Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny

 0    77 tarjetas    Mimisia
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

antybiotyki β-laktamowe
empezar lección
penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy, inhibitory β-laktamaz

penicyliny - budowa chemiczna
empezar lección
kwas 6-aminopenicylanowy, zawierają pierścień β-laktamowy i pierścień tiazolidynowy

penicyliny - mechanizm działania
empezar lección
hamowanie syntezy ściany bakteryjnej poprzez przyłączenie penicylin do PBP (penicilin-binding protein) - receptora dla leku, zahamowanie enzymów: transpeptydazy, karboksypeptydazy, endopeptydazy, co uniemożliwia tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy łańcuchami peptydoglikanowymi oraz aktywację enzymów autolitycznych bakterii

penicyliny - spektrum działania
empezar lección
brzuszny

czynniki decydujące o aktywności penicylin
empezar lección
powinowactwo do PBP, wrażliwość na β-laktamazy i zdolność penetracji przez ścianę bakteryjną

penicyliny a pH środowiska
empezar lección
penicyliny są nietrwałe w środowisku kwaśnym

penicyliny - penetracja tkankowa
empezar lección
słabo penetrują do gruczołu krokowego, oka, płynu mózgowo-rdzeniowego,

penicyliny - wydalanie
empezar lección
większość wydalana przez nerki; nafcylina, oksacylina i ureidopenicyliny wydalane są z żółcią

penicyliny - interakcje
empezar lección
działają antagonistycznie z tetracyklinami, makrolidami, linkozamidami, sulfonamidami i chloramfenikolem; salicylany i NLPZ zwiększają poziom wolnej frakcji penicylin we krwi, środki zobojętniające zmniejszają wchłanianie penicylin

penicyliny a pokarm
empezar lección
pokarm zmniejsza wchłanianie penicylin z wyjątkiem amoksycyliny

penicyliny - klasyfikacja
empezar lección
penicyliny naturalne, penicyliny półsyntetyczne, penicyliny z inhibitorami β-laktamaz

penicyliny naturalne
empezar lección
penicylina benzylowa G, penicylina fenoksometylowa, benzylopenicylina prokainowa, benzylopenicylina benzatynowa

penicyliny półsyntetyczne
empezar lección
penicyliny izoksazolilowe, aminopenicyliny, karboksypenicyliny, ureidopenicyliny, amidynopenicyliny, penicyliny oporne na β-laktamazy

penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
empezar lección
amoksycylina + kwas klawulonowy, ampicylina + sulbaktam, tikarcylina + kwas klawulonowy, piperacylina + tazobaktam

penicylina benzylowa G - spektrum działania
empezar lección
paciorkowce β-hemolizujące: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans, laseczki Gramm+ (Bacillus anthracis, Clostridium spp.), ziarenkowce Gramm- (N. meningitidis, N gonnorhoeae)

mikroorganizmy oporne na penicylinę G
empezar lección
gronkowce wytwarzające penicylinazę, pałeczki Gramm-, Pseudomonas, Nocardia, Mycoplasma, riketsje

penicylina G - okres półtrwania
empezar lección
0,5 - 1 h

penicylina G - wskazania kliniczne
empezar lección
zapalenia płuc, opłucnej, oskrzeli, ropnie, anginy, zapalenie opon m-r, zapalenie wsierdzia, kiła, rzeżączka, promienica, listerioza

penicylina G - działania niepożądane
empezar lección
alergiczne odczyny skóry, wstrząs anafilaktyczny, drgawki, skurcze mięśni

penicylina G - dawkowanie
empezar lección
2 - 4 mln jm./ 24 h w dawkach (1 mln jm. = 0,6 g)

penicylina G - drogi podania
empezar lección
dożylnie, dokanałowo, domięśniowo, dostawowo

penicyliny naturalne - nazwy handlowe
empezar lección
Debecylina, Penicillin G Sodium Sandoz, Penicillium Crystallisatum TZF

penicylina prokainowa
empezar lección
połączenie benzylpenicyliny z prokainą

penicylina prokainowa - wskazania
empezar lección
podobne do penicyliny G, gonokokowe zakażenia układu moczowego

penicylina prokainowa - działania niepożądane
empezar lección
zespół Hoigne

zespół Hoigne
empezar lección
występuje po podaniu domięśniowym, objawy: niepokój chorego, przyspieszenie tętna, niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, smaku, mowy

penicylina prokainowa - dawkowanie
empezar lección
1 200 000 - 2 400 000 jm. Co 12 - 24 h

penicylina benzatynowa
empezar lección
inaczej debecylina, 2 cząsteczki benzylpenicyliny + dibenzyloetylenodiamina

penicylina benzatynowa - wskazania kliniczne
empezar lección
przewlekła zakażenia bakteriami wrażliwymi na penicyliny, choroby reumatyczne, kiła, rzeżączka, zakażenia ukł. oddechowego

penicylina benzatynowa - dawkowanie
empezar lección
600 000 - 1 200 000 jm, co 7 dni lub 1 800 000 jm. Co 14 dni

fenoksymetylopenicylina
empezar lección
inaczej v-cylina

fenoksymetylopenicylina a HCl
empezar lección
oporna na działanie HCl

fenoksymetylopenicylina - wskazania kliniczne
empezar lección
infekcje gardła, dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego

fenoksymetylopenicylina - dawkowanie
empezar lección
3 - 4,5 mln jm./ 24 h w 2 - 3 dawkach podzielonych

penicylina izoksazolilowe - przedstawiciele
empezar lección
oksacylina, kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina

mikroorganizmy oporne na penicyliny izoksazolilowe
empezar lección
pałeczki Gramm- i bakterie Enterococcus spp.

