Chapter 1-10

 0    80 tarjetas    marekdabrowski
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
garnitur z twitu
Nie było nikogo w wtitowym garniturze
empezar lección
Tweed suit
There was no man in a brown tweed suit
postój taksówek
Gdzie jest najbliższy postój taksówek?).
empezar lección
a taxi rank
Where's the nearest taxi rank?
starannie przystrzyżony
Miał ciemono czerwone włozy i starannie przystrzyżoną brodę
empezar lección
neatly trimmed
He had dark red hair and a neatly trimmed beard
uczony
Spotkanie jest zorganizowane zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i studentów
empezar lección
Academic
The meeting is organised for both academics and students
przechowywać
empezar lección
store away
znów się pojawić
Nikt nie patrzał na nią ale każdy wiedział kiedy powróciła.
empezar lección
reappear
No one looked at her, but everyone knew when she reappeared.
z powagą
empezar lección
With a straight face
wspierający
Nauczyciel ma wspomagającą rolę w wychowaniu dziecka
empezar lección
Supportive
A teacher has a supportive role in a child's upbringing
zadowolony z
empezar lección
Happy with
grzebniń, czesać włosy
Muszę uczesać swoje włosy zanim wyjdę
empezar lección
Comb
I need to comb my hair before I leave
czysty, schludny, staranny
Jej szafa była wypełniona schludnymi stosikami ubrań
empezar lección
neat
Her wardrobe was filled with neat piles of clothes
gabinet
Pracuję w moim gabinecie przez 8 godzin dziennie
empezar lección
study
I work in my study for 8 hours a day
znaleźć w intenecie
empezar lección
find on the internet
streszczenie
Streszczenie mówilo bardzo niewiele o nim jako o człowieku
empezar lección
synopsis
The synopsis said very little about him as a man
wpadać
Właśnie przechodziliśmy obok i zdecydowaliśmy się wpaść
empezar lección
pop in
We were just passing by and we decided to pop in
wtajemniczać kogoś w coś
empezar lección
let sb. in on
rzeczowy, konkretny
Bardzie do rzeczy, on nigdy nie opuszczał miasta na tak długo
empezar lección
to the point
More to the point, he never left the city for long.
niepowstrzymany
empezar lección
uncontainable
zdezorientowany
Masz prawo pozostać Zdziwionym
empezar lección
puzzled
You Have the Right to Remain Puzzled
klękać
Ona uklękła obok łóżka.
empezar lección
kneel down
She knelt down beside the bed
wcale
Ten film jest całkiem dobry
empezar lección
quite
The film's quite good.
pogarszać (się)
I jego zdrowie pogorszyło się nawet więcej niż wiedziałem.
empezar lección
deteriorate
And his health had deteriorated even more than I knew.
poza tym
empezar lección
other than that
toczyć się
Ta sytuacja będzie trwać bez przerwy w nieskończoność jeżeli czegoś nie zrobimy.
empezar lección
go on
This situation will go on indefinitley if we don't do something
oszczędności
Miałem oszczędności, więc pozwoliłem sobie zwolnić się z pracy i odpocząć przez pewien czas.
empezar lección
savings
I had some savings so I allowed myself to quit the job and rest for some time.
po połowie
empezar lección
down the Middle
w końcu
To zajęło trochę czasu, ale w końcu cię znalazłem.
empezar lección
eventually
It took some time, but eventually I found you.
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
empezar lección
within space of
I'll be there within half an hour.
lepszy
Ten samochód jest jakościowo lepszy niż tamten
empezar lección
superior
This car is superior in quality to that one
uświadomienie sobie
Edie uświadomiła sobie coś niepokojącego.
empezar lección
realization
Edie came to a disturbing realization
bagażnik (BrE)
Włóż tę torbę do bagażnika.
empezar lección
boot
Put this bag in the boot.
przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
Zaprosiłem ich, by przyjechali do naszego domu.)
empezar lección
Come over
I invited them to come over to our house.
przechodzić na emeryturę
Ona przeszła na emeryturę, gdy skończyła sześćdziesiąt lat.
empezar lección
to retire
She retired when she turned sixty.
odejść, odjechać
Czy jest tu Peter?" "Nie, odjechał do szkoły
empezar lección
Be off
"Is Peter here?" "No, he's off to school."
ujawnić
Prawda została ostatecznie ujawniona.
empezar lección
reveal
The truth was finally revealed
nie być amatorem
empezar lección
Not to be one for
wyruszać
Uruchomił samochód i wyruszył w dół drogi.
empezar lección
to set off
He started the car and set off down the road.
dyrektor
Szefem rządu jest premier albo prezydent.
empezar lección
head of
The head of the government is either the prime minister or the president.
