8. Deck

 0    100 tarjetas    macitsamet
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
kazanmak
Bence o, yarışı kazanacak.
empezar lección
win - won
I think, He will win the competition.
öğretmek, ders vermek
Tarih öğretiyor.
empezar lección
teach - taught
He teaches history.
kalmak
Öğretmenlikte kalmak istiyor musun?
empezar lección
stay, stay in
Do you want to stay in teaching?
oynamak
çalmak (çalgı), oyun(tiyatroda)
Tenis oynuyorsun, değil mi Sam?
empezar lección
play
You play tennis, don't you Sam?
•onarmak, tamir etmek, elden geçirmek •iyileştirmek, düzeltmek, daha iyi hâle getirmek
Bisikletimi tamir ettirmeliyim.
empezar lección
repair
I must get my bike repaired.
unutmak, hatırlamamak
boş ver, unut gitsin; önemli değil
Adını unuttum.
empezar lección
forget - forgot - forgotten
forget it
I've forgotten his name.
hoşlanmak, sevmek, zevk almak
Umarım yemeğinizi beğenirsiniz.
empezar lección
enjoy
I hope you enjoy your meal.
sevmek, hoşlanmak
benzer, gibi
Ondan gerçekten hoşlanıyor.
empezar lección
like
He looks like his father.
He really likes her.
değişmek, değiştirmek
bozuk para
Seninle tanışmak hayatımı değiştirdi.
empezar lección
change
Meeting you has changed my life.
izin vermek, bırakmak
hadi
Dışarıda oynasınlar.
empezar lección
let
let’s
Let them play outside.
izin vermek
müsaade etmek, izin vermek
Restoranda sigara içilmesine izin verilmez.
empezar lección
allow
Smoking is not allowed in the restaurant.
takip etmek, peşinden gitmek, izlemek
Beni mutfağa kadar takip etti.
empezar lección
follow
She followed me into the kitchen.
olmak (hedef)
haline gelmek, kesilmek, bir şey olmaya başlamak
•Harika arkadaş oldular. •Okuldan ayrıldığında öğretmen olmak istiyor.
empezar lección
become - became - become
•They became great friends. •She wants to become a teacher when she leaves school.
ısırmak
•ısırık, lokma •etkisini göstermeye başlamak, kötü etkisi ortaya çıkmak
Bir elmayı ısırdı.
empezar lección
bite - bit - bitten
She bit into an apple.
teslim almak, almak
•teslim almak •bir öneriye veya bir işe tepki vermek, karşılamak •kabul etmek, karşılamak
Bazen hayranlarından mektuplar alıyor.
empezar lección
receive
Occasionally, he receives letters from fans.
•para harcamak •zaman harcamak/geçirmek
(vakit) geçirmek
Giysilere çok fazla para harcıyor.
empezar lección
spend - spent
She spends too much money on clothes.
•kiralamak, tutmak •ücretle çalıştırmak; tutmak
Birkaç hafta araba kiraladılar.
empezar lección
hire
They hired a car for a few weeks.
bakmak, görünmek
aramak
İkinci sayfadaki resme bakın.
empezar lección
look, look at
look for
Look at the picture on page two.
anlamak, kavramak
anlamak, anlam vermek
Anlamadı, ben de tekrar açıkladım.
empezar lección
understand - understood
She didn't understand so I explained it again.
yıkamak, yıkanmak
Yıkandım ve giyindim.
empezar lección
wash
I got washed and dressed.
işitmek, duymak
duymak, öğrenmek, haberi olmak
Haberleri duydun mu? Jane döndü.
empezar lección
hear - heard
Have you heard the news? Jane's back.
doldurmak, dolmak
Kovayı suyla doldurdu.
empezar lección
fill
He filled the bucket with water.
