Biznes ang

 0    58 tarjetas    claudiawarner
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
fixed assets
empezar lección
aktywa trwałe
intangible fixed assets
empezar lección
wartości niematerialne i prawne
development costs
empezar lección
koszty zakończonych prac rozwojowych
goodwill
empezar lección
wartość firmy
other intangibles
empezar lección
inne wartości niematerialne i prawne
payments on accounts
empezar lección
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
tangible fixed assets
empezar lección
rzeczowe aktywa trwałe
land (including the right of hereditary tenure)
empezar lección
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
buildings, premises and structures of land and water engineering
empezar lección
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
fixed assets under construction
empezar lección
środki trwałe w budowie
payments on account of fixed assets under construction
empezar lección
zaliczki na środki trwałe w budowie
long-term receivables
empezar lección
należności długoterminowe
from related parties
empezar lección
od jednostek powiązanych
from other entities
empezar lección
od pozostałych jednostek
equity capital
empezar lección
kapitał własny
share capital
empezar lección
kapitał podstawowy
subscribe but unpaid capital(negative amount)
empezar lección
należne wpłaty na kapitał podstawowy
own shares and stock
empezar lección
udziały własne
supplementary capital
empezar lección
kapitał zapasowy
revalution capital
empezar lección
kapitał z aktualizacji wyceny
other reserve capital
empezar lección
pozostały kapitał rezerwowy
retained profit
empezar lección
zysk z lat ubiegłych
net profit
empezar lección
zysk netto
appropriations from the profit during the financial year
empezar lección
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
liabilities and provisions for liabilities
empezar lección
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
provisions for liabilities
empezar lección
rezerwy na zobowiązania
deferred tax liabilities
empezar lección
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
provision for pensions and similar obligations
empezar lección
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
other provisions
empezar lección
inne rezerwy
amounts owned to related parties
empezar lección
wobec jednostek powiązanych
amounts owned to other entities
empezar lección
wobec pozostałych jednostek
credits and loans
empezar lección
kredyty i pożyczki
shares and stocks
empezar lección
udziały lub akcje
other securities
empezar lección
inne papiery wartościowe
loans receivable
empezar lección
udzielone pożyczki
long-term prepayments
empezar lección
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
other prepaid items
empezar lección
inne rozliczenia międzyokresowe
current assets
empezar lección
aktywa bieżące/obrotowe
inventories
empezar lección
Zapasy
semi-finished products and work in progress
empezar lección
półprodukty i produkty w toku
finished products
empezar lección
produkty gotowe
trade goods
empezar lección
towary
trade receivables, falling due
empezar lección
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
dent securities
empezar lección
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
taxes, customs, social security liabilities
empezar lección
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
salary payables
empezar lección
z tytułu wynagrodzeń
accurals and deferred income
empezar lección
rozliczenia międzyokresowe
receivables from the State budget
empezar lección
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
receivables in litigation
empezar lección
należności na drodze sądowej
short-term investment assets
empezar lección
inwestycje krótkoterminowe
cash and other monetary assets
empezar lección
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
cash in hand and at bank
empezar lección
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
other cash assets
empezar lección
inne środki pieniężne
other monetary assets
empezar lección
inne środki pieniężne
total assets
empezar lección
aktywa razem
total equity and liabilities
empezar lección
pasywa razem
negative goodwill
empezar lección
ujemna wartość firmy
other accurals and deferrals
empezar lección
inne rozliczenia międzyokresowe

Debes iniciar sesión para poder comentar.