(8) Production

 0    70 tarjetas    crajsis
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
stanowisko pracy, stanowisko robocze
empezar lección
workstation
machine and/or employee
eliminowanie "wąskich gardeł"
empezar lección
eliminating bottlenecks
natychmiast
Kierowca zginął na miejscu.
empezar lección
instantaneously
The driver was killed instantaneously.
wykorzystanie mocy produkcyjnych
empezar lección
capacity utilisation
ratio of actual output to potential output
ciągła poprawa
empezar lección
continuous improvement
zawiłość, złożoność
Musimy się upewnić, że rozumiemy złożoność omawianego problemu.
empezar lección
complexity
We have to make sure we understand the complexity of the matter at hand.
produkcja w toku, prace w toku
empezar lección
work-in-progress (WIP)
odpowiadać, stanowić
Tłuszcz nie powinien stanowić więcej niż 20% tego sera.
empezar lección
represent
Fat should not represent more than 20% of this cheese.
dostosowany do potrzeb, odpowiadający potrzebom
empezar lección
fit for purpose
trwałość, wytrzymałość
W moich narzędziach cenię wytrzymałość ponad wszystko.
empezar lección
durability
I value durability over everything else in my tools.
łatwość wychodzenia z problemów
empezar lección
ease of recovery from problems
zapewnienie jakości
empezar lección
quality assurance
poszerzać zakres
empezar lección
to widen scope
1. pośród, wśród 2. między, pomiędzy
1. Czy jest wśród nich ktoś, kto umie mówić po francusku? 2. Powinniście załatwić to między sobą.
empezar lección
amongst
1. Is there anyone among them who can speak French? 2. You should sort it out among yourselves.
zastosowanie benchmarkingu jako narzędzia do poprawy
empezar lección
use of benchmarking as a tool for improvement
comparison with best practice in the industry
sprawdzać/ kontrolować coś
Zajrzała do szafy, żeby sprawdzić, czy wziął swój płaszcz.
empezar lección
check on sth
She looked in the wardrobe to check on whether he'd taken his coat.
prognozowanie wahań popytu (sezonowości itp.)
empezar lección
forecasting demand fluctuations (seasonality, etc.)
maksymalizacja wykorzystania zdolności produkcyjnych
empezar lección
maximising capacity utilisation
make the best use of the capacity you have
przyczyna awarii
empezar lección
cause of breakdowns
straty prędkości
empezar lección
speed losses
straty jakości
empezar lección
quality losses
zlecanie podwykonania części operacji
empezar lección
subcontracting parts of the operation
zmienianie popytu za pomocą ceny
empezar lección
changing demand through price
rozwijanie produktów o różnym popycie sezonowym
empezar lección
developing products with a different seasonal demand
powód, przyczyna (do czegoś)
empezar lección
a trigger to sth
system inwentaryzacji ciągłej
empezar lección
perpetual inventory system
kupuj najlepsze materiały, kiedy są dostępne
empezar lección
buy the best materials when they are available
advantage of storing materials
szybko i elastycznie reaguj na zmiany popytu.
empezar lección
respond quickly and flexibly to changes in demand
advantage of storing materials
zabezpiecz się przed nieoczekiwanymi problemami
empezar lección
insure against unexpected problems
advantage of storing materials
kupuj hurtowo w celu obniżenia kosztów.
empezar lección
buy in bulk to reduce costs
advantage of storing materials
przechowywanie materiałów zamraża kapitał obrotowy
empezar lección
storing materials ties up working capital
disadvantage of storing materials
materiały muszą być przechowywane, ubezpieczone i przewożone
empezar lección
materials have to be stored, insured and handled
disadvantage of storing materials
materiały mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu
empezar lección
materials can deteriorate or be damaged
określać, sprecyzować z wyprzedzeniem
empezar lección
to predefine
maszyny kapitałochłonne
empezar lección
capital-intensive machinery
poza miejscem pracy
empezar lección
off-site
kultura organizacyjna
empezar lección
corporate culture
organizational culture, organisational culture
obejmować szeroki zakres działań
empezar lección
cover a wide range of activities
określać potrzeby klientów
empezar lección
determine customer needs
zajmować się skargami
empezar lección
deal with complaints
zostać przyjętym na całym świecie
empezar lección
be adopted worldwide
prowadzić księgi
empezar lección
keep records
keep books
przeprowadzić wewnętrzny audyt
empezar lección
carry out internal audits
być kosztownym we wdrożeniu
empezar lección
be expensive to implement
zostać przeznaczonym na poprawę procesów
empezar lección
be dedicated to improving processes
oceniać wydajność w odniesieniu do standardów
empezar lección
measure performance against a standard
dorównywać najlepszym praktykom konkurentów
empezar lección
match the best practice of your competitors
zapewniać coś
Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.
empezar lección
to provide sth
The school provides free books for all pupils.
znakomita, pierwszorzędna jakość
empezar lección
first-rate/ outstanding quality
high, top
gorsza jakość
empezar lección
inferior quality
low, poor
nierówna/ zmienna jakość
empezar lección
uneven/ variable quality
oceniać jakość
empezar lección
assess/ evaluate quality
measure, test
domagać się jakości
empezar lección
insist on quality
demand
utrzymywać jakość
empezar lección
keep up/ preserve quality
maintain
zostać wdrożonym do produkcji
empezar lección
go into production
rozpocząć produkcję
empezar lección
begin/ start up production
przyspieszyć produkcję
empezar lección
speed up production
zwiększyć produkcję
empezar lección
ramp up/ boost production
increase
zredukować produkcję
empezar lección
scale down/ cut back (on) production
reduce
nadzorować / być odpowiedzialnym za proces
empezar lección
supervise/ be in charge of the process
śledzić, monitorować proces
empezar lección
keep track of the process
monitor
usprawnić proces
empezar lección
rationalise/ streamline process
uprościć proces
empezar lección
simplify process
nadwyżka zdolności produkcyjnych
empezar lección
spare/ excess capacity
maksymalna zdolność produkcyjna
empezar lección
full/ peak capacity
maximum, total
ograniczona zdolność produkcyjna
empezar lección
limited capacity
zmniejszona zdolność produkcyjna
empezar lección
reduced capacity
mieć, posiadać, przechowywać zapasy
empezar lección
have, hold, keep inventory
pozbyć się zapasów
empezar lección
dispose of/ get rid of inventory
reduce
ponownie zamówić zapasy
empezar lección
reorder inventory

Debes iniciar sesión para poder comentar.