przekwalifikowany
Jesteś kandydatami o zbyt wysokich kwalifikacjach kiedykolwiek zobaczyłem.
empezar lección
overqualified
You're the most overqualified applicants I've ever seen.
zwracać uwagę, wskazywać
Chciałbym wskazać na kilka obszarów, które były dla nas szczególnie ważne.
empezar lección
point out
I would like to point out a couple of areas that were particularly important to us.
zabrać się do czegoś (co było długo odkładane) 
empezar lección
get round to
zapalony
Ona jest zapaloną golfistką.
empezar lección
keen
She is a keen golfer
formalność
To tylko formalność.
empezar lección
formality
It is just a formality
dla mnie ok
empezar lección
that's fine by me
stawiać się do
Zgłosiłem się do pracy wcześnie rano
empezar lección
report for
I reported for work early morning
przydzielać
Przydzielę te zadania po przerwie.
empezar lección
assign to
I'll assign these tasks after the break.
magazyn
Oni dostarczyli towar do magazynu.
empezar lección
depot
They delivered the cargo to the depot.
odbierać coś jakoś (adj)
empezar lección
find sth.
dogadywać się
empezar lección
get on with sb
utrzymywać/przeciągać się
empezar lección
linger
żal
Nie mam żadnych żalów.
empezar lección
regret
I have no regrets.
nie udać się
To idealna strategia, nie może się nie udać
empezar lección
fail
It's a perfect strategy, it can't fail
aspirujący
Ona jest młodą ambitną aktorką.
empezar lección
aspiring
She's a young aspiring actress
prawnuk
empezar lección
great grandsons
odkrywać
Odkryłem prawdę o mojej rodzinie.
empezar lección
uncover
I uncovered the truth about my family.
literacki
Ona pisze dla magazynu literackiego.
empezar lección
literary
She writes for the literary magazine.
rozszerzać, zwiększać
Jego oczy się rozszeczyły, wytrzeszczyły kiedy zobaczył krew w powietrzu.
empezar lección
widen
His eyes widened as he saw the blood in the air
mieć szansę
empezar lección
stand a chance of
zrobić coś jak należy
empezar lección
get sth right
niezwykły
To było niezwykłe zjawisko.
empezar lección
extraordinary
That was an extraordinary phenomenon.
fabuła
Fabuła filmu jest bardzo prosta.
empezar lección
plot
The movie's plot is very simple.
prawie
Ty i mój syn jesteście prawie tego samego wzrostu.
empezar lección
just about
You and my son are just about the same size.
uruchomić
Uruchom ten komputer.
empezar lección
boot up
Boot this computer up
obiecujący
Projekt zapowiada się całkiem obiecująco.
empezar lección
promising
The project looks quite promising.
zwykły, prosty
Chcesz kawę zwyczajną czy z mlekiem?)
empezar lección
plain
Do you want your coffee plain or with milk?
w połowie czegoś
empezar lección
halfway through
jeśli, pod warunkiem
Pomogę ci, jeśli tylko obiecasz, że mi zapłacisz.
empezar lección
as long as
I can help you as long as you promise to pay me
tak samo
empezar lección
every bit as
wcześnie
empezar lección
early days
ukazać się, wyjść |(książka)
Ta książka ukazała się w druku dwa lata temu.)
empezar lección
come out
This book came out two years ago
niecierpliwie
Popatrzał niecierpliwie na swoją matkę ale bez jakiejkolwiek rzeczywistej nadziei.
empezar lección
expectantly
He looked expectantly at his mother but without any real hope.
skromny
Bądź skromny i pokorny.
empezar lección
modest
Be modest and humble.
polubić kogoś, przkonać się
Szybko polubiłem moich nowych kolegów.
empezar lección
take to sb
I took to my new colleagues quickly
odnosić korzyści
Oni nie mieli żadnego zysku przez dwa lata.
empezar lección
make a profit
They haven't made any profit for two years.
wczesne popołudnie
empezar lección
mid-afternoon
redaktor
Redaktor wprowadził do tekstu pewne poprawki.
empezar lección
an editor
The editor introduced some corrections to the text.
nie było tygodnia by
empezar lección
not a week went by
garść
Te spółki to tylko garść z ponad 150, które są w rękach rządu.
empezar lección
handful
These companies are only a handful among the more than 150 in Government hands
po drodze
Po drodze; w trakcie oni stali się przyjaciółmi i dużo więcej
empezar lección
along the way
Along the way they became friends, and then much more.
książka w twardej oprawie
Ta książka nie jest drukowana w twardej oprawie
empezar lección
hardback
The book is out of print in its hardcover form.

Debes iniciar sesión para poder comentar.