części umów

 0    81 tarjetas    marlenaolszewska
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término English
definición English

commencement
empezar lección
sformułowania wprowadzające (data i miejsce zawarcia umowy)

recitals, preliminary statements
empezar lección
powody, dla których strony wstępują w stosunek umowny

operative provisions
empezar lección
postanowienia operatywne (zasadnicze postanowienia umowy)

condition precedent
empezar lección
warunek zawieszający

warranties and representations
empezar lección
oświadczenia stron

przyrzeczenia stron

naruszenie postanowień umownych

termination
empezar lección
wypowiedzenie

odszkodowanie

odstąpienie od wykonania prawa, zrzeczenie się

entire agreement
empezar lección
potwierdzenie ujęcia całości porozumienia; klauzula konsolidacyjna

severability
empezar lección
rozdzielna interpretacja postanowień umowy; klauzula salwatoryjna

binding effect
empezar lección
moc wiążąca

no third party benefits
empezar lección
prawa stron trzecich

no partnership
empezar lección
niezależność stron umowy

zachowanie mocy prawnej

force majeure
empezar lección
siła wyższa

governing law
empezar lección
prawo znajdujące zastosowanie

jurisdiction
empezar lección
sąd właściwy

arbitration
empezar lección
arbitraż

korespondencja

counterparts
empezar lección
liczba egzemplarzy

zmiany

język

interpretacja

integralność załączników

non-solicitation
empezar lección
zakaz pozyskiwania pracowników

confidentiality, non-disclosure
empezar lección
zachowanie poufności; tajemnica handlowa

kompensata

dobra wiara

testimonium
empezar lección
formuła końcowa

podpisy

załączniki uszczególniające

wzory pism umownych

purpose and scope of business
empezar lección
cel i zakres działalności

total investment
empezar lección
całkowita kwota inwestycji

registered capital
empezar lección
kapitał zakładowy

transfer of interest in the registered capital
empezar lección
przeniesienie własności do kapitału zakładowego

board of directors
empezar lección
zarząd

deadlock, escalation procedure
empezar lección
impas (how disagreements should be resolved)

management organization
empezar lección
organizacja zarządzania

assistance by the parties, support
empezar lección
wsparcie stron

existing equipment, existing building and production site
empezar lección
istniejące wyposażenie, zabudowa i miejsce produkcji

local content
empezar lección
zasięg lokalny

znaki towarowe

non-competition
empezar lección
zakaz konkurencji

labor management
empezar lección
zarzadzanie pracą

trade union
empezar lección
związki zawodowe

bank accounts and foreign exchange
empezar lección
konta bankowe i wymiana zagraniczna

joint venture term
empezar lección
czas trwania wspólnego przedsięwzięcia

ubezpieczenie

dispute resolution, settlement
empezar lección
rozwiązywanie sporów

miscellaneous
empezar lección
różne

acceptance tests
empezar lección
sprawdzenie towaru

cesja

customer responsibilities
empezar lección
obowiązki (odpowiedzialność) konsumentów

data protection and security
empezar lección
ochrona danych i bezpieczeństwo

zwłoka, opóźnienie

depozyt, rachunek powierniczy (the third party receives and disposes money or documents for the primary transacting parties)

intellectual property rights
empezar lección
prawa własności intelektualnej

insolvency and bankruptcy
empezar lección
niewypłacalność i upadłość

limitation of liability
empezar lección
ograniczenie odpowiedzialności

liquidated damages
empezar lección
kary umowne, odszkodowanie umowne

parent company bond or guarantee
empezar lección
zabezpieczenie

price movement
empezar lección
zmiana ceny

relationship between the parties
empezar lección
stosunek między stronami

software license terms
empezar lección
warunki licencji na oprogramowanie

specification
empezar lección
specyfikacja

staff skills
empezar lección
kompetencje pracowników

sub contractors
empezar lección
podwykonawcy

system compatibility
empezar lección
spójność systemu

term and termination
empezar lección
okres zawieszenia umowy i wypowiedzenie

zmiany

warranty period
empezar lección
okres gwarancji

schedules and related documents
empezar lección
załączniki i powiązane dokumenty

customer requirements
empezar lección
wymogi klienta

list of goods supplied
empezar lección
lista dostarczonych dodatków

plan implementacji

payment schedule
empezar lección
harmonogram płatności

acceleration
empezar lección
przyspieszona wymagalność

consideration
empezar lección
świadczenie


Debes iniciar sesión para poder comentar.