European Union

 0    124 tarjetas    JoannaCh
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
empezar lección
European Court of Justice
Europejski Bank Centralny
empezar lección
European Central Bank
Europejski Trybunał Obrachunkowy
empezar lección
European Court of Auditors
proporcjonalność degresyjna
empezar lección
degressive proportionality
większość kwalifikowana
empezar lección
qualified majority voting
głosowanie jednomyślne
empezar lección
unanimous vote
obszary polityki
empezar lección
policy areas
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
empezar lección
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
empezar lección
Commission Vice-President
Komisarz do Spraw Stosunków Zewnętrznych
empezar lección
Commissioner for External Relations
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB)
empezar lección
Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Europejska Służba Działań Wewnętrznych
empezar lección
European External Action Service
w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
empezar lección
police and judicial cooperation in criminal matters
Parlamenty Narodowe
empezar lección
National Parliaments
inicjatywa legislacyjna
empezar lección
legislative initiative
zasada subsydiarności
empezar lección
principle of subsidiarity
Rada Europejska
empezar lección
European Council
Rada Unii Europejskiej
empezar lección
Council of the EU
Rada Europy (nie jest związana z Unią)
empezar lección
the Council of Europe
Rada Ministrów
empezar lección
Council of Minister
rozporządzenia
empezar lección
regulations
pisma
empezar lección
communications
dyrektywy
empezar lección
directives
zalecenia
empezar lección
recommendations
decyzje
empezar lección
decisions
Rozporządzenie Ogólne
empezar lección
General Regulation
wspólne zasady
empezar lección
przepisy i normy wdrażania, common principles, rules and standards
trzy narzędzia spójności
empezar lección
three cohesion instruments
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
empezar lección
European Regional Development Fund (ERDF)
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
empezar lección
European Social Fund (ESF)
zasada wspólnego zarządzania przez Unię
empezar lección
the principle of shared management
strategiczne wytyczne Wspólnoty dotyczące spójności wraz z wynikającymi z nich działaniami następczymi
empezar lección
Community Strategic Guidelines for Cohesion and their follow-up
wspólne normy zarządzania finansami, kontroli i oceny
empezar lección
common standards for financial managament, control and evaluation
zreformowany system realizacji
empezar lección
reformed delivery system
nowa procedura programowania
empezar lección
a renewed programming process
rola i strefy działania
empezar lección
role and field sof interventions
zmniejszanie dysproporcji dzielących regiony Unii
empezar lección
to reduce regional disparities across the Union
rozwój regionalny
empezar lección
regional development
przemiany gospodarcze
empezar lección
economic change
wzmożona konkurencyjność
empezar lección
enhanced competitiveness
współpraca terytorialna
empezar lección
teritorial cooperation
zasadnicze priorytety finansowania
empezar lección
funding priorities
ochrona środowiska
empezar lección
environmental protection
zapobieganie zagrożeniom
empezar lección
risk prevention
regiony najsłabiej rozwinięte
empezar lección
the least developer regions
wdrażany zgodnie z
empezar lección
implemented in line with
Europejska Strategia na Rzecz Zatrudnienia
empezar lección
European Employment Strategy
zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw
empezar lección
increasing adaptability of workers and enterprises
poprawa dostępności zatrudnienia i poszerzenia uczestnictwa w rynku pracy
empezar lección
enhancing access to employment and participation
umacnianie integracji społecznej poprzez zwalczanie dyskryminacji
empezar lección
reinforcing social inclusion by combating discrimination
ułatwienia a dostępie
empezar lección
facilitating access
osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji
empezar lección
disadvantaged people
propagowanie partnerstwa
empezar lección
promoting partnership
transeuropejskie sieci transportowe
empezar lección
trans-European transport networks
dochód norodowy brutto (DNB)
empezar lección
Gross National Income (GNI)
średnia wspólnotowa
empezar lección
Community average
przejściowo
empezar lección
on a transitional basis
wieloletnie programy inwestycyjne
empezar lección
multi-annual investment programmes
zarządzane w sposób zdecentralizowany
