Dependent prepositions

 0    35 tarjetas    qwerty123123
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
zmęczony (czymś)
Jestem zmęczony chodzeniem. Zatrzymajmy się i odpocznijmy.
empezar lección
tired of
I'm tired of walking. Let's stop and have a rest.
przepraszać kogoś za coś
On przeprosił policjanta za szybką jazdę.
empezar lección
apologize to sb for sth
He apologized to policeman for driving fast.
przybyć do (miasto)
My przybyliśmy do Mediolanu w niedzielę.
empezar lección
arrive in
We're arriving in Milan on Sunday.
przybyć do (miejsce)
My przybyliśmy na lotnisko Malpensa o 3.45.
empezar lección
arrive to
We're arriving at Malpensa airport at 3.45.
należeć do
Do kogo należy ta książka?
empezar lección
belong to
Who does this book belong to?
spierać się z kimś o coś
Nigdy nie spieram się z mężem o pieniądze.
empezar lección
argue with sb about sth
I never argue with my husband about money.
prosić o
Mógłbyś poprosić kelnera o rachunek?
empezar lección
ask for
Could you ask the waiter for the bill?
wierzyć w
Wierzysz w duchy?
empezar lección
believe in
Do you believe in ghosts?
wybierać między
Nie potrafię wybrać pomiędzy tymi dwoma torbami.
empezar lección
choose between
I can't choose between these two bags.
zależeć od
My możemy wyjść. To zależy od pogody.
empezar lección
depend on
We might go out. It depends on the weather.
śnić o
Ubiegłej nocy śniłem o swoim dziecińswie.
empezar lección
dream about
I dreamt about my childhood last night.
śmiać się z
Nie śmiej się ze mnie! Robię co w mojej mocy!
empezar lección
laught at sb
Don't laugh at me! I'm doing my best!
oczekiwać na
Naprawdę nie mogę się doczekać przyjęcia.
empezar lección
looking forward to
I'm really looking forward to the party.
płacić za
Jeżeli zapłacę za jedzenie, możemy zabrać drinki?
empezar lección
pay for
If I pay for the meal, can you get the drinks?
przypominać o
Ta muzyka przypomina mi nasz miesiąc miodowy we Włoszech.
empezar lección
remind of
This music reminds me of our honeymoon in Italy
wydawać na
Nie wydaję dużo pieniędzy na ubrania.
empezar lección
spend on
I don't spend a lot of money on clothes.
przestraszony
Mój brat obawia się pałki.:)
empezar lección
afraid of
My brother is afraid* of bats.
zły na kogoś od
Ona jest bardzo zła na swojego chłopaka od zeszłej nocy.
empezar lección
angry with sb about
She's really angry with her boyfriend about last night.
dobry w
Nigdy nie byłem dobry w sporcie.
empezar lección
good at
I've never been good at sport.
dobry dla
Jedz warzywa. One są dla ciebie dobre.
empezar lección
good for
Eat your vegetables. They're good for you.
blisko z
Jestem bardzo blisko z moją starszą siostrą.
empezar lección
close to
I'm very close to my elder sister.
różnie od
To ćwiczenie nie różni się tak bardzo od ostatniego.
empezar lección
different from/to
This exercise isn't very different from/to the last one
podekscytowany
Jesteśmy bardzo podekscytowani wyjazdem do Brazylii.
empezar lección
excited about
We're really excited about going to Brazil.
dość (czegoś)
Mam dość sługania twoich wyjaśnień.
empezar lección
fed up with
I'm fed up with listening to you complaining.
znany z
Kraków jest znany z rynku.
empezar lección
famous for
Krakow is famous for its main square.
zainteresowany (czymś)
Moja siostra jest bardzo zainteresowana astrologią.
empezar lección
interested in
My sister is very interested in astrology.
zaślepiony (czymś/kimś)
Jestem bardzo zaślepiony moim małym bratankiem. On jest godny podziwu.
empezar lección
fond of
I'm very fond of my little nephew. He's adorable.
zapalony w
Ona jest bardzo zapalona w jeździe na rowerze. Robi około 50 km każdego weekendu.
empezar lección
keen on
She's very keen on cycling. She does about 50 kilometres every weekend.
uprzejmy dla
Nie lubię ludzi, którzy nie są uprzejmi dla zwierząt.
empezar lección
kind to
I don't like people who aren't kind to animals.
żonaty/mężata z
Ona powinna być zamężna z gwiazdąpopu.
empezar lección
married to
She used to be married to a pop star.
zadowolony z
Jestem naprawdę zadowolony z mojego nowego motoru.
empezar lección
pleased with
I'm really pleased with my new motorbike.
dumny z
Mój tata był bardzo dumny z nauki jazdy na nartach.
empezar lección
proud of
My dad was very proud of learning to ski.
niegrzeczny dla
Dlaczego jesteś zawsze taki niegrzeczny dla sklepikarzy?
empezar lección
rude to
Why are you always rude to waiters and shop assistants?
zmartwiony o
Rachel jest zmartwiona stratą pracy.
empezar lección
worried about
Rachel is worried about losing her job.
zmęczony (czymś)
Jestem zmęczony chodzeniem. Zatrzymajmy się i odpocznijmy.
empezar lección
tired of
I'm tired of walking. Let's stop and have a rest.

Debes iniciar sesión para poder comentar.