drugie kolokwium lekarski

 0    310 tarjetas    lukaszgmys
 
término
definición

abdomen, inis

lęk przed wysokością
empezar lección
acrophobia, ae

aden, enis

lęk przestrzeni
empezar lección
agorapfobia, ae

alienus, a, um

animal, alis

wierzchołek, szczyt
empezar lección
apex, icis

arbor, oris

arteriografia
empezar lección
arteriographia, ae

choroba tętnic
empezar lección
arteriopathia, ae

arthrosis, is articulatio, onis

astma, dychawica
empezar lección
asthma, atis

pomiar słuchu
empezar lección
audiometria, ae

auris, is

axis, is

obecność bakterii we krwi
empezar lección
bacteriaemia, ae

obecnośc bakterii w moczu
empezar lección
bacteriuria, ae

bais, is

ból ramion
empezar lección
brachialgia, ae

wziernikowanie oskrzeli
empezar lección
bronchoscopia, ae

pomiar pojemności oddechowej
empezar lección
bronchospirometria, ae

canalis, is

rakotwórczy, rakopochodny
empezar lección
cancerogenicus, a, um carcinogenicus, a, um

caput, itis

rak nabłonkowy
empezar lección
carcinoma, atis

nacięcie zastawki serca
empezar lección
cardiovalvulotomia, ae

cartilago, inis

cavitas, atis

wycięcie pęcherzyka żółciowego
empezar lección
cholecystectomia, ae

zszycie pęcherzyka żółciowego
empezar lección
cholecystorrhapia, ae

ból chrząstki
empezar lección
chondrodynia, ae

rozmiękanie chrząstki
empezar lección
chondromalacia, ae

nacięcie chrząstki
empezar lección
chondrotomia, ae

cicatrix, icis

cirrhosis, is

nacięcie obojczyka
empezar lección
claviculotomia, ae

wycięcie kości guzicznej
empezar lección
coccygectomia, ae

cochlear, aris

wycięcie okrężnicy
empezar lección
colectomia, ae

umocowanie okrężnicy
empezar lección
colopexia, ae

zszycie jelita grubego
empezar lección
colorraphia, ae

wstrząśnięcie
empezar lección
commotio, onis

compositus, a, um

stłuczenie
empezar lección
contusio, onis

cor, cordis

ciało, trzon
empezar lección
corpus, oris

cortex, icis

wycięcie czaszki (?!?)
empezar lección
craniectomia, ae

pomiar czaszki
empezar lección
craniometria, ae

otwarcie czaszki
empezar lección
craniotomia, ae

odnoga, goleń
empezar lección
crus, cruris

curatio, onis

cutis, is derma, dermatis

wycięcie pęcherzyka
empezar lección
cystectomia, ae

zniekształcenie
empezar lección
deformatio, onis

zwyrodnienie
empezar lección
degeneratio, onis

dens, dentis

dermaticus, a, um

choroba skóry
empezar lección
dermatopathia, ae

operacja plastyczna skory
empezar lección
dermatoplastica, ae

diagnoza, rozpoznanie
empezar lección
diagnosis, is

diaphragma, atis

dolor, oris

ból grzbietu
empezar lección
dorsodynia, ae

dosis, is

zaburzenie czynności
empezar lección
dysfunctio, onis

radiologiczne badanie mózgu
empezar lección
encephalographia, ae

excisio, onis

wyciągnięcie, usunięcie
empezar lección
extractio, onis

extremitas, atis

febris, is

fel, fellis

femus, oris

finis, is

flor, floris

foramen, foraminis

fornix, fornicis

gaster, tris

ból żołądka
empezar lección
gastralgia, ae

wycięcie żołądka
empezar lección
gastrectomia, ae

umocowanie żołądka
empezar lección
gastropexia, ae

wziernikowanie żołądka
empezar lección
gastroscopia, ae

utworzenie przetoki żołądka
empezar lección
gastrostomia, ae

genus, generis

glaucoma, atis

ból języka
empezar lección
glossalgia, ae

zszycie języka
empezar lección
glossorrhaphia, ae

glycosuria, ae

choroba kobieca
empezar lección
gynaecopathia, ae

haematoma, atis

obecność krwi w moczu
empezar lección
haematuria, ae

haemorrhagia, ae

hepar, atis

hepatoma, atis

nacięcie skrawków tkanki do badania
empezar lección
histotomia, ae

homo, inis

wodowstręt
empezar lección
hydrophobia, ae

wycięcie macicy
empezar lección
hysterectomia, ae

ictus, a, um

odporność
empezar lección
immunitas, atis

brak odporności
empezar lección
immunodeficientia, ae

wszczepienie
empezar lección
imlantatio, onis

sieczny cięty
empezar lección
incisivus, a, um

infectio, onis

stan zapalny
empezar lección
inflammatio, onis

iniectio, onis

międzykostny
empezar lección
interosseus, a, um

intravenosus, a, um

lac, lactis

uszkodzenie, zmiana
empezar lección
laesio, onis

operacyjne usunięcie krtani
empezar lección
laryngectomia, ae

wycięcie krtai i gardła
empezar lección
laryngopharyngectomia, ae

nacięcie krtani
empezar lección
laryngotomia, ae

larynx, laryngis

latus, eris

zmniejszenie liczby krwinek białych
empezar lección
leucocytopenia, ae leucopenia, ae

