Choroby alergiczne układu oddechowego

 0    68 tarjetas    romanrostowski
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

Jakie HLA sprzyja astmie atopowej?
empezar lección
A1B8DR3/A3B7DR2

Co najczęściej wywołuje alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa?
empezar lección
Nadwrażliwość na pyłki roślin (pyłkowica), następne są grzyby pleśniowe Cladosporium i Alternaria.

Co jeszcze oprócz śluzówki nosa obejmuje to zapalenie?
empezar lección
zapalenie spojówek - łzawienie

Jakie alergeny wywołują całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa?
empezar lección
Roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, pierze.

Jakie komórki występują w większych ilosciach w alergicznym zapaleniu bł. śluzowej nosa?
empezar lección
limfocyty Th2, kom. tuczne, eozynofile

patogeneza alergicznego zapalenia bł. śluzowej nosa
empezar lección
Kom. tuczne reagują z alergenem i uwalniają mediatory zapalenia. Najważniejszy to histamina, a także leukotrieny. Występuje nadreaktywnosć nosa.

Jak działa histamina na błonę śluzową nosa?
empezar lección
powoduje obrzęk, wysięk, wyciekanie wodnistej wydzieliny z nosa, pobudzanie odruchu kichania

Jakie badania dodatkowe w alergicznym zapaleniu śluzówki nosa?
empezar lección
diagnostyczne testy skórne z alergenami wziewnymi, oznaczanie całkowitej i swoistej IgE, testy prowokacyjne donosowe, rinoskopia, badanie cytologiczne popłuczyn z nosa

Co to astma oskrzelowa?
empezar lección
przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, w której wiodącą rolę pełnią kom. tuczne, Eo, Neu i Th2

Mechanizmy ograniczenia przepływu powietrza w astmie
empezar lección
ostry skurcz oskrzeli, obrzęk ściany oskrzeli, przewlekłe tworzenie czopów śluzowych, przebudowa ściany oskrzeli

Najsilniejszy znany czynnik usposabiający do astmy
empezar lección
atopia

Podział astmy
empezar lección
alergiczna i niealergiczna, a z kolei alergiczna na zależną od IgE i niezależną

Jak zakwalifikować astmę wg Gella i Coombsa?
empezar lección
astma to typ I i IV. Th2 biorą udział w obu typach, a Eo, limf. B i kom. tuczne tylko w typie I.

Diagnostyka astmy
empezar lección
wywiad, badanie przedmiotowe, spirometria, ew. pletyzmografia, testy prowokacji swoistej: skórne, np. SPT (skin prick test), ew. śródskórne; śluzówkowe: wziewne i dooskrzelowe; testy prowokacji nieswoistej: test nadreaktywnosci oskrzeli, próba z wysiłkiem, próba aspirynowa. Diagnostyka in vitro: materiał komórkowy (wymazy, popłuczyny), sIgE (rzadko cIgE). Zdjęcie rentgenowskie w napadzie astmy-ostre zmiany zapalne, nawet odma opłucnowa. Od porannego PEF powinno się uzależniać dawki leków.

Leczenie astmy
empezar lección
1. Bronchospazmolityki: SABA-short acting beta agonist, LABA. 2. Przeciwzapalne: p/histaminowe, p/leukotrienowe, GKS. 3. Przyczynowe: ASIT-alergen specific immunotherapy-przyzwyczajanie organizmu do niskich dawek alergenu.

patogeneza astmy-pierwszy kontakt z alergenem
empezar lección
fagocytoza alergenu i przetwarzanie przez APC, prezentowanie go Th2, który pobudza B do produkcji specyficznych IgE, które wbudowują się w błonę komórek tucznych

drugi kontakt z alergenem
empezar lección
pod kontrolą IL-4 i IL-13 zachodzi synteza specyficznych IgE, łączących sie z receptorami o wysokim powinowactwie (FcepsilonRI) na tucznych i bazofilach a także z rec. o niskim powinowactwie (FcepsilonRII) na Eo, Mf, Mo, DC i płytkach krwi. Komórki te uwalniają mediatory wcześniej przygotowane (ziarnistości) i świeżo syntetyzowane. Bazofile i kom. tuczne stymulują syntezę sIgE wydzielajac IL-4, która pobudza limf. B niezależnie od limfocytów T

