anatomia; kości czaszki

5  1    174 tarjetas    kkarwacka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Wymień ściany czaszki.
empezar lección
sklepienie czaszki, podstawa czaszki, dwie części boczne, część przednia, część tylna
Na jakim podłożu powstają kości sklepienia i ścian bocznych?
empezar lección
na podłożu błoniastym (łącznotkankowym)
Na jakim podłożu powstają kości podstawy czaszki?
empezar lección
na podłożu chrzęstnym
Na jakim podłożu powstają kości twarzoczaszki?
empezar lección
na podłożu mieszanym
Co to jest ciemiączko?
empezar lección
poszerzone połączenie błoniaste w miejscach połączeń kątów kości ciemieniowej z innymi kośćmi u noworodka
Rodzaje ciemiączek. Które są parzyste, a które nieparzyste?
empezar lección
parzyste: siatkowe tylnoboczne, klinowe przednioboczne nieparzyste: przednie czołowe, tylne potyliczne
Kości których ścian czaszki powstają na podłożu błoniastym?
empezar lección
kości sklepienia i ścian bocznych
Kości których ścian czaszki powstają na podłożu chrzęstnym?
empezar lección
kości podstawy
Kości których ścian czaszki powstają na podłożu mieszanym?
empezar lección
kości twarzoczaszki
Jaki punkt odpowiada ciemiączku przedniemu czołowemu?
empezar lección
punkt bregma
Jaki punkt odpowiada ciemiączku tylnemu potylicznemu?
empezar lección
punkt lambda
Jaki punkt odpowiada ciemiączku siatkowemu tylnobocznemu?
empezar lección
punkt asterion
Jaki punkt odpowiada ciemiączku klinowemu przedniobocznemu?
empezar lección
punkt pterion
Lokalizacja ciemiączka czołowego.
empezar lección
na skrzyżowaniu szwów: strzałkowego, czołowego, wieńcowego; sąsiaduje z dwoma kośćmi czołowymi i dwoma kośćmi ciemieniowymi
Lokalizacja ciemiączka potylicznego.
empezar lección
w miejscu styku szwu strzałkowego i węgłowego; sąsiaduje z dwoma kośćmi ciemieniowymi i kością potyliczną
Lokalizacja ciemiączka siatkowego.
empezar lección
w miejscu styku kości: ciemieniowej, potylicznej, skroniowej
Lokalizacja ciemiączka klinowego.
empezar lección
w miejscu styku skrzydła większego kości klinowej z kością ciemieniową, czołową i skroniową
Kształt ciemiączka czołowego.
empezar lección
kształt latawca
Kształt ciemiączka potylicznego.
empezar lección
kształt trójkątny
Kształt ciemiączka siatkowego.
empezar lección
kształt nieregularny
Kształt ciemiączka klinowego.
empezar lección
kształt podłużny
Do kiedy zarasta ciemiączko czołowe?
empezar lección
Do 24 m.ż.
Do kiedy zarasta ciemiączko potyliczne?
empezar lección
Do 12 m.ż.
Do kiedy zarasta ciemiączko siatkowe?
empezar lección
Do 12 m.ż.
Do kiedy zarasta ciemiączko klinowe?
empezar lección
Do 12 m.ż.
Które ciemiączko zbudowane jest z chrząstki szklistej?
empezar lección
siatkowe tylnoboczne
Jakie są główne grupy połączeń kości czaszki?
empezar lección
kościozrosty (szwy), chrząstkozrosty, stawy, więzozrosty
Wymień szwy czaszki. Gdzie występują?
empezar lección
zębate (piłowate) - kości sklepienia czaszki płaskie - kości podstawy czaszki i twarzoczaszki łuskowy - cz. łuskowa kości skroniowej z kością ciemieniową
Wymień chrząstkozrosty czaszki.
empezar lección
skalisto-potyliczny, śródpotyliczny, klinowo-potyliczny, klinowo-skalisty
Wymień stawy czaszki.
empezar lección
stawy skroniowo-żuchwowe, stawy pomiędzy kosteczkami słuchowymi
Gdzie występują więzozrosty? Co jest elementem łączącym?
empezar lección
w zębodole; elementem łączącym tkanka łączna
Na jakie główne grupy dzielą się kości czaszki?
empezar lección
kości mózgoczaszki i kości twarzoczaszki (trzewioczaszki)
Co charakteryzuje kości mózgoczaszki?
