4444 frazeologia do 235

 0    54 tarjetas    przemekjablonsk9
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
za DC9 na krótkiej prostej zająć pas za
empezar lección
Behind DC 9 on short final, line up behind
do i utrzymuj blok (poziom) do (poziom)
empezar lección
to and maintain block (level) to (level)
a następnie weług potrzeby
empezar lección
followed as necessary by
aby osiągnąć (poziom) o (lub NAD) (czas lub znaczący punkt nawigacyjny)
empezar lección
To reach (level) AT (or BY) (time or significant point)
zgłoś opuszczenie (lub osiągnięcie, lub przecięcie) (poziom)
empezar lección
Report leaving (or reaching, or passing) (level)
(liczba) metrów na sekundę (lub stóp na minutę) (lub większą (lub lub mniejszą))
empezar lección
at (number) metres per second (or feet per minute)(or greater (or or less))
ZGŁOŚ ROZPOCZĘCIE ZWIĘKSZANIA (lub ZMNIEJSZANIA) PRĘDKOŚCI.
empezar lección
REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION).
UTRZYMUJ CO NAJMNIEJ (liczba) METRÓW (lub STÓP) POWYŻEJ (lub PONIŻEJ) (znak wywoławczy statku powietrznego)
empezar lección
MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign)
ZAŻĄDAJ ZMIANY POZIOMU (lub POZIOMU LOTU lub WYSOKOŚCI BEZWZGLĘDNEJ) [OD (nazwa organu) O (NAD) (czas lub znaczący punkt nawigacyjny)]
empezar lección
REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)]
PRZERWIJ WZNOSZENIE (lub ZNIŻANIE) NA (poziom)
empezar lección
STOP CLIMB (or DESCENT) AT (level)
KONTYNUUJ WZNOSZENIE (lub ZNIŻANIE) DO (poziom)
empezar lección
CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level
PRZYSPIESZ WZNOSZENIE (lub ZNIŻANIE) [AŻ DO PRZECIĘCIA (poziom)]
empezar lección
EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]
GDY BĘDZIESZ GOTOWY WCHODŹ (lub SCHODŹ) (DO) (poziom)
empezar lección
WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level
SPODZIEWAJ SIĘ WZNOSZENIA (lub ZNIŻANIA) O (czas lub znaczący punkt nawigacyjny)
empezar lección
EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point)
PROSZĘ O ZNIŻANIE O (czas)
empezar lección
REQUEST DESCENT AT (time)
NATYCHMIAST
empezar lección
IMMEDIATELY
PO MINIĘCIU (znaczący punkt nawigacyjny
empezar lección
AFTER PASSING (significant point)
O [NAD] (czas lub znaczący punkt nawigacyjny)
empezar lección
AT (time or significant point)
GDY BĘDZIESZ GOTOWY (instrukcja)
empezar lección
WHEN READY (instruction)
UTRZYMUJ WŁASNĄ SEPARACJĘ ORAZ VMC [OD (poziom)] [DO (poziom)]
empezar lección
MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM (level)] [TO (level)]
UTRZYMUJ WŁASNĄ SEPARACJĘ ORAZ VMC POWYŻEJ (lub PONIŻEJ, lub DO) (poziom)
empezar lección
MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW, or TO) (level)
JEŻELI NIE MOŻESZ (instrukcje alternatywne) I POWIADOM
empezar lección
IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE
NIE MOGĘ
empezar lección
UNABLE
„TIKAS” RA
empezar lección
TCAS RA;
PRZYJĄŁEM
empezar lección
ROGER
WOLNY OD KONFLIKTU, POWRACAM DO (wydane zezwolenie)
empezar lección
CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance)
PRZYJĄŁEM (lub alternatywne instrukcje);
empezar lección
ROGER (or alterative instructions)
WOLNY OD KONFLIKTU, POWRÓT DO (wydane zezwolenie)
empezar lección
CLEAR OF CONFLICT, (assigned clearance), RESUMED
WZNOŚ SIĘ (poziom) [UNIEWAŻNIAM OGRANICZENIE(A) DOTYCZĄCE (oznaczenie SID) (lub) UNIEWAŻNIAM OGRANICZENIE(A) DOTYCZĄCE (oznaczenie SID) NAD (punkt);
empezar lección
CLIMB TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) AT (point) CANCELLED];
ZNIŻAJ SIĘ (poziom) [UNIEWAŻNIAM OGRANICZENIE(A) DOTYCZĄCE (oznaczenie STAR) (lub) UNIEWAŻNIAM OGRANICZENIE(A) DOTYCZĄCE (oznaczenie STAR) NAD (punkt);