empezar lección
managed in a decentralised way
ma zastosowanie
empezar lección
to be eligible
większy wzrost gospodarczy i więcej miejsc pracy
empezar lección
more growth and jobs
polityka spójności
empezar lección
cohesion policy
instrumenty polityki spójności
empezar lección
cohesion policy instruments
cel „konwergencja”
empezar lección
„convergence” objective
fundusze strukturalne
empezar lección
structural funds
zrównoważony i trwały rozwój
empezar lección
sustainable development
współpraca transgraniczna, ponadnarodowa i międzyregionalna
empezar lección
crossborder, transnational and interregional cooperation
Strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia
empezar lección
growth and jobs agenda
cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”
empezar lección
„Regional competitiveness and employment” objective
badania i innowacje
empezar lección
research and innovation
społeczeństwo informacyjne
empezar lección
information society
Europejski Bank Inwestycyjny
empezar lección
European Investment Bank
Bank Rozwoju Rady Europy
empezar lección
Council of Europe Development Bank
państwa członkowskie
empezar lección
Member States
inwestycje zwrotne
empezar lección
repayable investments
trwały i zrównoważony rozwój obszarów miejskich
empezar lección
sustainable urban development
pożyczki i/lub gwarancje
empezar lección
loans and/or guarantees
Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich
empezar lección
Urban Development Fund
Fundusz holdingowy
empezar lección
Holding Fund
rzetelne wsparcie finansowe
empezar lección
sound financial banking
przydzielać zadania
empezar lección
delegate tasks
ustalanie kryteriów
empezar lección
establishing criteria
wyceniać projekty
empezar lección
appraise projects
przydział (funduszy)
empezar lección
allocation
odbiór / otrzymanie
empezar lección
receipt
przedstawiać propozycje
empezar lección
outline proposals
reforma instytucjonalna
empezar lección
institutional reform
różnice w poziomie dobrobytu
empezar lección
differences in prosperity levels
obszary wykazujące duży potencjał rozwojowy
empezar lección
areas of high growth potential
zrównać standardy życiowe krajów z przeciętnymi standardami europejskimi
empezar lección
bring living standards up to the EU average
wydatki regionalne
empezar lección
regional spending
tworzyć miejsca pracy
empezar lección
create jobs
energia odnawialna
empezar lección
renewable energy
społeczeństwo oparte na wiedzy
empezar lección
knowledge-based society
wykluczenie społeczne
empezar lección
social exclusion
nadzorowanie wdrożenia
empezar lección
monitoring implementation
Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ)
empezar lección
Europe Employment Strategy (EES)
ojcowie założyciele
empezar lección
founding fathers
wzrost gospodarczy
empezar lección
economic growth
Traktat o Unii Europejskiej
empezar lección
The Treaty on European Union
gospodarka rynkowa
empezar lección
market economy
unia monetarna/walutowa
empezar lección
monetarny union
perspektywa członkowstwa
empezar lección
prospect of membership
negocjacje formalne
empezar lección
formal negotiations
przyspieszać zmiany klimatyczne
empezar lección
accelerate climate change
obniżyć emisje gazów cieplarnianych
empezar lección
cut greenhouse gas emissions
zużycie energii
empezar lección
energy consumption
gospodarka „niskowęglowa’ / zielona gospodarka / gospodarka niskoemisyjna
empezar lección
low-carbon economy
System handlu emisjami Unii Europejskiej
empezar lección
EU emissions trading system
energochłonne gałęzie przemysłu
empezar lección
energy-intensive insustries
odstąpienie przydziałów
empezar lección
surrendering allowances
przystępować
empezar lección
acceed
przystąpienie
empezar lección
accession
przystępujący
empezar lección
acceeding
zdobywanie inwestorów
empezar lección
attracting investors
zwiększanie możliwości produkcyjnych
empezar lección
boosting the productive capacity
dorównanie do średniej europejskiej
empezar lección
reaching community average
środowisko innowacyjne
empezar lección
innovative environment
przedsiębiorczość
empezar lección
entrepreneurship
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)
empezar lección
wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich
wkład kapitałowy
empezar lección
equity
Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM)
empezar lección
Urban Development Funds (UDFs)
zarząd województw
empezar lección
province boards
Regionale Programy Operacyjne (RPO)
empezar lección
Regional Operational Programmes (ROPs)

Debes iniciar sesión para poder comentar.