Wczesna reakcja astmatyczna
empezar lección
histamina i leukotrieny - skurcz oskrzeli już kilka minut po kontakcie z alergenem

Późna reakcja astmatyczna
empezar lección
IL-3, IL-5, RANTES (chemokina), GM-CSF (granulocyte macrophage-CSF) oraz EAF (eosinophil activating factor) odpowiadaja za przyciaganie, pobudzanie i wydłużenie przeżycia komórek zapalnych w nabłonku dróg oddechowych. Mf i Neu poprzez uwalnianie mediatorów zapalnych i ROS niszczą ścisłe połaczenia w nabłonku dróg oddechowych i przyciągaja wtórne komórki zapalne. Eo wydzielają LTC4, PGE1, PGE2, PAF, a także toksyczne białka eozynofilowe, np. ECP, MBP, ponadto IL-1,2,3,5,6,8, TNFalfa i GM-CSF. Obe

Faza naprawcza zapalenia alergicznego
empezar lección
Fibroblasty wytwarzają proteoglikan, kw. hialuronowy, kolagen, a także cytokiny prozapalne. Komórki nabłonka również wydzielają cytokiny prozapalne. Błona podstawna ulega pogrubieniu na skutek odbudowy zniszczonego kolagenu.

Jak zależy stopień odwracalnosci obturacji dróg oddechowych od czasu trwania choroby?
empezar lección
Im dłużej trwa choroba, tym mniej obturacja jest odwracalna.

Endotypy astmy
empezar lección
aspirynowa, zawodowa, wysiłkowa

Podział kliniczny astmy
empezar lección
epizodyczna-objawy 1-2 razy w tygodniu, a objawy nocne rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Astma przewlekła-ciagła zmienność w ciągu doby, najniższy PEF rano, najwyższy wieczorem.

Co towarzyszy aspirynowej astmie oskrzelowej?
empezar lección
całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, polipy w nosie

Cechy astmy ważne dla rozpoznania
empezar lección
1/napadowy charakter 2/potwierdzenie odwracalności obturacji oskrzeli 3/wykazanie tła atopowego 4/wykluczenie innych stanów klinicznych

Obecność jakich komórek w plwocinie jest mocnym dowodem astmy?
empezar lección
Eo. Obecnie nie bada się już występowania kryształków Charcota-Leydena i wężownic Curschmana w plwocinie.

Czy prawidłowe stężenie cIgE wyklucza astmę?
empezar lección
Nie, gdyż mogą być podwyższone sIgE.

Do czego służy i na czym polega próba rozkurczowa?
empezar lección
Służy do wykazania odwracalności obturacji oskrzeli. W tym celu chory na min. 12h przed próbą przestaje przyjmować leki rozszerzające oskrzela. Mierzymy mu FEV1, PEF, TLC, RV. Następnie po dwóch wziewach leku rozszerzającego powtarzamy pomiary. Wzrost w drugim pomiarze PEF i FEV1, a spadek RV i TLC o odpowiedni procent świadczą o odwracalności zwężenia oskrzeli.

A jak zrobić próbę rozkurczową u chorych na ciężką astmę oporną na beta2-mimetyki?
empezar lección
Zamiast nich podaje się GKS

Czy u każdego wykonuje się próby prowokacyjne z alergenami wziewnymi?
empezar lección
Nie, takie próby wykonujemy wyjątkowo, np. przy astmie zawodowej pacjent wziewa alergeny z miejsca pracy.

Różnica między astmą atopową i nieatopową
empezar lección
Atopowa: początek przed 30 r. ż., często towarzyszą jej inne choroby atopowe, często rodzinna, dodatnie wyniki testów skórnych, w surowicy obecne sIgE. Nieatopowa: początek po 30 r. ż., pierwszy napad związany z przebytym zakażeniem bakteryjnym lub wirusowym, nie stwierdza się innych chorób atopowych, może współwystępować nadwrażliwość na aspirynę, testy skórne ujemne, brak sIgE

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - który typ wg G&C
empezar lección
początkowo typ III - precypitujące IgG, w fazie przewlekłej nacieki z TCD8+ i ziarniniaki (typ IV)