lien, lienis

lipoma, atis

lithiasis, is

ból okolicy lędźwiowej
empezar lección
lumbalgia, ae

mamma, ae

radiologiczne badanie gruczołu sutkowego
empezar lección
mammographia, ae

margo, inis

wycięcie sutka
empezar lección
mastectomia, ae

matka, opona
empezar lección
mater, matris

medicamen, inis

melanoma, atis

membranaceus, a, um

metastasis, is

uciążliwy
empezar lección
molestus, a, um

ból mięśni
empezar lección
myalgia, ae

osłabienie mięśni
empezar lección
myasthenia, ae

mycosis, is

ból rdzeniowy
empezar lección
myelalgia, ae

zanik mięśnia
empezar lección
myoatrophia, ae

wycięcie mięśniaka
empezar lección
myomectomia, ae

choroba mięśni
empezar lección
myopathia, ae

necrosis, is

neoplasma, atis

wycięcie nerki
empezar lección
nephrectomia, ae

choroba nerek
empezar lección
nephropathia, ae

umocowanie nerki
empezar lección
nephropexia, ae

choroba nerek
empezar lección
nephrosis, is

neuralgia, ae

pochodzenia nerwowego
empezar lección
neurogenicus, a, um

choroba układu nerwowego
empezar lección
neuropathia, ae

lęk przed chorobą
empezar lección
nosophobia, ae

occiput, itis

ból zębów
empezar lección
odontodynia, ae

choroba zębów
empezar lección
odontopathia, ae

oedema, atis

leczenie nowotworów
empezar lección
oncotherapia, ae

operacja, zabieg
empezar lección
operatio, onis

wziernikowanie oka
empezar lección
ophtalmoscopia, ae

nacięcie galki ocznej
empezar lección
ophtalmotomia, ae

origo, inis

os, oris

os, ossis

ból kości
empezar lección
osteodynia, ae

kostnotwórczy
empezar lección
osteogenicus, a, um

osteoma, atis

rozmiękanie kości
empezar lección
osteomalacia, ae

choroba kości
empezar lección
osteopathia, ae

operacja plastyczna uszu
empezar lección
otoplastica, ae

pancreas, atis

mur,ściana
empezar lección
paries, etis

pars, tis

pectus, oris

pelvis, is

pes, pedis

leczenie środkami farmaceutycznymi
empezar lección
pharmacotherapia, ae

pharynx, yngis

nacięcie żyły?
empezar lección
phlebotomia, ae

phthisis, is

leczenie met. fizycznymi
empezar lección
physicotherapia, ae physiotherapia, ae

nieprawidłowa osobowość
empezar lección
psychopatia, ae

leczenie oddziaływaniem psychicznym
empezar lección
psychotherapia, ae

pulmo, onis

pulvis, eris

pus, puris

nadmierny pociąg do ognia
empezar lección
pyromania, ae

quies, quietis

leczenie promieniowaniem
empezar lección
radiotherapia, ae

radix, icis

regio, onis

ren, renis

resectio, onis

rete, retis

choroba siatkówki
empezar lección
retinopathia, ae

połączenie odwarstwionej siatkówki z naczyniówką
empezar lección
retinopexia, ae

grzbiet, kręgosłup (?)
empezar lección
rhachis, is

operacja odtwórcza nosa
empezar lección
rhinoplastica, ae

wziernikowanie nosa
empezar lección
rhinoscopia, ae

zaczerwienienie
empezar lección
rubor, oris

sanguis, inis

sarcoma, atis

wycięcie łopatki
empezar lección
scapulectomia, ae

umocowanie łopatki
empezar lección
scapulopexia, ae

sectio, onis

semen, inis

splen, nis

wycięcie śledziony
empezar lección
splenectomia, ae

ból kręgów
empezar lección
spondylalgia, ae

stenosis, is

stoma, atis

pocenie się
empezar lección
sudor, oris

symptoma, atis

systema, atis

wycięcie stępu
empezar lección
tarsectomia, ae

ból ścięgna
empezar lección
tenalgia, ae

tendo, tendinis

zszycie ścięgna
empezar lección
tendorrhaphia, ae

leczenie ciepłem
empezar lección
thermotherapia, ae

ból w klatce piersiowej