empezar lección
na niewielkim odcinku mają połączenie z mózgowiem
Wymień parzyste kości mózgoczaszki.
empezar lección
kość ciemieniowa, kość skroniowa
Wymień nieparzyste kości mózgoczaszki.
empezar lección
kość czołowa, kość sitowa, kość klinowa, kość potyliczna
Wymień parzyste kości twarzoczaszki.
empezar lección
szczęka, kość podniebienna, kość jarzmowa, kość nosowa, kość łzowa, małżowina nosowa dolna
Wymień nieparzyste kości twarzoczaszki.
empezar lección
żuchwa, lemiesz, kość gnykowa
Wymień główne części kości czołowej.
empezar lección
łuska czołowa, dwie części oczodołowe, część nosowa
Wymień główne elementy kości czołowej.
empezar lección
kolec nosowy, dwa guzy czołowe, dwa łuki brwiowe, gładzizna, dwa brzegi nadoczodołowe, kresa skroniowa, otwór ślepy
W jakiej części kości czołowej znajduje się zatoka czołowa?
empezar lección
W łusce czołowej
Jaką pojemność ma zatoka czołowa?
empezar lección
5-20cm3
Wymień główne części kości sitowej.
empezar lección
blaszka pozioma (sitowa), blaszka pionowa, dwa błędniki sitowe
Wymień główne elementy kości sitowej.
empezar lección
wyrostek oczodołowy (haczykowaty), grzebień koguci, blaszka oczodołowa (papierowata), małżowina nosowa górna, małżowina nosowa środkowa, zachyłek klinowo-sitowy, przewód nosowy górny, przewód nosowy środkowy, otwory sitowe
W jakiej części/w jakim elemencie kości sitowej znajduje się zatoka oboczna nosa?
empezar lección
w błędniku sitowym/w komórkach sitowych
Jaka jest objętość zatok obocznych nosa?
empezar lección
po 10cm3 każda
Wymień główne części kości klinowej.
empezar lección
trzon, dwa skrzydła większe, dwa skrzydła mniejsze, dwa wyrostki skrzydłowate
Wymień główne elementy kości klinowej.
empezar lección
siodło tureckie, dół przysadki mózgowej, grzbiet siodła, kolec kości klinowej, otwór okrągły, otwór owalny, otwór kolcowy, grzebień podskroniowy, kanał wzrokowy, rowek skrzyżowania nerwów wzrokowych, rąbek klinowy, blaszka przyśrodkowa, blaszka boczna, dół skrzydłowy
Wymień elementy trzonu kości klinowej.
empezar lección
siodło tureckie, dół przysadki mózgowej, grzbiet siodła
Wymień elementy skrzydła większego kości klinowej.
empezar lección
kolec kości klinowej, otwór okrągły, otwór owalny, otwór kolcowy, grzebień podskroniowy
Wymień elementy skrzydła mniejszego kości klinowej.
empezar lección
kanał wzrokowy, rąbek skrzyżowania nerwów wzrokowych, rąbek klinowy
Wymień elementy wyrostka skrzydłowatego kości klinowej.
empezar lección
blaszka przyśrodkowa, blaszka boczna, dół skrzydłowy
Wymień powierzchnie zewnętrzne skrzydła większego kości klinowej.
empezar lección
część oczodołowa, część szczękowa, część skroniowa, część podskroniowa
W jakiej części kości klinowej znajduje się zatoka klinowa?
empezar lección
w trzonie
Jaką pojemność ma zatoka klinowa?
empezar lección
5-6cm3
Wymień główne części kości potylicznej.
empezar lección
łuska potyliczna, dwie części boczne, część podstawna
Co ograniczają części kości potylicznej?
empezar lección
otwór wielki
Co przebiega przez otwór wielki?
empezar lección
rdzeń przedłużony przechodzący w rdzeń kręgowy, opony otaczające rdzeń, tętnice kręgowe, gałęzie oponowe tętnic kręgowych, tętnice rdzeniowe: dwie tylne i jedna przednia, splot żylny podstawny, korzenie rdzeniowe nerwów dodatkowych [XI]
Wymień elementy kości potylicznej.
empezar lección
otwór wielki, stok Blumenbacha, kłykieć potyliczny, kanał kłykciowy, kanał nerwu podjęzykowego, guzowatość potyliczna zewnętrzna, guzowatość potyliczna wewnętrzna, wyniosłość kłykciowa
Co to jest wyniosłość kłykciowa?