•tanışmak, karşılaşmak, rastlamak •buluşmak
buluşmak, rastlamak, karşılaşmak
•Her zaman bir film yıldızıyla tanışmak istemişimdir. •Geçen Pazar kahve içmek için buluştuk.
empezar lección
meet - met
•I’ve always wanted to meet a movie star. •We met for coffee last Sunday.
kabul etmek
Kimseden tavsiye kabul etmiyor.
empezar lección
accept
He won't accept advice from anyone.
reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek
Gitmesini istedim ama reddetti.
empezar lección
refuse
I asked him to leave but he refused.
öldürmek
mahvetmek, bitirmek, öldürmek; (argo) içine etmek
Oğulları bir trafik kazasında öldü.
empezar lección
kill
Their son was killed in a road accident.
giymek, takmak
(yüzüne ifade/his) takınmak
Çoğu zaman kot pantolon giyerim.
empezar lección
wear - wore - worn
He was wearing a smile/frown.
I wear jeans a lot of the time.
hizmet etmek, servis yapmak, görev yapmak
görev yapmak/etmek, görev almak
5 yıl belediye başkanı olarak görev yaptı.
empezar lección
serve
He served as mayor for 5 years.
söylemek, demek
söylemek, belirtmek, ifade etmek
Bu kelimeyi nasıl söylüyorsun?
empezar lección
say - said
How do you say this word?
ulaşmak, varmak, erişmek
uzanmak, uzatmak, erişmeye/almaya çalışmak
•Miami'ye saat beş ya da altıya kadar ulaşamayacağız. •Sigaraya uzandı.
empezar lección
reach
•We won't reach Miami till five or six o’clock. •She reached for a cigarette.
hazırlamak, hazırlanmak
Büyük maç için hazırlanıyorlar.
empezar lección
prepare
They're preparing for the big game.
karar vermek, kararlaştırmak
seçim yapmak, hüküm vermek
İşi almaya karar verdi.
empezar lección
decide
She's decided to take the job.
yapmak, üretmek, yaratmak
•neden olmak, olmasını sağlamak •ortaya koymak, göstermek
Fabrika yılda yaklaşık 900 otomobil üretiyor.
empezar lección
produce
The factory produces about 900 cars a year.
•yiyecek vermek, yedirmek, beslemek •beslenmek, karnını doyurmak •vermek, beslemek, sağlamak
beslenmek, karnını doyurmak
•Simone'un kedisini o yokken besledim. •Tırtıllar lahana yapraklarıyla beslenir.
empezar lección
feed - fed
feed on
•I fed Simone's cat while she was away. •The caterpillars feed on cabbage leaves.
resim yapmak, çizmek
çekmek, sürüklemek, sürüyerek götürmek
Bir ağacın resmini çizdi.
empezar lección
draw - drew - drawn
draw sth/sb across/back/over
She drew a picture of a tree.
yakala(n)mak (polis) •bulup yakalamak, ele geçirmek •tutmak, alıkoymak
•Bugün çok balık yakaladınız mı? •Geriye doğru düştü ama onu kollarında yakaladı.
empezar lección
catch - caught
•Did you catch many fish today? •She fell backwards but he caught her in his arms.
vurmak, çarpmak
kötü etkilemek, berbat bir şekilde etkisi altına almak
Tenis raketiyle kafasına vurdu.
empezar lección
hit
She hit him on the head with her tennis racket.
hissetmek, duymak
daha iyi/farklı/acayip vb. hissetmek; sanki öyle hissetmek, gibi hissetmek
Ayağa kalktığımda yanımda keskin bir acı hissettim.
empezar lección
feel - felt
I felt a sharp pain in my side when I stood up.
dilemek, arzu etmek
Yeni işinde başarı dilerim.
empezar lección
wish
I wish you success in your new job.