empezar lección
thoracodynia, ae

klatka piersiowa
empezar lección
thorax, thoracis

wycięcie migdałków
empezar lección
tonsillectomia, ae

obecność trucizn we krwi
empezar lección
toxaemia, ae

rozmiękanie tchawicy
empezar lección
tracheomalacia, ae

operacja plastyczna tchawicy
empezar lección
tracheoplastica, ae

wytworzenie przetoki tchawicy
empezar lección
tracheostomia, ae

nacięcie tchawicy
empezar lección
tracheotomia, ae

przetoczenie
empezar lección
transfusio, onis

przeszczepienie
empezar lección
transplantatio, onis

trauma, atis

guz (anat.)
empezar lección
tuber, eris

tuberculosis, is

guz (onkol.)
empezar lección
tumor, oris

tussis, is

ulcus, eris

stan zdrowia
empezar lección
valetudo, inis

varix, icis

vas, vasis

venter, tris

nacięcie komory serca
empezar lección
ventriculotomia, ae

szczyt, wierzchołek
empezar lección
vertex, icis

zawroty głowy
empezar lección
vertigo, inis


lek przed obcymi
empezar lección
xenophobia, ae

lęk przed zwierzętami
empezar lección
zoophobia, ae

zygomaticus, a, um

nauka o narządach zmysłów
empezar lección
aesthesiologia

sensus

dziedzina medycyny dot. mężczyzn
empezar lección
andrologia

mężczyzna
empezar lección
vir

nauka o człowieku
empezar lección
anthropologia

homo

nauka o bakteriach
empezar lección
bacteriologia

bacterium

nauka o życiu
empezar lección
biologia

vita

dziedzina med, zajmująca się sercem
empezar lección
cardiologia


nauka o komórce

komórka

dziedzina med. dot. chorób skóry
empezar lección
dermatologia

cutis

nauka o rozwoju zarodkowym
empezar lección
embryologia

fetus

dział med. zaj. się jelitami
empezar lección
enterologia

jelito cienkie

nauka zajmujaca sie badaniem przyczyn
empezar lección
etiologia

causa

dział medycyny zajmujący sie chorobami żolądka
empezar lección
gastrologia

ventriculus/gaster

nauka o starzeniu się
empezar lección
gerontologia

senex

dziedzina med. zajmująca się chorobami kobiet
empezar lección
gynaecologia

femina

dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami ukł. krwiotwórczego
empezar lección
haematologia

sanguis

nauka o tkankach
empezar lección
histologia

tela/textus

nauka o mięśniach
empezar lección
myologia

musculus

dziedzina med. zajmująca się nerkami
empezar lección
nephrologia

ren/nephros

dziedzina zajmująca się układem nerwowym
empezar lección
neurologia

nervus

nauka o zębach
empezar lección
odontologia


dziedzina zajmująca się nowotworami
empezar lección
oncologia


ophtalmologia


nauka o kościach
empezar lección
osteologia

viscera, um
empezar lección
trzewia

vulnus, eris
empezar lección
rana


dział medycyny zajmujący się uszami
empezar lección
otologia


nauka o chorobach
empezar lección
pathologia

morbus

nauka o lekach
empezar lección
pharmacologia

medicamentum

nauka o psychice
empezar lección
psychologia

anima

dziedzin med. zajmująca sie nosem
empezar lección
rhinologia


nauka o tętnie
empezar lección
sphymologia

pulsus

dziedzina med. zajmująca się jamą ustną
empezar lección
stomatologia

usta

nauka o śmierci człowieka
empezar lección
thanatologia

mors, mortis

dziedzina med. zajmująca się urazami
empezar lección
traumatologia

vulnus

dziedzina med. zajmująca się układem moczowo-płciowym
empezar lección
urologia

mocz/układ moczowy
empezar lección
urina/systema urina

nauka o zwierzętach
empezar lección
zoologia

animal


Debes iniciar sesión para poder comentar.