company law hand-out

 0    159 tarjetas    kuca1
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

oferta przetargowa

stawać do przetargu

private company limited by shares
empezar lección
Sp. zoo / S.A. z odp. do wartości kapitału nominalnego

private company limited by guarantee
empezar lección
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej, poręczenia

private unlimited company
empezar lección
spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością

public limited company
empezar lección
spółka akcyjna -giełdowa

notowany na giełdzie

stock exchange
empezar lección
giełda papierów wartościowych

general partnership
empezar lección
spółka jawna

limited partnership
empezar lección
spółka komandytowa

limited liability partnership
empezar lección
spółka partnerska

wskazany

Certificate of Limited Partnership
empezar lección
Certyfikat spółki komandytowej

rozwiązać

general partner
empezar lección
komplementariusz

limited partner
empezar lección
komandytariusz

obszerny, szeroki

czas trwania

dissolution
empezar lección
rozwiązanie

uznane za

zachować

time-consuming
empezar lección
czasochłonny

remuneration
empezar lección
wynagrodzenie

sustainability
empezar lección
trwałość

jawnie

contribute the assets
empezar lección
wnieść wkład w aktywa

dostosowanie, korekta

devote sth to sth
empezar lección
poświęcać coś dla czegoś

zgoda

odzyskać

przekraczający

community interest company
empezar lección
przedsiębiorstwa działające na rzecz społeczeństwa

Blokada aktywów

commercial viability
empezar lección
rentowność

marshal (resources)
empezar lección
rozdzielać (środki)

przeciwny

take an oath
empezar lección
złożyć przysięgę

pogląd

przejąć (pogląd)

ogłosić

accountancy firms
empezar lección
firm zajmujące się księgowością

bussines operations
empezar lección
działalność gospodarcza

za granicą

przylega, przypada

minutes books
empezar lección
prorokoły

annual return
empezar lección
roczna stopa zwrotu

obrót

wycofanie

upadłość, niewypłacalność

zasłona

zaległy

zaspokoić

exempt from
empezar lección
zwolnieni z

district courts
empezar lección
sądy rejonowe

regulamin spółki

wykluczać


conduct the affairs of the company
empezar lección
prowadzić działalność spółki

proxy fight
empezar lección
walka poprzez pełnomocników

blokować

on the grounds that
empezar lección
z przyczyn, że

at the discretion of
empezar lección
w gestii

the ensuing year
empezar lección
nadchodzący rok

statutes give wide leeway
empezar lección
prawo daje dużą swobodę

act in good faith
empezar lección
działać w dobrej wierze

restructure the company
empezar lección
restrukturyzować spółkę

a response from
empezar lección
odpowiedź kogoś na coś

powiększyć się, rozwijać działalność

scalać, przeprowadzać fuzję

redukować (zatrudnienie)

wyczucie czasu

definiowane jako

overall market value
empezar lección
ogólna wartość rynkowa

recessionary
empezar lección
kryzysowy

maintain effectiveness
empezar lección
utrzymywać efektywność

profitability
empezar lección
Rentowność

będący w zastoju

accounting loss
empezar lección
rachunkowa strata

falling stock price
empezar lección
spadające ceny akcji

speed up the process
empezar lección
przyspieszyć proces

breathe new life into sth
empezar lección
ożywić coś

unfavourable
empezar lección
niekorzystny

condolidation
empezar lección
połączenie

acquisition
empezar lección
przejęcie

enlargement
empezar lección
rozszerzenie

scope of operations
empezar lección
zakres działania

common stock
empezar lección
akcja zwykłe

spółka wydzielona

held back by
empezar lección
determinowany przez

parent company
empezar lección
spółka-matka

redeemable non-voting shares
empezar lección
udziały podlegające wykupowi bez prawa głosu

preference shares
empezar lección
akcje uprzywilejowane

płatny

out of profits
empezar lección
z zysków

nadwyżka, dodatkowy

deferred ordinary shares
empezar lección
akcja, od której dywidendy wypłaca się po wypłaceniu dywidend od akcji uprzywilejowanych i zwykłych

management shares
empezar lección
kcje menadżerskie

przyznawać

multiple voting right
empezar lección
prawo wielokrotnego głosu

joint venture
empezar lección
spółka z kapitałem mieszanym

keep a tight rein on something
empezar lección
utrzymać coś w ryzach

bodziec

hard-and-fast rules
empezar lección
żelazne zasady

recesja, kryzys

papiery wartościowe

spłata

lending institution
empezar lección
instytucja kredytowa

Opłaty

skrypt dłużny, obligacja

be on driving seats
empezar lección
pełnić wiodącą role

go under / go bankruptcy
empezar lección
zbankrutować

be on the verge
empezar lección
być na progu czegoś

przekazać coś komuś

określać

get back to sb
empezar lección
odpisać, oddzwonić

go about ath
empezar lección
zacząć coś robić

take sb through sth
empezar lección
zapoznawać kogoś z czymś

get through sth
empezar lección
przetrwać

wybrać coś

proceedings
empezar lección
akta

niebroniony

case management
empezar lección
zarządzanie sprawą

ukończenie

preparatory steps
empezar lección
działania przygotowawcze

adduce evidence
empezar lección
przedstawiać dowód

ADR - alternative dispute resolution
empezar lección
alternatywne metody rozwiązywania sporów

przydział

interpelant, osoba zadająca pytania

rule on disclosure
empezar lección
zasady ujawniania informacji

irregularity
empezar lección
nieprawidłowość

zasadny

file an admission
empezar lección
złożyć przyznanie się do winy

rules on inspection
empezar lección
zasady kontroli

admissible (evidence)
empezar lección
dopuszczalny

judgement in default
empezar lección
wyrok zaoczny

administered
empezar lección
administrowany

legal aid board
empezar lección
biuro pomocy prawnej

kandydad

nadający się

preliminary
empezar lección
wstępny

przedsiębiorstwo

vest sth in sb
empezar lección
nadawać coś komuś

statutory company
empezar lección
spółki tworzone na podst. uchwał parlamentu

registrar of companies
empezar lección
kierownik urzędu rejestrowego spółek

juristic person
empezar lección
osoba prawna

governor / trustee
empezar lección
członek zarządu

board od management
empezar lección
zarząd

powiernik

administrative officer
empezar lección
funkcjonariusz administracyjny

entitlement
empezar lección
prawo, uprawnienie do

take precedence over something
empezar lección
mieć pierwszeństwo przed czymś

naruszone

infringement of rights
empezar lección
naruszenie praw

alleged harm
empezar lección
przypuszczalna szkoda

pochodna

pokrzywdzony

prejudicial
empezar lección
szkodliwe

contributor
empezar lección
wspólnik, członek spółki

payment of interest
empezar lección
płatność odsetek


Debes iniciar sesión para poder comentar.