... gibi görünmek; mış/miş gibi olmak; sanki ... imiş gibi görünmek
Yeterince mutlu görünüyordu.
empezar lección
seem
She seemed happy enough.
toplamak, biriktirmek, bir araya getirmek
Polis bilgi toplamaya devam ediyor.
empezar lección
collect
The police are continuing to collect information.
koparmak, toplamak, toparlanmak, iyiye gitmek, gelişmek, düzelmek
İşler gerçekten şimdi toparlanmaya başlıyor.
empezar lección
pick, pick up
Business is really starting to pick up now.
koymak
Çantasını yere koydu.
empezar lección
put - put
She put her bag on the floor.
satmak
Bisikletimi Claire'e sattım.
empezar lección
sell - sold
I sold my bike to Claire.
para vermek, ödemek
Helen biletleri ödedi.
empezar lección
pay - paid
Helen paid for the tickets.
konuşmak, biriyle konuşmak
Tam bir sessizlik vardı - kimse konuşmadı.
empezar lección
speak - spoke - spoken
speak to/with
There was complete silence - nobody spoke.
konuşmak, görüşmek, bahsetmek
görüşmek, tartışmak
Simon'ın yeni kız arkadaşından bahsediyorduk.
empezar lección
talk, talk to
talk to/with/about
We were just talking about Simon's new girlfriend.
yemek, yiyecek yemek
Kahvaltıdan beri yemek yemedim.
empezar lección
eat - ate - eaten
I haven't eaten since breakfast.
oturmak
Çocuklar pencerenin yanındaki masaya oturdu.
empezar lección
sit - sat
The children sat at the table by the window.
sahip olmak
yemek, içmek
İki atım var.
empezar lección
have - had
have - had
I have two horses.
ihtiyacı olmak; gereksinim duymak; gerekmek, icap etmek
ihtiyaç, gereksinim
Yeni ayakkabılara ihtiyacım var.
empezar lección
need
I need some new shoes.
hareket etmek, davranmak
•(rol) oynamak •davranış göstermek, harekette bulunmak
Çocuk gibi davranmayı bırak!
empezar lección
act
Stop acting like a child!
hareket etmek kıpırdamak, hareket ettirmek
taşınmak, yer değiş(tir)mek, hareket et(tir)mek
Yeni bir daireye taşınıyor.
empezar lección
move
She's moving into a new apartment.
-ceğim, -ceğiz, ... yım/lım mı?
-eyim mi, -ayım mı?
•Bu gece akşam yemeği pişireyim mi? •Yarın onunla konuşacağım.
empezar lección
shall
shall I
•Shall I cook dinner tonight? •I shall be talking to her tomorrow.
-cek, -cak
-er misiniz? -ar mısınız?
Harika vakit geçirecek.
empezar lección
will - would
will you
She'll have a great time.
-ebilirdi, -abilirdi, can' fiilinin geçmiş zaman hali
yapar mısınız? eder misiniz?
Ne yaptığını göremedim.
empezar lección
could
could you
I couldn't see what he was doing.
-ebilir, -abilir
-edilir miyim? -ebilir miyiz?
Sanırım üşütmüş olabilirim.
empezar lección
may - might
May I? May We?
I think I may have a cold.
-meli, -malı, zorunlu/gerekli olmak
Biraz uyumalıyım.
empezar lección
must
I must get some sleep.
•(zil, vb.) çalmak •telefon etmek, telefonla aramak
yüzük, alyans
Telefon çalıyor.
empezar lección
ring - rang - rung
The phone's ringing.
tutmak, kavramak
devam etmek, düzenlemek, kaldırmak, kavramak
Elinde bir kadeh şarap vardı.
empezar lección
hold - held
He was holding a glass of wine.
basmak, sıkıştırmak
baskı *Kitap baskıda
Küçük oğlan düğmeye sıkıca bastı.
empezar lección
press
*The book is in press.
The little boy pressed the button hard.
doğmuş, doğmak
doğum, doğma
Atatürk 1881’de doğdu.
empezar lección
born, bon in
born
Atatürk was born in 1881.
