el diccionario español - polaco

español - język polski

decir

polaco:

1. mówić


spoke
sprach
told
zdaje się, że...
ę, isz


2. powiedzieć


said
tel
tell something, to speak words
told
trudno powiedzieć


decir en otros diccionarios

alemán
francés
inglés