Farmakologia - SKRÓTY RECEPTUROWE

5  1    85 tarjetas    perry694
 
término
definición


w równych częściach
empezar lección
aa (ana partes aequales)

Acet. (Acetum)

Acid. (Acidum)

ad (ad)

dodaj, dodać
empezar lección
add. (adde, addetur)

do opłatków
empezar lección
ad caps. amyl. (ad capsulas amylaceas)

do kapsułek żelatynowych
empezar lección
ad caps. gelat. (ad capsulas gelatinosas)

dowolnie, według uznania
empezar lección
ad lib. (ad libitum)

do rąk lekarza
empezar lección
ad m. med. (ad manus medici)

do użytku własnego
empezar lección
ad us. propr. (ad usum proprium)

do użytku zewnętrznego
empezar lección
ad us. exter. (ad usum externum)

do użytku wewnętrznego
empezar lección
ad us. inter. (ad usum internum)

do użytku weterynaryjnego
empezar lección
ad us. vet. (ad usum veterinarium)

do naczynia szklanego
empezar lección
ad vitr. (ad vitrum)

alb. (albus)

Amp. (Ampulla)

aq. (aqua)

woda destylowana
empezar lección
aq. dest. (aqua destillata)

woda dwukrotnie destylowana
empezar lección
aq. bidest. (aqua bidestillata)

woda do wstrzykiwań
empezar lección
aq. pro ini. (aqua pro iniectione)

Bacill. (Bacillus)

Bals. (Balsamum)

Bol. (Bolus)

C.! (Cito!)


Caps. (Capsula)

caust. (Causticus)

natychmiast!
empezar lección
Citis.! (Citissime!)

comp. (compositus)

conct. (Concentratus)

Cort. (Cortex)

D. (Da, Detur)

Dct. (Decoctum)

daj takich dawek
empezar lección
D.t.d. (Dentur tales doses)

rozcieńczony
empezar lección
dil. (dilutus)

Drag. (Dragetta)

podziel na równe częci
empezar lección
div. in part. aeq. (divide in partes aequales)

Empl. (Emplastrum)

wykrztuśny
empezar lección
expect. (expectorans)

Emuls. (Emulsio)

tuż przed użyciem
empezar lección
ex. temp. (ex tempore)

Extr. (Extractum)

f. (Fiat)

Fl. (Flos)

fluid., fid. (fluidus)

Fol. (Folium)

Fr. (Fructus)

gałka, globulka
empezar lección
Glob. (Globulus)

ziele, trawa
empezar lección
Hb., H-ba (Herba)


Inf. (Infusum)

Ini. (Iniectio)

według reguł sztuki
empezar lección
l.a. (lege artis)

opakowanie orginalne
empezar lección
Lag. orig. (lagena originalis)

Lin. (Linimentum)

Liq. (Liquor)

Zmieszaj. Daj. Oznacz.
empezar lección
M. D. S. (Misce.Da. Signa.)

zmieszaj, zrób
empezar lección
M.f. (Misce fiat)

Mixt. (Mixtura)

kapsułka opłatkowa
empezar lección
Obl. (Oblata)

Ol. (Oleum)

pro me (pro me)

Pulv. (Pulvis)

q. s. (quantum satis)

Pil. (Pilula)

praec. (praecipitatus)

Rad. (Radix)

rep., repet. (Repetatur)

Rhiz. (Rhizoma)

Sem. (Semen)

sicc. (siccum)

S. (Signa)

Sir. (Sirupus)

nazwa własna
empezar lección
S. n. (Suo nomine)

Sol. (Solutio)

Spec. (Species)

zwykły, prosty
empezar lección
spl., simp. (simplex)

wyjałowiony
empezar lección
steril. (sterilisatus)

Succ. (Succus)

Susp. (Suspensio)

Supp. (Suppositoria)

Tabl. (Tabuletta)

Tct., T-ra (Tinctura)

Ung. (Unguentum)

Ad usum proprium i inne zwroty recepturowe. Fiszki dla studentów farmacji i farmakologii

Studenci farmakologii mają przed sobą niemały trud uczenia się profesjonalnych pojęć farmakologii stosowanej. Muszą przecież oni opanować nie tylko same zakresy nazw i rekomendacji czynności aptecznych, ale i ich łacińskie nazwy. W literaturze fachowej, zwłaszcza tej nieco starszej, podaje się przecież wyłącznie łacińskie nazewnictwo. Także wielu tradycjonalistów, spośród wykładowców polskich akademii medycznych, wymaga od studentów znajomości terminów w łacinie medycznej. Z pomocą studentów farmakologii przychodzą fiszki przygotowane tak, aby przyswojenie łacińskich zwrotów recepturowych mogło być jak najmniej uciążliwe i stresujące. Lewa kolumna fiszek zawiera polski zwrot, na przykład: "do użytku własnego", prawa jego skrót, stosowany w literaturze naukowej, a niekiedy także w zapisach recepturowych i na receptach dla pacjentów, zwłaszcza w przypadku uniwersyteckich aptek szpitalnych: "ad us. propr." i jego pełne, łacińskie rozwinięcie: "ad usum proprium". Ta metoda zapisu, skrótu i pełnej łacińskiej nazwy pozwala uczyć się szybko i skutecznie, niełatwych przecież zbitek słownych, których farmaceutyczne i farmakologiczne zastosowanie jest podstawą edukacji medycznej studentów farmacji i farmakologii w Polsce.

Słownictwo laboratoryjne użyteczne w farmacji, farmakologii i aptece

Zestaw fiszek wzbogacony został także wyborem najbardziej podstawowego słownictwa laboratoryjnego, a więc słówek typu: woda, butelka, roztwór. Ich łacińskie nazwy, zanim pamięć studencka przyswoi je już na stałe, także sprawiają szereg trudności. Fiszki powstały po to, aby pomóc je przezwyciężyć i cieszyć się dalszymi etapami edukacji wraz z perfekcyjną znajomością łaciny medycznej.

Debes iniciar sesión para poder comentar.