empezar lección
spływ wszystkich zatok
Wymień brzegi kości ciemieniowej.
empezar lección
górny (strzałkowy), przedni (czołowy), dolny (łuskowy), tylny (potyliczny)
Wymień kąty kości ciemieniowej.
empezar lección
czołowy (między brzegiem czołowym a strzałkowym), klinowy (między brzegiem czołowym a łuskowym), sutkowy (między brzegiem łuskowym a potylicznym), potyliczny (między brzegiem potylicznym a strzałkowym)
Wymień główne części kości skroniowej.
empezar lección
część łuskowa (łuska kości skroniowej), część sutkowa, część bębenkowa, część skalista (piramida kości skroniowej)
Wymień główne elementy kości skroniowej.
empezar lección
wyrostek jarzmowy, guzek stawowy, dół żuchwowy, dołek stawowy, szczelina skalisto-bębenkowa, wyrostek sutkowy, wcięcie sutkowe, otwór sutkowy, przewód słuchowy zewnętrzny, podstawa piramidy, szczyt piramidy, powierzchnia przednia piramidy, powierzchnia tylna piramidy, powierzchnia dolna piramidy, brzeg górny piramidy, brzeg przedni piramidy, brzeg tylny piramidy, jama bębenkowa, część kostna trąbki słuchowej, ucho wewnętrzne, kanał nerwu twarzowego [VII] oraz liczne kanały i przewody z nim związ
Wymień elementy części łuskowej kości skroniowej.
empezar lección
wyrostek jarzmowy, guzek stawowy, dół żuchwowy, dołek stawowy, szczelina skalisto-bębenkowa
Wymień elementy części sutkowej kości skroniowej.
empezar lección
wyrostek sutkowy, wcięcie sutkowe, otwór sutkowy
W jakiej części/w jakim elemencie kości skroniowej znajduje się jama sutkowa?
empezar lección
w części sutkowej/w wyrostku sutkowym
Wymień elementy części bębenkowej kości skroniowej.
empezar lección
przewód słuchowy zewnętrzny
Wymień elementy piramidy kości skroniowej.
empezar lección
podstawa, szczyt, trzy powierzchnie (przednia, tylna, dolna), trzy brzegi (górny, przedni, tylny), jama bębenkowa, część kostna trąbki słuchowej, ucho wewnętrzne, kanał nerwu twarzowego [VII] oraz liczne kanały i przewody z nim związane
Wymień elementy części skalistej kości skroniowej.
empezar lección
piramida, wyrostek rylcowaty, otwór rylcowo-sutkowy
Z czym zrośnięta jest podstawa piramidy kości klinowej?
empezar lección
z powierzchnią wewnętrzną części łuskowej i części sutkowej
Jaki kształt ma piramida kości skroniowej?
empezar lección
trójściennego ostrosłupa
Pod jakim kątem ustawiona jest oś długa w stosunku do płaszczyzny strzałkowej?
empezar lección
45 stopni
Wymień główne elementy kości podniebiennej.
empezar lección
blaszka pionowa, blaszka pozioma, wyrostek oczodołowy, wyrostek klinowy, wyrostek stożkowaty
Wymień główne elementy kości jarzmowej.
empezar lección
trzon, wyrostek czołowy, wyrostek skroniowy
Wymień główne elementy kości gnykowej.
empezar lección
trzon, dwa rogi większe, dwa rogi mniejsze
Która z kości czaszki jako jedyna nie ma kostnego połączenia z pozostałymi kośćmi?
empezar lección
kość gnykowa
Wymień części szczęki.
empezar lección
trzon, wyrostek zębodołowy, wyrostek podniebienny, wyrostek czołowy, wyrostek jarzmowy
Która z części szczęki zawiera zatokę szczękową?
empezar lección
trzon
Do czego uchodzi zatoka szczękowa?
empezar lección
do przewodu nosowego środkowego
Gdzie otwarta jest zatoka szczękowa? Jak to miejsce się nazywa?
empezar lección
na przyśrodkowej powierzchni trzonu szczęki; rozwór szczękowy
Jaki kształt ma zatoka szczękowa?
empezar lección
trójściennej piramidy
W którą stronę zwrócona jest podstawa zatoki szczękowej a w którą szczyt?