•dinlenmek, istirahat etmek •yasla(n)mak, daya(n)mak
•dinlenme •kalanlar, arta kalanlar, geri kalan kısmı, diğerleri
Pete uzun yolculuğunun ardından dinleniyor.
empezar lección
rest
Pete's resting after his long drive.
temizlemek, yıkamak, süpürmek
temiz
Sabahı evi temizleyerek geçirdim.
empezar lección
clean
I spent the morning cleaning the house.
anlatmak, söylemek, demek
Bana yeni okulundan bahsetti.
empezar lección
tell - told
He told me about his new school.
açıklamak, izah etmek, anlatmak
Bunu neden yaptığını açıklayabilir misin?
empezar lección
explain
Can you explain why you did this?
saymak, hesap etmek
Masanın üzerindeki parayı saydım.
empezar lección
count
I counted the money on the table.
•örtmek, kapamak, gizlemek •içermek, kapsamak
örtü, kapak
•Onu bir battaniyeyle örttüler. •Kitap, 1789-1914 arasındaki Avrupa tarihini kapsıyor.
empezar lección
cover
•They covered him with a blanket. •The book covers European history from 1789-1914.
değerinde olmak, etmek, malolmak, tutmak, para etmek
maliyet, tutar, fiyat, eder
Bu ayakkabıların fiyatı ne kadar?
empezar lección
cost
How much do these shoes cost?
bulmak
Kendine yaşayacak bir yer bulmuş mu?
empezar lección
find - found
Has he found himself a place to live yet?
sipariş etmek, ısmarlamak, söylemek
emretmek, buyurmak, emir, düzen, sıra
Dört çay söyledi.
empezar lección
order
He ordered four teas
(-den) kormak
korkan, korkmuş, korkar
O yılanlardan korkar.
empezar lección
afraid, be afraid of
be afraid of
He is afraid of snakes.
savaşmak, kavga etmek, dövüşmek
uğraşmak, savaşmak, mücadele etmek
Sam her zaman küçük kardeşiyle kavga eder.
empezar lección
fight - fought
Sam's always fighting with his little brother.
bırakmak, ayırmak, terk etmek
... dan/den ayrılmak/çıkmak
Bu öğleden sonra işten erken ayrılıyorum.
empezar lección
leave - left
I'm leaving work early this afternoon.
aynı fikirde olmak, katılmak
•Size katılıyorum. •Çoğu konuda hemfikiriz.
empezar lección
agree, agree with/about
•I agree with you. •We agree about most things.
almak, edinmek
•elde etmek, satın almak •olmak •gitmek, gelmek, varmak •anlamak, kavramak; çözmek
Eve giderken biraz ekmek almam gerekiyor.
empezar lección
get - got
I need to get some bread on the way home.
yetiştirmek, eğitmek, öğretmek
•tren •eğitim görmek, eğitilmek •antreman yapmak
Tüm personelimizi yeni bilgisayar sistemini nasıl kullanacakları konusunda eğitiyoruz.
empezar lección
train
He trained as a lawyer in Vienna.
We are training all our staff in how to use the new computer system.
devam etmek
İşine devam et!
empezar lección
continue
Continue with your work!
ile evlenmek
Benimle evlenir misin?
empezar lección
marry
Will you marry me?
dönmek, döndürmek
sıra, kapamak/açmak
Işığı kapat.
empezar lección
turn, turn on, turn off
turn something on/off
Turn the light off.
•kaygılanmak, endişelenmek, merak etmek •kaygılandırmak, endişelendirmek, rahatsız etmek, canını sıkmak
üzülmek, kaygılanmak
•Her zaman bir şeyler için endişeleniyor. •Henüz telefon etmemiş olması beni endişelendiriyor.
empezar lección
worry - worry about
be worried
•She’s always worrying about something. •It worries me that he hasn't phoned yet.
