Administracja rządowa

 0    18 tarjetas    mayaa
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Status prawny Prezydenta RP.
empezar lección
O przynależności danego organu do administracji publicznej decydują jego kompetencje. Prezydent nie posiada zbyt wiele komp. administracyjnoprawnych zatem nie jest organem adm. publ.
Kompetencje administracyjnoprawne Prezydenta RP.
empezar lección
wydawanie aktów normatywnych, funkcja kreująca, zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, wydawanie aktów indywidualnych
Akty normatywne wydawane przez Prezydenta.
empezar lección
rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzające stan nadzwyczajny, zarządzenia wewnętrzne
Kompetencje kreujące Prezydenta.
empezar lección
Powoływanie Prezesa RP, członków RM, Pierwszego Prezesa SN i prezesów SN, Prezesa i wiceprezesa TK, Prezesa i wiceprezesów NSA, powoływanie członów KRRiT, Rady Pol. Pien. i in.
Decyzje indywidualne Prezydenta RP.
empezar lección
nadawanie tytułu profesora, nadawanie orderów i odznaczeń, mianowanie sędziów i generałów, prawo łaski, nadanie obywatelstwa, zgoda na zrzeczenie się obywatestwa.
Organy pomocnicze Prezydenta RP.
empezar lección
Urząd - kancelaria, organ doradczy - Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Organy centralne podległe Sejmowi.
empezar lección
Główny Inspektor Pracy i Generalny Inspektor Danych Osobowych. Nie należą do administracji rządowej, ale mają status organów naczelnych.
Co to jest Rada Ministrów?
empezar lección
Rada Ministrów to naczelny, kolegialny organ państwowy mający władzę wykonawczą. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych czy samorządu terytorialnego.
Skłąd RM.
empezar lección
Prezes i ministrowie oraz fakultatywnie: wiceprezesi (zależne od woli Prezesa) oraz przewodniczący komitetów powołanych w ustawie (obecnie Komitetu Integracji Europejskiej i Komitetu Badań Naukowych)
Proces powoływania RM.
empezar lección
Najpierw Prezydent wybiera Prezesa RM, ten ma 14 dni na utworzenie gabinetu, potem wszyscy skłądają przysięgę przed Prezydentem, a następnie ubiegają się o wotum zaufania w Sejmie.
Wymień zadania RM.
empezar lección
Zapewnienie wykonania ustaw i wydawanie rozporządzeń, kontrolowanie i koordynowanie organów adm. rządowej, działanie w zakresie polityki budżetowej, polityki zagranicznej, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, zewn. i porządku publ., org. własnej pracy
Status członków RM.
empezar lección
Członkowie RM są częścią organu kolegialng a jednocześnie stanowią samodzielny organ. Mają obowiązek przedkładania projektów aktów normatywnych na posiedzeniach RM. Ich wypowiedzi muszą być zgodne z ogólnym kierunkiem polityki obranym na posiedzeniach.
Organy pomocnicze RM.
empezar lección
Organy pomocnicze są powoływane przez Prezesa RM z nicjatywy jego lub członka RM. Wyróżniamy komitety stałe inicjujące i przygotowujące rozstrzygnięcia, doraźne - do konkretnej sprawy, rady i zespoły opiniodawcze.
Kancelaria Prezesa RM.
empezar lección
Powoływana przez Prezesa, pełni funkcję kontrolną, koordynacyjną i informacyjną: wydawanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
Funkcje administracyjne Prezesa RM.
empezar lección
Kieruje pracami legislacyjnymi RM, wydaje rozporządzenia i zarządzenia, kieruje i sprawuje nadzór nad organami admin. rząd.-powołuje kierowników organów centralnych i wojewodów, sprawuje nadzór nad organami zdecen.-przede wszystkim sam. teryt. etc.
Ministrowie zwykli i bez teki - różnica.
empezar lección
Minister zwykły kieruje działem lub działami administracji rządowej, a minister bez teki wykonuje jedynie zadania powierzone mu prze Prezesa RM.
Jakie znasz prawne wyznaczniki zakresu działania ministrów?
empezar lección
Prawnbymi wyznacznikami zakresu działania ministrów są: ustawa o działach administracji rządowej, w której są zawarte zamknięte katalogi spraw należących do poszcz. działów, rozporządzenia Prezea RM określ. szczeg. zakres działania ministrów.
Co jest zawarte w rozporządzeniach Prezesa RM dot. ministrów?
empezar lección
W rozporządzeniach tych są ustalone uprawnienia ministra dot. budżetu a także dane dot. urzędu oraz podmiotów przez nieg nadzorowanych.

Debes iniciar sesión para poder comentar.