empezar lección
podstawa w stronę bocznej ściany jamy nosowej, szczyt w kierunku wyrostka jarzmowego szczęki
W którym miesiącu życia płodowego powstaje zatoka szczękowa?
empezar lección
w piątym
Jaką ostateczną pojemność osiąga zatoka szczękowa? Kiedy?
empezar lección
ok. 24cm3, po osiągnięciu stałego uzębienia
Jaki kształt przyjmuje początkowo zatoka szczękowa i kiedy następuje jej pełny rozwój?
empezar lección
początkowo płytka rynienka na powierzchni nosowej kości, pełny rozwój po uzyskaniu uzębienia stałego w 4 m.ż. płodowego
Kiedy powstaje szczęka, jako jaki typ kości i z jakich części?
empezar lección
w 6 tyg. życia płodowego; jako kość okładzinowa, z części przyśrodkowej i bocznej
Kiedy i z czego powstaje żuchwa?
empezar lección
w 6-7 tyg. życia płodowego, z punktów kostnienia (jeden na połowę kości); większa część na bocznej stronie chrząstki brzusznej pierwszego łuku skrzelowego
Wymień zachyłki zatoki szczękowej.
empezar lección
zębodołowy, wyrostka oczodołowego, jarzmowy, podoczodołowy, podniebienny
Wymień elementy szczęki.
empezar lección
otwór podoczodołowy, dół nadkłowy, wcięcie nosowe, otwór gruszkowaty, kolec nosowy przedni, grzebień jarzmowozębodołowy, guz szczęki, otwory zębodołowe, rowek podoczodołowy, rozwór szczękowy, bruzda łzowa, grzebień małżowinowy, łuk zębodołowy, 8 zębodołów, przegrody międzyzębodołowe, przegrody międzykorzeniowe, łęki zębodołowe, szew pośrodkowy, otwór przysieczny, grzebień łzowy przedni
Wymień elementy trzonu szczęki.
empezar lección
otwór podoczodołowy, dół nadkłowy, wcięcie nosowe, otwór gruszkowaty, kolec nosowy przedni, grzebień jarzmowozębodołowy, guz szczęki, otwory zębodołowe, rowek podoczodołowy, rozwór szczękowy, bruzda łzowa, grzebień małżowinowy
Wymień elementy wyrostka zębodołowego szczęki.
empezar lección
łuk zębodołowy, 8 zębodołów, przegrody międzyzębodołowe, przegrody międzykorzeniowe, łęki zębodołowe
Wymień elementy wyrostka podniebiennego szczęki.
empezar lección
szew pośrodkowy, otwór przysieczny
Wymień elementy wyrostka czołowego szczęki.
empezar lección
grzebień łzowy przedni
Wymień części żuchwy.
empezar lección
trzon, dwie gałęzie
Wymień elementy żuchwy.
empezar lección
część zębodołowa, 16 zębodołów, przegrody międzyzębowe, przegrody międzykorzeniowe, guzowatość bródkowa, otwór bródkowy, dołek dwubrzuścowy, kresa żuchwowo-gnykowa, rowek żuchwowo-gnykowy, dołek podjęzykowy, dołek podżuchwowy, guzowatość żwaczowa, guzowatość skrzydłowa, otwór żuchwowy, kanał żuchwy, języczek żuchwy, wyrostek dziobiasty (mięśniowy, skroniowy, przedni), wyrostek kłykciowy (stawowy, tylny), wcięcie żuchwy, głowa żuchwy, szyjka żuchwy, dołek skrzydłowy
Która kość ma kolec nosowy?
empezar lección
czołowa
Która kość ma wyrostek oczodołowy (haczykowaty)?
empezar lección
sitowa
Która kość ma siodło tureckie?
empezar lección
klinowa
Która kość ma otwór wielki?
empezar lección
potyliczna
Która kość ma blaszkę pionową?
empezar lección
podniebienna, sitowa
Która kość ma trzon?
empezar lección
jarzmowa, gnykowa, szczęka, żuchwa, klinowa
Która kość ma wyrostek zębodołowy?
empezar lección
szczęka
Która kość ma guzowatość bródkową?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma wyrostek podniebienny?
empezar lección
szczęka
Która kość ma wyrostek czołowy?
empezar lección
szczęka, jarzmowa
Która kość ma wyrostek jarzmowy?
empezar lección
szczęka, skroniowa
Która kość ma wyrostek stawowy (kłykciowy, tylny)?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma wyrostek skroniowy?
