(3) Listening comprehension 7 & 9

 0    74 tarjetas    crajsis
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
reagować, odpowiadać twórczo
Nie reagowała na leczenie.
empezar lección
to respond creatively
She didn't respond to treatment.
obszar wiejski, rolniczy
empezar lección
rural area
burmistrz
Ken Livingstone był swego czasu burmistrzem Londynu.
empezar lección
a mayor
Ken Livingstone was once a mayor of London.
przerzedzać się (np. o populacji)
Ruch przerzedzi się po godzinach szczytu.
empezar lección
to thin out (about population)
The traffic will thin out after the rush hour.
szybko starzejąca i kurcząca się populacja
empezar lección
rapidly aging and shrinking population
spadać na łeb, na szyję
ceny, akcje, waluty
Ceny nieruchomości spadły w tym roku.
empezar lección
to tumble
to plummet
Real estate prices have tumbled this year.
pustoszeć (o mieście, pomieszczeniu)
Po godzinie 16, to biuro pustoszeje.
empezar lección
to empty (about a town)
After 4 o'clock this office empties.
"połączyć coś pod jednym dachem" (o usługach różnego typu)
empezar lección
to merge sth under one roof
przetrwać
empezar lección
to prevail
zespół doradców
empezar lección
a think tank
przełamać biurokrację
empezar lección
to break up bureaucracy
dom opieki dla starców
empezar lección
a care home for the old
opieka pediatryczna
empezar lección
pediatric care
sklep sprzedający towary po obniżonych cenach
empezar lección
a discount store
robić coś na zmianę
empezar lección
to take turns doing sth/to do sth
problem, przeszkoda
Uzyskanie zezwolenia na pracę była pierwszą przeszkodą do pokonania.
empezar lección
a hurdle
Getting a work permit was the first hurdle to overcome.
Dolna Saksonia
empezar lección
Lower Saxony
tuż obok granicy
empezar lección
right alongside a border
zauważyć
Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?
empezar lección
to note
to point out
Did you note her strange behaviour?
uczynić życie trudniejszym dla kogoś
empezar lección
to make life harder for sb
całkowita liczba
Całkowita liczba dochodzeń przeprowadzonych w 2006 r. wyniosła 586.
empezar lección
the total number
The total number of inquiries dealt with in 2006 was 586.
nierównomiernie rozłożony spadek liczby ludności (na terenie jakiegoś kraju)
empezar lección
unevenly spread decline in population
być zagrożonym brakiem dostępu do lekarza/ opieki medycznej
empezar lección
be at risk of having no doctor/medical care
zaoferować komuś możliwość korzystania z pustego budynku
empezar lección
to offer sb the use of an empty building
świadczyć usługę w sposób ciągły
empezar lección
to give continuous service
udzielić pozwolenia
empezar lección
to grant a permit
pokonać, przezwyciężyć coś
Pokonał wszystkie przeszkody na swojej drodze na szczyt.
empezar lección
to overcome sth
He overcame all obstacles in his path to the top.
stosować się do czegoś, podporządkować się czemuś
Niepodporządkowanie się przepisom będzie karane.
empezar lección
to comply (with sth)
Failure to comply with the rules may result in prosecution.
agresywny lobbing
empezar lección
fierce lobbying
nagiąć przepisy
empezar lección
to bend the laws
triumfować, odnosić sukces
Przyznaję to, byłeś lepszy i wygrałeś - możesz triumfować.
empezar lección
to triumph
I admit it, you were better and you won - you can triumph.
samoregulująca się agencja sponsorowana przez państwo
empezar lección
a state-sponsored agency of self-regulation
zrozumieć coś
Nie rozumiem tego zdania.
empezar lección
to make sense of sth
I can't make sense of this sentence.
zarządzać talentami
empezar lección
to manage talent
(powoli) uświadomić sobie coś
Chciałbym żeby Tata uświadomił sobie fakt, że nie jestem już dzieckiem.
