el diccionario español - polaco

español - język polski

caer

polaco:

1. upadać


fiel
ja / ty / on...
myślę, to nie będzie pierwszy raz, że upadacie.
upaść na ulicy
wypaść z pojazdu, przez okno


2. upaść


Upadła i złamała sobie nogę.
Upadłem
czuć
fell
odmiana czasownika


3. spadek


spadek cen akcji
spadek sprzedaży
spadek temperatury
zmniejszać / Pod koniec miesiąca nastąpił spadek motywacji.
zmniejszać Pod koniec miesiąca nastąpił spadek motywacji.

cita con angeles 1-3

caer en otros diccionarios

alemán
francés
inglés