Business english 2016.05-06

 0    60 tarjetas    japiwo
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
"panie przodem" / "panie mają pierwszeństwo"
empezar lección
ladies first
zarejestrować wzloty i upadki mojej biznesu
empezar lección
to chronicle the ups and downs of my business
żyć na krawędzi / prowadzić niespokojne życie / żyć na wysokich obrotach
empezar lección
to mlive on the edge
szansa
czy jest jakaś szansa poprawy?
empezar lección
prospect
is there any prospect of improvement?
ponownie ocenić
trzeba ponownie ocenić wszystkie możliwości
empezar lección
to re-evaluate
you need to re-evaluate all the possibilities
rozważam to...
empezar lección
it is under my consideration...
ustanowić / wprowadzić
ogłoszona zmiana była ustanowiona przez mojego szefa
empezar lección
to institute
announced change was instituted by my boss
co gorsza / co lepsze
co gorsza, jesteśmy spóźnieni
empezar lección
worse still / better still
worse still, we are late
co poszlo z tym nie tak
empezar lección
where did it go wrong?
w dosłownym / ścisłym znaczeniu tego słowa
empezar lección
in the literal / strict sense of the word
zaszczepić coś w kimś
chciałbym zaszczepić Tobie miłość do Excela
empezar lección
to instill sth in sb
I'd like to instill in you love for Excel
minus
jaki jest minus mieszkania na wsi
empezar lección
minus inglés
downside
what is the downside of living in village?
zebrać razem lekturę obowiązkową instrukcji / "przewodnika"
empezar lección
to put together a must-read instructions / guide
jeśli czas (na to) pozwoli...
empezar lección
if time permits...
świat stoi przed Toba otworem / możesz wszystko
empezar lección
the world is your oyster
W dodatku / co więcej,...
W dodatku / co więcej, nie mamy kasy
empezar lección
Added to this,...
Added to this, we have no money
trudny decyzja / złożony problem
empezar lección
tricky decision / tricky problem
przykuć czyjąć uwagę / skupić czyjąć uwagę
empezar lección
to grab sb's attention
to jest uważane za główną porażkę
empezar lección
it is deemed a major failure
dojść do pewnego rodzaju porozumienia
empezar lección
to come to some kind of an agreement
przyjrzyjmy się temu z bliska
empezar lección
let's take a closer look
ubiegać się o coś / domagać się czegoś
ubieganie / domaganie się zmian
empezar lección
to call for sth
calling for changes
postarać się / wysilić się
postaraj się to zrobić dobrze
empezar lección
to make an effort
please make an effort to do this well
z czasem...
empezar lección
with time...
wyróżniać się / celować
on zawsze celuje / wyróżnia się w sporcie
empezar lección
to excel at
he always excels at sport
zagłębić się w czymś / zanurzyć
ona zagłębiła / zanurzyła się w nauce
empezar lección
to immerse oneself in sth
she immersed herself in learning
lepsze i ciekawsze rzeczy (do roboty, do zajmowania się)
empezar lección
bigger and better things
dobrze zapowiadająca się osoba / firma
empezar lección
up-and-comming person / company
przynieść X dochodu (o dużej kwocie)
to może wciąć przynieść kolosalny dochód
empezar lección
to haul in X
it can still haul in prodigious profits
odporny na
IT nie jest odporny na zmiany
empezar lección
immune to sth
IT is not immune to changes
szeroko zakrojona; gruntowna; redykalna zmiana / redukcja
zmiecione śmieci:)
empezar lección
sweeping change / reduction / gains / losses
sweeping:)
obracać się w czymś towarzystwie
stykać się ze sławnymi ludźmi
empezar lección
to rub shoulders with sb
to rub shoulders with famous people
nie marność chwili przed zrobieniem czegoś / skwapliwie się do czegoś zabrać
nie marnujemy czasu jedzeniem obiadu, weźmy się do roboty
empezar lección
to waste no time in doing sth
waste no time in having dinner, lets get down to work
sekrety / tajniki czegoś
znać sprawę na wylot
empezar lección
the ins and outs of sth
to know ins and outs of an affair
ryzykowne posunięcie opłaciło się
empezar lección
a risky move / gambit paid off
odrobinka / szczypta / kropla
odrobinka pieprzu, soli
empezar lección
a dash of
a dash of pepper, salt
sprawiać wrażenie
sprawia wrażenie wypoczętego
empezar lección
to give the impression
he gives the impression of being rested
mieć doskonałe wyczucie czegoś
mieć wyczucie na wyprzedaże
empezar lección
to have an eye for sth
to have an eye for sell
garstka
garstka ludzi / kilka obiektów
empezar lección
handful
handful of people / handful of objects
mieć wielkie nadzieje na zrobienie czegoś
mam wielkie nadzieję że zrobimy to dzisiaj
empezar lección
to have high hopes of doing sth
I have high hopes of accomplishing it today
dążyć / zamierzać / mieć zamiar zrobić coś
on ma zamiar być najlepszym w piłce nożnej
empezar lección
to aim at doing sth
he aims at being the best in soccer
zapalony pracownik / skory, chętny kandydat / pilny student
empezar lección
keen worker / candidate / student (eager)
przechodzić zmianę / test / trening
empezar lección
to undergo change / test / training / alteration
ujawnić / odkryć szczegóły / plan / strategię
empezar lección
to enveil detail / plan / strategy
tani jak barszcz
empezar lección
dirt cheap
wyjść z mody
empezar lección
to fall out of fashion
zakłócać / przerwać / pokrzyżować
zakłócać spotkanie / przerwać konwersację / pokrzyżować plany
empezar lección
to disrupt
to disrupt meeting / conversation / plans
całodobowy dostęp
empezar lección
round-the-clock access
zrozumieć coś / pojąć
nie rozumiem tego artykułu
empezar lección
to make sense of sth
I can't make sense of this article
powaga sytuacji
zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji
empezar lección
gravity of a situation
to be aware of the gravity of a situation
temat do rozmyślań
ten projekt natchnął mnie do myślenia
empezar lección
food for thought
this project gave me food for thought
ciąg przyczynowo-skutkowy
zrozumieć cią przyczynowo-skutkowy
empezar lección
cause and effect
to understand cause and effect
banalny
empezar lección
banal
przejąć stery w firmie
empezar lección
to take the reins of the company
wziąć sprawę w swoje ręce / objąć kierownictwo w firmie / zająć się dziećmi
empezar lección
to take charge of sth
od tego czasu, źycie stało się łatwiejsze
empezar lección
from then on, life has became easier
impas / martwy punkt
polityczny impas / martwy punkt
empezar lección
stand-off
political stand-off
prawdę mówiąc / szczerze powiedziawszy,...
empezar lección
in truth,...
znieść ograniczenia / sankcje / emargo
empezar lección
to lift OR raise restrictions / sanctions / emargo
"grząski grunt" / pole minowe
empezar lección
minefield

Debes iniciar sesión para poder comentar.