European Union

 0    124 tarjetas    JoannaCh
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
empezar lección
European Court of Justice

Europejski Bank Centralny
empezar lección
European Central Bank

Europejski Trybunał Obrachunkowy
empezar lección
European Court of Auditors

proporcjonalność degresyjna
empezar lección
degressive proportionality

większość kwalifikowana
empezar lección
qualified majority voting

głosowanie jednomyślne
empezar lección
unanimous vote

obszary polityki
empezar lección
policy areas

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
empezar lección
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
empezar lección
Commission Vice-President

Komisarz do Spraw Stosunków Zewnętrznych
empezar lección
Commissioner for External Relations

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB)
empezar lección
Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Europejska Służba Działań Wewnętrznych
empezar lección
European External Action Service

w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
empezar lección
police and judicial cooperation in criminal matters

Parlamenty Narodowe
empezar lección
National Parliaments

inicjatywa legislacyjna
empezar lección
legislative initiative

zasada subsydiarności
empezar lección
principle of subsidiarity

Rada Europejska
empezar lección
European Council

Rada Unii Europejskiej
empezar lección
Council of the EU

Rada Europy (nie jest związana z Unią)
empezar lección
the Council of Europe

Rada Ministrów
empezar lección
Council of Minister

rozporządzenia
empezar lección
regulations

communications

directives

recommendations

decisions

Rozporządzenie Ogólne
empezar lección
General Regulation

wspólne zasady
empezar lección
przepisy i normy wdrażania, common principles, rules and standards

trzy narzędzia spójności
empezar lección
three cohesion instruments

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
empezar lección
European Regional Development Fund (ERDF)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
empezar lección
European Social Fund (ESF)

zasada wspólnego zarządzania przez Unię
empezar lección
the principle of shared management

strategiczne wytyczne Wspólnoty dotyczące spójności wraz z wynikającymi z nich działaniami następczymi
empezar lección
Community Strategic Guidelines for Cohesion and their follow-up

wspólne normy zarządzania finansami, kontroli i oceny
empezar lección
common standards for financial managament, control and evaluation

zreformowany system realizacji
empezar lección
reformed delivery system

nowa procedura programowania
empezar lección
a renewed programming process

rola i strefy działania
empezar lección
role and field sof interventions

zmniejszanie dysproporcji dzielących regiony Unii
empezar lección
to reduce regional disparities across the Union

rozwój regionalny
empezar lección
regional development

przemiany gospodarcze
empezar lección
economic change

wzmożona konkurencyjność
empezar lección
enhanced competitiveness

współpraca terytorialna
empezar lección
teritorial cooperation

zasadnicze priorytety finansowania
empezar lección
funding priorities

ochrona środowiska
empezar lección
environmental protection

zapobieganie zagrożeniom
empezar lección
risk prevention

regiony najsłabiej rozwinięte
empezar lección
the least developer regions

wdrażany zgodnie z
empezar lección
implemented in line with

Europejska Strategia na Rzecz Zatrudnienia
empezar lección
European Employment Strategy

zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw
empezar lección
increasing adaptability of workers and enterprises

poprawa dostępności zatrudnienia i poszerzenia uczestnictwa w rynku pracy
empezar lección
enhancing access to employment and participation

umacnianie integracji społecznej poprzez zwalczanie dyskryminacji
empezar lección
reinforcing social inclusion by combating discrimination

ułatwienia a dostępie
empezar lección
facilitating access

osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji
empezar lección
disadvantaged people

propagowanie partnerstwa
empezar lección
promoting partnership

transeuropejskie sieci transportowe
empezar lección
trans-European transport networks

dochód norodowy brutto (DNB)
empezar lección
Gross National Income (GNI)

średnia wspólnotowa
empezar lección
Community average

przejściowo
empezar lección
on a transitional basis

wieloletnie programy inwestycyjne
empezar lección
multi-annual investment programmes

zarządzane w sposób zdecentralizowany
empezar lección
managed in a decentralised way

ma zastosowanie
empezar lección
to be eligible

większy wzrost gospodarczy i więcej miejsc pracy
empezar lección
more growth and jobs

polityka spójności
empezar lección
cohesion policy

instrumenty polityki spójności
empezar lección
cohesion policy instruments

cel „konwergencja”
empezar lección
„convergence” objective

fundusze strukturalne
empezar lección
structural funds

zrównoważony i trwały rozwój
empezar lección
sustainable development

współpraca transgraniczna, ponadnarodowa i międzyregionalna
empezar lección
crossborder, transnational and interregional cooperation

Strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia
empezar lección
growth and jobs agenda

cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”
empezar lección
„Regional competitiveness and employment” objective

badania i innowacje
empezar lección
research and innovation

społeczeństwo informacyjne
empezar lección
information society

Europejski Bank Inwestycyjny
empezar lección
European Investment Bank

Bank Rozwoju Rady Europy
empezar lección
Council of Europe Development Bank

państwa członkowskie
empezar lección
Member States

inwestycje zwrotne
empezar lección
repayable investments

trwały i zrównoważony rozwój obszarów miejskich
empezar lección
sustainable urban development

pożyczki i/lub gwarancje
empezar lección
loans and/or guarantees

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich
empezar lección
Urban Development Fund

Fundusz holdingowy
empezar lección
Holding Fund

rzetelne wsparcie finansowe
empezar lección
sound financial banking

przydzielać zadania
empezar lección
delegate tasks

ustalanie kryteriów
empezar lección
establishing criteria

wyceniać projekty
empezar lección
appraise projects

przydział (funduszy)
empezar lección
allocation

odbiór / otrzymanie
empezar lección
receipt

przedstawiać propozycje
empezar lección
outline proposals

reforma instytucjonalna
empezar lección
institutional reform

różnice w poziomie dobrobytu
empezar lección
differences in prosperity levels

obszary wykazujące duży potencjał rozwojowy
empezar lección
areas of high growth potential

zrównać standardy życiowe krajów z przeciętnymi standardami europejskimi
empezar lección
bring living standards up to the EU average

wydatki regionalne
empezar lección
regional spending

tworzyć miejsca pracy
empezar lección
create jobs

energia odnawialna
empezar lección
renewable energy

społeczeństwo oparte na wiedzy
empezar lección
knowledge-based society

wykluczenie społeczne
empezar lección
social exclusion

nadzorowanie wdrożenia
empezar lección
monitoring implementation

Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ)
empezar lección
Europe Employment Strategy (EES)

ojcowie założyciele
empezar lección
founding fathers

wzrost gospodarczy
empezar lección
economic growth

Traktat o Unii Europejskiej
empezar lección
The Treaty on European Union

gospodarka rynkowa
empezar lección
market economy

unia monetarna/walutowa
empezar lección
monetarny union

perspektywa członkowstwa
empezar lección
prospect of membership

negocjacje formalne
empezar lección
formal negotiations

przyspieszać zmiany klimatyczne
empezar lección
accelerate climate change

obniżyć emisje gazów cieplarnianych
empezar lección
cut greenhouse gas emissions

zużycie energii
empezar lección
energy consumption

gospodarka „niskowęglowa’ / zielona gospodarka / gospodarka niskoemisyjna
empezar lección
low-carbon economy

System handlu emisjami Unii Europejskiej
empezar lección
EU emissions trading system

energochłonne gałęzie przemysłu
empezar lección
energy-intensive insustries

odstąpienie przydziałów
empezar lección
surrendering allowances

przystępować
empezar lección
acceed

przystąpienie
empezar lección
accession

przystępujący
empezar lección
acceeding

zdobywanie inwestorów
empezar lección
attracting investors

zwiększanie możliwości produkcyjnych
empezar lección
boosting the productive capacity

dorównanie do średniej europejskiej
empezar lección
reaching community average

środowisko innowacyjne
empezar lección
innovative environment

przedsiębiorczość
empezar lección
entrepreneurship

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)
empezar lección
wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich

wkład kapitałowy
empezar lección
equity

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM)
empezar lección
Urban Development Funds (UDFs)

zarząd województw
empezar lección
province boards

Regionale Programy Operacyjne (RPO)
empezar lección
Regional Operational Programmes (ROPs)


Debes iniciar sesión para poder comentar.