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - rodzaje w zależnosci od wdychanego alergenu
empezar lección
płuco farmera-promieniowce ze zgniłego siana płuco hodowcy drobiu-białka z ptasich odchodów płuco konserwatora klimatyzacji-promieniowce, Legionella(?) płuco pracujących przy kompoście-Aspergillus płuco pracownika przemysłu chemicznego-zw. chemiczne

Jakie objawy w postaci ostrej i przewlekłej?
empezar lección
W postaci ostrej 4-8h po inhalacji alergenu występuje gorączka, kaszel, duszność, która ustępuje po 12-24h opoczynku i terapii steroidami. W postaci ostrej przy przewlekłym narażeniu na alergen obserwuje się osłabienie, brak apetytu i spadek wagi, po pewnym czasie duszność spoczynkowa z powodu upośledzenia wentylacji.

Diagnostyka alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych
empezar lección
Surowica-wykrywamy precypityny BAL-poszukiwanie limfocytów głównie CD8+

Leczenie AZPP
empezar lección
1. Usunięcie narażenia 2. GKS 3. Bez leczenia(?)

Sarkoidoza płucna - panie, co pan?
empezar lección
przewlekła/ostra zapalna choroba ziarniniakowa: nieserowaciejące ziarniniaki wielonarządowe, gł. płuc i węzłów chłonnych

Immunopatogeneza sarkoidozy
empezar lección
Niejasna. Nieznany antygen. Aktywowane limf. TCD4+, gł. Th1 oraz makrofagi, wspólnie powodują nacieki i stan zapalny

Immunodiagnostyka
empezar lección
BAL - Th: Tc jak 10:1 Hipergammaglobulinemia Ujemny skórny test Mantoux (bo limfocyty są zajęte w płucach?)

Leczenie sarkoidozy
empezar lección
1. Bez leczenia 2. GKS

Idiopatyczne śródmiąższowe włóknienie płuc
empezar lección
przewlekła, postępująca choroba płuc, złe rokowanie

Objawy IŚZP
empezar lección
duszność, suchy kaszel, tachypnoe, cechy przewlekłej niewydolnosci oddechowej (palce pałeczkowate), trzeszczenia nad płucami

Patomechanizm IŚZP
empezar lección
1/zaburzona odpowiedź fibroproliferacyjna na określony czynnik 2/nacieki zapalne: granulocyty, Mo, TCD4+, głównie Th2 3/uszkodzenie śródbłonka 4/angiogeneza 5/postępujące włóknienie tkanki śródmiąższowej

Immunodiagnostyka
empezar lección
BRAK. Czasem występują ANA. Hipergammaglobulinemia. BAL: wzrost limfocytów i Mf

Leczenie IŚZP
empezar lección
BRAK. GKS Cytostatyki

Alergiczna aspergilloza oskrzelowo-płucna - co to, jaki powód, jaki rodzaj wg G&C?
empezar lección
Zapalna choroba dolnych dróg oddechowych z naciekami Eo. Powód-infekcja grzybem Aspergillus fumigatus. Typ I wg G&C

Immunopatomechanizm
empezar lección
IgE i IgG, wzrost Th2, eozynofilia -> toksyny Eo (ECP, EPO) uszkadzaja miaższ płuc

Diagnostyka AAOP
empezar lección
Surowica: 1. Precypityny IgG z Ag A. fumigatus 2. Wysokie cIgE (oznaczanie cIgE!) 3. Eozynofilia Plwocina: 1. Eozynofilia SPT: dodatnie asIgE z Ag A. fumigatus

Leczenie AAOP
empezar lección
1. Przeciwgrzybicze 2. GKS 3. Mechaniczne usuwanie (bronchofiberoskopia)

Immunologia układu nerwowego
empezar lección
Zachwyci Cię!