•kopya etmek, kopyalamak, kopyasını çıkarmak, çoğaltmak •birinin davranışlarını taklit etmek
kopya, benzer, nüsha, adet, baskı
•Dosyayı diske kopyalayın. •Ağabeyini taklit etmeyi sever.
empezar lección
copy
•Copy the file onto disk. •He likes to copy his older brother.
düzenlemek, tertip etmek, ayarlamak, planlamak
planlamak, düzenlemek, tertiplemek, hazırlamak
Konferansı kim düzenliyor?
empezar lección
organise
to organize a meeting/wedding
Who’s organizing the conference?
bölmek, ayırmak
taksim etmek, bölüştürmek, paylaştırmak
Altı kişilik takımlara ayrıldık.
empezar lección
divide
divide sth (up) among/between sb
We divided up into teams of six.
geçmek, uzatmak
uzatmak
Araba, otobüsü geçti.
empezar lección
pass
The car passed the bus.
•itmek, bastırmak •ite kaka ilerlemek, ite kaka yol açmak
başarmaya çalışmak; zorla yaptırmak
Çocukları kaydıraktan aşağı ittik.
empezar lección
push
push (sb) for sth/to do sth
We pushed the children down the slide.
çekmek
Çizmelerini çıkardı/çekti.
empezar lección
pull
He pulled off his boots.
•çağırmak, bağırmak, seslenmek •birine belli bir isim vermek, o isimle çağırmak •telefon etmek, aramak
belli bir isimle çağırılmak, anılmak
•Beni ofisine çağırdı. •Bana Thomas derler.
empezar lección
call
be called sth
•She called me into her office. •I’m called Thomas by them.
inşaa etmek, yapmak
kurmak, yapmak, uzun uğraşı sonucu yaratmak
Köprü çelik ve alüminyumdan yapılmıştır.
empezar lección
build - built
The bridge is built of steel and aluminium.
içeri girmek, girmek
Polis arka kapıdan girdi.
empezar lección
enter
The police entered by the back door.
yanmak, yakmak •aydınlatmak
•ışık •(yüz, göz vb.) aydınlanmak, parlamak, parıldamak
•Ahşap nemliydi ve yanmıyordu. •Yanan binalar gökyüzünü aydınlattı.
empezar lección
light - lit (lighted)
light up *His eyes lit up when you mentioned her name.
•The wood was damp and wouldn't light. •Burning buildings lit up the sky.
•kontrol etmek, denetlemek, bakmak •araştırmak, hakkında bilgi almak
•çek •hesap, fiş, hesap pusulası •(✓) işareti
Gerçeklerinizi kontrol ettiniz mi?
empezar lección
check
Have you checked your facts?
kontrol etmek, denetlemek, ayarlamak
güç, kontrol, hakimiyet
Köpeklerinizi kontrol edemez misiniz?
empezar lección
control
The new teacher has no control over the class.
Can't you control your dogs?
okumak
O kitabı yeni okudum.
empezar lección
read - read
I have recently read that book.
telâffuz etmek, sesletmek
ilân etmek, resmen açıklamak
Onun adını nasıl telaffuz edersiniz?
empezar lección
pronounce
Doctors pronounced him dead at 12.23 a.m.
How do you pronounce his name?
•araba kullanmak, sürmek •arabayla gitmek/götürmek
(araba, otobüs, tren) kullanmak/sürmek
•Kırmızı spor araba kullanıyor. •Arkadaşım dün gece beni eve bıraktı.
empezar lección
drive - drove - driven
•He drives a red sports car. •My friend drove me home last night.
dinlemek
söz dinlemek, kulak vermek, tavsiyeyi tutmak
Hangi tür müzik dinlersin?
empezar lección
listen, listen to
What kind of music do you listen to?
kullanmak
Kalemini kullanabilir miyim?
empezar lección
use
Can I use your pen?
inanmak
Ona inanmıyorum.
empezar lección
believe
I don’t believe him.
kaybetmek
Sık sık anahtarlarımı kaybederim.
empezar lección
loose - lost
I often loose my keys.

Debes iniciar sesión para poder comentar.