empezar lección
jarzmowa, żuchwa [dziobiasty, mięśniowy, przedni]
Która kość ma blaszkę poziomą?
empezar lección
podniebienna, sitowa [sitową]
Która kość ma wyrostek oczodołowy?
empezar lección
podniebienna, sitowa [haczykowaty]
Która kość ma guzek stawowy?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma otwór podoczodołowy?
empezar lección
szczęka
Która kość ma wyrostek klinowy?
empezar lección
podniebienna
Która kość ma dół nadkłowy?
empezar lección
szczęka
Która kość ma dół żuchwowy?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma otwór bródkowy?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma wyrostek stożkowaty?
empezar lección
podniebienna
Która kość ma dołek stawowy?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma stok Blumenbacha?
empezar lección
potyliczna
Która kość ma dół przysadki mózgowej?
empezar lección
klinowa
Która kość ma grzbiet siodła?
empezar lección
klinowa
Która kość ma grzebień koguci?
empezar lección
sitowa
Która kość ma szczelinę skalisto-bębenkową?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma wcięcie nosowe?
empezar lección
szczęka
Która kość ma otwór gruszkowaty?
empezar lección
szczęka
Która kość ma dołek dwubrzuścowy?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma kolec nosowy przedni?
empezar lección
szczęka
Która kość ma wyrostek sutkowy?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma kłykieć potyliczny?
empezar lección
potyliczna
Która kość ma kolec kości ...?
empezar lección
klinowa
Która kość ma blaszkę oczodołową (papierowatą)?
empezar lección
sitowa
Która kość ma otwór okrągły?
empezar lección
klinowa
Która kość ma wcięcie sutkowe?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma kresę żuchwowo-gnykową?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma rowek żuchwowo-gnykowy?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma małżowinę nosową górną?
empezar lección
sitowa
Która kość ma gładziznę?
empezar lección
czołowa
Która kość ma kresę skroniową?
empezar lección
czołowa
Która kość ma otwór owalny?
empezar lección
klinowa
Która kość ma kanał kłykciowy?
empezar lección
potyliczna
Która kość ma otwór ślepy?
empezar lección
czołowa
Która kość ma małżowinę nosową środkową?
empezar lección
sitowa
Która kość ma otwór sutkowy?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma grzebień jarzmowozębodołowy?
empezar lección
szczęka
Która kość ma przewód słuchowy zewnętrzny?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma kanał nerwu podjęzykowego?
empezar lección
potyliczna
Która kość ma otwór kolcowy?
empezar lección
klinowa
Która kość ma jamę bębenkową?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma dołek podjęzykowy?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma rowek podoczodołowy?
empezar lección
szczęka
Która kość ma dołek podżuchwowy?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma kanał nerwu twarzowego?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma grzebień podskroniowy?
empezar lección
klinowa
Która kość ma przewód nosowy górny i środkowy?
empezar lección
sitowa
Która kość ma wyrostek rylcowaty?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma guzowatość skrzydłową?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma bruzdę łzową?
empezar lección
szczęka
Która kość ma grzebień małżowinowy?
empezar lección
szczęka
Która kość ma guzowatość żwaczową?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma otwór rylcowo-sutkowy?
empezar lección
skroniowa
Która kość ma kanał wzrokowy?
empezar lección
klinowa
Która kość ma wyrostek dziobiasty (mięśniowy, skroniowy, przedni)?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma szew pośrodkowy?
empezar lección
szczęka
Która kość ma wyrostek kłykciowy (stawowy, tylny)?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma otwór przysieczny?
empezar lección
szczęka
Która kość ma rowek skrzyżowania nerwów wzrokowych?
empezar lección
klinowa
Która kość ma dołek skrzydłowy?
empezar lección
żuchwa
Która kość ma dół skrzydłowy?
empezar lección
klinowa
Która kość ma blaszkę przyśrodkową?
empezar lección
klinowa
Która kość ma łuskę?
empezar lección
czołowa, potyliczna, skroniowa
Która kość ma blaszkę boczną?
empezar lección
klinowa
Która kość ma otwory sitowe?
empezar lección
sitowa
Która z zatok nie należy do obocznych nosa?
empezar lección
jama sutkowa
Masz dość?
empezar lección
na całe życie

Debes iniciar sesión para poder comentar.