPÓŁKI
empezar lección
INEFFECTIVE EXECUTION FROM THE ASSETS OF THE PARTNERSHIP
DLA POTRZEB NINIEJSZEGO REGULAMINU
empezar lección
FOR THE PURPOSES OF THE HEREBY RULES AND REGULATIONS
DZIENNIK USTAW, POZYCJA...
empezar lección
JOURNAL OD LAWS, ITEM
Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
empezar lección
WITH FURTHER AMENDMENTS
STAN FAKTYCZNY
empezar lección
ACTUAL STATE OF AFFAIRS
PRZEWAŻAJĄCY GŁOS
empezar lección
CASTING VOTE
KREWNI
empezar lección
KINS, RELATIVES IN BLOOD
POWINOWACI
empezar lección
RELATIVES BY LAW, IN-LAWS
WSTRZYMAĆ SIĘOD
empezar lección
WITHHOLD FROM
OBOWIĄZYWAĆ Z DNIEM
empezar lección
SHALL BE BINDING/EFFECTIVE FROM THE DAY

Debes iniciar sesión para poder comentar.