penicyliny izoksazolilowe - schemat podawania
empezar lección
początkowo domięśniowo lub dożylnie, po 48 - 72 h doustnie

penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie doustne
empezar lección
500 mg - 2 g co 6 h

penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie dożylne i domięśniowe
empezar lección
500 mg co 6 h

aminopenicyliny - przedstawiciele
empezar lección
ampicylina, amoksycylina

pierwsza penicylina półsyntetyczna

ampicylina - spektrum działania
empezar lección
bakterie Gramm+ i Gramm- (Salmonella, Shigella, E. coli, H. influenzae, B. pertussis, Proteus mirabilis)

mikroorganizmy oporne na ampicylinę
empezar lección
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella, Serratia

ampicylina - wskazania kliniczne
empezar lección
zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, nosicielstwo duru i paraduru

ampicylina - działania niepożądane
empezar lección
skórne odczyny alergiczne, nudności, wymioty, biegunki, niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, zapalenia jamy ustnej

ampicylina - dawkowanie domięśniowe
empezar lección
500 mg - 1 g co 6 h

ampicylina - dawkowanie dożylne
empezar lección
4 - 8 g/ 24 h

ampicylina - nazwy handlowe
empezar lección
Ampicillin TZF, Unasyn (ampicylina + sulbaktam)

ampicylina + sulbaktam - wskazania kliniczne
empezar lección
zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, kości, tkanek miękkich, rzeżączka

ampicylina + sulbaktam - dawkowanie dożylne i domięśniowe
empezar lección
1,5 - 3 g co 6 h

amoksycylina
empezar lección
podstawowy antybiotyk grupy aminopenicylin

amoksycylina - wchłanianie
empezar lección
całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego

amoksycylina a pokarm
empezar lección
pokarm nie wpływa na wchłanianie amoksycyliny

amoksycylina - wskazania
empezar lección
zakażenia dróg moczowych, żółciowych, rzeżączka, zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli, eradykacja H. pylori

amoksycylina - dawkowanie doustne
empezar lección
500 mg co 8 h

amoksycylina - dawkowanie domięśniowe
empezar lección
500 mg co 8 h

amoksycylina - dawkowanie dożylne
empezar lección
w posocznicach, 1 g co 6 h

amoksycylina - nazwy handlowe
empezar lección
Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox

amoksycylina + kwas klawulonowy - wskazania kliniczne
empezar lección
zakażenia H. influenzae, zakażenia bakteriami Gramm+ (gronkowce) i Gramm- (pałeczki jelitowe, beztlenowce)

amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie doustne
empezar lección
375 - 625 mg co 8 h

amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie dożylne
empezar lección
600 mg - 1,2 g co 6 - 8 h

amoksycylina + kwas klawulonowy - nazwy handlowe
empezar lección
Amoksiclav, Augumentin, Forcid, Ramoclav, Taromentin

karboksypenicyliny - przedstawiciele
empezar lección
karbenicylina, tikarcylina

karboksypenicyliny - spektrum działania
empezar lección
Pseudomonas aeruginosa, Proteus morganii, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, enterobakterie z rodzaju Providencia i Serratia

mikroorganizmy oporne na działanie karboksypenicylin
empezar lección
bakterie Gramm+

karbenicylina - wskazania kliniczne
empezar lección
zakażenia pałeczkami Gramm- układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, zapalenie opon m-r

karbenicylina - przeciwwskazania
empezar lección
ciąża

karbenicylina - działania niepożądane
empezar lección
trombocytopenia, ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

karbenicylina - dawkowanie domięśniowe
empezar lección
2 g co 6 h

karbenicylina - dawkowanie dożylne
empezar lección
w ciężkich zakażeniach: 5 g co 6 h; w posocznicach: 20 - 40 g/ 24 h we wlewie kroplowym

tikarcylina - wskazania kliniczne
empezar lección
zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa i szczepy indolododatnie Proteus

tikarcylina - dawkowanie dożylne i domięśniowe
empezar lección
15 - 20 g/ 24 h

ureidopenicyliny - przedstawiciele
empezar lección
azlocylina, mezlocylina, piperacylina, apalcylina

ureidopenicyliny - spektrum działania
empezar lección
Enterobacteriaceae, beztlenowce: Bacteroides fragilis; Pseudomonas aeruginosa

ureidopenicyliny - wskazania kliniczne
empezar lección
zapalenie opon m-r, zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych

piperacylina - nazwy handlowe
empezar lección
Piperacillin TZF

piperacylina + tazobaktam - nazwy handlowe
empezar lección
Tazocin

Antybiotyki z grupy penicylin

Antybiotyki z penicyliną mają szerokie zastosowanie w medycynie. Zasady działania pochodnych penicyliny powinny być więc doskonale znane studentom medycyny czy farmakologii. Jest to także przydatna wiedza dla osób, które zażywają penicyliny izoksazolilowe czy ureidopenicyliny.

Pochodne penicyliny

Choć sama nazwa penicyliny nie jest nam obca, to jednak rzadko jest ona używana w swojej podstawowe wersji. Zazwyczaj stosowane są pochodne penicyliny czyli antybiotyki z grupy penicylin, takie jak ampicylina, amoksycylina czy karboksypenicyliny.

Dawkowanie i działania

W zestawie, oprócz definicji antybiotyków zawierających penicylinę znajdziemy także wskazania ich użycia, sposób dawkowania, a także działania (w tym niepożądane) jakie mogą być wywołane przez antybiotyki z penicyliną. Z pewnością nie zastąpi to nam wizyty u lekarza, ale zapewni podstawową wiedzę na temat pochodnych penicyliny.

Debes iniciar sesión para poder comentar.