el diccionario español - polaco

español - język polski

saber

polaco:

1. widzieć


widział
widzieć las
widzisz mnie?
widzisz to?
widzę


2. umieć


Zasada: "u" na początku wyrazu
able
nie chce wiedzieć więcej
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
уметь


3. znać


s
tunnen, tunnet, tuntee, tunnemme, tunnette, tuntevat, en tunne,. imp. tunsin, tunsit, tunsi, tunsimme, tunsitte, tunsivat, en tuntenut, emme tunteneet
znam ją z widzenia
znasz już innych?
znać swój fach


saber en otros diccionarios

alemán
francés
inglés