Odrębność immunologiczna OUN
empezar lección
1. Bariera krew-mózg: utrudnia przenikanie komórek, mediatorów i czynników humoralnych, oddziela OUN od stanów zapalnych i procesów autoimmuno na obwodzie, reakcje zaalne w OUN mają inny przebieg 2. Obecne są antygeny nieobecne na innych tkankach, stanowiace podłoże chorób autoimmuno 3. Słaba zdolnosć prezentacji antygenu ze względu na niską ekspresję MHCII na mikrogleju (znacznie wzrasta wskutek infekcji) 4. Astrocyty fagocytują, prezentują antygen, biorą udział w reakcji zapalnej 5. W OUN i pł

Neurologiczne choroby autoimmunologiczne
empezar lección
1. Stwardnienie rozsiane-demielinizacja w ośrodkowym układzie nerwowym (istota biała) z obecnoscią Th1 (TNF, LT, INF-gamma) 2. Zespół Guillain-Barre - to samo, tyle że w obwodowym układzie nerwowym 3. Miastenia gravis - uszkodzenie płytki nerwowo-mięśniowej, autoprzeciwciała atakują receptory cholinergiczne

Predyspozycje do SM przy jakim HLA?
empezar lección
HLA-DR2, DR1 i DQ1 rasa kaukaska

Jakie zakażenia mogą przyczynić się do rozwoju SM?
empezar lección
Odra, HSV, CMV, HPV

Zjawiska immunologiczne w SM
empezar lección
Niszczenie oligodendrocytów przez odczyn zapalny (T CD8+ i CD4+, B i kom. plazmatyczne, Mf

Przeciw jakim antygenom reakcja w SM?
empezar lección
Antygeny w mielinie: MBP (podstawowe białko mieliny), PLP (białko proteolipidowe), MOG (glikoproteina mieliny i oligodendrocytów)

Diagnostyka SM
empezar lección
1. MRI-białe ogniska demielinizacji 2. Wzrokowe potencjały wywołane 3. Płyn m-r: wyższe stężenie IgG w stosunku do innych białek, oligoklonalne prążki w obrębie IgG w elektroforezie, dużo limfocytów, przeciwciała przeciwwirusowe

1. Immunoterapia nieswoista: GKS, INF-beta 2. Immunoterapia swoista: Natalizumab-cząsteczka adhezyjna VLA4, Daclizumab-przeciwko CD25 (rec. IL-2), Glatyramer-utrudnia prezentację Ag mielinowych poprzez stymulację Treg 3. Leczenie wspomagające i fizykoterapia

Co to zespół Guillian-Barre?
empezar lección
ostra zapalna polineuropatia demielinizacyjna

etiopatogeneza z. G-B
empezar lección
najczęściej nieznana, choc wykazano związek z zakażeniami C. jejuni, szczepieniami, inf. wirusowymi, przetoczeniem surowicy, co może wskazywać na mimikrę antygenową patogenów z gangliozydami nerwów obwodowych. Występują obrzęki okołonaczyniowe, nacieki z limfocytów i kom. wielojadrzastych, odkładanie IgG i składowych dopełniacza w nerwie, tworzą się autoprzeciwciała przeciw gangliozydom GM1b, obecne w surowicy, można wykazać oligoklonalność IgG w płynie m-r

Objawy z. G-B
empezar lección
Występują po krótkim czasie (kilka dni) od zadziałania czynnika, porażenie dotyczy proksymalnych części kończyn i nerwów twarzowych, dodatkowo parestezje, bóle, zaburzenia czynności zwieraczy, rozpoznanie na podstawie objawów klinicznych

Diagnostyka
empezar lección
oznaczanie przeciwciał antygangliozydowych, biopsja nerwu, badanie pmr, elektromiografia

Leczenie z. G-B
empezar lección
IVIG-preparat immunoglobulin Plazmafereza do 48h od wystąpienia objawów

Etiopatogeneza miastenia gravis
empezar lección
nieznana choć znane są czynniki predysponujące genetycznie: HLA-A1, B7, DR2, DR3, zaburzenia czynności grasicy, przełamanie tolerancji, grasiczak

Miastena gravis-który to tp nadwrażliwości wg G&C?
empezar lección
II typ nadwrażliwości

Obraz kliniczny
empezar lección
osłabienie siły mięśni wzrastajace wraz z czasem wysiłku, ustępujące po odpoczynku. Objawy mogą dotyczyć wybiórczo grup mięśni (np. okoruchowych, krtani, lub dużych szkieleowych)

Diagnostyka MG
empezar lección
elektomiografia, autoAb przeciw AChrec., rozszerzona diagnostyka grasicy, poszukiwanie innych chorób autoimmuno

Leczenie MG
empezar lección
Immunosupresja: GKS azatiopryna Plazmafereza, IVIG Tymektomia Wspomagająco inhibitory acetylocholinesterazy


Debes iniciar sesión para poder comentar.