empezar lección
DESCEND TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) AT (point) CANCELLED];
MINIMALNA ILOŚĆ PALIWA
empezar lección
MINIMUM FUEL;
[NAWIĄŻ] ŁĄCZNOŚĆ Z (znak wywoławczy organu) (częstotliwość) [TERAZ];
empezar lección
CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]
O (lub NAD) (czas lub miejsce) [lub PO] [MINIĘCIU/OPUSZCZENIU/OSIĄGNIĘCIU] (poziom) NAWIĄŻ ŁĄCZNOŚĆ Z (znak wywoławczy organu) (częstotliwość);
empezar lección
AT (or OVER) (time or place) [or WHEN] [PASSING/LEAVING/REACHING] (level) CONTACT (unit call sign) (frequency)
W PRZYPADKU BRAKU ŁĄCZNOŚCI (instrukcje);
empezar lección
IF NO CONTACT (instructions);
CZEKAJ NA WYWOŁANIE PRZEZ (znak wywoławczy organu) (częstotliwość);
empezar lección
STAND BY (frequency) FOR (unit call sign);
PROSZĘ O PRZEJŚCIE NA (częstotliwość);
empezar lección
REQUEST CHANGE TO (frequency);
MOŻESZ ZMIENIĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ
empezar lección
FREQUENCY CHANGE APPROVED;
NASŁUCHUJ (znak wywoławczy organu) (częstotliwość);
empezar lección
MONITOR (unit call sign) (frequency);
NASŁUCHUJĘ (częstotliwość);
empezar lección
MONITORING (frequency);
GDY BĘDZIESZ GOTOWY [NAWIĄŻ] ŁĄCZNOŚĆ Z (znak wywoławczy organu) (częstotliwość);
empezar lección
WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency);
POZOSTAŃ NA TEJ CZĘSTOTLIWOŚĆ
empezar lección
REMAIN THIS FREQUENCY
POTWIERDŹ OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
empezar lección
CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE
POTWIERDZAM OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
empezar lección
AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE
NIE POSIADAM OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
empezar lección
NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE
POTWIERDŹ WYŁĄCZENIE (ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU) OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
empezar lección
CONFIRM EIGHT PIONT THREE THREE EXEMPTED
POTWIERDZAM WYŁĄCZENIE (ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU) OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
empezar lección
AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED
BRAK WYŁĄCZENIA (ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU) OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
empezar lección
NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED
ZGODNIE Z WYMOGAMI OSIEM PRZECINEK TRZY TRZY
empezar lección
DUE EIGHT POINT THREE THREE REQUIREMENT
ZMIEŃ SWÓJ ZNAK WYWOŁAWCZY NA (nowy znak wywoławczy) [AŻ DO DALSZEGO ZAWIADOMIENIA];
empezar lección
CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED];
POWRÓĆ DO ZNAKU WYWOŁAWCZEGO Z PLANU LOTU (znak wywoławczy) [NAD/W (znaczący punkt nawigacyjny)].
empezar lección
REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)].
WYPATRUJĘ
empezar lección
LOOKING OUT
RUCHU NIE WIDZĘ [przyczyny];
empezar lección
NEGATIVE CONTACT [reasons];
[DODATKOWY] RUCH (kierunek) (typ statku powietrznego) (poziom) PRZEWIDYWANY (lub NAD) (znaczący punkt nawigacyjny) O (czas);
empezar lección
[ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time);
RUCH (klasyfikacja) BALON WOLNY (BALONY WOLNE) BEZZAŁOGOWY BYŁ (BYŁY) NAD (miejsce) O (czas) [lub PRZEWIDYWANY] NAD (miejsce) O (czas) ZGŁOSZONY (poziom(y)) [lub POZIOM NIEZNANY] PRZEMIESZCZAJĄCY SIĘ (kierunek) (inne stosowne informacje, jeśli są).
empezar lección
TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REPORTED (level(s)) [or LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information, if any).

Debes iniciar sesión para poder comentar.