empezar lección
to (slowly) wake up to sth
I wish Dad would wake up to the fact that I’m no longer a kid.
warunki zatrudnienia
empezar lección
the employment conditions
globalny niedobór czegoś
Nie brakuje kandydatów.
empezar lección
the global shortage of sth
There is no shortage of applicants.
bogacz, krezus
empezar lección
a gazillionaire
w efekcie, w rezultacie
To miał być żart, a w rezultacie wdaliśmy się w bójkę.
empezar lección
in effect
effectively, as a result of
It was supposed to be a joke, but in effect we got in a fight.
brakować czegoś, być mniejszym niż coś
empezar lección
to fall short of sth
siły rynkowe
empezar lección
market forces
poprawić sytuację w (czymś)
Przegrywali dotkliwie, ale odwrócili losy spotkania w drugiej połowie meczu.
empezar lección
to turn things around
They were losing badly but they turned things around in the second half of the game.
zaścianek gospodarczy
empezar lección
an economic backwater
wrócić na uniwersytet
empezar lección
to work one's way back to the university
zacięta konkurencja
empezar lección
fierce competition
przenieść się do innego kraju
empezar lección
to move across to another country
walka o talenty
empezar lección
a fight for talent
modne powiedzonko, popularny zwrot
empezar lección
a buzzword
mając zamiar coś zrobić, mając na celu zrobienie czegoś
Działania te zostały podjęte w celu zwiększenia zysków firmy.
empezar lección
with a view to doing sth
with an intention to do sth
These measures have been taken with a view to increasing the company's profits.
wymachiwać czymś przed kimś (jako zachęta)
empezar lección
to wave sth in front of sb (as an incentive)
śmiem twierdzić
empezar lección
... or dare I say...
kryzys milenijny (spadek cen akcji spółek z branży informatycznej w 2000 roku)
empezar lección
a dot.com crash
absolwenci gotowi do pracy w przemyśle
empezar lección
industry-ready graduates
pracownicy stali (pracujący w miejscu pracy)
empezar lección
stationary staff
mądre szukanie pracowników
empezar lección
smart resourcing
radzić sobie z technologiami
empezar lección
to engage with technologies
zatrzymać pracowników
empezar lección
to retain staff
doszkalać pracowników
empezar lección
to up-skill staff
zdolność do zatrudnienia
Zdolność do zatrudnienia spada drastycznie po przekroczeniu pięćdziesiątego roku życia.
empezar lección
employability
Your employability drops dramatically after you turn fifty.
przenieść się do nowego pracodawcy
empezar lección
to move on to a new employer
gorzka pigułka do przełknięcia
empezar lección
a bitter/hard pill to swallow
wykorzystywać umiejętności (pracownika)
empezar lección
to exploit a skill
spędzić chwilę
empezar lección
to spend a short while
robić coś w pierwszej kolejności
empezar lección
to do sth in the first place
rozpocząć coś czymś
Mam nadzieję, że rozpocznę ten nowy rok ze stylem.
empezar lección
to kick sth off (with something)
to begin with sth
I hope I will kick off the new year with style.
z wielu powodów
empezar lección
for a number of reasons
... jeśli się rozejrzymy, to zobaczymy...
empezar lección
... and if we look around the world, we will see...
poprawić sposób robienia czegoś (dosł. podnieść swój poziom gry)
empezar lección
to raise one's game
produkować coś (masowo, np. studentów)
empezar lección
to churn sb/sth out
zabezpieczyć talent
empezar lección
to secure talent
agencja pracy
empezar lección
a recruitment agency
a professional organization which searches for candidates and stores their data for future job placement
praktyka pozyskiwania pracowników (stałych)
empezar lección
an exercise in acquiring stationary
a practice of
obsługiwać globalną bazę klientów
empezar lección
to service the global client-base
wzrastać w szybkim tempie (o płacach)
empezar lección
to spiral (about salaries)

Debes iniciar sesión para poder comentar.